2012. október 31., szerda

Nyugalom


Értelem - érzelem

 
Nem abban van az élet mértéke,
hogy mekkorát tud kérdezni az ész,
hanem abban,
hogy milyen nagyon tud felelni a szív.

2012. október 29., hétfő

Feleki László

Feleki László oldalán találtam pár jó mondatot. Ezekből készítettem a következőket:

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tanácsok a Teliholdhoz

 

2012. október 28., vasárnap

Teliholdas szertartás


Október 29-én Budapesten 21:07-kor lesz TELIHOLD.
 

Reggel érdemes meggyújtani a zöld gyertyádat a 3 kijelentő tőmondatoddal. Bővebben a régebbi cikkekben. :-)
Ne felejsd el: ma minden százszorosan hat!
 
Sok sikert!
 

A szeretet fokozatai
Értsd meg:
minél nagyobb a szív,
annál nagyobb akadályokhoz kell alkalmazkodnia.

Gyakorlom is. Könnyű azt szeretni, aki viszontszeret. Könnyű azt is szeretni, aki semleges, akivel nincs konfliktusa az embernek. De emeltszintű feladat, amikor a hozzád legközelebb állók fordulnak ellened - és ennek ellenére ki tudod mondani: Bár a viselkedésükkel nem értek egyet, de ez nem befolyásolja az irántuk érzett szeretetemet.

2012. október 26., péntek

BoldogságA boldog emberek megőrzik a boldogságot,
mert ismerik az ehhez vezető egyszerű módszert:
értékelni önmagukat,
és minden pillanatban látni a humort és a varázslatot.

2012. október 24., szerda

Meet Joe Black - Evanescence - My ImmortalNagyon szeretem ezt a filmet. Olyan, ami nyomot hagy az ember lelkében. :-)

Megerősítések a nap kezdetén


Örülök a mai szép napnak. Hálás vagyok azokért a tapasztalatokért, amelyeket ma szerzek. Világomban minden rendben van. Félelmeim szeretettel elengedem, biztonságban vagyok. Boldog vagyok, mert tudatosan fejlődöm a lét minden síkján.
Örömmel tapasztalom, hogy az élet ma a megfelelő emberekhez és helyzetekhez vezet el, és helyesen cselekszem. Türelmes és toleráns vagyok magamhoz és másokhoz. Mindig a szeretet vezérel.

Ez egy áldott nap.
 
Minden rendben van. 
 
Mindenre van időm, amit ma meg kell tennem.

Minden örömöt hoz számomra, amit teszek.

Szeretem ezt a napot. Szeretem az Életemet.

Ma nagyszerű élmények várnak rám. Minden rendben van.
 
 
 
Tisztelet és hódolat minden élőlénynek.

Felajánlom erős tudatomat, hogy áldott legyek, és megtisztuljak a felkelő nap első sugaraiban, amelynek vakító fénye megtisztít, és megteremt minden újat.
Az új nap fénye keresztülfolyik rajtam.
Hozd el nekem most és egész nap a kincseket, vagyont és pénzt és a bölcsességet, hogy tudjam használni azokat.
Minden gazdagság eljön hozzám, beleég a lényembe a nap első sugaraival.
Minden jó dolog eredményét el fogom hozni a lelkemben, a testemben, a mindennapi tudatomban, a háztartásomban, és mindenkinek a szívében, akivel találkozom, mivel ők osztoznak a jó szerencsémben.
A pénz eljön hozzám, és velem marad a hátralévő napjaimban. Pénzügyileg biztonságban vagyok. Most és a jövőben is minden nap a megélhetésem bőségesen biztosított.
A szívem tele van hálával és izgatottsággal, mert tudom, hogy csodálatos emberek és helyzetek vesznek körül. Minden nap csodás dolgok történnek velem.Egészséggel kapcsolatos megerősítésekAz élet örök változás és elmém folyton megújul. Elmém és testem teljes összhangban vannak.
Én irányítom gondolataimat.
Bízom az életemben. Biztonságban vagyok. A világ biztonságos és barátságos.
Bízom képességeimben. Kész vagyok felismerni értékeimet.
Minden a megfelelő időben és helyen következik be. Az egyetemes gondviselés kíséri lépéseimet.
A Világegyetem szeretete véd és táplál engem.
Testemben otthon vagyok. Vállalom önmagam.
Biztonságos átvennem az irányítást saját életem felett. Szabad vagyok.
Jut elég idő és alkalom mindarra, amit tenni akarok.
Hatalmam, erőm és tudásom birtokában képes vagyok mindenre.
Kész vagyok változtatni gondolkodásomon.
Szeretettel bocsátom el a napot, s békés álomba merülök, mert tudom, hogy holnap minden rendben lesz.
Megérdemlem, hogy meggyógyuljak, érdemes vagyok a gyógyulásra.
A testem tudja, hogyan gyógyítsa meg önmagát.
Együttműködöm a testem igényeivel.
Testem minden egyes porcikáját szeretem.
Látom, ahogy a tiszta fehér fény átáramlik a testemen és aurámon, és megtisztulok, meggyógyulok.
Egészséges sejtjeim napról napra erősebben lesznek.
Rábízom az Életre, hogy minden módon támogassa a gyógyulásomat.
 
