2011. szeptember 29., csütörtök

KÖSZÖNET TÖRVÉNYE


Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegít az életben.

Adjon hálát teljes szívéből valamiért, amije még nincs, úgy, mintha már megvolna – és meg fogja kapni.

A szüntelen hála és köszönet aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat.

Mennyi minden van az életünkben, amely tökéletesen rendben van, és figyelemre sem méltatjuk, mert mindig csak arra a kevésre figyelünk, amely éppen nincs egészen rendben.

Amint szívemet hála tölti el életem minden körülményéért, eseményéért, az univerzum legmagasabb rendű ereje működni kezd rajtam keresztül, mert a hálás és szeretetteljes szív a legtisztább csatorna az egyetlen erő számára, amit mi Istennek nevezünk.


Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha nem fogadod el, akkor szenvedsz. Ám, ha feltétel nélkül igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát.


A levél ősszel magától hullik le a fáról. A hó apró pelyhekben esik, a tavasz beköszönt, a fű növekedésnek indul. Mindez könnyedén, félelem nélkül, kötöttségek és erőlködés nélkül. Nem szükséges hozzá terápia, nem kellenek traumák.

A dráma csupán illúzió, az igazság egészen egyszerű. Sem nem jó, sem nem rossz, egyszerűen csak van.

Semmit sem birtokolhatsz, hiszen minden te vagy. Minden, ami létezik, abból az egyetlen realitásból jött létre, amely Te magad vagy. Az emberek akikkel találkozol, a tárgyak, amelyek hozzád tartoznak vagy amelyeket elveszítesz, csupán ajándék, mellyel önmagad megleped, hogy léted újabb aspektusait megtapasztalhasd. A valóságban semmit sem lehet nyerni, sem pedig veszíteni, kivéve önmagad Igaz Valójának megtapasztalását.

Az életjátékban csak te nyerhetsz.

Ez a játék ugyanis a te örömödre jött létre, örvendj hát léted csodálatos teljességének. ”

Kurt Tepperwein

BOLDOGSÁG TÖRVÉNYE


A boldogságot nem lehet birtokolni.

Mindaddig, amíg kívül keresem a szerencsémet, a boldogságomat, keresésem eredménytelen marad.

A boldogságot csak magamban találhatom meg, ha feltétel nélkül igent mondok az életre, s elfogadom olyannak, amilyen.

Valahányszor szenvedek, az azt is jelenti, hogy nem fogadom el az életet, ezen csak én tudok változtatni.

Ha a szerencsémet, boldogságomat nem teszem külső körülményektől függővé, akkor minden helyzetben boldog lehetek.

Boldognak lenni annyit jelent, hogy önmagammal és az élettel harmóniában vagyok, helyemet minden pillanatban optimálisan töltöm be, így teljes életet élve boldog vagyok.

Kegyelem törvénye


Úgy működik, hogy az ember minden pillanatban kiléphet tudatlanságából a felismerés fényébe, és magához veheti szellemi örökségét, a tökéletességet.

Kegyelem, hogy imádkozhatom, és imádságom meghallgatásra talál.

Kegyelem az is, hogy Isten átfogó szeretetében mindig és mindenütt részesülhetünk.

Kegyelemben élni annyit jelent, mint nyitottnak és befogadónak lenni.

2011. szeptember 28., szerda

ÚJJÁSZÜLETÉS TÖRVÉNYE


Mindig újabb és újabb testet öltünk magunkra, s ez a test olyan, mint az iskolai egyenruha.

Ahogy az iskolában újabb és újabb leckét kell megtanulnunk, az életben is pontosan azt a leckét osztja ránk az osztályfőnökünk: dr. Mindennap, amit még nem tanultunk meg, hogy újabb és újabb felismerésekre tegyünk szert.


Mindaddig, amíg önakaratból cselekszünk, újabb okokat idézünk elő, s bár pozitív okok pozitív következményekkel járnak, a negatívok negatívval, mindenképpen inkarnálódnunk kell, hogy az adott következményekkel szembesüljünk.

Sors és végzet törvényeAz ember szabadon választhat, cselekedeteinek következményeivel számolni kell. Ezt a végzet törvénye rója ki rá, vagy az ok és okozat törvénye, amely végzetként jelentkezik.

“Mindenki azt kapja, amit előidézett. Sem többet, sem kevesebbet és nem is mást.”

A sorssal való szembesülés, a vele való elmélyült foglalkozás végül elvezet az egyetlen erőhöz.

