Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2008. április 27., vasárnap

Meditáció 2

A siker lassú fokozatokban következik be : amikor az ember már képes lesz minden erőfeszítést feladni, és amikor a gondolat áramlása már lelassul, majd elcsendesül, ekkor az ember észrevétlenül egy intenzív állapotba kerül, melyet a külső világ zaja és látványa nem zavar többé.
Az ember olyan szellemi béke és érzelmi csend állapotába jut, amely mély megelégedéssel tölti el.
A világ vallásait rokonsági kapcsolatok kötik össze : nincs helye annak a vallásos, bigott felfogásnak, amely a saját hitén kívül mást nem lát. A vallásos fennköltség nem lehet egy ember, egy mozgalom vagy egy faj kizárólagos tulajdona. A magas fokra jutott misztikus megérti, hogy az Isten napja mindenre és mindenkire egyaránt süt, és joga van bármely vallást, vagy éppen egyiket sem követni. Azt, amit keres, magának kell önmagától megtalálnia és felfedeznie a meditatív elemzéssel.

Korunk legtöbb embere inkább az éretlen tereferélést szereti, amit társalgásnak nevez és megelégszik azzal, hogy bölcsőtől a sírig csukott szemmel járjon.

A tudomány korlátozott, mivel csak a részekkel foglalkozik. Egy átlagos tudóstól nem várható el, hogy megértse pl. a zene értelmét. Mint minden specialista, szemellenzővel dolgozik, mivel egy bizonyos szakterületre korlátozódik, és így e korlátozott területen természetesen a nem teljes látásmódjába részesül. Igazságszemléletét egy részszemlélet korlátozott területén belülre igyekszik erőltetni.
A síkságlakó nem hajlandó lemondani kényelméről, hogy a számára nem ismerős vidéken utazzon, de nem szabad ugyanakkor megvetnie azokat, akik levetik félelmüket és megpróbálkoznak a felfelé mászással.
Az emberi elme fejlődésének három fokozata : az első a vallásos fokozat, amely a hiten alapszik, a második a miszticizmus, ahol az érzelemé a vezető szerep. A harmadik pedig a tudományt is magába foglaló filozófia, amelyet az ész határoz meg.
Szemléletét elkerülhetetlenül és változtathatatlanul intelligenciájának foka korlátozza.
Ezért lehetetlen az, hogy az élet kérdéseire a választ minden ember számára ugyanazon a módon adjuk meg.
Veszélyes dolog lett volna a szellemileg még éretlen tömegek elméjét megzavarni azzal, hogy a tradicionális vallásba vetett hitüket elvegyék és helyette semmit - amit megérthettek volna - sem adjanak nekik.
Az embereknek csak azt tanították, ami illet hozzájuk, vagyis a tiszta vallást a legtöbb esetben, a többi esetben pedig a tiszta miszticizmust.

Szerezd meg, amit akarsz, de fizesd meg az árát !
Mindaddig nem várható gyógyulás, amíg nincs betegségének tudatában az illető.

Nincs olyan segítő, aki a törekvő helyett elvégezheti a végső önlegyőzést. Ezt neki magának, saját elhatározásából kell végrehajtania.

A legtöbb ember érdeklődhet hobbiból, vagy udvarias intellektuális beszélgetésben, de hirtelen megállnak. Szemük be van kötve, és amit kapnak, selejt anyag lesz, mint ahogy a mindennapi életben is csak azt kapják, amiért fizettek. Ezen az úton hamar megméretnek és könnyűnek találtatnak. A kisebb, de kézzelfoghatóbb dolgok iránti szeretetük elnyomja a kézzel nem fogható igazság iránti szeretetüket.
A próbatételek és a megpróbáltatások az ember egész világi útját elállják és állandóan támadják elméjét. Az életben a legnagyobb küzdelmet az embernek a saját maga elleni küzdelme jelenti.

dr. Paul Brunton