Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2015. szeptember 8., kedd

A nő valós helyzete az Iszlámban


A Facebook oldaláról másolom be ide, a homály és tudatlanság oszlatása érdekében: 

Egyik legnagyobb rágalom az Iszlám ellen, miszerint a nőket súlyosan diszkriminálja.

A tények alapján pedig nők nagyobb arányban veszik fel az Iszlámot, mint férfiak.

Ezért is gondolom úgy, hogy az Iszlám elleni hazug támadások és lejáratókampányok mögött olyan személyek vagy csoportok állhatnak, akik az Iszlámra térés terjedését, ezáltal az ő hatalmuk és támogatottságuk elvesztését szeretnék megakadályozni.

Ezt a cikket abból a célból írom, hogy hazugságaikat megcáfoljam, a nők valódi helyzetét bemutassam az Iszlámban.

1. A nőnek joga van aranyat és selymet hordani

Az Iszlám vallás előírásai szerint a férfiak hátrányban vannak abból a szempontból, hogy selymet és aranyat nem hordhatnak. A nők ugyanezt megtehetik, bár őnekik meg az egész testüket kell eltakarniuk az arc és a kezek kivételével. Mindkét nemre vonatkozó összes öltözködési előírásokat figyelembe véve, az Iszlám egyenlő arányban adott jogot mindkét nemnek, megőrizve ezzel az Isten-alkotta nemi különbségeket.


2. A kislányok a szüleinek Paradicsoma lehetnek

Míg az Iszlám előtti barbár törzsi világban a kislányokat szégyennek tartották az apák, és volt, aki el is ásta saját gyermekét (és a Korán ezt nyíltan betiltotta, lásd: 81:8-9), az Iszlámban akár csak két kislány felnevelése is a Paradicsommal járhat szüleinek.


Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "Akinek három lánya van, megvédi, támogatja majd megsegíti őket a házasodásban, a Paradicsom kötelezővé válik a számára." Megkérdezték: "És ha csak kettő lánya van?" Ő azt felelte: "Akkor is, ha csak kettő lánya van."(Bukhári)


3. A lányoknak joga van szabadon dönteni a házasságról

A kényszerházasság sajnos még ma is egy globális szintű probléma (Dél-Amerika, Afrika vagy akár Dél-Ázsia vidékein is), az Iszlám már 1400 évvel ezelőtt betiltotta. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "Elvált avagy özvegy asszonyt nem veszik el a beleegyezése nélkül, és a szüzet sem szabad elvenni az ő engedélye nélkül." (Muszlim, 3303. hagyomány)


4. A nőnek joga van az ellátásra férjük részéről

A férfinek kötelessége feleségüket elszállásolni, és kellőképpen gondoskodni róla. A Koránban ez eképpen került említésre: "A férfiak vigyáznak a nőkre, mivel Isten több előnnyel részesítette őket, és mivel költekeznek rájuk a vagyonukból" (3:34)

Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "Minden Allah útján költekezésetek meg lesz jutalmazva, még a feleségetek szájába tett ételért is." (Bukhari, 56. hagyomány)

"Bánjatok szépen a nőkkel! Mivel a nő az oldalbordából teremtetett, és a borda felső része a leggörbébb. Ha megpróbálod kiegyenesíteni, eltörik. De ha úgy hagyod, görbe marad. Ezért hát, szépen bánjatok a nőkkel!" (Bukhári, 3331. hagyomány)


5. A nőnek joga van a testi-lelki biztonságra

Tilos a nőt bántalmazni.

Tilos arcon ütni, mivel"Allah a képmására teremtette Ádámot."(Muszlim, 2612/e hagyomány)

A bántalmazás pedig az iszlám törvényben, a saríjjában büntetendő, akár maradandó, akár idővel gyógyuló sebekről is van szó.

És itt felmerül a kérdés: akkor mi a helyzet az Iszlám ellenségei által kiforgatott idézettel a Koránból, miszerint a férfi először próbáljon kiegyezni a vele konfliktusban lévő párjával, majd büntesse őt az ágyban való elkerüléssel, majd végül ráütéssel?

Az az igazság, hogy az Ájában említett utolsó és végső lehetőség a válás előtt, valójában "makhrúh" azaz egy muszlimnak kerülendő utálatos cselekedet. És természetesen a fenti szabályoknak megfelelően arcon kívüli ártalmatlan ütésről van szó, mert ezen határokon kívüli ütés már haramnak, tilosnak minősül.

Mohamed Próféta (béke legyen vele) intett ezen Ájában említett utolsó lehetőség ellen: "Hogyan ütheti meg bárki közületek a feleségét egy makacs tevéhez hasonlatosan, majd hogyan lenne képes vele hálni?" (Bukhári, 6042. hagyomány)

Mohamed Próféta (béke legyen vele) minden muszlimnak példaképe kell, hogy legyen. Ahogyan ezt a Koránban olvashatjuk: "Allah Küldöttében kiváló példakép van számotokra, aki Allahtól és a Végső Naptól félnek, és sokat emlegetik Allahot." (33:21)

Ha pedig valakinek ő a példa, akkor ő sosem ütheti meg a feleségét. "Allah Küldötte sosem ütött meg senkit, még egy szolgát és egy nőt sem." (Muszlim, 2328/e hagyomány)


6. Ha férje nem adja meg a jogait, a nőnek joga van válni

Ha a férj mégis megszegi kötelezettségeit, vagy a feleség jogait, akkor a feleség kérheti a válást. Ezt hívják "khulának", mikor a nőt a gyámja eltávolítja a házassági együttélésre képtelen férfitől.