Hálás vagyok, hogy az isteni szeretet az egészség képével árasztja el tudatomat, és testem minden sejtje megtelik ragyogó, fehér fénnyel. Egészséges vagyok.
Szabadon és könnyen bocsátom el a régit, boldogan fogadom el az újat.
Könnyedén haladok előre az életben. Kitárom tudatomat a határtalan élet előtt.
Biztonságos megismerni és elsajátítani az új ismereteket és módszereket.
Kész vagyok megélni a jelen édes örömét.
Eloszlatom magamban a halogatás kényszerét.
Lelkifurdalás nélkül elfogadom a sikert.
Jogom van hangot adni érzelmeimnek és vágyaimnak. Biztonsággal fejezem ki magam a szeretet szavai által.
Könnyen teszem túl magam a nehézségeken.
Döntéseimben mindig az igazság a mértékadó. Nyugodt vagyok, mert tudom, hogy csak jól dönthetek. Döntéseimmel elégedett vagyok. A szeretet segít döntenem és cselekednem.
Biztonságos a saját testemet élveznem. Biztonságos a világ. Biztonságban vagyok.
Örömmel hallok. Harmónia vesz körül. Szeretettel figyelek a belső hangra.
Egyenesen és szabadon járok. Bízom erőmben. Életem napról napra könnyebb.
Hiszek a lélek gyógyító erejében. Meggyógyulok.
Könnyedén és boldogan adok és kapok.
A közhiedelmek és merev konvenciók távol állnak tőlem. A magam útját járom.
Kész vagyok felhagyni az örökös kritikával.
Tárt karokkal fogadom az élet adta lehetőségeket.
Hagyom, hogy a szívemből áradó szeretet megtisztítsa és meggyógyítsa testemet és lelkemet.
Egy vagyok a teljességgel. Magamat látom másokban és szeretem, amit látok.
Boldog vagyok, hogy élhetek.
Számtalan mód és nézőpont létezik. Kész vagyok megismerni valamennyit.
Legyőzőm belső korlátaimat és szabadon cselekszem mindig újat teremtve.
Mindig meghallgatom, amit testem üzen és tudom, hogy tanácsát érdemes elfogadnom.
Minden kéz, amely megérinti a testemet, gyógyító hatású.
Minden nap, minden szempontból egyre egészségesebb vagyok.
Szeretem, tisztelem és elfogadom magam.
Meggyógyultam.

