2009. november 29., vasárnap

Aktualitások

Pár óra múlva megint eltűnök kb. 2 hétre Romániába. Viszem a legjobb tudásom azoknak, akik erre várnak. Örömmel és izgalommal megyek most is. Sőt, most még jobban! Most csak egyedül megyek. Sokkal szabadabb lesz az út. Én inkább nappal utazom, így mohón nézhetem a mesés tájat.
December 1-én az Uránusz is egyenesbe fordul végre. December 20-ig nem lesz bolygó retrográdban! Idén ez csemegének számít. Akkor majd a Mars keményíti a feltételeket.
Előbb azonban, 2-án 08:48-kor telihold lesz az Ikrek 10. fokán.
December 9-én pedig Gyógyító Buddha napja lesz!
December 5-én Eördögh Kristóf 15 órakor Tündénél új információkat mesél egy légzéstechnikáról. Buteyko légzéstechnika. A CHVS (krónikus hiperventillációs szindróma) megoldása. A szervezet oxigén és széndioxid egyensúlyának helyreállítása egyszerű, de hatékony módon. Stresszmenedzsment a légzés újszerű kontrolljával. Aki Kristófnál végzett reikit, mind mehet.
Áldott békességet, boldogságot, sok vidámságot mindenkinek!
.
A tapasz remekül funkcionál. Szombaton egész napos oktatásban volt részünk. Azóta dolgozom a gépen, de már le kellene pihennem pár órára az utazás előtt.
Mindenkinek pá!

2009. november 28., szombat

Hipnózis

- Hogy hívják uram? - kérdezte a hipnotizőr, elég hangosan ahhoz, hogy mindenki hallja.
- Jamie.
- Nem találkoztunk mi már, Jamie? - kérdezte a mágus. - Nem láttuk egymást ez előtt az este előtt?
- Nem uram, soha.
- Úgy van. Most pedig, Jamie, tegyünk mi ketten egy kis képzeletbeli sétát! Látja előttünk ezt a lépcsőt, együtt lemegyünk majd rajta. Együtt lemegyünk a lépcsőn, le, le, egyre mélyebbre és mélyebbre...
Jamie Forbes először nem vette észre a lépcsőt. Műanyagból vagy balsafából lehetett, s olyanra festették, hogy kőnek hasson. Most egyenként lement a fokokon a hipnotizőrrel. Közben azon tűnődött, hogyan láthatja a közönség gyakorlatilag a színpad szintje alatt, aztán úgy döntött, legyen ez Blacksmyth gondja. Talán valamiféle tükörrrendszerrel ügyeskedik.
A lépcső alján nehéz faajtóval találta szembe magát. Blacksmyth megkérte, menjen át az ajtón, és amikor megtette, rácsukta azt. Hangja tisztán hallható volt a falon keresztül. Leírta a közönségnek, mit lát maga előtt Jamie: egy kőből rakott üres termet, ajtó és ablak nélkül, melyet azonban eláraszt a fény.

