2008. április 27., vasárnap

Időben szólok

Május 19-én 10 milliószoros nap lesz. (aki nem tudja, mit jelent, olvassa el a 2007. októberi anyagban található ismertetőt.)
Szokás szerint lemegyünk Tarra. Most lesz még autó, így akinek nincs kocsija, az is le tud jönni velünk. Jelentkezni lehet, csak tudjam időben a férőhelyek miatt.

Reiki beavatást is tartok Taron.

Május 24-én, szombaton pedig Pesten Reiki 1-es beavatás lesz. Erre is várom a jelentkezéseket.

Gyógyító Buddha napja

Április 28-án, hétfőn Gyógyító Buddha napja van. Minden, amit az egészségedért teszel, ma hatékonyabb. Élj a lehetőséggel. Sok sikert hozzá!
A mantrája:
Tejata om bekanze, bekanze,
maha bekanze randza,
szamudgate szoha
ezt ismételgetheted, ameddig úgy érzed, hogy szükséges. Ha végeztél, háromszor ismételd el:
Om benza szatto hung.

Meditáció gyakorlata

előkészület :
¯ békés, nyugodt környezet, (friss levegő, esetleg félhomály, telefon kikapcsolva)
¯ kényelmes ruházat és testhelyzet
¯ füstölő, élő tűz ( gyertya vagy mécses )
¯ esetleg oltár
¯ tompít : alkohol, nikotin, koffein, tein, mák, hagyma, hús,

¯ kontempláció ( légzés figyelése )
¯ koncentráció ( pl. gyertyaláng )
¯ meditáció ( üresben ! )
¯ vizualizáció
¯ vezetett "meditáció"


Külső tárgyra irányuló koncentráció :

1. Föld - elem : illat ( pl. egy illóolaj megszagolása )

2. Víz - elem : íz érzékelés ( pl. egy csepp illóolaj a szájban )

3. Tűz - elem : kép szemlélése : - élő természeti kép, természeti jelenség ( vihar )
- képi ábrázolás, ( festmény, mandala, fénykép )
- mozgó, változó tárgy ( hullámzó víz, gyertyaláng )

4. Levegő - elem : - légzés folyamatának figyelése
- test figyelése,
- test és környezete érintkezésének figyelése

5. Éter - elem : hang érzékelése ( zene, csend, madárcsicsergés, delfin hangja, vízcsobogás,
mantra )

Befelé forduló koncentráció :

1. Föld - elem : - elképzelt illat érzékelése

2. Víz - elem : - elképzelt íz
- belső képalkotás, emlékkép felidézése,
- elvont fogalom jelképes felidézése ( pl. határtalanság - nyílt tenger )

3. Tűz - elem : - teremtő képzelet ( kreatív imagináció )
- valamilyen testérzet megfigyelése és átalakítása
- saját fizikai test tökéletes működésének képszerű kivetítése
- egy terv vagy egy koncepció képszerű kivetítése
- egy fogalom képszerű kivetítése ( magány, boldogság, béke... )

4. Levegő - elem : - saját gondolataink megfigyelése

5. Éter - elem : - belső hang vagy belső csend figyelése

Meditáció 2

A siker lassú fokozatokban következik be : amikor az ember már képes lesz minden erőfeszítést feladni, és amikor a gondolat áramlása már lelassul, majd elcsendesül, ekkor az ember észrevétlenül egy intenzív állapotba kerül, melyet a külső világ zaja és látványa nem zavar többé.
Az ember olyan szellemi béke és érzelmi csend állapotába jut, amely mély megelégedéssel tölti el.
A világ vallásait rokonsági kapcsolatok kötik össze : nincs helye annak a vallásos, bigott felfogásnak, amely a saját hitén kívül mást nem lát. A vallásos fennköltség nem lehet egy ember, egy mozgalom vagy egy faj kizárólagos tulajdona. A magas fokra jutott misztikus megérti, hogy az Isten napja mindenre és mindenkire egyaránt süt, és joga van bármely vallást, vagy éppen egyiket sem követni. Azt, amit keres, magának kell önmagától megtalálnia és felfedeznie a meditatív elemzéssel.

Korunk legtöbb embere inkább az éretlen tereferélést szereti, amit társalgásnak nevez és megelégszik azzal, hogy bölcsőtől a sírig csukott szemmel járjon.

A tudomány korlátozott, mivel csak a részekkel foglalkozik. Egy átlagos tudóstól nem várható el, hogy megértse pl. a zene értelmét. Mint minden specialista, szemellenzővel dolgozik, mivel egy bizonyos szakterületre korlátozódik, és így e korlátozott területen természetesen a nem teljes látásmódjába részesül. Igazságszemléletét egy részszemlélet korlátozott területén belülre igyekszik erőltetni.
A síkságlakó nem hajlandó lemondani kényelméről, hogy a számára nem ismerős vidéken utazzon, de nem szabad ugyanakkor megvetnie azokat, akik levetik félelmüket és megpróbálkoznak a felfelé mászással.
Az emberi elme fejlődésének három fokozata : az első a vallásos fokozat, amely a hiten alapszik, a második a miszticizmus, ahol az érzelemé a vezető szerep. A harmadik pedig a tudományt is magába foglaló filozófia, amelyet az ész határoz meg.
Szemléletét elkerülhetetlenül és változtathatatlanul intelligenciájának foka korlátozza.
Ezért lehetetlen az, hogy az élet kérdéseire a választ minden ember számára ugyanazon a módon adjuk meg.
Veszélyes dolog lett volna a szellemileg még éretlen tömegek elméjét megzavarni azzal, hogy a tradicionális vallásba vetett hitüket elvegyék és helyette semmit - amit megérthettek volna - sem adjanak nekik.
Az embereknek csak azt tanították, ami illet hozzájuk, vagyis a tiszta vallást a legtöbb esetben, a többi esetben pedig a tiszta miszticizmust.

Szerezd meg, amit akarsz, de fizesd meg az árát !
Mindaddig nem várható gyógyulás, amíg nincs betegségének tudatában az illető.

Nincs olyan segítő, aki a törekvő helyett elvégezheti a végső önlegyőzést. Ezt neki magának, saját elhatározásából kell végrehajtania.

A legtöbb ember érdeklődhet hobbiból, vagy udvarias intellektuális beszélgetésben, de hirtelen megállnak. Szemük be van kötve, és amit kapnak, selejt anyag lesz, mint ahogy a mindennapi életben is csak azt kapják, amiért fizettek. Ezen az úton hamar megméretnek és könnyűnek találtatnak. A kisebb, de kézzelfoghatóbb dolgok iránti szeretetük elnyomja a kézzel nem fogható igazság iránti szeretetüket.
A próbatételek és a megpróbáltatások az ember egész világi útját elállják és állandóan támadják elméjét. Az életben a legnagyobb küzdelmet az embernek a saját maga elleni küzdelme jelenti.

dr. Paul Brunton

Meditáció


Koncentráció: a figyelmet egy adott dologra, pl. a légzésre kell ráállítani, és ha elterelődik, visszaterelni. ezt addig kell gyakorolni, amíg a tudat erőfeszítés nélkül ragad a tárgyára.