2012. október 23., kedd

A dolgok rendje

 
Egyszer történt egy hajótörés, amit csak egy ember élt túl. Őt a víz egy lakatlan sziget partjára vetette. Azon imádkozott nap mint nap, hogy jöjjön és mentse meg valaki. Mindennap kémlelte a horizontot, hátha meglát egy hajót, ami megmentheti, de hiába. Végül, beletörődve sorsába, épített magának egy kis kunyhót a szigeten.
Aztán egy napon, amikor elment halászni, hogy legyen aznapra is mit ennie...
Szörnyű dologra ért vissza. Az egész kunyhó lángokban állt! Teljesen elégett, úgy, hogy csak hamu maradt belőle. A hajótörött teljesen elkeseredett. Nemcsak hogy hajótörést szenvedett, de mire beletörődött sorsába és épített magának egy kis zárt menedéket, az is oda lett.
“Hogy tehetted ezt velem Istenem? Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat? Pedig már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét gondolatával, és olyan jól éreztem magam ebben a kis kunyhóban, miért kellett ezt is elvenned tőlem?” – kiáltott Istenhez.
Másnap kora reggel, amikor kisírt szemét kinyitotta, arra ébredt, hogy kiköt egy hajó. Nem hitt a szemének! Amikor felszállt a hajóra megkérdezte a kapitányt, hogy honnan tudták, hogy ő ott van.
“Abból a nagy füstből, amit csináltál. Abból láttuk, hogy van itt valaki a lakatlan szigeten.” – felelte a kapitány.
Az ember életében vannak olyan időszakok, amikor mindent elveszettnek érez, mert annyi rossz dolog történik vele. De az életnek minden negatív történésre van egy pozitív válasza!

2012. október 22., hétfő

Gyógyulás - változtatás


"Csak javaslatot tehetsz arra, hogyan támogatja az illető a saját fejlődését, de végül neki kell hajlandónak lennie a munka elvégzésére.
Nem vagyok ügynök. Nem azért vagyok itt, hogy eladjak egy életmódot. Tanító vagyok. Ha el akarsz jönni, és tanulni akarsz tőlem, akkor boldogan tanítalak - de nem foglak arra kényszeríteni, hogy megváltoztasd a gondolkodásod. Ez a te kiváltságod. Szabadságodban áll, hogy abban higgy, amiben hinni akarsz. Ha tenni akarsz egy lépést ebbe az irányba, és fel akarod fedezni a dolgot, akkor rendben van. De ha nem, akkor tedd a dolgod. Minden ember a saját tudatosságának törvénye alatt áll.
Bármilyen probléma az érintett személy tudatossági szintjén teremtődik meg. A Te tudatosságod nem tudja megváltoztatni a helyzetet: az ő tudatosságának kell megváltoznia.
A lehető leggyorsabban vegyük észre magunkat ahelyett, hogy bevonódnánk a pillanat drámájába.
Kerüld meg a problémát, és beszélj arról, amit akarsz, úgy, mintha már megtörtént volna.

 
Gondolj olyan dolgokat, amelyektől jól érzed magad.
Hozz olyan döntéseket, amelyektől jól érzed magad.
Tégy olyan lépéseket, amelyektől jól érzed magad.
 
 
(L. L. Hay és C. Richardson: Kiemelkedő életet teremthetsz!)

2012. október 17., szerda

Reiki 1-es beavatás


2012.10.21-én, vasárnap 10:00 - 18:00
Reiki 1-es beavatás lesz. 
Jelentkezni még szombatig lehet: 06-30-625-328


USUI SHIKI RYOHO

 „Mindenki számára nyitva áll a beavattatás a Kurama tanaiba, teljesen függetlenül a hittől, vallástól vagy nemzetiségtől. Annyi a feltétel, hogy a beavatandó kész legyen minden energiáját a szellemi növekedésnek szentelni. Nem kell elfordulnia saját vallásától. Az egyetemes életerő fényt, megértést és erőt ad neki, bármilyen úton járjon is.”