A helység nem négyszögletes volt, hanem kör alakú, s mikor Jamie arrafelé fordult, ahonnan jött, az ajtó eltűnt. Talán a kő miatt nem látszott.
Kőnek tűnik, intette magát Jamie. Festett textil lehet, amely gránit terméskőnek tetszik, akár holmi középkori erődben.
- Nézzen körül, Jamie! hallotta kívülről Blacksmyth hangját. - Mondja el, mit lát!
Jamie úgy döntött, nem osztja meg titkos tudását a többiekkel, azaz, hogy a kő voltaképpen textil.
- Kőből rakott teremnek látszik, mondjuk egy vártoronyban. - felelte. - Nincs ablaka és ajtaja.
- Biztos benne, hogy kő? - hallotta a hipnotizőr hangját.
Ne erőszakoskodj! - gondolta. - Ne számíts arra, hogy fedezlek.
- Kőnek látszik. Nem vagyok biztos benne.
- Járjon utána!
A maga híre bánja, Mr. Blacksmyth - gondolta. A falhoz ment és megtapintotta. Durva, kemény tapintása volt. Kicsit meg is nyomta.
- Kőnek tűnik.
- Szeretném, ha biztos lenne a dolgában, Jamie! Tegye mindkét kezét a kőre, és feszüljön neki minden erejével! Azonban minél nagyobb erővel nyomja, csak annál szilárdabb lesz.
Fura - gondolta. - Tényleg kemény ez, ahogy nyomom, bizonyára fa támasztja meg körben a színpadon. Előbb épp, hogy csak nyomta, mégis egyre inkább nekifeszült a falnak. Szilárd volt, ebben nem volt hiba.
Inkább bűvészkedésféle lehet ez - gondolta - mint az elme elbájolása. Hanem vajon hogyan épített egy kőtermet a színpad alá Blacksmyth, és hogyan hordozza színházról színházra?
Ajtót keresett, ha elrejtve is, de csak követ talált. Nekifeszült a falnak, itt-ott bele is rúgott. Így járt körbe a helységben, amelynek átmérője nem lehetett több tíz lábnál. Nekiveselkedett a gránitnak, és olyan erővel rúgta, hogy amennyiben balsafa vagy műanyag volt, akár be is horpadhatott volna.
Mindez ijesztő volt, de nem vészesen, hiszen tudta, hogy Blacksmyth hamarosan szabadon engedi.
- Jamie, van kiút. - mondta most a mágus. - Meg tudja mondani, mi az?
Megmászhatnám a falat - gondolta - ha szélesebbek lennének a terméskövek közti hézagok. A mennyezetre felnézve látta, hogy az is ugyanolyan szilárd anyagból való. A fal egy része megperzselődött és elfeketedett, mintha fáklyát helyeztek volna oda korábban, hogy világítson. Mostanra azonban híre - hamva sem volt sem a fáklyának, sem a falikarnak, ami tartotta.
- Nem tudok felmászni - mondta végül.
- Azt mondja, nem tud felmászni a falon. - jelentette ki Blacksmyth színpadias harsánysággal. - Miért, Jamie, megpróbálta?
Jamie ezt célzásnak vette.Tényleg, hátha rejtett fogódzók segítenék a falban.
Nem. Alig lépett az első sor kő szélére, visszacsúszott a cipője.
- Nem lehet megmászni. - mondta.
- Alagutat nem tud ásni a fal alá, Jamie?
Ami ostoba ötletnek tűnt, mivel a padló ugyanabból az anyagból készült, mint az oldalfal vagy a mennyezet. Jamie letérdelt, és megkaparta a felületét, de ugyanúgy nem engedett, mint a helység egésze.
- És az ajtó? Próbálja meg az ajtót!
- Az ajtó nincs sehol. - felelte ő, miközben roppant ostobán érezte magát.
Hogyan tűnhet el egy ajtó? Tudta, hogy ez is a számhoz tartozik, de a szomorú tény az volt, hogy ajtó nem létezett.
Odalépett a falnak ahhoz a szakaszához, ahol a helységbe lépett. Nekivetette a hátát annak az anyagnak, ami kőnek látszott, de akár festett - vakolt furnér is lehetett. Hasztalan próbálkozott azonban, mindössze a vállát horzsolta fel. Hogyan vált hirtelen kővé ez az egész hely?
-Pedig van kiút. - mondta most Blacksmyth. - Meg tudja mondani, mi az?
Jamie Forbes elfáradt, és dühös lett a sok sikertelen próbálkozástól. Bármiféle mesterkedést űznek vele, elege van! Nincs ajtó, ahogyan ablak, kulcs, kötél, sodrony vagy emeltyű sem: nincs semmiféle szerszám, amit használhatna: nincs titkos kombináció ennek, majd annak a kőkockának az érintésével. Ha nem valamiféle titkos jelszót kellene most elkiáltania, fogalma sincs, hogyan jut ki innen.
- Feladja?
Felelet helyett hátrált a helyiség másik oldaláig, nekifutott három lépést, és hatalmasat rúgott a másikba. Természetesen a földön végezte. A falnak mindez meg se kottyant.
- Igen - mondta, és feltápászkodott. - Feladom.
Íme a válasz - hallotta most Blacksmyth hangját, amely csupa drámaiság volt - Menjen át a falon, Jamie!
Ez a fickó megőrült! - gondolta - itt, most a műsor kellős közepén ment el az esze!
- Nem megy - mondta dacosan. - Nem szoktam falakon átjárni.
- Jamie, most meghallja tőlem az igazságot. Nem tréfa, komolyan beszélek. A fal csak a maga tudatában létezik. Ha elhiszi, hogy át tud menni rajta, át is megy.
Jamie a kőre tette a kezét, ami karnyújtásnyira volt tőle.
- Jó, rendben.
- Helyes, Jamie. Itt és most az egész trükköt megosztom magával. Később nem emlékszik majd rá, de hipnotizáltam. Semmiféle fal sincs maga körül. Egy színpadon áll a Lafayette Hotelben, a kaliforniai Long Beachben, és maga az egyedüli ember ebben a teremben, aki úgy tudja, hogy be van falazva.
A kő egy jottányit sem mozdult.
_ Miért műveli ezt velem? Szórakozásból? - kérdezte Jamie.
- Igen, Jamie - felelte Blacksmyth szelíden - Mi most remekül szórakozunk. Maga önként jelentkezett erre a feladatra, és a nyakam rá, hogy amíg él, nem felejti el a történteket.
Kérem, segítsen! - fogta könyörgőre Jamie, a büszkeség vagy harag legparányibb nyoma nélkül.
-Segítségére leszek, hogy segíthessen magán - mondta a mágus. - Soha nem muszáj, hogy foglyul ejtsenek bennünket önnön hiedelmeink. Most hármat számolok, és a terem egyik oldalán átmegyek a falon. Kézen fogom magát, és együtt átsétálunk a falon az ellenkező oldalon. Ön pedig szabad lesz.
- Egy - hallotta a hipnotizőr hangját. - Kettő....Három - mondta aztán hosszú szünet után.
Hirtelen minden úgy lett, ahogy Blacksmyth mondta. Jamie egy pillanatra úgy érezte, mintha a fal megcsavarodott, majd meglágyult volna - folyós lett, mint a víz - a következő pillanatban már ott állt az oldalán a mágus makulátlan szmokingjában, és a kezét nyújtotta.
Jamie hálatelten fogta meg a segítő kezet.
- Nem gondoltam... - kezdte volna.
A hipnotizőr nem lassított, és nem felelt. Öles léptekkel igyekezett az ellenoldali kőfal felé, maga után vonszolva kísérleti alanyát.
Jamie Forbes felkiáltott félelmében és döbbenetében, noha inkább sikolynak hangozhatott.
Blacksmyth törzse ugyanis eltűnt a kőben. Jamie egy pillanatig kétség beesetten kapaszkodott egy testétől elszakított karba, amelynek csuklója és keze csak siklott tovább, és magával húzta a falba.
Bármiféle hangot adott is ki ezek után, elnyelte a fal. A következő pillanatban ujjcsettintést hallott és ismét ott állt a színpadon, Blacksmyth kezét szorongatva, zavartan pislogva a rivaldafényben és lelkes tapsorkánban.
(Richard Bach: Hipnózis)
Mindannyian a magunk kis cellájába hipnotizáljuk magunkat a sokszor ismételt kijelentéseinkkel. Mindenkinek szívből ajánlom ezt a könyvet, nagy - nagy okulásul! Letehetetlen!

