Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2008. január 14., hétfő

Kuthumi 2008-ra:

2008 a felébredés új hullámának kezdete. Ebben az évben teljes egészében manifesztálódik a felébredés második hulláma, és 2008. december 21-re sokan közületek drasztikus változásokon mennek keresztül. Ezektől a változásoktól nem kell félnetek, ezek a változások hozzák el nektek a tudatosság erőteljesebb állapotát, a megértés mélyebb állapotát és az én erőteljesebb jelenlétét, így szabva irányt életeteknek. Ez az az év, amikor új kezdetek tárulnak fel előttetek, valamint a régi elengedésében rejlő erő, és az abban rejlő erő, hogy úgy döntsetek, hogy figyelmeteket az előttetek álló dologra összpontosítjátok, az újdonságra, az örömre, ami azzal jár, hogy megengeditek magatoknak, hogy megragadjátok az újdonság beavatását. Olyan sok ember fél a változástól és az újdonságtól, mégis gyakran kérik azt, hogy jöjjön a változás, kiküldik imáikat és szándékaikat az univerzumba, hogy létrejöhessen az, ami megszabadítja őket fájdalmuk, szomorúságuk, csalódottságuk és félelmeik mélységéből. Ez lesz az az év, amikor mindez hatalmas hullámokban megérkezik hozzátok.

Az előttetek álló év minden hónapja önmagában egy-egy beavatás. Úgy fogjátok találni, hogy a mester vibrációk napjain olyan beavatásokat kaptok énetek mélyebb aspektusaiban, amik energiáidat a mérhetetlen fény, tudás és energia birodalmaiba juttatják. Ezért 2008. január 11-én és 21-én beavatást kaptok az egyediesedés útjának kezdetébe. Ezen a két napon megtapasztaljátok az általatok megtestesített egyéni rezgésbe való belépés mélységeit, más szavakkal, mélyebb kapcsolatot építetek ki saját becses, isteni lenyomatotokkal.
A 2008. év témája az Alkímia Tudatosság és a Tudatosság Alkímiájának felvállalása. Ez azt jelenti, hogy találjátok meg a hatalmatokat, hatalmatokat arra, hogy énetek alapaspektusait "arannyá" változtassátok azzal, hogy éberek vagytok a tudatosságra, tudatosak vagytok, és úgy döntötök, hogy inkább igazságotokban tekintetek önmagatokra, ahelyett hogy a rövidebb utat választanátok.
2008 a jutalmak legnagyszerűbb éve lesz számotokra, ha hajlandóak vagytok rászánni az időt, energiát, türelmet, kitartást, és a Lélekbe és az énbe vetett szeretetet és hitet. Minden hónapban lehetőségetek nyílik elérni mindezt, ezért azt javasoljuk, hogy készítsétek fel magatokat arra, ami előttetek áll, olvassátok el e szavakat, amelyeket ebben a közvetítésben átadtam, így tudhatjátok mi vár rátok. Amikor felkészültek vagytok, akkor képesek vagytok kezelni azt, ami a tágabb értelemben vett belső magabiztosságból fakad. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek kihívások, vagy olyan dolgok, amik váratlanul érnek benneteket. Ami számít az az, hogy tudni fogjátok, hogy mivel dolgoztok, és kérem emberek, ne a legrosszabbra számítsatok! Sok ezek közül a váratlan meglepetések közül igen csodálatos lehet, olyanok, amiket a legkevésbé sem vártál, olyanok, amik kiráznak benneteket az olyasfajta kötődésekből, amelyek különben megmaradnának. Szeretném ezen a ponton hozzátenni, hogy ha azt választjátok, hogy bármilyen ön-érdemtelenségben, vagy annak hiányában, hogy mindezt megérdemlitek, óhajtotok dagonyázni, akkor nem fogunk gondolkodásmódotok megváltoztatása végett "megvesztegetni" benneteket azzal, hogy jóságot és örömteli meglepetéseket hozunk nektek. Ezeket a dolgokat azok kapják, akik hajlandóak magukon dolgozni, és bízom benne, hogy mindannyian megértitek és pontosan tudjátok, hogy mire gondolok és miért így működik.

Szeretteink, azt javasoljuk, hogy töltsetek ma egy kevés időt azzal, hogy leírjátok azt, amin változtatni szeretnétek - az életetek azon területeit, amiknél tisztában vagytok, hogy szükséges változtatnotok. Szánjatok rá némi időt, hogy megteremtsetek magatoknak egy képet. Azt javasoljuk, hogy készítsetek egy grafikont vagy táblázatot, ha úgy tetszik, ábrázolva rajta az összes hónapot, és akár írjátok oda az egyes hónapokhoz azt, amiről ma beszéltünk, és készítsétek fel magatokat. Írjatok minden hónaphoz kulcsszavakat, amik segítenek benneteket inspirálni. Legyen ez személyes térképetek, ami vezet benneteket az év során. Ne használjátok azt a kifogást, hogy sohasem tartjátok be az újévi fogadalmaitokat, hogy mindig félúton feladjátok, emlékezzetek rá, hogy a kifogások többé nem használhatóak, a kifogások az önelégültség jelei, és többé nincs helyük az új mintázatban.
Tegyétek magatokévá az Alkímia Tudatosságot, és engedjétek meg magatoknak, hogy az új világba való átmenetet könnyedén, nevetve, örömmel tegyétek meg, és úgy, hogy hisztek abban, hogy képesek vagytok erre. Nyissátok meg a szíveteket és az elméteket a befogadásra. Nyissátok ki a szíveteket, az elméteket és a szemeteket, hogy láthassátok annak nagyszerűségét, ami bennetek, mint egyénben rejlik. Engedjétek meg, hogy függetlenség, individualitás és újítás mélyebb szintjeibe való beavatások éve olyan legyen, ami arra ösztönöz benneteket, hogy megújult szenvedéllyel, reménnyel, hittel és mindenek felett szeretettel öleljétek át az életet.
2008 a változások időszaka lesz a bolygón, az élet minden területén, úgyhogy nem bocsátkozom részletekbe a Földdel kapcsolatos változások, a gazdasági változások, a politikai változások, és így tovább terén, mert minden évben történik valami. Én most arra összpontosítok, hogy pályára állítsalak benneteket önmagatokkal, és eljuttassalak benneteket az öntudat és az Alkímia Tudatosság felsőbb szintű állapotába, és bízom benne, hogy ez elhozza számotokra annak felismerését, hogy mit is jelent az egy-ség, és mit jelent egységben lenni az énnel, és érezni ezt.
Ezért szeretteink, mindannyiótok számára elhozom a szükséges áldásokat, minden eszközt, amire csak szükségetek lehet, minden eszközt, ami biztosítja, hogy 2008 életetek egyik legjobb éve lesz, az egyik leghatalmasítóbb, leg-lélekfelszabadítóbb, leginkább önmagatokat átölelő éve. Az út minden egyes lépésénél veletek leszek, irányt mutatok, óvlak benneteket, átkarollak és szeretlek benneteket és időnként lökdöslek is benneteket, ha szükséges. Mindössze annyit kell tennetek, hogy bíztok a benneteket tartó számtalan kézben, hogy bíztok a benneteket szerető számtalan szívben, és hisztek abban, hogy képesek vagytok végrehajtani a szükséges változásokat. Legfontosabb pedig, hogy igazságotok szerint cselekedjetek.
Így van ez, és elhozom nektek a beavatás ajándékait, isteni szeretettel és bölcsességgel átölelve benneteket.
Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.