 Mit jelent a Reiki?     
                                          Rei = univerzális
                                          Ki   = életenergia
Még NEM POLÁRIS, legmagasabb teremtő energia, melyből a teremtés kialakul és tapasztalhatóvá válik. Minden ebből keletkezik, tehát minden egyéb ez alatt van.
Minden létező dolog energia, rezgés.  Különböző minőségű rezgésekből épül fel a látható és nem látható világ, melyek egymással kapcsolatban vannak. Azt a technikát, mely lehetővé teszi, hogy ezzel a mindennek alapját képező rezgéssel, energiával fennálló kapcsolatunkat biztonságosan és hatékonyan felerősítsük, elmélyítsük: Reikinek nevezzük.
A Reiki hatása :
 Életfolyamatokat támogat. Valamennyi síkon hat. Támogatja a személyiség fejlődésének folyamatát. Enyhíti a fájdalmakat. Pozitívan befolyásolja a gyógyulási folyamatokat. Segít a harag, méreg, indulatok, félelem, depresszió megfékezésében. Megkönnyíti a nehéz fizikai és pszichikai szituációk elviselését. Előnyösen befolyásolja emberi viszonylatainkat. Serkenti a kreativitást, a teljesítőképességet. Elősegíti az önmegismerést. Megkönnyíti a távozást.
A Reiki energia a kezelések során mindig automatikusan oda áramlik, ahol arra a kezelt személynek szüksége van, ahol a betegség oka rejtőzik. Nem irányítható. Állandóan árad a kézből, ezért újszülött gyermekeket is be lehet avatni.
Mi mindent lehet Reikivel megkezelni ?
Gyakorlatilag korlátlan az alkalmazások lehetősége. Embereken kívül állatokat, növényeket és minden egyéb dolgot kezelhetünk vele. ( Minden rezgés és energia, így mindenre hat.)
Célszerű az orvosságokat, az élelmiszereket Reiki energiával besugározni.
Adj magadnak minden nap Reiki energiát. A nap minden pillanatában kapcsolatban lehetsz a Reikivel, ha a kezedet a testedre teszed.
Fokozatok :
  1.      kézrátételes kezelés
  2.      távkezelés szimbólumokkal
  3. A.  magasabb fokozat a távkezelésben (karmikus síkon)
    3.  B.   mesteri fokozat ( mások beavatásának képessége )
 ++ 2-es vagy 3/A után extra szimbólumok beavatás. ( 6 szimbólum konkrét célokkal)
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Megerősítések
Most készítettem


 
 

2012. október 16., kedd

Panaszkodás = önsorsrontás

 
"Az egónak egyetlen terve van. Azt akarja, hogy igaza legyen, és az a szokása, hogy megpróbálja igazolni az álláspontját. Olyan szempontot keres, ahonnan nézve a másik személy nyilvánvalóan téved.
Ha egy pozitív eredményre koncentrálunk vagy szeretetet viszünk a helyzetbe, megoldódhat a dolog.
Minél inkább el tudsz fordulni a problémától,  annál gyorsabban megérkezik a megoldás.
 

Minden rendben van. Minden az én legfőbb érdekemben alakul. Ebből a helyzetből csak jó dolgok származnak. Biztonságban vagyok.
Ez a megerősítés felemel, és kiemel a problémából egy olyan területre, ahol a megoldások vannak.
Ebben az állapotban nem mondod meg az Életnek, hogyan teremtse meg a megoldást - egyszerűen csak megerősíted, hogy a megoldás mindenki számára működik.


Valóban pozitív változásokat hívhatunk be a kapcsolatainkba, amikor elég lágyak és nyitottak vagyunk ahhoz, hogy figyeljünk.
Nem akarunk belemerülni a múltba, hogy siralmasan érezzük magunkat a jelen pillanatban. És nem akarunk folyton panaszkodni sem.
 
Azok az emberek, akik sokat panaszkodnak, mindenki számára nyűgöt jelentenek. Ráadásul a saját világukban is nagy kárt okoznak.
 
A legtöbb ember kialakította azt a szokást, hogy gondolatban állandóan panaszkodik. Minden alkalom, amikor így teszünk, megerősítést jelent. Egy nagyon negatív megerősítést. Minél többet panaszkodunk, annál több olyan dolgot találunk, amiről panaszkodhatunk. Az Élet mindig azt nyújtja számunkra, amire koncentrálunk. Minél többet koncentrálunk arra, ami rossz az életünkben, annál több rossz dolgot találunk benne. Minél több rossz dolgot találunk, annál szerencsétlenebbnek érezzük magunkat. Ez egy végtelen körforgás. Folytonosan az élet áldozatai leszünk. És úgy érezzük, hogy megrekedtünk egy kerékvágásban. Ilyenkor vissza kell ülnünk a vezetőülésbe, és át kell vennünk a gondolkodásunk irányítását.
A panaszkodó személy az egyetlen ember, aki képes megállítani a földcsuszamlást. De először fel kell ismernie, mit művel. Másodszor fel kell ismernie, mikor teszi ezt.
Csak akkor tudunk változtatni, ha felismerjük, hogy egy negatív megerősítést mondogatunk.
 