Nincsen sem véletlen, sem jutalom vagy akár büntetés, hanem kizárólag ok és okozat. Cselekedeteim következményei elől nem menekülhetek.

A végzet törvénye arra kényszeríti az embert, hogy teljes felelősséget vállaljon életéért, szembesüljön cselekedeteinek következményeivel, míg a saját maga által okozott problémákat fel nem oldja, és ezáltal szabaddá nem teszi magát.

A végzet törvénye akkor avatkozik be, amikor a teremtésben az ember nem tudja megteremteni a harmóniát.

Mindenki tehát azt kapja, amit okozott. És valahányszor kap valamit, azt maga okozza.

A végzet törvénye szembesít bennünket cselekedeteink következményeivel, és az egyén szabadságát semmiben nem korlátozza.

Mindenki szabadon döntheti el, mit akar vetni, ám aratni azt lesz kénytelen, amit elvetett.

2011. szeptember 27., kedd

OK ÉS OKOZAT TÖRVÉNYEA világon minden az ok és okozat elve szerint működik.

Minden teremtés okozat, amely mögött egy teremtő áll, akinek az akarata a teremtettben
nyilvánul meg.

Ahol teremtés van, ott teremtőnek is lenni kell, hiszen a törvény így szól: “Semmiből nem lesz semmi.”

Az, ami volt, mindig összefügg azzal, ami lesz.

Amit mi véletlennek nevezünk, az nem más, mint valamely rejtett ismeretlen ok kifejeződése.

Csak addig beszélünk véletlenről és szerencséről, amíg fel nem ismerjük az összefüggéseket.

Soha semmi nem történik ok nélkül.

ÁLDÁS TÖRVÉNYE


A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja.

Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni.
Amit tiszta szívemből megáldok, az abban a pillanatban áldott lesz és az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét.

Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám.

Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.

HIT TÖRVÉNYE


A hit belső tudás, amely nem a külső bizonyítékokon nyugszik.

Nem az történik, amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk.

Az igazi hit az a bizonyosság, hogy amit kívánok, az meg kell hogy jelenjen, ha megnyitom magamat.

A hit nemcsak azt jelenti, hogy igent mondok az igazságra, hanem bizonyos is vagyok benne, és amire hitemmel igent mondok, arról tudom, hogy meg is valósul.

Aki csak abban hisz, amit lát, az csupán akkor fogja hinni a vetés következményét, ha már be is takarította.

Akinek nincs hite, az is hisz, csak éppen annak ellenkezőjében, amit el kíván érni.


IMAGINÁCIÓ TÖRVÉNYEMinden képszerű elgondolásunk arra törekszik, hogy megvalósuljon.

Ha eközben a hittel szemben fellép az akarat, mindig a hit győz.

Minden ember képes arra, hogy elgondolásait képszerűen jelenítse meg.

A kép a tudatalatti és a lélek nyelve.

A belső képek életünk nagy részét meghatározzák.

Képzelőerőre van szükségünk ahhoz, hogy a kívánt végeredményt képszerűen meg tudjuk jeleníteni, és ezeket a képeket szemünk elé tudjuk varázsolni.

Minél pontosabban képzelek el valamit, és minél hosszabb ideig tartom a szellemi képernyőmön, annál több energia árad, és annál gyorsabban fog a fizikai síkon is megjelenni.

HARAG TÖRVÉNYE


Szinte nincs olyan ember, aki valamiért ne mérgelődne.

A harag, a düh a gyenge érzelmi kontroll terméke, nagyon sok hátránnyal jár.

A harag idegességet idéz elő, szívverésünk szabálytalanná válik, vérnyomásunk emelkedik, rossz lesz az emésztés, alvászavarokkal és fáradtsággal küszködünk.

Rosszkedvűek leszünk, elveszítjük uralmunkat gondolkodásunk és cselekedeteink felett.

A bosszúság egyúttal agresszió is, negatív energia, amely diszharmóniát okoz, ami pedig
betegséget idéz elő.

Aki bosszankodik, az nem ért egyet az élettel, nem fogadja el az életet úgy, ahogy van.

- Minden embert olyannak fogadok el, amilyen, ráhagyom, hogy megváltozik-e és mikor.

– Megszabadítom magam minden elvárástól és hagyom, hogy az élet olyan legyen, amilyen.

- Felismerem, hogy a világon senki és semmi nem bosszanthat engem.