A világon ismert sokféle meditációs módszer közül Myanmarban a szatipatthána vipasszana meditációt gyakorolják eredeti formájában a történelmi Buddha tanításai szerint. A szatipatthána szó jelentése: a megfigyelt tárgy közeli, stabil, rendíthetetlen tudatában lenni. A vipasszana szó jelentése: keresztülnézni, áthatolni a különböző tudati és fizikai változásokon.

A meditáció során a tudat egy meghatározott tárgyra irányul és a csapongó gondolatokat nem engedi felbukkanni. A meditáció révén az intellektuális képességek kiterjednek, és a tudás ereje oly módon növekszik, hogy megjelenik a dolgok valódi természete. A koncentráció ilyen módon való fejlesztése természetesen a tanulási képességeket is megsokszorozza, valamint az egyén az átélt élmények nagyobb fokú tudatosítására válik képessé. Ahogy a szerzetesek fogalmaznak, az a tanuló, akinek figyelme gyenge, egy lyukas edényhez hasonlatos, mivel bármennyi vizet töltenek bele, mindig kifolyik belőle. Ugyanígy csak a helyes koncentráltság segítségével tarthatók meg a kívánt ismeretek.

A kontempláció a meditáció magasabb szintjét jelenti, amikor a figyelem már olyan mértékben fejlett, hogy a gyakorló számára megnyílnak az intuíció csatornái. A tudat, a gondolatok olyan tiszta állapotba kerülnek, mint egy ragyogóan áttetsző tükör. Ezúton a dolgok felszíni jellemzőin túl, a lényegi tulajdonságok megismerésére nyílik lehetőség. Ily módon lehetővé válik a káros cselekedetek hátrányainak és a hasznos cselekedetek előnyeinek felismerése.

A járómeditáció lényege, hogy a gyakorlók (Myanmarban yogi) mozgásukat teljesen lelassítják, a szemüket a földre szegezik, így nem néznek körül, csak a saját testükre figyelnek. Ebben az esetben a tudatosság és koncentráció fő tárgya a láb és a test mozgása. Közelebbről, az emelkedő és mozduló, majd földet érő lábfej és talp. A lépés mozdulatsorának részletesebb feltárásához a mozgás teljes lelassítása szükséges. A módszer hatására a gyakorlók sokkal tudatosabban mozdulnak, mozgásuk a koncentráció fejlődésével összerendezettebbé válik, az állóképességük megnő.
A járómeditáció fejlettebb szintjén kiterjed a járás közben végzett munkák koncentrált megfigyelésére is, így a söprésre, takarításra. A lassú mozgás során szemlélik kezük, testük mozgását, csak arra koncentrálnak, a testük hogyan működik a munka során. Természetesen ez csak akkor lehetséges, ha nem lépnek kommunikációba a többiekkel, hanem teljesen csendben, csak magukra figyelve szemlélődnek. A gyakorlat fejlődésével eljutnak arra a koncentráltsági szintre, hogy saját cselekedeteik előtt megjelenő szándékaikat is mérlegelni tudják, hiszen a lelassult mozgás lehetőséget nyújt ennek felismerésére is. Mozgási ügyességük fejlődése a koncentráltságon keresztül a saját testük feletti kontroll érzését nyújtja, amely nagy örömérzéssel jár együtt.

Az ülőmeditáció alatt csukott szemmel mozdulatlanul ülnek a gyakorlók, és befelé figyelnek. A megfigyelés tárgya saját hasi mozgásuk a légzés hatására, illetve az érzékszerveken keresztül beérkező ingerek. A megfigyelést folyamatosan tudatosítják belső jelzéssel. Ennek során magukban megjegyzik, hogy éppen emelkedik vagy süllyed a hasuk, hallanak vagy éreznek, milyen fájdalmaik jelentkeznek. A hasi mozgás nyomon követésével egyrészt gyorsan fejlődik koncentráltságuk, másrészt ismereteket szereznek testi működéseikről, a változások természetéről.

Tudtál róla?

Az ollót Leonardo da Vinci találta fel.
Leonardo da Vinci képes volt egyik kezével írni, a másik kezével pedig rajzolni egyszerre.

4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szokás volt, hogy az esküvő után a menyasszony apja újdonsült vejét egy hónapig itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen származik a magyar "mézeshetek" illetve az angol "honeymoon" (mivel a babiloniak holdhónapothasználtak) kifejezés.
A pókháló egy hihetetlenül erős anyag: a vastagságához viszonyítva jóval erősebb, mint az acél. Szakértők szerint egy ceruzavastagságú pókháló kötél meg tudna állítani egy Boeing 747 óriásgépet repülés közben.

