2011. december 30., péntek

BUÉK


2012

Békés álmainkba ne csalódjunk soha,
Oltalmazzon minket angyalok mosolya.
Lelkünkben béke és szeretet virítson,
Düh és gaz álnokság meg ne szomorítson.
Ostoba szólamra ne hajoljon szívünk,
Gazdagság kísérje minden vidám léptünk.

Útjaink vigyenek igaz célunk felé,
Jövendőnk munkája ne váljon keresztté.

Éjszaka pompásan ragyogjon csillagod,
Veled lehessek, amikor csak akarod.
Egymásra találjon most minden kereső,
Társával éljen minden egymást szerető.

Közösen tegyük szebbé ezt a világot,
Ízleljünk már most mennyei boldogságot.
Váljon minden titkos, szép álmunk valóra.
Áldott legyen minden együtt töltött óra.
Nevetni tudjunk, és őszintén örülni,
Odvas idő fogát messze elkerülni.
Keveset mondok végül, de szépet:


Ezúton kívánok áldott boldog Új Évet nagy szeretettel: Magdi

2011. december 29., csütörtök

Szavak ereje


Egyszer, amikor a Mester a szavak hipnotizáló erejéről beszélt, valaki a terem hátuljából felkiáltott:
- Képtelenség! Ha azt mondom, hogy Isten, Isten, Isten, attól én még nem leszek isteni. Ha meg azt mondom, hogy bűn, bűn, bűn, gonosszá tesz az engem?
- Ülj le, te fattyú! - szólt a Mester.
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy néhány percbe telt, mire ismét meg tudott szólalni. Akkor aztán mindennek elmondta a Mestert.
A Mester pedig bűnbánó arccal azt mondta:
- Bocsásson meg, uram, elkapott az indulat. Nagyon sajnálom, hogy ilyen megbocsáthatatlan hibát követtem el. Az ember azonnal megnyugodott.
- Nos, itt van a válasz a kérdésedre: csak egy szóba került, hogy feldühödj, és egy másikba, hogy lehiggadj mondta a Mester.

Mesterek


- Sikerül-e majd megfelelő mestert találnom, ha visszatérek hazámba?
- Soha, egy pillanatig sem leszel nélküle. A tanítvány nem értette.
- Csak figyeld, hogy hogyan reagálsz bármire, egy madárra, egy levélre, egy könnycseppre, vagy egy mosolyra, s minden a Mestered lesz.

Ütközés


A Mester az utcán sétált, amikor egy ember kirohant a kapun, s összeütköztek. Az ember magán kívül volt a dühtől, és borzasztóan szitkozódott. A Mester kissé megbiccentette a fejét, kedvesen mosolygott, és így szólt:
- Barátom, fogalmam sincs, hogy melyikünk felelős ezért az összeütközésért, de nem is akarom az időmet azzal vesztegetni, hogy ezt vizsgáljam. Ha én rohantam beléd, bocsánatod kérem. Ha pedig te rohantál belém, szóra sem érdemes az egész.
Azzal ismét elmosolyodott, megbiccentette a fejét, és tovább ment.

Valóság


A Mester azt állította, hogy az a világ, amit a legtöbb ember lát, nem a valóság világa, hanem a maguk által teremtett világ.
Amikor egy tudós jött, hogy ezért vitába szálljon vele, a Mester két botot helyezett a földre "T" alakban.
- Mit látsz itt'? - kérdezte.
- A "T" betűt - mondta a tudós.
- Ettől féltem - válaszolta a Mester. - "T" betű nem létezik, az csak egy szimbólum a fejedben. Amit itt látsz, az két letört ág.

Tanítás

Az egyik női tanítvány apja berontott az előadóterembe, ahol a Mester oktatott. A jelenlévőkkel mit sem törődve rákiáltott a lányára:
- Otthagytad az egyetemi tanulmányaidat, hogy ennek az őrültnek a lábainál ülj? Hát mire tanít ez téged?
A lány felállt, nyugodtan kivezette az apját, és azt mondta neki:
- A vele való lét megtanított arra, amit egyetlen egyetem sem tudott: hogy ne féljek tőled, s hogy ne szégyenkezzem botrányos viselkedésed miatt.