2011. szeptember 26., hétfő

GONDOLKODÁS TÖRVÉNYE


Minden egyes gondolat megváltoztatja sorsunkat, sikert vagy sikertelenséget, betegséget vagy egészséget, szenvedést vagy örömet von maga után. Meg kell hát tanulnunk, hogy a lehető legoptimálisabban használjuk gondolkodásunkat.

Legfontosabb a pozitív gondolkodás, felismerni, hogy mindaz, ami velem történik, valójában jó nekem.

A legtöbb ember azért nem tudja vágyait megvalósítani, mert nem tud uralkodni gondolatain.

A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak.

Minden gondolat egy teremtés, amelynek meg kell valósulnia.

A pozitív gondolkodás abban rejlik, hogy felismerem, minden ami van, engem szolgál és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas.

Negatív nem is létezik, csupán kellemetlen jó.

A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény a végleges sikerhez vezető úton.

SZABADSÁG TÖRVÉNYE


Az ember életének minden pillanatában a teremtés teljessége elé állítja, és szabadságot ad neki a választásra.

Ő határozza meg a “belső képeket”, amelyek életét meghatározzák.

Szabadságában áll választani, hogy a felismerés királyi útja mellett dönt, vagy pedig a megszokott utat választja, amely a betegségen és szenvedésen keresztüli tanulás útja.

A szabadságnak három szintje van:

- szabadság, mint megszabadulás valamitől

- szabadságomban áll valamit tenni

- az igazi szabadság (kiszabadulni a vágyak rabságából, megszabadulás másoktól, elengedés)

Mindent el kell engedni, a régi tudatállapotot, amelyhez a következő érzések tartoznak: harag, Félelem, gond, stressz, bűntudat, érzékenység, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, irigység, bizonytalanság, utálat, izgalom, agresszió, düh…

2011. szeptember 25., vasárnap

TELJESSÉG TÖRVÉNYE


Az élet teljessége szellemi örökségként áll rendelkezésünkre minden pillanatban. Csakhogy hibás szellemi beállítottságunk és csekély hitünk külső és belső gazdagságunkat korlátok közé szorítja.

Az élet csak a belső valóságot tudja a külső valóságban visszatükrözi.

Ne hagyjuk, hogy a külső kép megzavarjon bennünket.

Semmiféle erőfeszítés és pozitív gondolkodás nem vezet eredményre, ha belül folyton arra gondolunk, milyen korlátaink vannak, és miben szenvedünk hiányt.

Az elfogadás a törvény egyik oldala, a másik az adás.

Aki csak a törvény egyik felére figyel, önzésével érvényteleníti a törvényt.

“Aki nem ad, nem is kap, aki nem vet, az nem is arathat.”

Csak olyan mértékben lehet hatékony a törvény, amilyen mértékben mi megnyitjuk magunkat, hogy rajtunk keresztül a teljesség manifesztálódhasson.

Megnyitjuk magunkat, hogy az élet rajtunk keresztül a maga sokféleségében kifejezésére juthasson és mások hasznára is szolgálhasson.

Aki a teljességben él, annak mindig minden rendelkezésére áll ahhoz, hogy létét tökéletesen kifejezésre juttassa.

A mindenbe beletartoznak a leckék is, amelyeket az élet kínál számunkra, hogy tanuljunk és fejlődjünk.

Aki teljességben él, az valóban bőségben, teljességben éli az életét, és élete minden aspektusa harmóniában van.

REZONANCIA TÖRVÉNYE


A hasonló hasonlót vonz magához, és általa megerősödik.

Két különböző dolog taszítja egymást.

Az erősebb meghatározza a gyengébbet, és önmagához hasonlóvá teszi.

Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel.

A félelem tehát magához vonzza azt, amitől félünk.

Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket.

Tőlünk függ, mely rezgésre vagyunk fogékonyak, melyhez csatlakozunk.

2011. szeptember 24., szombat

RITMUS TÖRVÉNYEA nappal után az éjszaka következik, a születést követi az elmúlás, amely egy újabb születésnek az kezdete.

Az aktivitás, a pihenés és lazítás szakaszai váltakoznak és együttesen hozzák létre a harmóniát.

A ritmus törvénye a teremtésben mindenütt kifejezésre jut.

Az egész lét egy állandó ki- és beáramlás, amely két pólus között jön létre, ezért a ritmus törvénye szorosan összefügg a polaritás törvényével.