2008. április 24., csütörtök

Kuthumi áprilisi üzenete

Egy darabig még lesz fájdalom és szenvedés a bolygótokon, amíg az emberek erre számítanak, ezt szomorúan beismerem, ez mind része lesz a valóságuknak, de ez nem azt jelenti, hogy a te valóságodnak is része kell, hogy legyen, és ezt minél többen ismeritek fel, annál hamarabb fognak megváltozni az emberiség elvárásai. Hány ember ébred úgy reggel, hogy azzal küzd magában, hogy mi lesz a következő csapás, amivel meg kell birkóznia? Hány ember ébred fel reggel és gondolkodik azon, hogy milyen problémákkal kell megbirkóznia aznap? Milyen nyomorúságot kell ma átélnem? Halálosan megdöbbennétek, ha tudnátok, hogy legalább, mondom legalább, ami azt jelenti, hogy legjobb esetben is minimum bolygótok népességének 85%-a így érez, éber óráinak legalább háromnegyed részében. Vajon mit árul ez el a számotokra? Azt árulja el, hogy az emberiség súlyos veszélyben van, a teljes és tökéletes önpusztítás felé halad, de ezt már régesrég tudjátok.
Mi történik amikor az út közepén álltok, és egy hatalmas emeletes busz jön, közvetlen felétek, továbbra is ott maradtok-e az út közepén? Pár fokkal kitértek jobbra, vagy balra, ahelyett, hogy a hangyák, bogarak és a felettetek köröző sasok vacsorájává válnátok, még mindig ugyanabban a testben vagytok, és néhányan talán azt mondanák, hogy egy nyomorúságos létezésben, de ez már a ti teremtésetek.
Minél hamarabb rájönnek az emberek, hogy a saját teremtésük, annál hamarabb tolódik majd el az érzékelésük, csak azzal a néhány fokkal jobbra. Szóval minden alkalommal, amikor úgy érzitek, hogy elakadtatok, és nem vagytok képesek más képet kapni, képzeljétek el a felétek robogó buszt, és tegyetek pár lépést jobbra. Így ahelyett hogy eggyé válnátok a busszal, kiléptek jobbra, és amikor az elrobog mellettetek, meglátjátok, hogy mi van az oldalára írva, ezt bizony nem láttátok volna, ha előtte maradtok, ugye? Ez a néhány fokos eltolódás teljesen más perspektívát ad számotokra, mert nem csak azt láttátok, hogy mi van az elején, hanem azt is, hogy mi van az oldalán, sőt a hátulját is láttátok, ez már két további, extra látószög, amiből nem láthattatok volna, ha ott maradtok, ahol vagytok - ennyire egyszerű.
Egyre több és több embert sürget felsőbb énje, lelke, szelleme, nevezzétek, ahogy akarjátok, hogy kapja össze magát, és csatlakozzon a társulathoz, amilyen gyorsan csak lehet, mert ez olyan tendencia, amivel egyek akartok lenni, mert minél több ember ismeri fel azt, amiről az imént beszéltem, annál többet tudnak változni, és annál harmonikusabb a folyamat. A fény teljesen felemészti majd a sötétséget. Beléphettek egy szobába, ahol koromsötét van, olyan szobába, ahol a kezeteket sem látjátok, még akkor sem, ha az arcotok elé tartjátok, de kapcsoljatok fel egyetlen lámpát, és minden azonnal láthatóvá válik.
Amikor megfigyeled a körülötted lévőket, mit látsz? Megfigyelő képességeidet azokra az emberekre összpontosítod-e, akikhez talán nem igazán vonzódsz, vagy inkább olyanokra összpontosítod a megfigyelő képességedet, akikhez vonzódsz, akik ugyanazt a fényt tükrözik vissza, mint te? Ebben áll a szabad akarat, a döntésetek hatalma, hogy mibe fektetitek az energiátokat. Felejtsétek el a sorsot és a végzetet! Összpontosítsatok arra a képességetekre, hogy hatalmatokat az adott pillanatban megkülönböztetésre használjátok, és döntsétek el, hogy mire összpontosítjátok ezt az értékes energiát, mert fókuszotok határozza meg elvárásaitokat, az határozza meg az életeteket, az határozza meg, hogy hogyan érzitek magatokat, hogy milyen érzéseitek vannak az élet hátralévő részéről és minden és mindenki másról benne, és ki szenved a legjobban? Ti, mert nektek kell magatokkal élnetek, ti vagytok, akik ezeket az érzéseket érzik. Futhattok, amilyen gyorsan csak bírtok, de önmagatok elöl sosem menekülhettek, mert ti vagytok ti, akár tetszik, akár nem! Van egy menekülési pont, egy mentsvár, valami, ami megmenthet a nyomorúságotoktól - a döntés, [az] a döntés, hogy minden tőletek telhetőt megtesztek, hogy valami másra számítsatok, valamire, ami megvilágosít, valamire, ami, hogy úgy mondjam, élettel tölt fel.
Az életben létező legnagyobb gonoszság az, amikor megtagadjátok magatoktól a teljes élet megtapasztalásához való jogotokat.
Továbbra is bízzatok a számtalan láthatatlan karban, amelyek minden lépéseteknél mutatják az utat, és nyugodjatok meg, tudván, hogy mi mind egyek vagyunk, és örökké együtt vagyunk veletek minden úton.
Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja, szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.

Jeszenszky István


Kedves Barátaim!
Sok szeretettel ajánlom a figyelmetekbe a a következő zeneszertartásokat:
2008.április 27. 21.30
Győr, MEDIAWAWE Fesztivál
2008. április 30.
Győr, MEDIAWAWE Fesztivál, Győri Bábszínház
Május 2, 19.00
BUDAPEST, Kiscelli Múzeum III. kerület, Kiscelli u. 108.
Május 5, 18.00
Diósgyőri Művelődési Központ
Május 8, 19.00
Zalaegerszeg, Kézművesház
fellépők: Mohsen Badri iráni ütőhangszermester Soós Arnold
Szeretettel: Jeszenszky István

A HÁROM KAPU

Egy királynak volt egy okos és bátor fia. Hogy felkészítse őt az életre, elküldte egy bölcs öreg emberhez.
- Világosíts meg engem: mit kell tudnom az életben?
- Szavaim eltűnnek majd mint lépteid nyoma a homokban, ám mégis adok neked néhány tanácsot. Utad során az életben, három kapuval fogsz találkozni. Olvasd el, mit ír mind a három kapun. Ne próbálj meg visszafordulni, mert arra ítéltetsz, hogy újra és újra átéld azt, amit megpróbálsz elkerülni. Nem mondhatok többet. Te magad kell átmenj ezen, szívvel és testtel. Most menj! Kövesd az előtted álló egyenes utat!
Az öreg bölcs eltűnt és a fiatal elindult életének útján.

Nem sokkal ez után, egy nagy kapu előtt találta magát, melyen ezt olvasta:

VÁLTOZTASD MEG A VILÁGOT.

Ez volt az én szándékom is, gondolta a herceg, mivel bár vannak dolgok amiket szeretek ezen a világon, más dolgok, egyáltalán nem tetszenek nekem.
Ekkor kezdődött el az első harc. Ideálja, képessége és élénksége arra késztették őt, hogy harcba kezdjen a világgal, létrehozzon, hódítson, saját kívánsága szerint modellálja a világot.
Megtalálta a hódító élvezetét és mámorát, ám szíve vigasztalást nem nyert.
Sikerült neki néhány dolgot megváltoztatnia, ám sok más ellenállt neki.
Múltak az évek. Egy napon, ismét találkozott a bölcs öreggel, aki megkérdezte tőle:
- Mit tanultál ezen az úton?
- Megtanultam megkülönböztetni azt ami hatalmamban áll, attól ami kisiklik hatalmam alól, ami tőlem függ, attól ami nem tőlem függ.

- Rendben, mondta az öreg. Használd erődet arra, ami hatalmadban áll és felejtsd el azt, ami kicsúszik ujjaid közül. És eltűnt.

E találkozás után nem sokkal, a herceg a második kapu előtt találta magát, melyen ez állt:

VÁLTOZTASD MEG A TÖBBIEKET.

Ez volt az én szándékom is, gondolta ő. A többiek az élvezet, öröm és elégedettség forrásai, ugyanakkor a fájdalom, baj és frusztráció forrásai is.
Tehát harcba szállt minden ellen, ami nem tetszett neki vagy zavarta őt a környezetében.
Megpróbált behatolni jellemükbe és kipellengérezte hibáikat.
Ez volt az ő második csatája.
Egyik nap, amikor a mások megváltoztatására tett törekvésein meditált, ismét találkozott a bölcs öreggel, aki megkérdezte tőle:
- Tehát, mit tanultál ezen az úton?

- Megtanultam, hogy nem mások az örömöm vagy fájdalmam, elégtételeim vagy vereségeim forrásai. Ők, csupán egy alkalom, mely fényre hozza ezeket. Mindezek a dolgok, bennem gyökereznek.

-Igazad van, mondta az öreg. Az által, amit ők felébresztenek benned, lelepleznek önmagad előtt. Légy hálás azoknak, akik vibrálásra készteteik benned az örömet és az élvezetet, de azoknak is, akik által megszületik benned a szenvedés vagy frusztráció, mert általuk mutatja meg neked az élet azt, hogy mit kell még megtanulnod és milyen utat kell követned.