Mosogatás


Amikor az egyik vendég vacsora után felajánlotta, hogy elmosogatja az edényeket, a Mester megkérdezte tőle:
- Biztos vagy benne, hogy tudsz mosogatni'?
Az ember tiltakozott, mondván, egész életében ezt csinálta. A Mester azonban tovább folytatta:
- Semmi kétségem sincs afelől, hogy képes vagy tisztára mosni az edényeket. Csak abban nem vagyok biztos, hogy tudsz-e mosogatni.


Később tanítványainak így magyarázta:
- Kétféle módja van a mosogatásnak. Az egyikben azért mossa el az ember a tányérokat, hogy tiszták legyenek, a másikban pedig azért, hogy elmossa őket.
Mivel még ez sem volt világos, hozzátette:
- Az első cselekedet halott, mert miközben a kezed az edényeket mossa, gondolataid a cselekedet célján járnak: az edények tisztaságán. A második viszont élő, mert a gondolatod is ott van, ahol a kezed.

2011. december 24., szombat

Megható történet

Egy csodálatos kis történet, hogy emlékezzünk arra, az élet valóban szép.
Nem tudni, ki válaszolt, de az biztos, hogy van egy csodálatos lélek az amerikai levélposta hivatalnál.


Abbey, a 14 éves kutyánk a múlt hónapban meghalt.
A rákövetkező napon a 4 éves lányom, Meredith zokogott és csak arról beszélt, hogy mennyire hiányzik neki Abbey.
Megkérdezte, írhatnánk-e egy levelet Istennek, hogy amikor Abbey a Menyországba érkezik, Isten felismerhesse.
Azt válaszoltam, hogy szerintem is így kellene tegyünk, és a lányom elkezdte diktálni a levelet:

Kedves Isten!

Megkérlek, vigyáznál a kutyámra? Tegnap halt meg és most ott van veled a Menyországban.
Nagyon hiányzik. Boldog vagyok, hogy nekem adtad őt, akkor is, ha végül nagyon megbetegedett.
Remélem, hogy fogsz vele játszani. Abbey szeret a labdázni és úszni.
Küldök róla egy képet, így amikor meglátod, tudni fogod, hogy Ő az én kutyám. Tényleg nagyon hiányzik...
Szeretettel,
Meredith

Beletettük a levelet a képpel együtt egy borítékba és megcímeztük:
Istennek, Menyország
Feladónak ráírtuk a nevünket és a címünket.
Ezután Meredith jó pár bélyeget rárakott a borítékra mondván, hogy sok bélyeg kell ahhoz, hogy egy levelet a Menyországba elvigyenek.
Aznap délután a lányom be is dobta a levelet a postai levélgyűjtő ládába.
Pár nappal később megkérdezte, hogy vajon Isten megkapta-e már a levelet?
Azt válaszoltam, hogy minden bizonnyal.

Tegnap az ajtó előtt a verandán találtunk egy aranyszínű papírba csomagolt dobozt,
ismeretlen kézírással Meredithnek címezve.
Meredith kinyitotta a csomagot.
Volt benne egy könyv: Mr. Rogers - Amikor egy háziállat elpusztul.
A belső oldalára oda volt ragasztva a felbontott boríték, benne a levéllel amit Istennek írtunk.
A másik oldalon pedig a kép Meredithről és a kutyáról, és egy üzenet:

Kedves Meredith,

Abbey rendben megérkezett a Menyországba.

Igazán nagy segítség volt a kép, amit küldtél, rögtön felismertem őt!
Abbey már nem beteg.  A lelke itt van velem, mint ahogyan a te szívedben is mindig ott lesz.
Abbey nagyon szeretett a kutyád lenni.
Mióta nincs szükségünk a testünkre itt a Mennyországban, nekem sincs zsebem, ahova a képet, amit küldtél, eltehetném, így visszaküldöm neked ebben a kis könyvben, hogy neked is legyen valami, ami emlékeztet rá.

Köszönöm a csodálatos levelet és köszönöm anyukádnak, hogy segített megírni és elküldeni nekem.
Csodálatos anyukád van! Személyesen választottam ki neked!
Minden nap küldöm áldásaimat és emlékezz rá, hogy nagyon szeretlek!
Egyébiránt nagyon könnyen megtalálható vagyok. Ott vagyok, ahol szeretet van.

Szeretettel,
Isten

FELTÉTLEN SZERETET


Olyannak szeretlek, amilyen vagy

... miközben a saját stílusodat keresed, amelynek révén kapcsolatba léphetsz a  téged körülvevő világgal. Tiszteletben tartom, hogyan szeretnéd megtanulni a leckéidet.