Ha feloldunk valamit, az egész élmény eltűnik. Szeretek arra gondolni, hogy visszamegy a semmibe, ahonnan érkezett.  A szokások a semmiből jönnek, és visszatérhetnek a semmibe."

(Louise L. Hay és Cheryl Richardson: Kiemelkedő életet teremthetsz! - Édesvíz kiadó)
 

2012. október 13., szombat

Max, a mókus esete


Csodalatos történet.Belorussziában a katonák találtak egy kis mókust, és az altiszthez vittek.


A nagyon gyenge mókus a halálán volt, ezert az altiszt gondjába vette, és megetette minden 4 órában.
 
 
3 hónappal később a pasi leszerelt és most taxisofőrként dolgozik- és Max a mókus állandóan a zsebeben van, akar merre megy!
 
 
Tündéri!
 

 

Bolygók az égen mostanában


A Neptun belépett a Halakba, itt erőben, otthon van 2025-ig. Mi mindent hozhat ez? Magasabb szinten rendkívüli emberszeretetet, önfeláldozó jóságot, felolvadást az egyetemességben.
Alacsonyabb rezgésnél szétfolyó érzéseket, az ítélőképesség hiányát, zavaros világképet. Rossz hír, hogy a bódító- és kábítószerek fogyasztása nem fog csökkenni. Szerencsére magasabb szinten viszont a meditáló emberek száma is nő. A régi álmokat és a megváltási fogalmakat feloldja. Szétfolyó, elmosódó valóságérzékelést okoz.

A Bakhoz tartozó Szaturnusz most Skorpióba lépett, és a Skorpió Plútója pedig a Bakba. Felcserélték a helyüket.
Kaptam egy anyagot, sajnos csak annyit tudok, hogy Gábor írta, de mert tetszett, bemásolom ide:

Az uralmi csere egyáltalán NEM rossz, hiszen ilyenkor a bolygók egyesítik erejüket, így a megszokottól eltérően több és nagyobb lehetőséget adnak. Persze a “jogot” azért fenntartják maguknak, hogy a lehetőségeket az Ő jellegük szerint osszák ki. Ezért...

..a Szaturnusz, mivel a Skorpió jegyében áll: Szaturnuszi hatásokkal színezi be a Skorpióknak és a Bikáknak szánt lehetőségeket.

Ugyanígy a Bak jegyében álló Plútó, a saját hatásaival fűszerezi a Bakok és a Rákok lehetőségeit. Nézzük, hogyan!

A Plútó a mindent vagy semmit bolygója, ezért a lehetőségei is szélsőségesek lesznek. Ha érintettként (Bak, Rák) nem működsz vele együtt, akkor semmit nem ad, ha viszont engedsz az akaratának: az egekig repít.

A Plútó pontosan tudja, hogy mire lenne szükséged, mi lenne neked a legjobb. Csak épp a többi bolygóval ellentétben neki nincs türelme ahhoz, hogy erre szépen rávezessen, ezért egyszerűen belehajít a “mély vízbe”. Sokan ettől ijednek meg, s fejvesztve próbálnak kiúszni a partra.
Az uralmi csere idején Ők visszakapják a számukra biztonságot jelentő “régi rosszat”. A bátrak viszont - akik befelé úsznak - a nagy hullámok mögött: meseszép szigetet találnak, minden jóval.

Amint látod, - ahogy a Szaturnusz, úgy a Plútó is a belső félelem legyőzéséhez köti az ajándékait. Van azonban még valami...