Nem sokkal ez után, a herceg elérkezett egy újabb kapuhoz, melyen ez állt:

VÁLTOZTASD MEG ÖNMAGADAT.

Ha én vagyok problémáim oka, akkor ez azt jelenti, hogy ezt kell tennem, mondta, és elkezdte a harcot önmaga ellen. Behatolt önmaga belsejébe legyőzni tökéletlenségeit, hibáit, megváltoztatni mindazt, amit nem szeretett magában, mindazt ami ideáljának nem felelt meg.
Miután néhány évet önmagával harcolt, miután pár sikert, ám kudarcot és ellenállást is megtapasztalt, a herceg ismét találkozott a bölcs öreggel, aki megkérdezte tőle:

- Mit tanultál ezen az úton?
- Megtanultam, hogy léteznek bennünk olyan dolgok, melyeket enyhíthetünk, ám olyan dolgok is, melyek ellenállnak nekünk és nem tudjuk legyőzni őket.

- Így van, mondta az öreg.
- Igen, de elegem van abból, hogy mindennel, mindenkivel és önmagammal is harcoljak! Vajon, soha nem lesz vége ennek? Szeretnék lemondani, feladni és megnyugodni.
- Ez lesz az utolsó leckéd, ám mielőtt tovább mennél, fordulj vissza és szemléld meg a bejárt utat, válaszolt az öreg, majd eltűnt.

Visszatekintve, a herceg meglátta a távolban a harmadik kapu másik felét, melyen ez állt:

FOGADD EL ÖNMAGAD!

A herceg. Elcsodálkozott azon, hogy nem látta az írást akkor, amikor először lépett be e kapun, a másik oldalról.
A harc közben vakká válunk, mondta magának. És közben, meglátta maga körül a földön mindazokat akiket visszautasított vagy legyőzött az önmagával vívott harcban: saját hibáit, árnyékait, félelmeit és korlátait. Valamennyit felismerte és megtanulta őket elfogadni és szeretni. Megtanulta összehasonlítás, ítélkezés vagy bűntudat nélkül szeretni önmagát.
Ismét találkozott a bölcs öreggel, aki megkérdezte tőle:

- Mit tanultál még pluszban ezen az úton?
- Megtanultam, hogy ha gyűlölöm egyik részemet, arra ítélem magam, hogy soha ne értsek egyet önmagammal. Megtanultam teljes mértékben, feltétel nélkül elfogadni magam.
- Rendben, ez az első dolog, amit soha nem szabad elfelejtened az életben, most tovább mehetsz.

A herceg megpillantotta a távolban a második kaput, mely másik oldalán ez állt:

FOGADJ EL MÁSOKAT!

És körülötte, felismerte mindazokat a személyeket, akikkel találkozott életében, azokat akiket szeretett, és akiket gyűlölt, azokat akiken segített, és akiket legyőzött. Ám meglepetésére, most képes volt meglátni tökéletlenségeiket, hibáikat, melyek valamikor módfelett zavarták őt, melyek ellen harcolt.
A bölcs öreg ismét megjelent és megkérdezte tőle:
- Mi az a többlet, ami ez úttal megtanultál ezen úton?
- Megtanultam, hogy ha összhangban vagyok önmagammal, senkit sem vádolok és senkitől sem félek.
- Rendben, ez a második dolog amit észben kell tartanod. Folytasd az utad.

A herceg megpillantotta az első kaput, melyen régóta átment és elolvasta a másik felére írt szöveget:

FOGADD EL A VILÁGOT!

Körülnézett és felismerte azt a világot, amit meg akart hódítani, átalakítani, megváltoztatni.
Elborította őt az összes dolgok szépsége, tökéletessége. Mégis ugyanaz az egykori világ volt. Vajon a világ változott meg, vagy saját tekintete?

Ekkor megjelent az öreg és megkérdezte tőle:
- Mit tanultál ezen az úton?
- Most megtanultam, hogy a világ lelkemnek tűkre. Hogy én nem a világot látom, hanem önmagam benne. Amikor boldog vagyok, a világ csodálatosnak tűnik számomra, amikor boldogtalan vagyok, a világ szomorúnak tűnik nekem. A világ nem vidám, nem is szomorú. Egyszerűen létezik. Nem a világ szomorított el engem, hanem saját lelkiállapotom és gondjaim. Megtanultam ítélkezés és feltétel nélkül elfogadni azt.

- Ez a harmadik fontos dolog, amit nem szabad elfelejtened. Most megbékéltél önmagaddal, másokkal és a világgal!
Készen vagy arra, hogy elindulj az utolsó próba felé: átmenet a beteljesülés nyugalmáról – a nyugalom beteljesítésére, - mondta az öreg és örökre eltűnt.

2008. április 21., hétfő

Analógiák


A sárgarépaszelet olyan mint az ember írisze, a szemre jó!
A paradicsom belseje olyan mint a 4 szívkamra, jótékony a szívnek!

A szőlő formája, olyan mint a szívé: szív és vér vitalizáló hatású!
A dió olyan formájú mint az agyvelő, most már tudjuk, hogy három tucat neuro-transzmittert tud képezni, amely segíti az agyműködést.A vesebab segíti a vesék működését.A rebarbara, kínai kel, zellerszár olyanok mint az emberi csontok, és ezek csonterősítők: 23 %-a natrium tartalmú úgyanúgy mint a csontoké.

A padlizsán, avokádó, körte a méhet és méhnyakot erősíti. Ma már tudjuk, hogy hetente 1 avokádó kiegyensúlyozza a hormonszinteket, megakadályozza a súlyfelvételt terhesség alatt és a méhnyakrákot. Egy avokádót a virágzástól pontosan 9 hónap érlel érett gyümölccsé. 14 000 növényi hatóanyag mindegyik gyümölcsben.


A füge telis-tele van magokkal, mint a herék. Spermaszámot növelő hatásáról ismert.


Az édesburgonya alakja hasonlít a hasnyálmirigyre, amely segít kiegyenlíteni a glikémiás indexet a cukorbetegeknél.

Az olivák erősítik a petefészkek működését.A grapefruit, narancs, citrusfélék hasnolítanak az emlőkre, amelynek elfogyasztása az emlők nyirokrendszerére jótékony hatást fejtenek ki.

A hagymák alakja olyan mint a sejtek formája. A mai tudomány bebizonyította, hogy a hagyma minden sejtet képes megtisztítani a mérgező anyagoktól és tisztítja a könnycsatornákat.

VasárnapVikit levittem kocsival Kaposvárra. Álomszép tavaszi tájon haladtunk, virágzó fák és csicsergő madarak között. Mennyire gyönyörű világban élünk, és hogy sokan mennyire nem vigyáznak rá!

2008. április 14., hétfő

Javas zene


Mágus mestereim
Tőletek kaptam tudásom
Szívetekből születtem.
Beavattatok a titokba
Megtanultam felfogni azt.
Megtanítottatok énekelni
S nekem adtátok éneketeket.
Ígérem, a titkokat megtartom.