Harc

Hagyd,
hogy ellenfeledet saját lendülete vigye bukásba!

2009. november 26., csütörtök

Szepes Mária emlékműsor

Időpont:
2009. december 6. (vasárnap)
9.00 - 19.00 óráig
Helyszín:
Villányi úti Konferencia Központ Bp. XI., Villányi út 11-13.

Eördögh Kristóf: Lelki és testi tisztaság - az elmélet és a gyakorlat összhangja
Novák András: A tudatos teremtés és a vonzás törvénye
Csongrádi Kata - Müller Péter: Szepes Mária mágiája
Szepes Mária (felvételről): Izanagy, az Élet Fája - misztériumjáték
Guy Turchany: Spiritualitás és természetvédelem
Paulinyi Tamás: Emberólomból emberarannyá - a változás mágiája
Dr. Grandpierre Attila: A világegyetem spirituális és tudományos felfogása

Tapasz tapasztalat

Még nincs két hete, hogy használom, de remek a tapasztalatom. Eddig sem tudtam Romániában enni munka közben. Reggeltől estig ülök a gép előtt. De délutánra már érzetem, hogy nagyon éhes vagyok, néha remegett a gyomrom. Most ez nincs. Szemre is sokkal kevesebb étel kívánok, nincs rossz közérzetem tőle, nincs remegés, éhségérzet.
Eddig is csak napi 5-6 órát aludtam gyerekkorom óta, de kint inkább csak 3-4 órám maradt alvásra, és nem éreztem fáradtságot.
Volt egy komolyabb konfliktus is valakivel, de nyugodt, jó kedélyű maradtam. És nem csak szimplán uralkodtam magamon, hanem belül is békés maradtam.
A nadrágszíjamon már egy hét után állítani kellett. Lassan már még szorosabbra vehetem.
Én eddig is sok vizet ittam, így ebben nincs változás, engem nem zavar, hogy sok vizet kívánok inni.
Az arcbőröm meglepően jó, pedig a menstruáció alatt ki szoktak jönni a pöttyeim. Most tiszta maradt a képem.
Én eddig felváltva helyeztem fel a két karomra a tapaszokat. Néha a széle még látszik egy ideig, de semmi más nincs vele. Nem jön le, nem zavaró érzés. Ma a gyomor fölé helyeztem, mert valaki azt mondta, ilyenkor célirányosabban mennek le a centik. Onnan meg van bőven! Meglátom mi lesz.

Romániai jelentés

Ebben a kuckóban töltöttem el 4 napot reggeltől estig. Ebédszünet nélkül. De élvezetes a munka. Sokan már harmadszor - negyedszer jöttek el. Mindenkinek sikerélménye van a kezelésekkel kapcsolatban. Várnak vissza, mint a messiást. Vasárnap megyek is vissza. Várhatóan két hetet töltök kint. Marosvásárhely, Csíkszentdomokos, Csíkszereda, Déva...
Adja az Ég, hogy ne kelljen majd hóláncot használni, azzal még soha nem vezettem. De amilyen tavaszi idő most van!
Most csak egyedül megyek. Igyekszem valahogy az internetet elintézni, hogy a blogot azért tudjam írni, de nem könnyű eset. Rajta vagyok. Hiányoztok.
Az a fura, hogy remek a Nelson, de itthon alig van rá jelentkező. :-(

2009. november 18., szerda

November 18. szerda

Ma egyrészt szomorú napra virradtunk. Hamarosan indul az utolsó Bumeráng adás. Úgy alakult, hogy mégsem hajnali 3-kor kell indulnom, hanem picit később. Tehát még Magyarországon leszek az adás végéig. Mert szép napra is keltem: ma megint kimegyünk egy hétre Romániába.
Ez a kép tegnap este készült a drágáimról. Lóri már el tud olvasni szavakat, és ez nagy élmény neki. :-D Azért cseppnyit összeszorul a szívem, mennyire rohan az idő...
Tehát mindenkire szeretettel gondolok, egy hét múlva újra itthon leszek!
A tapasz remekel. Sokkal kevesebbet eszem. Egyszerre a mennyiség is kevesebb, és nem érzek éhséget. Én vizet eddig is sokat ittam, ebben nincs változás.
Indulok új élményeket gyűjteni. Pá...

2009. november 17., kedd

Működik!