Ez a törvény az ember örök létezését biztosítja, függetlenül attól, hol van: születés, halál és újjászületés.


A hang sem lenne értelmezhető, ha közte nem lenne csend. :-)

Megfelelés törvénye“Mint fent, úgy lent, mint lent, úgy fent. Miként bent, úgy kint.”

Az ember, mint mikrokozmosz, pontos képe a makrokozmosznak.

Egy adott tartalomhoz egy adott forma illik.

Minden létezőnek a létezés minden szintjén megvan a megfelelője.

Ez a törvény a legkisebbtől a legnagyobbig mindenre érvényes finomanyag szintjén és

szellemi szinteken is.

POLARITÁS TÖRVÉNYE


Minden létezőnek két pólusa van ugyan, valójában azonban minden egy.


Minden látszólag ellentétes, lényegét tekintve azonos.

Boldogság és boldogtalanság, szeretet és gyűlölet valójában ugyanannak a dolognak a két oldala.

Minden jelenségnek két oldala van, ám a kettő között egy és ugyanazon tartomány húzódik meg.

A gyűlölet így fordítható át szeretetre. Nem kell mást tenni, csupán álláspontot változtatni és a dolgok is megváltoznak.

A félelmet bátorsággá alakíthatjuk, a sötétséget fénnyé.

Tudatom rezgésének megváltoztatásával álláspontomat változatatom meg.

Tudatunk rezgésszintjének emelésével nem csupán magunkat változtatjuk meg, hanem egész életünket is, hiszen a rezonancia törvénye értelmében más eseményeket, személyeket és életkörülményeket vonzunk magunkhoz.

2011. szeptember 23., péntek

Rezgés törvénye


Minden mozgásban van, semmi sem áll, minden rezeg.

Az energia és az anyag csupán különböző frekvenciájú rezgések manifesztációja.Még a legkeményebbnek tűnő anyagban is állandó rezgésben vannak a molekulák, s ugyanez igaz a fényre, a melegre vagy az energiára.

Minden gondolat, minden érzés, minden kívánság vagy akarat különböző frekvenciájú rezgés.

Minden egyszerre sokféle rezgésben van, s ez egyszeri és megismételhetetlen egészet képez.

Minden mindennel összefügg, minden rezgés egyszerre ok és valamely korábbi ok okozat.

Testünk azonnal reagál minden gondolatunkra.

Meg kell tanulnunk fegyelmezni gondolatainkat, mert ez a feltétele annak, hogy helyesen, tudatosan cselekedjünk.

Minél magasabb rezgésű az az energia, melyet mozgósítunk, annál súlyosabb következményekkel jár, ha helytelenül használjuk.

A negatív gondolatokat negatív cselekedetek követik.

Ha a gondolataink irányát megváltoztatjuk, megváltoztatjuk egész életünket.

(Kurt Tepperwein)

EVOLÚCIÓ TÖRVÉNYE
 Minden állandó változásban van.

Az egész univerzumban nincs két dolog, lény vagy jelenség, amely tökéletesen azonos volna.

Minden egyszeri és egyedülálló.

Az evolúció törvénye magába foglalja a változékonyság elvét.

Semmi nem maradhat úgy, ahogy most van.

Semmit sem ragadhatok meg, nem tarthatok meg, mert minden, ami elkezdődik, az véget is ér.

Már a kezdet magába foglalja a véget, ami egyidejűleg valami újnak a kezdete.

Az örök létezés, bár állandó változásban van, sem nem csökken, sem nem növekszik – van.

Változtatja kifejeződését, és mégis állandó.

Minden, ami van az “Egyből” jött létre, és az “Egy” mindenben benne van.

Minden része az egésznek, és mégis egy egész.

HARMÓNIA TÖRVÉNYE

Ez a rendkívül fontos törvény arról gondoskodik, hogy a különféle hatásokat kiegyenlítse és ezáltal a harmónia mindig megmaradjon vagy gyorsan visszaálljon.

Ahol sok a fény, ott sok az árnyék; aki elvesz, attól elvétetik; aki ad, annak adatik.

A harmónia törvénye nemcsak a természetben mutatkozik meg, hanem a mindennapi életünkben, mindabban, ami velünk történik.

Valahányszor az ember önhatalmúlag megzavarja a harmóniát, ez a törvény haladéktalanul kiegyenlít.