OM (korona csakra)

Égek a mennybe
Mennyek az égbe
Égből a létbe
Egy teljességbe
Egy révén sok leszek
Sok révén egy leszek
Oldás révén rejtezek
Fényszekéren érkezek

HAM (torok csakra)

Szél fúj a nevemben
Tűz ég a szívemben
Víz tart örök létben
Föld tart anyaölben
Teremtésem szétszakít
Világosság megvakít
Csend cseng a fülemben
Mindenség a fejemben

YAM (szívcsakra)

Jobb szememből fenn a Nap
Bal szememből lenn a Hold
Jobb szememből lenn a Nap
Bal szememből fenn a Hold
Ahol kelek, ott a kelet
Ahol élek, ott a dél
Ahol nyugszom, ott a nyugat
Az észak hideg, mint a tél


RAM (napfonat)

Egy testemből lett a föld
Lélegzetemből lett a szél
Csontjaimból kövek, hegyek,
Ereimből folyók, erek,
Szőrzetemből erdő, berek,
Sejtjeimből az emberek
Hajamban csillagok fénylenek
Fülemben mennyei énekek

VAM (szexcsakra)

Mint ki meghót, úgy aludok
Mint jó kocsis, úgy haladok
Akar a kar - ez a tettem
Ebből íme sorsot vettem
Négy égtáj négy tagom
Tüdőm a tér, amiben lakom
Gerincem a világfa
Bőröm a világ határa

LAM (gyökércsakra)

Az epém eped, a zsírom sír
A belem él, a szívem szív
Az ölem öl, a köröm öröm
A térdem érdem, az agyam töröm
A fogam fog, a lépem ép
A csontom ont, a vérem ér
Az elmém pörög és testbe tér
A láb van alább s így földet ér

LAM - VAM - RAM - YAM - HAM - OM

2008. április 12., szombat

Próbáld ki!

Kezeinket kulcsoljuk össze az ölünkben. Figyeljük meg, melyik hüvelykujjunk van fölül - a bal vagy a jobb. Kulcsoljuk most újra össze a kezünket úgy, hogy a másik kezünk hüvelykujja kerüljön felülre. Ehhez az előbb lent lévő kezünk minden ujját meg kell mozgatnunk.
Figyeljük meg,, milyen érzés. Ügyetlen, kényelmetlen, természetellenes, fura vagy helytelen?
Figyeljük meg, mit akar a testünk? Visszakívánja az előző pozíciót, a "normális", megszokott pozíciót? Váltsunk az előző helyzetre. Milyen érzés? Jobb, megfelelő, kényelmes? Megkönnyebbülést érzünk-e?
Ez a gyakorlat megadja az alapvető magyarázatot arra, miért nem élheti a legtöbb ember azt az életminőséget, amelyre titkon vágyik. Jobban szeretik a kényelmet a kényelmetlenségnél. A kényelmet választják ahelyett, hogy megtennék, amit a kívánt eredmény eléréséhez meg kellene tenniük. Megrekednek a kényelmi zónájukban.
A kényelmi zónák plüssel bélelt koporsók. Ha a plüssel bélelt koporsónkban maradunk, meghalunk.
A növekedéshez és fejlődéshez fel kell vállalni némi kényelmetlenséget.

Hajlékonyság

Az ember törékeny és hajlékony, amikor világra jön.
Amikor meghal : kemény és merev.
A zöld növények lágyak és tele vannak életnedvvel.
Amikor meghalnak : hervadtak és szárazak.
Ezért a merev és a hajlíthatatlan a halál tanítványa.
A lágy és hajlékony az élet tanítványa.
Így a hadseregek rugalmasság nélkül soha nem nyernek csatát.
A fa, amely rugalmatlan : könnyen eltörik.
A kemény és erős elvész.
A lágy és hajlékony fennmarad.

A puha legyőzi a keményet,
a gyenge diadalmaskodik az erős felett.
A hajlékony mindig a mozdíthatatlan felett áll.
Ez a dolgok fölötti uralkodás elve,
s ha összhangra jutunk velük,
a mesteri tudás harmóniájának elve.

Téveszme

Sok embertől hallom, hogy azért nem eszik húst, hogy miatta ne öljenek meg élőlényt.
Nem nagy dicsőség egy sivító malac hangját érzékelni. De a belső tompaság jele, hogy a növények sikolyát nem hallja meg. Az alma is élt, amig meg nem ette, vagy a saláta...
Tudomásul kellene venni, hogy a tápláléklánc tetején vagyunk. Nem az a baj, hogy állatot is eszünk, hanem hogy sokkal többet ölünk meg, mint amennyire szükség lenne. Meg ahogy tartjuk őket az ablaktalan ketrecekben.
Taron két éve egy tanítás alkalmával büszkélkedett egy nő, hogy már 4 éve nem eszik húst, mert kíméli az állatok életét. Csöpel láma megkérdezte, hogy akkor mivel táplálkozik.
- Például sok rízzsel. - válaszolta a hölgy.
- És tudod, egy szem rízshez hány halál tapad?
Az illető bambán nézett ki a fejéből.
- Tudod, hogyan termesztik a rízst.
- Nem.
- Miután elvetették a magokat, eláraszják a talajt vizzel. Megszámlálhatatlan apró vizi élőlény lakhelye lesz. Majd aratás előtt lecsapolják, ekkor mind elpusztulnak.
Egyetlen szem rízshez számtalan lény halála kötődik, míg egy marhából sok ember lakik jól. Ha az emberek végre észrevennék, hogy minden lénynek egyforma joga van az élethez, másképp értékelnék a létezést. Ostoba gőg azt hinni, a teremtett világ a mi "szolgálatunkra" van. Részei vagyunk az Egésznek. De csak részei.

Ráadásul akkor vagyunk EGÉSZ-SÉGESEK, ha mindent elfogadunk. Ha nemet mondunk valamire, akkor azt kirekesztjük az EGÉSZ-ből és aztán jönnek a betegség tünetek, hogy valami hiányzik az EGÉSZ-ből.

A horoszkóp a legjobb példája, hogy minden ember képletében benne van mind a 12 zodiákus és mind a 10 bolygó. Mindannyian képviseljük a TELJESSÉGET. Csak minden emberben másképp jelenik meg.
Ha valamit letagadunk, elfojtunk, előbb-utóbb berobban a felszínen. Nem hagyja magát elnyomni. A saját érdekünkben, hogy ismét TELJESEK és EGÉSZ-SÉGESEK legyünk.