Elkövettem én is azt a hibát, hogy hagytam magam lerezegni a sok pánikos, válságosdis embertársunk hatására.
Aztán kértem segítséget.
Aztán jött egy lehetőség, elmentünk két kolléganővel egy rendezvényre. Örömmel hoztam - vittem őket a kocsimmal. Ott semmi bevétel nem volt. Csak nyugdíjasok voltak, és csak az ingyen dolgok érdekelték őket. Első ránézésre feleslegesen elszúrt napnak tűnt az egész. Egyikünk el is keseredett miatta. Mondtam, nem tudni, mi mire jó. Majd kiderül idővel.
A másik hölgy megemlített egy új MLM rendszert. Érdekel? Igen. Megtanultam, hogy ma már több lábon kell állni. Az az idő elmúlt, amikor törzsgárga tagként dolgoztak az emberek.
Adott egy pár oldalas ismertetőt. Megbeszéltük, hogy szerdán elmegyek és meghallgatom az előadást.
Itthon az interneten utána néztem a termékeknek. Nem a hivatalos honlapon, hanem a felhasználók megjegyzéseit kerestem forumokon. Meggyőzött a dolog. Nekem ez kell.
Szerdán meghallgattam az üzleti részét, és elképesztett az ajánlat. Fejlődik az MLM, de hogy végtelen mélységig fizessen, az nem semmi! Sok új és nagyon tetsző elem van benne.
Viszont 1, azaz egy forintom sem volt a belépésre. Úgy éreztem magam, mint egy szegény gyerek a játékboltban. Ámulva nézi, ne nem kaphatja meg. Ebben dolgoznom kell! Innen látom az alagút végét!
Hazamentem. Másnap reggel újabb lemondás. De most nem arra gondoltam, hogy megint ugrott egy bevétel, és a villanyszámla itt marad az asztalon, hanem arra, hogy időt kaptam. A laptop elé ültem és elkezdtem kinyomtatni és szerkeszteni egy zseniális dossziét az anyagból. Mintha már benne dolgoznék. Délutánra szép kis gyűjteményem lett. Gondoltam, kinyomtatok mindenből annak a hölgynek is, aki odahívott. Legyen neki is szép anyaga. (Még mindig csak adok!) Az engem invitáló hölgy felajánlotta, hogy az alap csomagot kifizeti helyettem, és majd visszaadom neki. Jól hangzik, mert legalább el tudok indulni, de az hálózat építésre nem igazán alkalmas csomag. A semminél viszont több. Gondoltam, ha nehezebb is, de legalább elkezdem. Azért kattogott a fejem, hogy lehetne vezetői csomagom.
A bemutató előtt adogattam neki a lapokat, mikor egy felsőbb vezetőnek megtetszett és kért belőle. Odaadtam neki a saját anyagom, majd nyomtatok magamnak másikat. Cserébe kaptam tőle ajándékba egy egyhavi tapaszt. Ennek a forgalmi értéke 72 euro. Ezért már érdemes volt nyomtatgatni és dolgozni egész nap. Mellé felajánlotta, hogy látva a lelkesedésem, ő kiegészíti hétfőn a pénzt egy közepes csomagra! Na ugye! Hála és köszönhet!
Aztán a másik hölgy -akivel azon a bizonyos szombaton "hiába" mentünk el - most szombaton hallgatta a lelkesedésem. Felajánlotta, hogy ha felettem léphet be, akkor ő megelőlegezi nekem a vezető csomagot. Persze, hogy örömmel elfogadtam. Boldogan "termelem neki a jutalékot, mert segített nekem a bajban. Megérdemli.
Mindhárman nagyon boldogok vagyunk, és teljes gőzzel haladunk előre. Mégsem volt hiábavaló az a bevétel nélküli szombat!
És a vonzás törvénye is remekelt megint! Mint mindig.

2009. november 15., vasárnap

Guarana

A GUARANA Dél-Amerikában honos gyógynövény, az Amazonas-medencében élő liánfaj. Az indiánok évszázadok óta fogyasztják. Hatása hasonló a kávéhoz, azzal a különbséggel, hogy hosszan, 6-8 órán át tartós frissességet biztosít, és nincs semmilyen ismert káros mellékhatása. Tanninhoz kötött koffeint tartalmaz, ami lassabban szívódik föl, mint a kávé koffeinje, ezért biztonságosabb is annál. Segít a koncentrációban és akkor is energiát biztosít szervezetünknek, amikor kevesebb a tápanyagfelvételünk a szokásosnál.
Általános élénkítőszer. Javítja a testi és szellemi teljesítőképességet, így sportolóknak, illetve szellemi foglalkozásúaknak egyaránt ajánlott. Hatásosan serkenti a központi és vegetatív idegrendszer működését, álmosság, fáradtság esetén is jó.


Fájdalomcsillapító hatása is ismert. Fiziológiás hatása a koffeinnek és származékainak köszönhető. Ezek a mennyiségtől függően fokozzák a szívösszehúzódás erejét, gyorsabbá teszik a vizelet-kiválasztást, a zsír és cukor lebontását, valamint elősegítik a gyomornedv kiválasztását és gátolják a vérlemezkék összecsapódását. Nemrég fedezték fel, hogy a magokban tesztoszterongátló 5-alfa-reduktáz is található.

A diéta alatt segít fenntartani az izomerőt. Kimutatták, hogy külsőleg alkalmazott kozmetikumként erős antioxidáns, antibakteriális, gombaölő hatású, gátolja a bőr elöregedési folyamatát. Súlycsökkenést eredményez, zsírégető hatású. Megszünteti, ill. csökkenti az éhségérzetet. Fogyasztása számos nyomelemmel, vitaminnal, ásványi sóval és aminosavval gazdagítja szervezetünket. Sportolók, atléták, testépítők segítségével növelhetik eredményeiket. Testi, szellemi fáradtság, kimerültség esetén közérzetjavító, hozzásegít a stressz leküzdéséhez. Növeli az életkedvet és az aktivitást, vitalizáló. Görcsoldó hatású, jól alkalmazható fejfájás, migrén és menstruációs panaszok megszüntetésére, betegség csökkentésére. Szabályozza vérnyomást és a szívműködést. Csökkenti a vérnyomás-ingadozást, egyenletesebbé teszi a szívműködést.
Serkentő, frissítő hatása nem okoz szívdobogást. Serkenti az agyműködést, növeli a koncentráló képességet. Megkönnyíti a tanulást és a memorizálást. Fokozza a potenciát. Mindkét nemnél erősítheti a szexuális aktivitást. Segíti az emésztőrendszer működését. Javítja a gyomor és bélműködést, méregteleníti a szervezetet. Csökkenti az alkohol levertséget okozó hatását. Segít a másnaposság leküzdésében.