                            

7. A nőnek joga van szabad tulajdonra, ezáltal örökösödési joga van

Az Iszlám abban az időben megadta a szabad tulajdonhoz való jogot a nőknek, mikor ez még nem volt jellemző. Ezt bizonyítja az, hogy a nőknek jár egy részesedés az örökségből: "A férfiakat és a nőket is megillet egy rész a szülők és rokonok hagyatékából, legyen az kicsi vagy nagy." (4:7)


Míg az Iszlám előtt nem örökölhettek, mégis amiatt támadják ellenségeink az Iszlámot, hogy a férfiak kétszer többet örökölhetnek. Közben elfelejtik azt közölni, hogy a férfiak az esküvőn mennyasszonypénzt (mahr) fizetnek, majd kötelességük a feleségük elszállásolása és ellátása. Ezért egy férfinak örökösödéskor többre van szüksége, hiszen neki a nőre kell majd költenie. A nő pedig majd megkapja az "örökség másik felét" a férje részéről.

8. Sikeres lehet

A hívők anyja, Khadidzsa (elégedettség vele) egy kereskedő asszony volt. A hívők anyja Aisá (elégedettség vele) számtalan hagyomány feljegyeztetője, így tanító is volt. Később is akadtak sikeres muszlimák, példának lehet említeni Fatima Fihrit, az első egyetem feltalálóját.

9. Mikor anya lesz, a legjobb bánásmód őt illeti

Allah mondta a Koránban: "Urad elrendelte, hogy Őrajta kívül mást ne imádj, majd azt is, hogy jól bánj a szüleiddel. Mikor egyikük avagy mindkettejük idős korba lép, ne beszélj tiszteletlenül velük, és ne is kiabálj velük! Hanem kegyes szóval szólj hozzájuk. Vedd őket az irgalomból eredő alázatosság szárnya alá, és mondd: "Uram! Légy irgalommal hozzájuk, ahogyan ők voltak hozzám, midőn kiskoromban felneveltek!" (17:23-24)

Egyszer egy férfi megkérdezte Mohamed Prófétát (béke legyen vele) : "Ki érdemli meg a legjobb társaságot tőlem?" Ő azt felelte: "Az édesanyád." Majd kérdezte: "Ki jön utána?" Azt felelte: "Az édesanyád." Tovább kérdezte: "És őutána?" Ismét azt felelte: "Az édesanyád." De még egyszer kérdezte: "És utána?" Ekkor azt felelte: "Az édesapád." (Bukhári, 5971. hagyomány)

10. Halála után ítélete Allahra tartozik, lelkét tekintve nem különbözik a férfitól

Mivel az arab nyelvben megkülönböztetünk hím-és nőnemet, és a Koránban mindig hímnemben szólott Allah az emberiséghez, egy nő megkérdezte a Prófétát (béke legyen vele): "Miért szól a Korán csakis férfiakhoz?" És ekkor Allah kinyilatkoztatta: "A muszlimoknak és a muszlimáknak, a hívő férfiaknak és nőknek, az engedelmes férfiaknak és nőknek, az igazat mondó férfiaknak és nőknek, a türelmes férfiaknak és nőknek......Allah megbocsátást és hatalmas jutalmat készített elő." (33:35)

Vagyis: nincs különbség a lelkek között, ha Allah hímnemben szólította meg az emberiséget, a nőket ugyanúgy beleértette.

A nőknek ugyanakkor annyiban még könnyebb az Iszlám, hogy nekik menstruáció idején nem kell imádkozniuk, és a ramadáni menstruáció idején böjtölniük.

A nők a férfiakhoz hasonlóan örök boldogulásban részesülnek a Paradicsomban.

Tehát, ha bármely magát muszlimnak nevező alak sárba tiporja a nők jogait, az azért van, mert nem tartja be vagy nem ismeri az Iszlámot. Úgy vélem, a tálibok is ezért tartották távol a nőket az iskoláktól, hogy a nők nehogy ráeszméljenek valós jogaikra. Ugyanaz a módszer, mint a középkori Európában: az írástudó papok bármit be tudtak beszélni az írástudatlan jobbágyoknak a Bibliáról.

És persze előfordulhatnak minden közösségben olyanok, akik rosszul bánnak a nőkkel. Úgy vélem, ez egy globális probléma, és pusztán xenofób propaganda ezt muszlim jelenségnek tekinteni.

Nekünk, muszlimoknak ki kell állnunk a nőkért. És erre buzdítok másokat is.
Bejegyezte: 
Köszönet a remek összeállításért! (KVM)