            Tudom, hogy ez így van jól, tudom, hogy pontosan az vagy, aki lenni szeretnél, és nem az, amit én vagy mások elvárunk.


Tisztában vagyok vele, hogy nem tudom, mi a legjobb neked, még ha időnként talán azt hiszem is, hogy tudom. Én nem voltam ott, ahol te.


            És nem láttam a világot a te szemszögedből. Nem tudom, milyen tanulási feladatot választottál magadnak, hogyan és kivel szeretnéd megoldani, és mennyi időt szántál rá. Nem a te szemeddel néztem – honnan tudhatnám hát, hogy mire van szükséged?


            Hagylak, hadd járd az utad – nem ítélem meg a tetteidet sem gondolatban, sem szóban. Nem tekintem tévedésnek, vagy hibának, amit mondasz, vagy teszel. Látom, hogy sokan sokféleképpen látjuk és tapasztaljuk a világot.


            Bármikor fenntartások nélkül elfogadom a döntéseidet.


            Egyáltalán nem ítélkezem, mert ha elvitatom a fejlődéshez való jogodat, akkor elvitatom a sajátomat és másokét is.


            Azokét, akik más utat választanak, mint én, amelybe én talán nem fektetnék energiát, mégsem tagadnám meg soha a szeretetet, amelyet Isten belém plántált, hogy árasszam magamból az egész világba. Ahogy téged szeretlek, úgy fognak szeretni engem is. Azt fogom learatni, amit elvetettem. Elismerem a szabad döntéshez való egyetemes jogodat, hogy a saját utadat járd, és előrehaladj, vagy megpihenj, ahogy éppen jónak  érzed.


            Nem ítélem meg, hogy ez a lépés kicsi-e vagy nagy, könnyű vagy nehéz, felfelé vagy lefelé vezet, hisz az úgyis csak az én nézőpontom lenne. Lehet hogy tétlennek látlak és ezt értéktelennek tartom, miközben te mégis gyógyírt adsz a világnak, csupán azzal, hogy létezel, Isten világosságával megáldva. Nem láthatom át mindig az isteni rend nagy képét.


            Az élet minden áramlatának elvitathatatlan joga, hogy maga válassza meg saját fejlődését, s én szeretettel vallom, hogy tiéd a döntés joga a saját jövődet illetően. Alázattal hajlok meg a felismerés előtt, hogy az, amit én a legjobbnak tartok, számodra nem feltétlenül helyes.


            Tudom, hogy téged is vezetnek, csakúgy, mint engem, és egy belső kényszert követsz, amely megmutatja neked az utadat.


            Tudom, hogy a sok bőrszín, vallás, szokás, nemzetiség és hitrendszer ezen a világon nagy gazdagsággal ajándékoz meg bennünket, és ebből a sokszínűségből sok minden a javunkra válik, és sokat tanulhatunk. Tudom, hogy mindannyian a magunk módján tanuljuk meg, hogyan vihetjük vissza a szeretetet és a bölcsességet a nagy egészbe. Tudom, hogy ha valami csak egyféleképpen lehetne, arra csak egyetlenegy embernek lenne szüksége.            Én nem csak olyankor akarlak szeretni, amikor úgy viselkedsz, ahogy szeretném, és ugyanabban hiszel, amiben én.


            Az a szeretet, amelyet érzek, Isten egész világát magába öleli. Tudom, hogy Isten része minden, ami él, s mélyen legbelül szeretetet táplálok minden ember, minden állat, minden fa és minden virág, minden madár, minden folyam, minden óceán és a világ minden teremtménye iránt.


            Szerető szolgálattal töltöm az életem, s azon vagyok, hogy a lehető legjobb lehessek. Minden nappal egy kicsit jobban értem az isteni valóság tökéletességét, és egyre boldogabb vagyok a feltétlen szeretet derűjében.
         
(Sandy Stevenson)

Felkészültünk a télre


Viki megkért, hogy vegyek szórósót, amit a járdára kell önteni. Elsőre az Auchanba mentem. Látom, felkészültünk a télre. Az egész áruházban ez a 10 kiszakadt zacskót találtam a 10 kg-os verzióból.