(Kurt Tepperwein)

Így van ez még az ember testében is. Ha túl sokat dolgozik, egyszercsak lekapcsol és kiüti magát. Ha túl heves és gyors egy szerelem kezdete, a vége is hirtelen és látványos vitával zárul. Ha sokáig nem akarunk szembenézni valamivel, hirtelen berobban az életünkbe figyelmet követelve magának. REND VAN. :-)

Szeretet törvénye

Kurt Tepperwein sorait osztom meg. Minden szavával egyetértek. Aki ismer, tudja, hogy hosszú évek óta ezt tanítom magam is:1. SZERETET TÖRVÉNYE

Feladatunk, hogy megtanuljunk szeretni. A mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátítanunk. Szerelmesnek lenni és igazán szeretni két különböző dolog, miként a virág és a gyümölcs. A gyümölcs megjelenésével eltűnik a virág.

A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent.

A szeretet az az öröm, amelyet akkor érzünk, amikor a szeretett emberre gondolunk.

A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a másikat.

A szerelmes birtokolni akarja szerelmét, kisajátítani, függővé tenni.

Csakhogy mindaddig, amíg a szeretetben a függőség bármilyen formája megvan, a kapcsolat nem tökéletes.

A szeretet azt a vágyat keli szívemben, hogy a másik boldog legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni és időt adni neki, ha időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot, ha szabadságra van szüksége.

A szeretetben nem várok feltétlen viszonzást.

Cselekedeteim mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat. Szerethetek mellette másokat is, és ezt a jogot neki is megadom.

Érzelmileg független vagyok a másik reakcióitól, mert szeretem őt, függetlenül attól, hogy érzelmeim viszonzásra találtak-e vagy sem.

A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig adással kezdődik.

2011. szeptember 21., szerda

Népszámlálás


ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG

Országos Helpdesk Osztály

1145 Bp. Róna u. 124.
(: 443-5660, 33-422 fax: 443-5043, 33-029  *: 1903 Bp. Pf: 314

Október elsejével kezdetét veszi a 2011-es népszámlálás, melynek során közel 40 ezer számlálóbiztos veszi nyakába Magyarországot adatgyűjtés céljából. Alábbi cikkünkben azzal foglalkozunk, hogyan lehet kiszűrni a népszámlálók közül az esetleges tolvajokat. Olvassa figyelmesen, nehogy átverjék!
 
Manapság folyamatosan számol be a rendőrség különféle trükkös lopásról, melyek elkövetői a nyugdíjintézet, az önkormányzat, de még a vöröskereszt munkatársainak is álcázták magukat. Sajnos szerkesztőségünk azon a véleményen van, hogy az effajta elkövetők nem hagynak ki olyan ziccert, mint a népszámlálás. Alábbi cikkünkben bemutatjuk, milyen is az igazi népszámláló, illetve mettől meddig járják az országot. Mettől meddig kopogtathat a népszámláló?
A népszámlálási munka október 1 és 31 között zajlik majd, ezt szeptember 27-ével kezdődő terepmunka előzi meg, melynek során az összeírók minden címre eljuttatnak egy csomagot - írja a
nepszamlalas.eu. Akihez tehát előbb, vagy utóbb kopognak be azzal az indokkal, hogy jöttek népszámlálni, az kezdjen el erősen gyanakodni, jó eséllyel egy trükkös tolvaj próbálja meg éppen átvágni a palánkon. Az összeírók által kikézbesített csomagban a népszámlálással kapcsolatos útmutató, egy lakás- és egy személyi kérdőív is van. A lakáskérdőív jobb felső sarkán található egy azonosító és egy belépőkód, amellyel az interneten is ki lehet tölteni az adatlapokat. Aki világhálón szeretne válaszolni a kérdésekre, az október 1 és 16 között a www.enepszamlalas.hu oldalon teheti meg, ide lehet belépni a már említett azonosítóval és belépőkóddal.
Tolvaj, vagy KSH munkatárs - honnan tudhatjuk? Arról, hogy ki megy ki egy-egy lakcímre, arról az adatszolgáltatót levélben értesítik. A kiküldött borítékban szerepel a számlálást végző neve és a népszámlálási igazolványának száma, így tudja magát igazolni, de aki szkeptikus, az kikérheti tőle a személyi igazolványt is, hogy meggyőződjön róla: valóban meg akarják számlálni vagy éppen egy átverés leendő áldozata. Amennyiben mégsem a borítékban közölt számlálóbiztos megy ki egy adott helyre, arról az adatszolgáltató értesítőlevélben, vagy kihelyezett plakáton keresztül tájékoztatja a lakókat. Az összeíró nevét, illetve az esetleges változást a népszámlálás időszakában működő információs telefonvonalon, zöld számon is ellenőrizni lehet. Amennyiben valaki imposztornak nyitna ajtót, ne habozzon értesíteni a rendőrséget.