A Plútó ajándékai igencsak nagyok! Ezért időről-időre próbára teszi az alkalmasságod.
Ezt rendszerint kisebb, de annál bosszantóbb kihívásokkal teszi. Szerencsére ezek nagyon rövid ideig tartanak, viszont egyiknél sem szabad eltántorodnod, mert azt azonnali alkalmatlanságnak tekinti. Ne felejtsd el: a Plútónak nincs türelme, ezért csak 1 esélyt ad! Ha elszúrnád, ugyanolyan gyorsan visszahelyez, amilyen gyorsan felemelt.

Tehát, a Plútó kézzelfogható ajándékokban a legnagyobbat adja. Cserébe viszont ellenőrzi az alkalmasságod. Ha idővel úgy látja, hogy az Ő “embere” vagy, vagyis képes vagy a legtöbb helyzetben a saját félelmeiden felülemelkedni, akkor megszűnnek ezek a tesztelések és az ajándékait is megtarthatod.

A tesztelései egyébként nagyon idegesítőek, mert ilyenkor úgy érzed, mintha megint úsznod kellene a sziget felé. Csakhogy... mindig jó irányba dob le! Azaz nem kell keresned az irányt, egyszerűen csak ússz, - akarom mondani menj előre!

Néhány jó tanács az érintetteknek:
 
BAK

A legnagyobb erősségedre, mármint a kitartásodra most van a legnagyobb szükséged!
Amit évekkel ezelőtt megálmodtál vagy elterveztél, azt most fogod valóra váltani. Tudom, hogy fáradt vagy, (Ne is mondd! :-) )  de hidd el, hogy a kanyar mögött ott van a cél...

Ahogy a célod elérted (márpedig el fogod!) - maradj olyan, mint amilyen eddig is voltál.
 
Plútó a Bakban a következőket is hozhatja 2023-ig:
 
·      társadalmi rend, a hierarchiák és a törvények mélyreható változásai,
·      saját magunkért vállalt felelősség, a kötelességek teljesítése és a sors általános felfogásának megváltozása
·      törvény és norma átalakulása, a fontosság, hangsúly máshová kerül
Szaturnusz a Skorpióban pedig:
 
¯ nyomasztó feszültség, rögeszmés hajlamok, kegyetlenség, kíméletlenség
¯ rendkívüli céltudatosság, kitartás, eltökéltség,
¯ okkult témák
 
¯ félelem az érzelmi kötöttségtől, a szexuális odaadástól, saját szenvedélyétől, haláltól,
¯ vonzza minden, ami sötét, ami tiltott, à kényszeresen lép át minden tabut,
¯ mély szexuális kielégülés, de szexuális gyűjtőszenvedély, megszállottság is lehetséges,
¯ önzés, féltékenység, irigység

2012. október 11., csütörtök

Gyógyulás


Amennyiben úgy döntünk, hogy az életet iskolának tekintjük, akkor világos, hogy mindennek oka van vagy minden tökéletes.
Ha elhatározzuk, hogy az élet diákjai leszünk, tanulunk az élményeinkből, és fejlődünk, akkor valóban minden okkal történik.
Ily módon értelmet adunk a legnehezebb pillanatainknak is, azáltal, hogy spirituális szempontból a javunkra fordítjuk őket.
 
 
Ha az ember olyan helyzetbe hozza magát, hogy tudja, gyógyítható, akkor megérkezik a megfelelő segítség. Akkor pedig hajlandónak kell lennie a munka elvégzésére.
Először is meg kell változtatnia a gondolkodását a problémával kapcsolatban.
A gyógyíthatatlan szó azt jelenti, hogy valami pillanatnyilag semmilyen külső módszerrel nem gyógyítható, tehát belülre kell mennünk. Ez természetesen a gondolkodásunk megváltoztatását jelenti.
 
 

Szeretem, tisztelem és elfogadom magam.
 
Megbocsátom magamnak, hogy megengedtem, hogy
( a dühöm, a félelmem, a sértettségem vagy bármi egyéb )
ártson a testemnek.
 
Érdemes vagyok a gyógyulásra.
 
A testem tudja, hogyan gyógyítsa meg magát.
 
Testem minden egyes porcikáját szeretem.
 