A kisebb kiszerelés csak drágább, de hasonló állapotban volt. Gondoltam átmegyek a Bauhausba.


Nem akartam hinni a szememnek. 50 kg sót ilyen vacak zsákba tenni? Nem értem a gyártót. Talán olcsóbb a csomagolóanyag, de eladhatatlan. Talán otthonról kéne hozni valamit, és abban elvinni? Vagy hogy gondolták?


A kisebb csomag sem sokkal jobb itt sem. Azért nagy nehezen találtam 2 viszonylag épp csomagot. És még nem is volt idén igazi tél!

2011. december 22., csütörtök

Petíció

Ma kaptam egy levelet, alá is írtam, mert támogatom a petíciót. Ha gondolod, Te is megteheted.  IGAZSÁGOT GERÉB ÁGNESNEK!
Alulírottak, felháborodásunknak adunk hangot amiatt, hogy dr. Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász orvos, bába és pszichológus ellen előítéletes, prekoncepciózus és igazságtalan jogi és szakmai hadjárat folyik.
dr. Geréb Ágnest, a nemzetközileg elismert bábát, a hazai otthonszülések elindítóját a Fővárosi Bíróság 2011 március végén, első fokon két év letöltendő fogházbüntetésre ítélte és öt évre eltiltotta a szülész-nőgyógyászi és a szülésznői tevékenység gyakorlásától, egy rendbeli, halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége, valamint egy rendbeli, maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt. Három további komplikációs eset miatt 2011 novemberében a rendőrség vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást. Tavaly októberben őrizetbe vették, majd két és fél hónap előzetes letartóztatás után 2010. december 21. óta házi őrizetben van.
Elvárjuk a magyar igazságszolgáltatási szervektől, hogy igazságos és egyenlő bánásmódot biztosítsanak Geréb számára. Nem azt kérjük, hogy állapítsák meg Geréb Ágnes ártatlanságát, hanem azt, hogy tegyék lehetővé számára a valódi védekezés jogát. Úgy véljük, hogy egy jogi köntösbe bújtatott lejárató kampány tanúi vagyunk, melynek célja az otthonszülés ellehetetlenítése, eszköze pedig a doktornő felelősségre vonása. Kettős mércét alkalmaz az igazságszolgáltatás Geréb és a többi orvos megítélésénél, hisz ma Magyarországon rajta kívül egyetlen orvos sem áll kényszerintézkedés hatálya alatt, egyetlen orvost sem ítéltek műhiba miatti végrehajtandó szabadságvesztésre és nincs más olyan orvos, akinek szakmai tevékenységét rögtön büntetőeljárás keretében vizsgálnák. Az otthonszülés körében előforduló komplikációs eseteket foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállás alatt peresítik, igazságügyi szakértőként pedig kizárólag kórházi tapasztalattal rendelkező, az otthonszüléssel szemben leplezetlen ellenszenvvel viseltető orvosok járnak el kizárólag kórházi szülésvezetési protokollok alapján. Ahelyett, hogy intézeten kívüli szüléskísérésben jártas hazai szülésznők vagy nemzetközi szaktekintélyek bevonásával kerülne sor az igazság kiderítésére. Az eljáró orvos szakértők elfogultságán túl szakmai hozzáértésük is kérdéses, hisz az általuk számon kért eljárások legtöbbjét a WHO a megszüntetendő, vagy a kérdéses eljárások közé sorolja. Tovább erősíti a Geréb elleni támadássorozat koncepciós jellegét a számtalan eljárási hiba, melyek legkirívóbbja az immáron egy éve tartó házi őrizet fenntartása. A kényszerintézkedést az ügyészség, illetve a bíróság a bűnismétlés veszélyével magyarázza, mely gondatlan bűncselekmény esetén fogalmilag kizárt. Geréb helyzete az otthonszülés jogi szabályozása terén tapasztalt több évtizedes állami mulasztás következménye, s sérti az ő, valamint a többi, intézeten kívüli szüléseknél közreműködő egészségügyi szakember tevékenységének szakszerű és pártatlan megítéléséhez fűződő jogát.
A jelenlegi kormány volt az, mely hosszú évek után végre rendezte a joghézagot és rendeletet alkotott. E jogszabály alapján azonban mind a mai napig egyetlen szakember sem tudott engedélyt kiváltani, melynek következtében az otthonszülés megszűnt választható alternatíva lenni. Ha e rendelet folyamatban lévő módosítása folytán az intézeten kívüli szüléskísérés mégis megindulna, a komplikációk esetén a szaksegítség felelősségre vonása várhatóan ugyanúgy alakulna, mint Geréb Ágnesnél, a bábák számonkérése az eljáró orvosszakértők jóindulatától függne.
Mindezek miatt mi, hazai és külföldi magánszemélyek, emberi jogi jogvédő, valamint szakmai szervezetek életre hívjuk az Igazságot Geréb Ágnesnek Mozgalmat.
A fenti nyilvánvaló visszásságok orvoslására pedig az alábbi ajánlásokat tesszük:
  1. Kérjük Geréb Ágnes haladéktalan szabadlábra helyezését.
  2. Javasoljuk a folyamatban lévő büntetőeljárások felfüggesztését a bábák szakmai felelősségre vonási szabályainak megalkotása, jogi, személyi feltételeinek kialakítása időpontjáig. Véleményünk szerint az a kérdés, hogy az otthonszülésnél segédkező bábák esetén mely foglalkozás szabályait, és kik kérik rajtuk számon, olyan előkérdéseknek minősülnek, melyek kimerítik az eljárás felfüggesztésének törvényileg szabályozott kritériumát.
  3. Javasoljuk az intézeten kívüli szülés kísérés, mint különálló foglalkozás jogi elismerését, szakmai felügyeleti testületének haladéktalan felállítását, saját működési protokoll elfogadását, önálló érdekképviseleti testület létrehozását, igazságügyi szülésznő szakértők alkalmazását.
  4. Célszerűnek tartanánk, ha valamennyi, az intézeten kívüli szülésre vonatkozó jogalkotási munkába érdemi szinten bevonnák dr. Geréb Ágnest és a Napvilág Születésház munkatársait, akik e téren több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, nemzetközileg elismert szaktekintélyek.
Hiszünk abban, hogy a kormány, mely kiáll az igazságosság mellett, megálljt parancsol végre a Geréb Ágnest érő sorozatos jogsértéseknek, és lehetővé teszi, hogy igazságos és egyenlő bánásmódban részesüljön.Itt írhatod alá, ha úgy érzed:


KFT koncert


KFT UFÓSHOW KONCERT

2011-12-28, 19:00
Papp László Budapest Sportaréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 5

Ünnepi nagykoncerttel készül harmincadik születésnapjára a KFT.


Három évtizedes fennállásának legnagyobb dobására készül a KFT.
Laár András, Bornai Tibor, II. Lengyelfi Miklós és Márton András
egy eddig még soha nem látott, megismételhetetlen,
igazi „káeftés” hangulatú, abszurd humorral bőven fűszerezett,
űrkorszakot idéző Ufóshow-val ünnepli a zenekar harmincadik születésnapját.

2011. december 19., hétfő

"Megfontolandó szavak az öregedésről"

Egy hónap, és 55 éves leszek. Tény. És nem bánom. Kaptam egy írást, és nagyon tetszik. Akár én is írhattam volna. Örülök, hogy vannak hasonlóan gondolkodó emberek. :-) Közreadom szeretettel:


                       
"Egy nap, egy fiatal barátnőm azt  kérdezte tőlem, milyen érzés öregedni. Meghökkentem kérdésén,  mert én sosem gondoltam arra, hogy öreg lennék. Az ifjú hölgy,  látván reakciómat, rögtön zavarba jött, de megmagyaráztam  neki, hogy számomra ez egy érdekes kérdés, elgondolkodom rajta  és majd később válaszolok neki.

Végül is úgy döntöttem,  hogy az öregedés egy ajándék.Tulajdonképpen életemben most  lehetek először az, aki mindig is szerettem volna lenni. .  Persze, nem a testem! Időnként én is kétségbeesem a ráncaim, a  táskás szemem, a megereszkedett fenekem miatt. És gyakran meghökkenek azon az öreg nőn, aki visszanéz rám a tükörből /aki  pont úgy néz ki, mint az anyám/, de nem sokáig gyötrődöm ezek  felett.