Cosmoperine

Cosmoperine vagy Tetrahydropiperine (THP) a csípős bors alkaloidja, piperine, amit Piper nigrumben találtak meg természetes formában, (fekete bors).

A Cosmoperine®a fekete bors jellemző összetevője. Az a zseniális a Cosmoperine®-ben, hogy minden más információhordozó anyag információáramlását nagymértékben fokozza. Képes felgyorsítani a bőrsejtek közti tápanyagszállítást.
Erősíti a többi összetevők információ és tápanyagáramlásnak képességét a bőrsejtek között.

Zöld tea kivonat EGCG


Zöld tea kivonat (EGCG) számos olyan összetevőket tartalmaz, köztük flavionid katechinu, amely magas antioxidáns hatású és számos más jótékony egészségügyi hatására is fény derült. Késlelteti az öregedést, javítja az anyagcserét és segít a méreganyagok közömbösítésében.
Képes megakadályozni a rák fejlődését és a vérrögök képződését. A káros napsugarak elleni védelmet nyújt hozzájárulva az egészséges megjelenéshez és a szép bőrhöz. Segít csökkenteni a testsúly tömeget, előmozdítja a zsírégető hatásokat, normalizálja a vércukor-és inzulinszintet.
A zöld tea kivonat (EGCG) elősegítheti az egészséges bőrképlet kialakulását. Egyrészt megakadályozza a bőr öregedését, így az puha és bársonyos marad. Ezen kívül antioxidatív hatású vitaminokat tartalmaz, valamint katechineket.

Kiderült, hogy az EGCG az elhalófélben lévő bőrsejteket is újra élettel telivé teszi és megakadályozza a hegképződést. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a zöld tea kivonat hozzájárul a bőr képének és szerkezetének javulásához.
Serkenti a bőr vitalitását, megakadályozza a ráncok kialakulását.

2009. november 13., péntek

„ForsLean”

2001-ben az év gyógynövénye volt.
A ForsLean a Coleus Forskohlii kivonata. Mozgósítja a zsírt, serkenti a pajzsmirigyet, eltérően, mint az efedrin. A forskolinnak nincsenek az efedrinhez képest potenciálisan veszélyes mellékhatásai, mint pl. a fokozott vérnyomás, szívdobogás, idegesség. Fokozza a zsírégetést, gyorsítja az anyagcserét, zsírlebontás közben építi az izomszövetet, csökkenti, illetve szabályozza a vérnyomást, elmulasztja az izomgörcsöket. Segít a szebb alak elérésében. Serkenti a végkeringést, az érfalak izmát lazítja, pozitivan hat a szív és érrendszerre, asztmára, különböző bőrproblémákra (pl. pikkelysömör). Oldja a stresszt. Normalizálja az inzulinszintet, ezáltal csökkenti az étvágyat, fiatalosabb külsőt biztosít és javítja a hangulatot.
Nagyon népszerű a sportolók között, mivel segít abban, hogy az izmok ruganyosabbak maradjanak, és serkenti az izmok épülését. Ezt a növényt az ayurvéda évszázadok óta használja.
A kutatások alapján a Coleus Forskohlii a következő tüneteknél lehet hasznos:
- zsírégető hatás
- elhízás
- asztma
- glaucoma
- szív- és érrendszeri megbetegedések
- magas vérnyomás
- bőrproblémák: pl. ekcéma, pikkelysömör
- alvászavarok
- izomgörcsök és feszülések
Mától elkezdtem használni a Jen Fe tapaszt, amelynek egyik összetevője ez a növény. Tervezem, hogy folyamatosan beszámolok a hatásról. Beléptem az értékesítési rendszerébe. Akit érdekel, keressen meg.
Alaposan körülnéztem előtte, sok tapasztalatot hallgattam meg és olvastam fórumokon. Olyan helyekről is kaptam megerősítést, ahonnan nem is gondoltam, és semmi érdekeltségük nem volt benne.

2009. november 12., csütörtök

A magban rejlő lehetőség

" Vegyenek a kezükbe egy makkot, és vizsgálják meg. Hol van e pillanatban a tölgyfa? Csak nem a makkban? Rálelnének-e, ha feltörnék a magvat? Nem. Mindössze azt találnák, ami egy tölgyfa lehetőségét hordozza, azaz annak ideáját. Ám, ha termékeny talajba ültetik a makkot, a rezonancia elve gondoskodik arról, hogy a környezet mindazon elemei, amelyek rezonálnak a tölgy eszméjére, a maghoz kerüljenek. Ez az idea vonzza majd azokat a tápanyagokat, vizet és napfényt, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az anyagtalan, láthatatlan idea tölgyfává terebélyesedjen.