Vajha élhetnétek a föld illatából, s miként a légi növények, fénnyel táplálkozhatnátok. De mivel ölnötök kell, hogy ehessetek : legyen hát ez kegyes cselekedet. Legyen asztalotok oltárrá, melyen az erdő, mező tisztái és ártatlanjai áldozattá lesznek azért, ami az emberben még tisztább és ártatlanabb.
Mikor megöltök egy állatot, szívetekben mondjátok ezt neki :
" Ugyanaz a hatalom, mely téged lesújt, lesújt engem is, az én sorsom is elvégeztetik. Mert a törvény,
mely téged az én kezemre adott, engem egy hatalmasabb kézre fog adni. "
Mikor fogatokkal egy alma húsát szakítjátok fel, mondjátok szívetekben :
" Magvaid testemben élni fognak és a te illatod lesz az én leheletem. Együtt örvendezünk majd a múló időben. "

Áprilisi energiák

A mindennapjaitokban továbbra is úgy fogjátok találni, hogy kapcsolataitok a változás tűzpróbáján mennek keresztül. Továbbra is elöl fogtok járni abban, hogy elengedjetek minden köteléket és kölcsönös függőséget, míg el nem értek egy pontra, ahol belső erőtök és hatalmatok teljessé válik. Sokan úgy találjátok, hogy ez a folyamat nehéz. Nehéz elengedni a külvilág külső támogató rendszereit, hogy teljes egészében a saját lelketekre és szellemetekre tudjatok hangolódni, és hogy az Én Vagyok lényetek vezethessen benneteket annak teljes megértésére, hogy az elkülönültség tudatossága valamennyi formájának elengedése által gyógyultok meg, ezáltal tértek vissza a Forrással való egységbe, és kapjátok meg ezen a Földön a nektek járó szeretetet és bőséget.
Azonban mindez egyedül a Forráshoz és az Én Vagyok-hoz való saját kapcsolatotokból ered. Amikor készen álltok az életetek kontrollálására irányuló egó késztetésnek, illetve annak elengedésére, hogy nektek kell szervezni és meghatározni a saját életeteket, akkor fogjátok megtanulni, hogyan fogadjátok el önnön szellemetek vezettetését, mely az életetekben a szinkronicitáson és a csodákon keresztül nyilvánul meg.
Kozmikus létezők vagytok, ti vagytok az isteni forrás, mely emberi formát öltött. Ha képesek vagytok meghallani és megérezni a bennetek lévő isteni szikra teremtését és alkotását, akkor ez elvezet benneteket a bőségbe és a szeretetbe, ugyanis az isteni szikra maga a bőség és a szeretet, és csak a bőségből és szeretetből, a bőségért és szeretetért teremt. Ezek az új kozmikus szeretet- és bőségkódok 2008-ban most aktiválódnak.
Amikor megengeditek magatoknak ezeket a változásokat és átalakulásokat, akkor tisztán látjátok majd, hogyan teremti meg most az isteni szeretet a bőséget, rajtatok keresztül. Csak az ellenállás és a félelem azt, amely arra késztet benneteket, hogy azt gondoljátok, azt érezzétek, hogy egy kaotikus ürességben vagytok. Amikor a bizalom és elfogadás középpontjában vagytok, tudjátok, hogy a ti saját biztonságos, a káoszon átvezető ösvényetek biztosított. Mindig biztonságban vagytok, mindig védve vagytok.
Valahányszor döntenetek vagy választanotok kell, válasszátok az életet! És ti minden egyes napon választotok, és újra elmondjuk, válasszátok az életet, válasszátok az örömet. Ne szokásból válasszatok, vagy mert feltételezitek, hogy mások ezt várják tőletek. Amellett döntsetek, amitől a szívetek a szeretet és öröm dalát énekli, és ne alkudjatok meg. Hiszen egyedül az öröm és a szeretet az, melyben megtapasztalhatjátok saját istenségeteket, túl a különválás illúzióján.
Az elme gyakran megrémül és belebetegszik abba, ahogyan a jelenségek megnyilvánulnak, mivel úgy tűnik, ezek túlnőttek a saját kontrollján. Az életetekben hirtelen megnyilvánuló események szó szerint fellökhetnek benneteket. Valóban, úgy tűnik, hogy ezek az események a semmiből jönnek elő, mivel a teremtés, megnyilvánulás spirálján tűnnek elő az életetekben. Most, ha egy spirált vizualizáltok, látni fogjátok, hogy az körökben terjed ki, mindig magasabb szintekre. Így, úgy tűnik, hogy amit most akartok, az eltávolodik tőletek, mint ahogy a spirál egy körvonalon indul el. Ha elkeseredtek és űzni kezditek ezt a dolgot, el fogjátok veszíteni középpontotokat, kiegyensúlyozatlanná, földeletlenné váltok, és a spirál összeomlik. Emlékezzetek, hogy a teremtés spirálja a magasabb szívetekből indul, ahol a lélek és a szellem egyesül a fizikaival, és itt is kell megtartani. Így, ha szándékotokkal elindítotok egy ilyen teremtési spirált, akkor az elindul, eltávolodik, a hátatok mögé kerül, és ti azt hihetitek, hogy eltűnt. De aztán, egy nap, mintha csak csoda történne, a spirál visszatér, és ha nem vagytok felkészülve, teljességgel meglepetésként fog érni benneteket. Valóságotok megteremtése művészetének mestereivé fogtok válni. Megtanuljátok majd, hogyan kezeljétek az energiákat, hogyan bízzatok akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nincs semmi, mivel biztosan tudjátok majd, hogy amit megteremtettetek, az meg is fog nyilvánulni. És amikor elérkezik, felkészülten várjátok, mert felismeritek bennük a ti saját teremtéseteket.És aztán majd kifejezitek mélységes hálátokat, örömötöket, és ez a tapasztalat és szeretet magasabb szintjére energiával tölti fel a teremtő spirálotokat. Így arra kérünk, hogy gondolkodjatok el azon, hogy elvárásaitokon, akaratotokon és racionális, mentális lényeteken keresztül hogyan veszthettek energiát. Az ötödik dimenzióban kreatív intelligenciátok központja a szívetek, és csak a szív vágyai hozzák mozgásba a teremtés spiráljait. Amikor az elme képes elfogadni ezt a folyamatot, megtanulja majd, hogy támogassa teremtő erőtöket, ahelyett, hogy a szükségletei és félelmei révén leblokkolná azt. Hiszen ha beleragadtok az elme félelmeibe, nem lesztek elég magas szinten ahhoz, hogy fogadjátok kreatív vágyaitok megnyilvánulásait. Akkor veszed észre és kapod meg a teremtő szeretet áramlását a teremtésen keresztül, amikor felemeled a szívbe és a magasabb tudatosságba.
Mihael arkangyal Celia Fenn-en keresztül

2008. április 11., péntek

Figyelem

Meg kell tanulni nemet mondani mindenre, ami nem valódi, hanem közönséges: meg kell tanulni nemet mondani az éberség hiányára. Rátekinthetsz a világra, s meg tudod állapítani, hogyan működnek benne a dolgok. Akkor aztán túlteheted magad a mítoszon - ami a saját mítoszod - hogy nem tudsz nemet mondani önmagadnak, amikor úgy érzed, erőt vesz rajtad a levertség, vagy túl engedékennyé válsz magaddal szemben.

Fel akarod fedezni magadnak a valóságot : a saját képességeid és értelmed által. Akkor érzed át, mi az igazi bizalom, ha a kíváncsiságodra hagyatkozva szemügyre veszed az adott helyzetet és tudod, fogsz tőle valamilyen választ kapni. Ha lépéseket teszel, hogy valamit véghezvigyél, annak a tettnek lesz eredménye. Az a bizalom, ha tudod, hogy biztosan kapsz valami üzenetet.