Sosem cserélném el az én nagyszerű életemet, a  szerető családomat, az én csodálatos barátaimat a kevésbé ősz  hajért vagy egy feszes hasért. Ahogy korosodtam, egyre  kedvesebb lettem a magam számára és kevésbé kritikus magammal  szemben. A saját barátommá váltam. Nem tolom le magam, ha  több süteményt eszem a kelleténél, vagy nem vetem be az ágyat,  vagy megveszem azt a virágtartót az erkélyre, amire semmi  szükség nincs, de jól néz ki.

Felhatalmazva érzem magam, hogy élvezkedjek, hogy rendetlen legyek, hogy extravagáns legyek. Annyiszor megéltem, hogy legkedvesebb barátaim idő  előtt elmennek; mielőtt még megérték volna azt a szabadságot,  amit az öregség hoz magával.

Ki törődik azzal, hogy hajnali  4 -ig olvasok, vagy játszom a computeren? Táncolhatok a  régi muzsikára, ha úgy tartja a kedvem és sírhatok a  régi szerelem emlékén.....és meg is teszem.

Sétálok a  vízparton egy olyan fürdőruhában, amiben kidomborodnak  a testrészeim, és önfeledten vetem bele magam a hullámokba, ha  jól esik, és nem törődöm a motorcsónakokból rám vetett  sajnálkozó pillantásokkal.Ők is lesznek öregek.

Tudom,  persze, azt is, hogy időnként feledékeny vagyok. És hát van is  néha mit, elfelejteni az életből. De azért a legfontosabb  dolgokra emlékszem.

Hát igen, életem során azért megtört néhányszor a szívem. Hogyne tört volna meg, amikor elveszítesz valakit, akit szerettél, amikor egy gyerek szenved, vagy elüti  a cicádat egy autó? De a megtört szív az, ami erőt ad és  megértést és részvétet kelt. Egy olyan szív, mely sosem szenvedett, érzéketlen maradt minden iránt, az sosem fog örömöt  érezni a tökéletlenség felett.

Én nagyon boldog vagyok,  hogy elég soká éltem ahhoz, hogy megőszülhessek, hogy a  fiatalos nevetésem mély ráncokat mart az arcomra. Oly sokan  vannak, akik soha nem nevettek és oly sokan, akik nem érték  meg, hogy ősz hajszálaik legyenek.


Ahogy múlnak az évek,  úgy egyre könnyebb pozitív lenni. Egyre kevesebbet kell törődni  azzal, mit gondolnak mások. . . Én nem teszek fel magamnak  se kérdéseket. Ráadásul fenntartom magamnak a jogot, hogy ne  legyen igazam.

Nos, válaszolva ifjú barátnőm kérdésére, elmondhatom, hogy nem bánom, hogy öregszem. Szabaddá tesz.  Szeretem azt, akivé váltam. Nem akarok örökké élni, de amíg itt  vagyok, nem fecsérlem olyanra az időmet, mint, hogy mi lett  volna ha... vagy azon izgassam magam, mi lesz majd. És minden  áldott nap eszem édességet /már ha kedvem van  hozzá/.
Mindig mosolyogj és a szívből fakadó igaz barátságokra nagyon vigyázz!Szeretettel ajánlom a  fenti gondolatokat kor- és kórtársaimnak. És ajánlom  még, hogy mindig nevessetek a saját hülyeségeiteken, mert  a nevetés az élet legnagyobb adománya és erősíti az immunrendszert."

Maximálisan egyet értek ezzel. :-)

MD Glutamát

Dr. Horváth István írása:

Ha elolvassa cikkünket megtudja, mik azok a glutamát receptorok.
Arra is választ kap, miért rakják tele a gyártók nátriumglutamáttal az élelmiszereket.
Ismeri az E621-et? Ha nem tudja mi ez, olvasson tovább.
Hogy ki a felelõs ezért a ételmérgezésért? Kiderült, hogy agydaganatot es rákot okoz.
Az amerikai kormány nem akarta beismerni, hogy hibát követtek el, mert az ugye az rosszul nézett volna ki számukra. Inkább hazudoztak és visszatartották a kutatások eredményeit, melyek bizonyították, hogy hosszútávon életveszélyes a fogyasztása.

A legnagyobb multik valamint a média is kezében tartja a kormányokat. Újságokban, rádióban tv-ben nem lehet az igazságra találni, mert a fõszerkesztõ kihúzza a cikkeket. Rengeteg fitness újság van a piacon, ha a mélyére nézünk kiderül, a Monsanto cég áll a háttérükben. Ez a cég akarta elérni, hogy Magyarországon is kötelezõ legyen az általa kifejlesztett génkezelt kukorica termelése. Ez a cég akarja a világ összes ételét ellenõrizni. Nemrég Indiában néhány földmûves öngyilkos lett a Monsanto miatt.