Bármilyen természetű is a vállalkozásuk, néhány évvel a sikeres megalapítása után rengeteg minden tartozik majd hozzá. Hol van ez jelenleg? Hol a sok ügyfél, alkalmazott, az alapanyagok, tervek, pénz? Elszórtan valamennyi fellelhető a környezetben, ahogy a víz, levegő és nitrogén is a növekvő fa számára. Ám mindaz, ami álmaik vállalkozásának felépítéséhez szükséges, az eszközök és források, tőke, emberek, gondolatok, szakértelem - minden, ami majd körülveszi önöket - egyenlőre nincs sehol, nem gyűlt még össze.
Minden sikeres vállalkozás kiindulópontja: egy halálpontosan megfogalmazott gondolat.
Most arra kell nagyon ügyelniük, hogy roppant precizitással alkossák meg ezt a magvat. A bizonytalanul, tétován megformált magvak soha nem csíráznak ki, és nem eresztenek gyökeret. Ahhoz, hogy a mag kihajtson, életképesnek kell lennie.
Az emberek gyakran esnek abba a tévedésbe, hogy a hogyanra koncentrálnak, mert azt hiszik, ez a dolog lényege. De a nagyobb tőke csak ritkán ad választ a kezdés nehézségeire.
Ugyanúgy, ahogy a levegőt, vizet és napfényt sem nehéz találni, pénz is akad mindig elegendő. Már ha meggyőző, életképes és világosan megfogalmazott alapeszmével és ehhez mért stratégiai tervvel rendelkeznek."
(J. Assaraf: A válasz)

2009. november 10., kedd

Agyalás

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető,
ha eleget töprengünk rajta.

Kor

Minden idős emberben lakozik egy fiatal legbelül,
és csodálkozik,
hogy mi a fene történt.

2009. november 9., hétfő

"Örök" szerelem

"Minden gyereknek mindenütt azt hajtogatják ezer és egyféle módon, hogy a szerelem örök: ha egyszer megszerettél valakit, mindig szeretni fogod. (...és együtt életek, amíg meg nem haltak...)
Ha pedig szeretsz egy másik embert, később azonban úgy érzed, hogy a szerelmed tovatűnt, ez csupán annyit jelent, hogy soha nem is szeretted igazán az illetőt. Mármost ez egy nagyon veszedelmes elképzelés. Az örök szerelem eszméjét ülteti el a fejedben, márpedig az életben semmi sem örök. A virág reggel kinyílik, estére pedig már el is hervad.
Az élet szüntelen áramlás: minden változik és mozog. Semmi sem mozdulatlan, semmi sem állandó. Beléd plántálták az örök szerelem eszméjét, ami romba fogja dönteni az egész életedet. Örök szerelmet fogsz várni a szerencsétlen nőtől, ő pedig örök szerelmet fog remélni tőled.
A szerelem maga így csak másodlagos szerepet kap, az állandóság válik elsődlegessé. Márpedig a szerelem oly kényes virág, hogy nem kényszerítheted örök virulásra. Persze körülveheted magad művirággal, ezt teszik általában az emberek - a házasságuk, a családjuk, a gyerekeik, a rokonaik és minden egyéb műanyagból van.
A valódi szerelem azonban olyan bizonytalan, amilyen az életed. Nem állíthatod bizonyossággal, hogy még holnap is e világon leszel. De még csak azt sem mondhatod, hogy túléled a következő pillanatot. Az életed folyamatosan változik - a gyermekkortól a fiatalságon, a középkoron és az öregkoron át a halálig egyetlen örök változás.
A valódi szerelem is változni fog.
Ha megvilágosodott vagy, elképzelhető, hogy a szereteted immár túllépett a köznapi élet törvényein. Nem változó és nem is állandó, egyszerűen csak van. Többé nem az a kérdés, hogy hogyan szeretsz, hiszen magává a szeretetté váltál, bármit teszel is tehát, a szeretet sugárzik belőle. Nem arról van szó, hogy egyetlen konkrét cselekedettel fejezed ki a szeretetedet: egyszerűen bármit teszel, a szereteted kezd kiáradni rajta keresztül. A megvilágosodás előtt azonban a szereteted is olyan lesz, mint minden egyéb: változni fog.
Ha megérted, hogy a szerelem szeszélyes, hogy hébe-hóba mások is felkelthetik párod érdeklődését, s hogy neked megértőnek, szeretőnek és gondoskodónak kell lenned, miközben engeded, hogy a párod a bensőjében helyesnek érzett útra lépjen, akkor esélyed nyílik rá, hogy bebizonyítsd a párodnak, mennyire szereted.
Te szereted őt, ha ő valaki mást fog is szeretni, annak nincs jelentősége. Ha elég megértő vagy, elképzelhető, hogy a szerelmed egész életen át tartó szívüggyé válik, de ne feledd, állandó sosem lesz! Meglesznek a maga hullámhegyei és hullámvölgyei, változásokon fog keresztülmenni.
Amikor szeretni kezdtél, túl fiatal és tapasztalatlan voltál: hogyan maradhatna változatlan a szerelmed, amikor időközben érett felnőtté váltál? Veled együtt a szerelmed is bizonyos érettségre tesz szert.
Amikor pedig megöregszel, a szerelmed íze is más lesz. A szerelem folyamatosan változni fog, és hébe-hóba éppen arra lesz szüksége, hogy alkalmat kapjon e változásra.
Az is elképzelhető, hogy életed folyamán többször is váltogatnod kell a szeretőidet. Nincs ebben semmi sérelmes. Ami azt illeti, ha életed során sok szeretővel van dolgod, gazdagodni fogsz tapasztalataidban.
De abban a pillanatban, ahogy a párod rápillant valakire - elég csupán ránéznie - a szemeiben tükröződik a vonzalma, és te máris kiborulsz. Pedig meg kell értened, hogy ha a férfi elveszíti érdeklődését az utcán szembejövő szépasszonyok és a moziban látott gyönyörű színésznők iránt -, mert te pontosan ezt akarod, hogy rajtad kívül senki se keltse fel az érdeklődését: látszik, mennyire nem értesz az emberi lélektanhoz. Szóval, ha nem érdeklik többé az utcán és a mozikban látott csinos nők, akkor te miért érdekelnéd? A nők iránti érdeklődése garancia számodra, hogy te is foglalkoztatod őt, hogy továbbra is fennáll a szerelmetek megőrzésének lehetősége.
Mi azonban éppen ellentétesen cselekszünk. A férfiak megpróbálják úgy intézni, hogy az asszonyukban rajtuk kívül senki más iránt ne ébredjen érdeklődés, hogy életük párja minden figyelmével nekik adózzon, kizárólag rájuk összpontosítson. Márpedig az egyetlen személyre összpontosított figyelem elkerülhetetlenül az őrületbe kergeti az embert.
(Osho: Szerelmesen)

Lóri szülinapja

Tegnap ünnepeltük Lóri / Bars 7. születésnapján, ami valójában 5-én volt.