Úgy érzed, gazdag világban élsz, amely sosem fogy ki az üzenetekből. Csak akkor van gond, ha valamit igyekszel a saját előnyödre fordítani, vagy ha nem veszel róla tudomást. Ha túl nyegle vagy, az égbolt egyszer csak odanyom a földhöz, ha túl félénk vagy, egyszerre csak a föld magasba emel.
A világba vetett bizalom köznapi értelemben azt jelenti: elvárod, hogy valaki vigyázzon rád vagy megmentsen. Azt gondolod, megkapod a világtól, amit akarsz, vagy legalább is azt, amire számítasz.

Ha azonban harcos vagy, kész vagy kockázatot vállalni. Hajlandó vagy kitenni magad a jelenségvilág kénye-kedvére, és bízol benne, hogy kapsz tőle valamilyen üzenetet, amely vagy a sikeredről, vagy a kudarcodról tudósít.

Ezeket az üzeneteket nem tekinted sem büntetésnek sem dicséretnek. Nem a sikerben, hanem a valóságban bízol. Lassan észreveszed, ha a tetteid és az értelmed fegyelmezetlenek és nincsenek összhangban, akkor általában kudarcot vallasz, míg ha ezek egyesült erővel működnek, általában sikerül elérned azt, amit akarsz. Mindig túl tudsz lépni az elért eredményen, ez az út folytatásának magva.
Kész vagy éberen szembenézni bármivel, ami az életedben felmerül, hiszen teljes egészében kezedben tarthatod az életed irányítását, mert nem állsz sem a siker, sem a kudarc oldalán. Az utazás sikerekből és kudarcokból áll.

Sambhala 2

A sötétség abból adódik, hogy bezárjuk magunkat az ismerős világba, ahol elbújhatunk vagy álomba szenderülhetünk. Amikor ily módon elbújunk a világ elől, biztonságban érezzük magunkat. Akkor úgy érezzük, lecsillapodott a félelmünk, holott vallójában csak megbénultunk a félelemtől. Körülvesszük magunkat ismerős gondolatokkal, nehogy hozzánk érjen bármi is, ami éles és fájdalmas. A saját félelmünk miatt kővé dermesztjük szívünket.

Ha állandóan ugyanazokat a szokásos mozdulat sorokat végezzük és ugyanazokat a gondolatokat forgatjuk a fejünkben, sohasem kell kimennünk a friss levegőre, sohasem kell feltérképezetlen területre lépnünk. Inkább beburkoljuk magunkat a saját sötétségünkbe, ahol a saját izzadtság szagunk az egyetlen társunk. Akármit csinálsz, minden óra minden egyes perce új fejezetet nyit az életedben, mindig tiszta lappal indulsz. Rájössz, hogy nem kell megkérned a szabót, hogy szabja újra a világod, vagy egy mérnököt, hogy tervezze újra az életed. Ha ezt felismered, még erősebben átérzed, mit jelent harcosnak lenni, ekkor válsz igazi harcossá.
Az igazi harcos sohasem harcol, mert már eleve győzedelmeskedett. Ha az ember győztes, akkor nincs mit legyőznie, meghódítania: alapvetően nincsen semmiféle gondja, amit meg kell oldania. Az egész létezés nagyszerűen van felépítve, tehát nem sok esély van rá, hogy bármi baj történjen.

2008. április 10., csütörtök

Tavaszi takarítás

Mivel megbecsüljük a világot, nem csinálunk szemétdombot belőle. A körülöttünk lévő világot szentnek tekintjük, ezért állandóan szolgáljuk ezt a világot és takarítunk benne. Alapjában véve a világ tiszta és egészséges. Nincs semmi baj, ha takarítani kell: pusztán azt kell észrevennünk, hogy a dolgokat ezzel visszaállítjuk természetes állapotukba.

2008. április 9., szerda

Reiki beavatás

Május 24-én, szombaton reiki 1-es beavatást tartok.
Jelentkezni még lehet.
USUI SHIKI RYOHO
„Mindenki számára nyitva áll a beavattatás a Kurama tanaiba, teljesen függetlenül a hittől, vallástól vagy nemzetiségtől. Annyi a feltétel, hogy a beavatandó kész legyen minden energiáját a szellemi növekedésnek szentelni. Nem kell elfordulnia saját vallásától. Az egyetemes életerő fényt, megértést és erőt ad neki, bármilyen úton járjon is.”

Mit jelent a Reiki?
Rei = univerzális
Ki = életenergia

Minden létező dolog energia, rezgés. Különböző minőségű rezgésekből épül fel a látható és nem látható világ, melyek egymással kapcsolatban vannak. Azt a technikát, mely lehetővé teszi, hogy ezzel a mindennek alapját képező rezgéssel, energiával fennálló kapcsolatunkat biztonságosan és hatékonyan felerősítsük, elmélyítsük : Reikinek nevezzük.

A Reiki hatása :

Életet és fejlődést elősegítő energia. Valamennyi síkon hat. Támogatja a személyiség fejlődésének folyamatát. Enyhíti a fájdalmakat. Pozitívan befolyásolja a gyógyulási folyamatokat. Segít a harag, méreg, indulatok, félelem, depresszió megfékezésében. Megkönnyíti a nehéz fizikai és pszichikai szituációk elviselését. Előnyösen befolyásolja emberi viszonylatainkat. Serkenti a kreativitást, a teljesítőképességet. Elősegíti az önmegismerést. Megkönnyíti a távozást.
A Reiki energia a kezelések során
mindig automatikusan oda áramlik, ahol arra a kezelt személynek szüksége van, ahol a betegség oka rejtőzik.

Mi mindent lehet Reikivel megkezelni ?

Gyakorlatilag korlátlan az alkalmazások lehetősége. Embereken kívül állatokat, növényeket és minden egyéb dolgot, eseményt, elvont dolgokat kezelhetünk vele. ( Minden rezgés és energia, így mindenre hat.)
Célszerű az orvosságokat, az élelmiszereket Reiki energiával besugározni.
Adj magadnak minden nap Reiki energiát. A nap minden pillanatában kapcsolatban lehetsz a Reikivel, ha a kezedet a testedre teszed. Különösen fontos ebben az időszakban, mikor a Plútó a következő 12 évben a Bakban tartózkodik. :- )

Fokozatok :

1. kézrátételes kezelés
2. távkezelés szimbólumokkal
3/a. magasabb fokozat a távkezelésben (karmikus szinten)

+ mesteri fokozat ( mások beavatásának képessége )

Kétségtelenség

Az alapvető jóság kifejeződése mindig a gyengédséggel függ össze - nem az erőtlen, mézes - mázos gyengédség, hanem a szívből jövően odaadó, élénk gyengédséggel, amihez hozzátartozik az egyenes váll és derék. Az ilyen értelemben vett gyengédség a kétségtelenség, azaz a kétely - nélküliség megtapasztalásából fakad.
A kétségtelenség a saját szívedbe, az önmagadba vetett bizalom. Ha nincsenek kételyeid, máris felvetted a kapcsolatot önmagaddal : átélted, milyen az, ha a tested és a tudatod összhangban működik. A test és a tudat összehangolása összefüggésben áll azzal is, ahogyan ráhangolódunk a körülöttünk lévő világra. Ez a folyamat két részből áll : ezeket nézésnek és látásnak nevezzük. Mondhatjuk még hallgatásnak és hallásnak, vagy tapintásnak és érzésnek is. Minél tovább nézel, annál kíváncsibb leszel, és valószínűleg annál többet fogsz látni. Sokáig tudsz nézni, még tovább tudsz nézni és azután olyan szépet látsz !