Szóval akkor ez is azt jelenti, hogy már a fitness újságokban leirtaknak sem lehet hinni!?
Nagyon jól tudják ezek a nagy cégek, hogyan kell, és lehet az embereket manipulálni.
Tudják, hogy csak azt hisszük el, amit olvasunk a magazinokban vagy a tv-ben látunk.
Egyetlen kormány sem húz hasznot abból, ha a nép fizikálisan és mentálisan egészséges.
Ilyen néptõl rettegne a kormány. Agykontroll, vastagon.


Dr Russel Blaylock, aki a nátriumglutamát keresztapja írta az "Exitotoxins" címû könyvet, melyben pld. a NutraSweet és aszpartám édesítõszerekrõl is beszélt.

Rájöttek, hogy az agy külsõ részén is glutamát receptor sejtek vannak, csakúgy, mint minden belsõ szervben és szövetben. Az egész emésztõrendszer a nyelõcsõtõl a vastagbélig ilyen glutamát receptorokat tartalmaz.

A szív elektromos irányító rendszere is számos glutamát receptorral rendelkezik. A spermiumot, csontokat, mellékveséket, tüdõt, petefészket és a kálcium lerakódását is a glutamát receptorok ellenõrzik.

Tehát mikor nátriumglutamátot eszik (E621), akkor a vérében a nátriumglutamát szint megemelkedhet akár 20-szoros értékre is. Ezért rohannak sokan wc-re étkezés után, izgalmi állapotba kerülnek a nyelõcsõ és bél receptorai.


Elõfordulhat, hogy irrátibilis bélszindrómát vált ki, vagy ha ez már kialakult, akkor sokkal rosszabb lehet a helyzet. Reflux esetén is romolhat az állapota. Sokszor ez is okozza a szívinfarktust, mert megzavarja a szív áramellátátát a túlzott glutamát fogyasztása.

A vizsgálatok minden ilyen esetben alacsony magnézium mennyiséget állapítottak meg.

A szervezet alacsony magnézium szintje esetén a glutamát receptor hiperérzékennyé válik.

Az emberek, fõleg az atléták, elég könnyen szívinfarktust kaphatnak a glutamát receptorok miatt, ha nem szednek extra magnézium kiegészítõket.

Ha glutamát tartalmú ételeket vagy italokat fogyasztanak, vagy diétás kólát isznak edzés elõtt, akkor túlizgatják a glutamát receptorokat, és e-miatt rendkívül megnõ a veszély, hogy azonnal szívinfarktust kapjon az illetõ.


Szokott Ön cukormentes Red Bull-t adni gyermekének vagy iszik-e ilyet edzés elõtt?

Persze a halotti bizonyítványon nem azt tüntetik fel, hogy "a halál oka: nátriumglutamát".

Többek között azért sem, mert az orvosoknak fogalma sincs a nátriumglutamát kutatások eredményeirõl. Felhúzott szemöldökkel néznek egymásra és a halál okát ráfogják valamire, jobb híján: szívinfarktus.


Még a kardiológusok sem tudják, hogy a szív elektromos irányító rendszerében, de magában a szívizomban is glutamát receptorok vannak, Emberek millióinak szívritmuszavara (Arrhythmia) van, amely életveszélyes, de egyetlen orvos sem hívja fel a betegek figyelmét, hogy óvakodjanak a nátriumglutamáttól és aszpartámtól, pedig ezek okozzák a szívinfarktus legnagyobb veszélyét .


A bébiételekkel ugyanez a helyzet.

Azt hazudják, hogy kivették a bébiételekbõl a nátriumglutamátot. De ez nem igaz.

Kivették a szintiszta nátriumglutamátot, és átnevezték "hidrolizált fehérje" és "kazeinát" valamint egy tucat más névre. Az összes bébiétel címkéjén látható, tele vannak nátriumglutamáttal. Szegény anyukák, tudtuk nélkül károsítják gyermekük idegrendszerét. Pedig az elsõ 18 hónap a legfontosabb idõszak a bébi életében, hogy ne adjunk neki semmilyen toxikus ételt.

