Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2010. szeptember 1., szerda

2010. Szeptember – Az ÚJ-ra kezdés

A hónap mantrája:

REMÉNYNEK SUGARA, MEGBOCSÁTÁS FÉNYE

TISZTÁN RAGYOG ÚJ-RA LELKEM TELJESSÉGE!

Ez év szeptembere újabb lehetőséget ad Utunk felismerésére

és egy magasabb minőségben való továbbhaladásra.


"Szeptember Az Új-rakezdés képességének felébredése. Mindent őszintén belátva, feltárva és megértve képesek lehetünk változtatni. Fizikai világunk rétegei gyakran olyan sűrűn telepednek rá finom lélekenergiáinkra, hogy elhúznak bennünket egy irányba, melyet kikényszerítenek a gondolatok érzések és tettek súlyai. A már korábban magunkhoz vett erők és feltárt képességek segítségével mindezeket a Megbocsátás fényével átváltoztathatjuk segítő energiákká. ÚJ-já születünk ezekből a felismerésekből…
Csodánk: Képessé válunk átváltoztatni a dolgokat az Új-ra kezdés erejében, mely a Reménység Sugarával kapcsol össze minket!
Ez a hónap sűrű beavatásokkal teli, így folyamatos meditálás és energiagyakorlat várható.
A szeptember energiái az ÚJ-ra kezdés rezgései. De ez már magasabb minőségbeli ÚJ-ra kezdés, azaz nem a régit folytatjuk, kezdjük újult erővel, hanem egy energetikailag ÚJ-at kezdünk el. Ez az ÚJ már egy isteni minőséget képvisel, mely nem kapaszkodik az anyagi dolgokba a birtoklás és bizonyítási vágy kötelékeivel, hanem finom összeköttetést biztosít a síkok között.
Elismeri és használja a fizikai sík adta lehetőségeket, de az irányítás a magasabb szellemi síkokról érkező ÉN-tudat lelki energiáiból táplálkozik.
A fejlődés itt már a síkok összehangolt és egymásra épülő harmóniájában zajlik. Ez egy olyan mély belső tudás, mely a minden mindennel összefügg elvét ismeri. Ezért is kapcsol össze a Reménység Sugarával, hiszen egy Új világnézet kibontakozása ÚJ Remény-képet rajzol.
Ez a K(ollektív) KÉP az, mely az emberiség-tudatban átírja / ÚJ-ra írja az emberiség Én-képét. A Reménysugár letörli a szenvedő, bűntudatos és félelmekkel teli maszatos gondolati formákat, és ÚJ-at rajzol.
Ez az ÚJ, egy Öntudatos, Hittel és Szeretettel Élő, egymást elfogadó, elismerő és önzetlenül segítő Ember képe: Az Istenember rajzolata!
Ehhez azonban először saját ÉN-képünket kell felismernünk, saját Istenemberségünket meglátnunk, és ezt elfogadnunk!
Ezek azok a letisztult energiák bennünk, melyekkel Új-já építjük Önmagunkat. Ez az ÚJ pedig maga a tiszta isteni energia általunk való megnyilvánulása!
Mindenki, aki energetikával valamennyit is foglalkozik érezheti, láthatja a változásokat mind belül, mind kívül.
Letisztultak a dolgok és bár sok minden zavarosnak tűnik körülöttünk, a belső minőség egyre csillogóbb és csiszoltabb.
Kezdjünk tehát e szerint az ÚJ, Isten-Ember minőség szerint Élni!

Ettől a hónaptól az energiák egy magasabban rezgő tartományt képviselnek. Augusztus volt az átmenet és egy lépcsőfok is egyben.
A Jó felismerése és elfogadása segített megérteni Önmagunkat és azt, hogy nem elrejteni, hanem éppen megmutatni kell. Hiszen hogyan oldhatnánk meg bármit is, ha letagadjuk, vagy elrejtjük magunk elől.
Elindultak a sorskódolások, Önmagunk SZEM-be-sítése megtörtént.
Ha ezt lelkünkkel megértettük és elfogadtuk Önvalónkat, akkor felkészültünk a magasabb rezgésű energiák beengedésére.
Ezek az energiák igazából nem is Újak, hiszen hozzánk tartoznak, Énünk egy részét képviselik, csak ÚJ-ra fel kell fedeznünk Magunkat, Magunkban ezeket, hogy elfogadva, megint tudatos részünkké váljanak és bennük is felismerhessük ÖnMAGunkat.
Tudatunk ezen részeit kell felnyitnunk, melyeket ezek az energiák szőnek át.
Mondhatni ÚJ-ra Tudatosodunk.
Kaput kell nyitnunk ÖnMagunk felettes részeire, az Isteni Tartományokra és Eggyé válni Velük. Ezért is kapjuk szeptember hónap elején azt az isteni kegyelmet, mely egy olyan kristályrendszerbe avat be bennünket, ami ezeket a Magasrendű energiakódokat aktiválja Fénytesteinkben, így sorsunk bennünk ÚJ-ra értelmeződik."