Csát Miki temetése


Csát Miki temetése szeptember 28-án 10:30-kor lesz az Erzsébeti temetőben.

Ancsával megbeszéltük, hogy várnak addig a temetéssel, míg visszaérek Erdélyből. Ehhez képest most kaptam a hírt, hogy Tánya szervezkedik ezerrel. Meg sem hallgatta, hogy Ancsa, Eszter mit akarnak. Katolikus pap is lesz a temetésen. Szegény Miki, hát ez a program sem úgy lesz, ahogy akartad volna!

Én még Erdélyben dolgozom, de lélekben ott leszek. Sajnos nem tudom megoldani, hogy hamarabb hazamenjek. (Legalább a kis személyi harcokban nem veszek részt. :-) Remélem, azért viszonylag békében sikerül lebonyolítani az eseményt!) Innen fogok lélekben jelen lenni, ahogy Miki is. Majd jót nevetünk az egészen...

2011. szeptember 20., kedd

Elmélkedés Székelyudvarhely felé


Útközben lépte át a drága kocsim a 90.000. km-t. Sok feledhetetlen, szép látványt éltünk meg együtt. Adja Ég, hogy maradjon társamul még sokáig!

Minden hónapban más arca van a tájnak. De lenyűgöző mind.

Szomorúan láttam, hogy már ősz van. Zsófiék suliba járnak megint, de a nagy meleg miatt eddig fel sem tűnt, hogy szeptember van.
 
Letekert ablak mellett élveztem a frissebb levegőt. Otthon még légkondi ment, nagyon meleg volt. Ha kinyitottam az ablakot, csak a forró levegő járt körbe. Itt már beszívhattam a természet illatait.
 

Egy rövid szakaszon esett is. Na ez nem kellett volna! Csak parányit szemerkélt, de az erdő és az eső illata egy speciális keverék volt a látvánnyal és a széllel. A KIT beindult.
Az agyunkban van egy úgynevezett KÖZÖS INTEGRATÍV TERÜLET, a KIT. Veszélyes helyzetekben "fotót" készít, hogy rögzítse a helyzetet. De ebben illat, hang, látvány, tapintás, minden benne van. Ha ezekből valamelyik újból feltűnik a tapasztalásban, riaszt, hogy veszély van. De tudom, hogy nem csak veszélyes esetekben működik, hanem nagyon pozitív élmények esetén is.


Nálam beindult a szívfájdítóan kellemes múlt képsora. Amikor valakivel átéltem már ezt. Ő már lassan 20 éve nem része az életemnek. Elment végleg ebben a testében.  Rádöbbentem, mennyire magányos vagyok. Teszem a dolgom, de minek, ha nincs kivel megosztani ezeket a pillanatokat? Ő volt az egyetlen ember, akit társamnak éreztem, pedig mi soha nem laktunk közös háztartásban, legfeljebb néhány vidéki forgatás alkalmával. Ő partner volt mindenben.
Ő volt, aki elfogadott olyannak, amilyen vagyok, a letekert ablakkal együtt. :-) (Minden más esetben én alkalmazkodom másokhoz, legyen az bármilyen kapcsolat: családi, baráti, munkatársi...)
Mellette éltem meg, hogy érdekelte, milyennek látom a világot, és engem is érdekelt az ő látásmódja. Ettől lettünk gazdagabbak. Soha nem volt köztünk feszültség vagy vita, viszont kipróbáltunk olyan dolgokat, amik magunktól nem jöttek volna a tapasztalásunkba.

 
Itt biztosan megálltunk volna, szerettük a kézműves dolgokat, érdekelt, hogyan készülnek a tárgyak. De egyedül csak átmegyek mindig ezen a soron, és ez nem jó. Nincs kivel megtárgyalni az egészet.
Hiányzik. Csontig hatolóan hiányzik. De nem akarok még utána menni. Még annyi minden érdekel...
 