Bablevest főztem előző éjjel, mert az a kedvence. Volt torta, ajándék...

Nézem a gyerekeket, és megdobban a szívem, mennyire rohan az idő! Magamon nem látom annyira a változást, de a srácokat látva feltűnő...

Tar

Ma van ugyan a 10 milliószoros nap, de tanítás is. Zsófi nagyon szeretett volna Tarra menni. Nagyon boldog vagyok, hogy igénye van erre. Sőt, egy barátnője is vállalkozott az útra. Elkísérte a huga és az édesanyja is. Már reggel 7-kor indultunk. Csepegett az eső, de ez senkit nem zavart, senki nem panaszkodott miatta, pedig Tündiék először jártak itt. Mindannyian gyújtottunk mécseseket és füstölőket, felajánlásként. 200 mécses, több csomag füstölő...


A két nagyobb lány írt a vendégkönyvbe is. Körbe is járták a sztupát... Nagyon helyesek voltak!


Azért persze jól esett bemenni a teaházba. Gábor valami csodát készített: kávé, csoki, mandula, kókusz. és még ki tudja mi minden volt benne, de nagyon ízletes volt a végeredmény. A lányok forró csokit ittak.
Számomra nagy öröm volt Gábort újra a boltban látni és Katit. Csupa mosoly mindig ez a két, drága ember! Talán miattuk is érzem úgy, mintha haza mennék Tarra.
Hazafelé valami döbbenetes esőben és dugóban haladtunk, kicsit késtünk is Lóri szülinapjáról.

2009. november 6., péntek

Az év legjobb emailje

Ezt szavazták meg az év legjobb emailjének:
Ha úgy gondolod, hogy boldogtalan vagy,
nézd meg őket!
Ha azt hiszed, hogy kicsi a fizetésed,
mit gondolsz róla?

Ha úgy érzed, hogy jobb, ha feladod,
gondolj erre az emberre!

Ha úgy véled, hogy az életed csupa szenvedés,
mit gondolsz,
szenvedsz annyit, mint ő?
Ha kifogásaid vannak a közlekedéssel kapcsolatban,
mit gondolsz az övékről?

Ha a társadalom, amelyben élsz,
nem igazságos veled,
mit mondhat ő?
Élvezd az életet úgy, ahogyan megadatott neked.
Rengetegen vannak, akiknek sokkal rosszabb,
és nem tehetnek ellene semmit.
Sok dolog van a világon, ami vonzza a tekinteted,
de kevés,
ami a szívedre is hat.
Kísérd figyelemmel és kövesd azokat...
Idegesít a tanulás?
Őket nem!

Unod, hogy a szüleid kényeztetnek?
Nekik egyáltalán nincsenek szüleik!

Gyűlölöd a vegetáriánus kaját?
Ők meg éhenhalnak!

Unod, hogy mindig ugyanazt játszod?
Nekik nincs választásuk!

Kaptál valakitől egy Adidast, ahelyett, hogy Nike-ot kaptál volna?
Nekik csak egyféle "gyártmány" jut!

Nem vagy hálás,
hogy van egy jó kis ágyad,
amiben alhatsz?
Ők azt kívánják,
bárcsak soha ne kellene felkelniük!

Még mindig elégedetlenkedsz?
Nézz körül és légy hálás mindazért,
amit ebben a mulandó világban kaptál!
.
Mi szerencsések vagyunk,
mert sokkal többünk van,
mint amennyi az elégedettségünkhöz szükséges lenne.
Próbáljuk nem táplálni ennek a fogyasztói társadalomnak
a végtelen étvágyát és erkölcstelenségét,
amely "modern és haladó" társadalom
megfeledkezik és tudomásul sem veszi a
világunk másik kétharmadán élő testvéreinket!
.
Küldd ezt tovább minden olyan érzés nélkül,
hogy köteles lennél ezt tenni,
és anélkül,
hogy arra számítanál,
hogy szerencsét hoz, ha továbbküldöd!
Ne tartsd magadnál,
küld tovább és ne érezz csalódást!
.
Panaszkodjunk kevesebbet
és adjunk többet!

2009. november 5., csütörtök

Hétfőn 10 milliószoros nap lesz!

9-én, hétfőn 10 milliószoros nap lesz,
idén az utolsó.
.
Ráadásul:
Gyógyító Buddha napja is!
Minden, amit az egészségedért teszel,
az 10 milliószorosan hat.
A Hold Oroszlánban jár,
ezért különösen eredményes
a szív, érrendszer, vérkeringés, napfonat, hátgerinc, 5-9. hátcsigolya,
hát, mellkas, alkar, csukló, szem és szimpatikus idegrendszer kezelése.