Észreveszed, hogy fel tudod emelni magad, képes vagy méltányolni az emberi lényként való létezésedet.

Félelem mentesség

Bizonyos értelemben nagy terhet cipelünk: az egész világ megsegítésének terhe nyugszik a vállunkon. Nem feledkezhetünk meg róla, hogy felelősséggel tartozunk másokért. Ha azonban örömmel vesszük ezt a terhet, tényleg megszabadíthatjuk ezt a világot. Önmagunkon kell elkezdenünk. Ha megtanulunk nyitottak és őszinték lenni önmagunkhoz, akkor nyitottak leszünk másokkal szemben.

Az éber szív csak akkor válik valósággá, ha az ember hajlandó szembenézni a saját tudat állapotával. Meg kell vizsgálnod önmagadat, és meg kell kérdezned magadtól, hányszor próbáltad meg igazából felvenni a kapcsolatot a saját szíveddel. Hányszor fordítottad el a tekintetedet, mert attól féltél, hogy valami retteneteset fedezel fel saját magadon? Hányszor tudtad megnézni az arcodat a tükörben anélkül, hogy zavarba jöttél volna? Hányszor igyekezted elbástyázni magad újság olvasással, tévé nézéssel? Milyen mértékig vetted fel önmagaddal a kapcsolatot egész életed folyamán?
A valódi félelem mentesség a gyengédségből fakad. Abból származik, hogy hagyod, had csiklandozza a világ a szíved. Készen állsz arra, hogy megnyílj mindenfajta ellenállás és szégyenkezés nélkül, és szembenézz a világgal. Hajlandó vagy megosztani szívedet a többiekkel.

A félelem mentesség megtapasztalásához először meg kell ismerni a félelmet. A gyávaságnak ugyanis az a lényege, hogy nem veszünk tudomást a félelem valódiságától.
Amikor az életünk hirtelen valamilyen új fordulatot vesz, egyszerre pánikba esünk és rettegni kezdünk. A gyáva embernek az az elve, hogy nem szabad unatkoznia, mert ha rátör az unalom, egyszerre nyugtalan és ideges lesz, közelebb férkőzik hozzá a félelem.
A félelem tudomásulvétele nem ok arra, hogy elkeseredjünk vagy elbátortalanodjunk. Mivel bennünk van ez a félelem, bennünk van a lehetőség is, hogy megtapasztaljuk a félelem mentességet. Az igazi félelem mentesség nem a félelem csökkentése, hanem az azon való túllépés. A félelmen akkor kezdünk túllépni, ha megfigyeljük a megnyilvánulását : nyugtalanság, idegesség, aggodalom, izgatottság formájában. Ha betekintünk félelmünkbe, ha bekukkantunk a felszíne alá, az első dolog, amire rábukkanunk az idegesség mögött : a szomorúság. Szíven üt a szomorúság, a test pedig könnyre fakad. Mielőtt sírva fakadsz, először elszorul a szíved és azután megjelenik egy könnycsepp a szemedben. Szomorúságot és magányt érzel, s talán egy kicsit elfog a romantika. Ez a félelem mentesség első igazi jele, amivel a harcos útja kezdetét veszi.

Az ember akkor fedezi fel magában a félelem mentességet, ha feldolgozza a szív szelíd lágyságát.

2008. április 8., kedd

Sambhala


Harcosnak lenni nem azt jelenti, hogy háborút viselünk mások ellen. Az erőszak a bajaink okozója, nem pedig a megoldása. A „harcos” szó jelentése „bátornak lenni”. A harcos bátorságának kulcsa : nem félni önmagunktól. Ez a bátorság alapvető meghatározása. Ha félünk önmagunktól és mindazoktól a látszólagos fenyegetésektől, amelyeket a világ számunkra képvisel, borzasztó önzővé válunk. Fel akarjuk építeni saját fészkünket, a mi kis kuckónkat, ahol magunk lehetünk és biztonságban élhetünk.
A legfontosabb azt észrevenni, hogy sosem vagyunk szolgálaton kívül. Sosem lazíthatunk, mert a világnak szüksége van a segítségünkre.

Nem elég, ha elméleteket készítünk és gondolkodunk úti célunkról. Mindenegyes ember önmaga felelős azért, hogy rájöjjön, milyen a megvilágosodott társadalom, és hogyan valósítható meg.

A felfordulás java része azért keletkezik a világban, mert az emberek nem becsülik eléggé magukat. Mivel sohasem alakítottak ki együttérzést vagy gyengédséget önmaguk iránt, nem tudnak belső békét és harmóniát teremteni, ezért másokra is ezt a zavaros és békétlen képet vetítik ki.

Személyes felelősséget kell vállalnunk az életünk minőségének megjavításáért.

Legyünk hajlandóak megnyílni önmagunk előtt. Ha gyengédséggel viszonyulunk önmagunkhoz, észrevesszük a gyengeségeinket és a képességeinket is.

Életünk végtelen utazás. Akár a széles, távolba vesző autópálya. A meditáció gyakorlata járművet ad alánk, amivel ezt az utat járhatjuk. Utunk hol fel, hol lefele vezet, tele van reménységgel és félelemmel, de alapvetően jó utazni rajta. A meditáció gyakorlatával átérezzük az autópálya minden hepehupáját, ami az utazás lényege. Megtanuljuk, hogyan éljünk önámítás nélkül, hogyan legyünk valódiak és elevenek.
A nyugalomból és az egyszerűségből méltóság fakad.

8 szerencsejel


1. Kettős hal ( Gonosz szándékot távol tartja " bejárati ajtó közelében.)
2. Lótusz ( Elsősorban a tisztaság, az élet és a tökéletesség, megvilágosodás szimbóluma, szerencsét hoz.)
3. Kagylókürt ( Buddha hangja, a szó ereje. Sikeres utazást hozhat. Nappaliban ajánlott )
4. Ernyő ( Emelkedettség, méltóság, kapcsolat Ég és Föld között, " védelem " bejárati ajtó közelében.)
5. Tan Kereke ( Dharmacsakra ) ( A kör a tökéletesség, a nyolc küllő egy-egy út a megvilágosodáshoz.
1. helyes szemlélet
2. helyes gondolkodás
3. helyes beszéd
4. helyes cselekvés
5. helyes élet
6. helyes törekvés
7. helyes vizsgálódás
8. helyes elmélyedés
6. Misztikus csomó ( Véget nem érő szerencse )
7. Kaspó ( Agyag korsó " bejárat mellett vonzzák a jó energiát )
8. Legyező ( Védelem. )