Szerettük az ilyen képi megoldást, mikor visszafelé is láthatunk, meg oldalra is. :-)


Hatalmas nyáj... ha itt ülne mellettem, megálltunk volna és elbeszélgetünk az emberekkel, megsimogatjuk a bárányokat. Most csak taposom a gázt, és haladok előre, de nem érintem meg a dolgokat, ahogyan engem sem érintenek meg azóta. Zsófin kívül nem ér hozzám senki.

Úgy néz ki, mintha nem lenne két egyforma színű levél a fákon. Ezzel a színpompával akart a természet kárpótolni. Teszem a dolgom, ahogy a természet is. Kell, hogy még legyen valami, valaki... annyian élünk ezen a bolygón!


Este megnéztem, mi volt ez az egész? Vénusz és Plútó kvadrát. Érzelmek csontig hatoló elemzése. Kipipálva. Mars belépett az Oroszlánba. Előtérbe kerül az ÉN. Igen, ÉN is itt vagyok, nem csak a szolgálat, a munka, a másoknak rendelkezésre állás. Mindezt ÉN teszem. Ez is kipipálva. REND VAN. :-)


Aztán ma hajnalban felkeltem, még sötét volt. Ez már egy órával később készült. És persze teszem a dolgom. Mint mindig. Remélem, még nagyon sokáig. Mint minden nap. 20 éve, egyedül...

2011. szeptember 18., vasárnap

Családi vasárnap


Zsófi szülinapja ürügyén jártunk a Paulay Ede utcában.


Ez itt mind cukor, a szivárvány színeiben.


Az a gond, hogy lehetetlen választani.


Fentről így néz ki a süteményes pult.

A drágáim!
Nézem őket, és látom, mennyire megy az idő...Sajnálom, hogy Miki már nem vehetett részt ezen a sütizésen.
Mindenesetre mi nem fogjuk elfelejteni ezt az alkalmat. :-)
.
Holnap indulok Erdélybe...

2011. szeptember 16., péntek

Erdélyi programok


19-én utazom Székelyudvarhelyre. Az igénytől függően itt töltök pár napot, aztán Csíkszentdomokos következik. 26-tól leszek Marosvásárhelyen feltehetően 29. vagy 30-ig.
Interneten nagyjából elérhető leszek, vagy telefonon is hívhattok.
Szerda esténként a webkonferencia is üzemel. A netnek hála az itthoni ügyekkel is tudok majd foglalkozni.

Oltásokról kaptam

2009-es anyag a sertésinfluenzáról, de tanulságos:


A média folyamatosan bombáz bennünket a H1N1 vírusról szóló híradásokkal, miközben e-mailekben is tucatnyi infót kapunk pro és kontra. A pánikhangulat kezd eluralkodni, ami ellen a leghatásosabb segítség a tiszta fej. Vagyis nézzük végig, hogy mit is tudunk:
Az eddigi tapasztalatok szerint a vírus lényegesen kevésbé veszélyes, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Fertőzőképessége nagy, ami azt jelenti, hogy könnyen lehet megfertőződni, ám a betegség kimenetele nem súlyosabb, és halálozási mutatói sem rosszabbak, mint bármely más influenzáé. Sőt: kevesebb a haláleset, mint a "hagyományos" influenzajárványoknál. Azaz nincs okunk jobban megijedni a H1N1-től, mint a szokásos influenzajárványoktól. (http://www.elitmed.hu/ilam/h1n1_influenza/_b_h1n1_virus_nincs_ok_panikra_irja_a_the_new_york_times_b_4859/)

A WHO mégis pandémiát hirdetett meg, és megváltoztatta a pandémia, azaz világméretű járvány kritériumát. Ez a kritérium a magas halálozási arányra vonatkozott.

Ausztráliában nemrég ért véget a tél, ami ott az influenzaszezonnak számít. Összesen 118 áldozata volt a betegségnek, miközben egy átlagos influenzajárvány alatt több mint 1000 halálesettel számolnak.

A H1N1 okozta halálesetek olyanokat érintettek, akik valamilyen komoly betegségben szenvedtek.

A magyar médiában elhangzott egy híradás arról, hogy a nagyon erős szervezetű, erős immunrendszerrel rendelkező embereket különösen veszélyezteti ez a betegség. Ami egy nyilvánvaló zöldség. Az erős immunrendszer azért erős, mert a fertőző betegségekre megfelelően tud reagálni, ezek ellen tud védekezni. Ez alól a sertésinfluenza sem kivétel.