Egészséges sejtjeim napról napra erősebbek lesznek.
 
Rábízom az Életre, hogy minden módon
támogassa a gyógyulásomat.
 
Minden kéz, amely megérinti a testemet,
gyógyító hatású.
 
Látom, ahogy a fehér fény átáramlik a testemen,
kimosva belőle minden tisztátalanságot.
 
Minden nap minden szempontból
egyre egészségesebb vagyok.
 
Szeretem magam.
 
Biztonságban vagyok.
 
Az Élet szeret engem.
 
Meggyógyultam és teljes vagyok.
 
Köszönöm, köszönöm, köszönöm.
 
 
(Louise L. Hay és Cheryl Richardson: Kiemelkedő életet teremthetsz! - Édesvíz kiadó)

2012. október 10., szerda

Tanulságos történet
Kínában, jó 2500 éve történt a dolog. Gyakorlatilag a helynek és az időnek nincs is jelentősége, hisz a tanítás örökérvényű.
A kínai parasztok a folyó partján, a rizsföldeken dolgoztak. Kemény, embert próbáló munka. Tűzött a nap, fülledt, párás volt a levegő.
Épp az új rizspalántákat ültették el, mikor egyikőjük arra lett figyelmes, hogy valamit sodor a folyó. Kicsit közelebb mentek és látják, hogy egy öregembert visz a víz, de szemmel láthatólag az öreg nem csinál semmit. Még akkor sem, mikor a sebes áradat a folyó fenekére nyomja. Pár perc múlva meg újra feldobja a víz. A parasztok otthagyták a munkájukat és szaladtak a sebes folyó partján, hogy majd botokkal és kötelekkel kihúzzák az öreget a partra. Mert azt látták, hogy az öregember él, csak épp nem próbálkozik kiúszni a partra, vagy inkább nem tud egyedül kijutni. A folyó sodrása erősödött, a parasztok a futástól és az egész napi kemény munkától hamar elfáradtak. A testet a folyó egyre gyorsabban sodorta. Lassan abbahagyták a rohanást és kifulladva a folyó partján a sziklákra ültek és nézték, hogyan sodorja el a testet a víz. Reménytelenül lemondtak a megmentéséről.
 

Kisvártatva arra lesznek figyelmesek, hogy csurom vizesen ugyan, de az öregember jön feléjük a parton, szemmel láthatóan semmi baja.
- Hé, öreg, hogyhogy itt vagy!? Hisz a víz elsodort téged, le és fel nyomott a habokban, és te semmit sem csináltál, még akkor sem mikor mi feléd nyújtottuk a botokat. Nem úsztál, nem küzdöttél az életedért. Hogyhogy mégis itt vagy és semmi bajod?
Az öregember elmosolyodott, s így szólt:
- A titkom rendkívül egyszerű. Türelemmel vártam a kedvező pillanatot. Amikor a habok feldobtak, akkor teleszívtam a tüdőmet levegővel, mert tudtam, hogy hamarosan le fog nyomni a víz. És mikor lent voltam a fenéken, akkor pedig nem aggódtam, tudtam, hogy ez az állapot nem tarthat örökké, és a víz hamarosan feldob a felszínre. Nem kapálóztam, mert tudtam, hogy a víz sodrása erősebb nálam és csak arra ügyeltem, hogy az áramlatokat jól kihasználjam, ne ütődjek sziklához, kidőlt fához. Azt is tudtam, hogy a folyó nem lesz mindig ilyen erős, ott lent a völgyben lelassul a sodrása és ott könnyűszerrel ki tudok jutni a partra. Ez az én titkom, semmi más. Mindig kihasználom az áramlat adta lehetőségeket, és aszerint cselekszem. Nem bánkódom, ha a víz lenyom, és akkor sem ujjongok, mikor a felszínen visz, hisz tudom, mindennek van kezdete és vége.
A parasztok csodálkoztak az öreg szavain, mégis igazat adtak neki. Egyedüli módja, hogy az életét meg tudta menteni az, ahogy így cselekedett. Elmondása szerint követte a benne lévő hangot.