Főzés :-D

"Vedd rá a pasidat, hogy csinálja meg helyetted. A főzés lehet, hogy néha művészet, de az idő túlnyomó részében egyszerűen csak egy könnyen elsajátítható technika, amit bárki megtanulhat, aki semmi máshoz nem ért, és ezzel akar felvágni - ezért van olyan sok férfi, aki a főztjére büszke. A nőket arra nevelik, hogy napi 5 étkezést biztosítsanak, de a férfiak szeretik hetente egyszer bemutatni, milyen az a "rendes főzés" - persze csak akkor, ha van pár vendég, aki megtapsolja őket.
Láthatóan egy férfinak elég, ha besétál a konyhába, megsüt valami halat, felvág pár szelet füvet, és felszeleteli a kenyeret, és hééé, máris mintha vizen járna (inkább jár rajta, mint hogy elmosogasson vele), ő maga a konyha Jézusa, és épp halat meg kenyeret oszt a lelkes tömegnek (neked és a macskának, ugye).
De ne feledd, a konyhaistenség megidézésének nagy ára van. El kell viselned, hogy milyen öntelten vigyorog, és elhaló mosollyal kell fogadnod a vendégek lelkes gratulációit, hogy milyen szerencsés nő vagy, mintha csak a derék hím fél kézzel megmentette volna a világot ebédszünetben, holott csupán pár töltött tojást hozott össze egy kis majonézzel.
Mikor hallottál utoljára olyat, hogy egy férfinak gratuláltak azért, mert a felesége jó ebédet főzött? Ó, néha már úgy fárasztanak az ilyen díszszakácsok! Mi a fészkes fenének ne főznének a férfiak? Nem kell ahhoz az embernek két mell, hogy főzni tudjon! Főzni kell, nem szoptatni.
És a barbecue-ról még csak meg se kérdezzetek! A legtöbb férfi már a napfény említésére sem tudja megállni, hogy ne kerüljön közelebbi kapcsolatba a benne rejlő neander-völgyivel, mintha csak a barlangból kilépve már az ősembernek is az lett volna az első gondolata,hogy bümm, egy kis pácolt hús csípős szósszal, az kell nekem! A nyár szinte még ki sem tört, mikor már ott áll kis köténykében, egyik kezében egy sült kolbásszal, a másikban egy fogóval, és ő a chef de faszén.
De komolyan, a hús szénné égetése még nem azonos a főzéssel. Abban semmi művészet nincs, ha valamit ujjnyi vastag kozma borít. Ahhoz nem kell kirángatni a barbecue - sütőt, lepucolni a rácsot, kitakarítani a benne ragadt hamut, kitessékelni az ősszel oda menekült bogarakat és a tavalyi csigákat, majd felforgatni az egész házat egy doboz gyufáért. Egyszerűen csak olajat teszel egy serpenyőbe, alágyújtasz, és elmész dolgozni. Ezt már anyám is bebizonyította - a világ legkönnyebb dolga.
Persze a kerti sütés úgy vonzza a férfiakat, mintha valami titkos zoroasztriánus tűzimádó szekta tagjai volnának, úgyhogy jobb, ha hagyod, hadd csinálják."
(Marion McGilvary: Amit anyád sosem mondott el)

Összefogás és széthúzás

Tegnap Csepelről Gödöllőre mentem, aztán Óbudára és vissza Csepelre. Érdekes élmény volt. Én magam nem hallgatom soha a Danubius rádiót, de mivel az eljárással nem értek egyet, kitettem a kék szalagot is. Meglepő volt, hogy milyen kevesen tesznek ki szalagot a kocsikra Pesten. Vidéken jobb a helyzet. Mi van? Lustaság? Nem merik felvállalni a véleményüket az emberek? Érdekes, mert a neten sok tízezren írták alá a tiltakozó leveleket.
Viszont ha jött szemben vagy mellettem olyan, akinek szintén volt szalag a kocsiján, rám villantott, beengedett, stb.
8 órakor Mátyásföld körül jártam. Torokszorító volt a sok dudát hallgatni, pedig akkor a környéken sem volt még egy szalagos kocsi.
Bár olyan autókból is kaptam egyetértő jelzéseket, akik nem viselik a szalagot. Van, ahol nem engedik kifizetni a szalagot, ezzel is támogatva a kezdeményezést.
.
Az a hír meg sokkolt, hogy eddig 17.000 embertársunk jelentette fel a másikat az APEH-nél.
1. Gyomorforgató, hogy meg lehet tenni, sőt az intézmény kéri. Így neveld a magyart egyenes emberré! Ezt nevezem! Besúgónak nevelni az embereket?!
2. Van ember, aki képes ezt megtenni, a legtöbben persze névtelenül?!
3. Sokra nem mennek vele, mert a legtöbb bejelentés alaptalan. Viszont nem kerül kevésbe a nyomozás. Ügyes!
4. Ha kiderül, hogy alaptalan, esetleg nem lehet bebizonyítani a csalást, akkor az APEH kiadja a feljelentettnek a bejelentő adatait. Indulhat egy új kártérítési per hitelrontásért.... Szép kis nemzet vagyunk, na!
5. Attól a feljelentőnek jobb lesz, ha a másiknak kárt okoz?
6. Ítélkezni a másik felett mindig könnyebb, mint őszintén a tükörbe nézni és a magunk portáján rendet teremteni.
7. Ennyi erővel és energiával sokkal szebb világot is teremthetnénk magunk köré. Mi lenne, ha inkább erre motiválnánk egymást? Egyszer végre meg kellene próbálni. Az egész írott történelmünk a széthúzásról szól. Mi lenne, ha elindulnánk inkább egymás felé? Ennél rosszabb úgysem lehet.
Béke legyen mindenki lelkében..........