A sertésinfluenza elleni oltóanyagból a német, de a magyar kormány is jól bevásárolt. A német televízió egyes csatornáján az elmúlt hetekben leadott műsor rávilágít a gyógyszeripar nyomására a mennyiségeket illetően. Ennek következtében a német kormány a lakosság 80%-át szeretné beoltatni, ami 1 milliárd euró többletkiadást jelent. A németek pénztárcája azonban jóval érzékenyebb, mint a miénk, és számos műsor foglalkozik ennek a költségnek az értelmével. Mivel még azt sem tudjuk, hogy mennyire hatékonyak ezek az oltóanyagok.

Ugyanebben az adásban a brémai egészségügyi államtitkár is szót emel az oltóanyaggyártók ellen, akik az oltóanyagokat erőszakos és manipulatív módszerekkel adták el a német kormánynak.

A nemkívánatos mellékhatásokról még nagyon keveset tudunk. A hazánkban használatos oltóanyag a víruson kívül formaldehidet tartalmaz (ez bizonyítottan rákkeltő anyag), tiomerzált (amely egy higanytartalmú fertőtlenítőszer), és két különböző alumíniumvegyületet. A higany és az alumínium nehézfémek, a szervezetből nagyon lassan ürülnek csak ki, és az idegrendszert károsítják.

Október végéig Svédországban 1,4 millió adag oltóanyag került forgalomba (a valóban beoltottak számát nem lehet tudni). 400-500 allergiás reakciót jelentettek a hatóságoknak, ezek közül 20 súlyosabbat, amelyek többnapos kórházi kezelést igényeltek.

Svédországban öt haláleset történt az oltást követő négy napon belül. Valamennyi érintett 50 év fölött volt és a rizikócsoportba tartozott, azaz valamilyen súlyos, krónikus betegségben szenvedtek.

A magyar rádióban elhangzott híradás szerint, bár a megbetegedettek száma folyamatosan csökken, még várható egy nagyobb influenzahullám. Az interjúban megkérdezett szerint az oltóanyagot beadni a járvány tetőfokán is lehet. Ez egy meglehetősen veszélyes kijelentés, ugyanis ha valaki megfertőződött és a lappangási idő alatt kapja meg az oltást, a betegség sokkal súlyosabb lefolyású lehet, mint az oltás nélkül lett volna.

Az 1917-18-as influenzajárvány, a spanyolnátha valódi pandémia volt, közel ötvenmillió ember halálát okozta. A rettentően magas halálozásban bizonyosan közrejátszott a háború: a rossz életkörülmények, az éhezés, a háború okozta stressz, a nem megfelelő higiéné. Dániát azonban elkerülte a spanyolnátha. Dánia ugyanis nagyon ügyes intézkedésekkel megoldotta, hogy a háború alatt nem volt sem éhezés, sem szociális nyugtalanság. A dán kormány szükségállapotot hirdetett ki, amelynek segítségével az éhínséget akarták elkerülni: a civilizációs táplálék helyett a hagyományos dán táplálékot vezették be, ami teljes őrlésű rozskenyérből, burgonyából, zöldségből és gyümölcsből állott, valamint nagyon kevés tejből és állati eredetű élelmiszerből, a cukor és a luxuscikkek pedig hiányoztak. Ez a táplálék annyira megerősítette a dánok immunrendszerét, hogy a mégoly veszélyes és súlyos fertőzésnek is ellen tudott állni, mint amilyen a spanyolnátha volt. (Dr. Ralph Bircher: Szigorúan bizalmas. A táplálkozástan titkos dokumentumai. Hindhede, 110. o., kétezeregy kiadó)

Azaz a "civilizálatlan", finomított élelmiszereket nem tartalmazó teljes értékű táplálék képes arra, hogy a szervezetet ellenállóvá tegye még a súlyos fertőző betegségekkel szemben is. A H1N1 közel sem olyan veszélyes fertőzés, mint a spanyolnátha volt.

A Transparency international nevű szervezet rávilágít arra, hogy a WHO-ban csakúgy, mint az egyéb döntéshozó testületekben, mindenütt az ipar emberei is ott ülnek. (http://www.transparency.de/2009-09-14-Schweinegrippe.1494.0.html)

A német tv szerint a leghatékonyabb megoldás esetünkben egy olyan oltóanyag kifejlesztése lenne, amely a politikusokat ellenállóvá teszi a gyógyszerlobbival szemben.
dr. Benda Judit gyógyszerész, egészség-tanácsadó