Csodálkoznak, hogy gyermekük túlsúlyos vagy kövér? Állatkísérletekben megfigyelték, hogy az ételekhez adott nátriumglutamát azonnal elkezdte hízlalni az állatokat.

Ha kivonnák a forgalomból, a gyártók százmillárdokat veszítenének. Gondoljon csak arra, hogy mennyi pénzt keresnek ezzel. És azzal, hogy a nátriumglutamát által okozott tüneteket, betegségeket kezelik.

A kormánynak ez így nagyon jó, õk kontrollálják az élelmiszer törvényeket, melyekben a szénhidrát, zabpehely, cukor és hasonló termékek ajánlott bevitelét kezelik.

Ne izgassa fel magát, Magyarországon is van élelmiszer ajánlás és törvény!


Észrevette, hogy inkább különbözõ szénhidrátokat és a fehér kenyeret tartja elõnyben a tápanyagdús teljes kiõrlésû kenyér helyett? Vagy állandóan sült krumplit kíván köretnek? Ismerõs, ugye?

A nátriumglutamáttal felszedett súlyt elég nehéz edzéssel leadni, de még annál is nehezebb leszokni azokról az ételekrõl, melyek tele vannak az étvágyát irányító glutamáttal.

Ezek a metabolizmust is kibillentik az egyensúlyából.

Ezért is nõ a hátsó felük, és egyre nagyobb lesz.

Az elhízáson kívül metabolikus szindromát is okoz, így leptin érzékenység alakul ki. Ez az a hormon, amely a bevitt/leadott energiát, azaz a metabolizmust is szabályozza.

Dr. Blaylock azt is bebizonyította, hogy nagyon kevés nátriumglutamát elég a leptin érzéketlenség kialakulásához.


A nátrumglutamát egyik legveszélyesebb formája a szójakivonat. A szójabab természetes módon nagymennyiségû glutamátot tartalmaz. Jóval többet, mint bármelyik növény, zöldség. A szójahidrolizálása során a szója fehérje elválik a glutamáttól.

A glutamát szintje ezért jóval magasabb a vegetáriánus ételekben. A vegetáriánusok úgy eszik az ilyen ételeket, mintha ezek lennének a legegészségesebbek a világon.

Ne feledjük, a nátriumglutamát a legizgatóbb "méreg". Minél több van belõle az ételben, annál finomabbnak tûnik, és annál többet akar enni belõle.

25 éven keresztül CT-vel vizsgálták egy olyan csoportot, azok közül, akik a legtöbb szójás ételeket fogyasztották. A tanulmány eredménye az volt, hogy a legtöbb szóját fogyasztóknál fordult elõ a legmagasabb arányú elmebaj (dementia), illetve agysorvadás.

         Ezeknek az embereknek mangán szintjük is jóval magasabb, amely az agy ugyanazon részére mérgezõ, ahol az ismereteink szerint a Parkinson-kór keletkezik. A legtöbb vegetariánus megeszi a különbözõ méregkeverékeket a szójaételekben, és azt hiszi, hogy egészséges és tápláló. Holott hihetetlen módon pusztítják idegrendszerüket, csakúgy, mint más belsõ szervüket is.


Ez nem azt jelenti, hogy aki nem vegetárianus, az nem mérgezi magát. Csak lehet, hogy nem eszik annyi szóját. A magyar ember legtöbbször vegetával és piros arannyal fõz, melyek  bõvelkednek ebben az "idegméregben".Dr Blaylock már annyi kutatást végzett a nátriumglutamáttal kapcsolatban, hogy az amerikai kormány nem tud, nem mer ellene tenni. A kutatás eredményeit még a kormányok és az FDA (Élelmiszer Hivatal) korrupt kutató orvosai sem tudják megcáfolni.

Hagyják, hogy dolgozzon magában, de nem engedik a média közelébe, hogy nyilatkozzon a nátriumglutamátról vagy a NutraSweet és társairól.

Igazából a legjobban attól fél a kormány, ha elvesztené a csatát Dr. Blaylock ellen, az rossz eredményhez vezetne. Hogyan magyaráznák meg a népnek, hogy miért hazudtak, és miért kellett meghalnia emberek millióinak a nátriumglutamát fogyasztása miatt.

Dr Blaylock egyetlen lehetõsége az emberek tudomására hozni, hogy milyen rejtett veszély leselkedik rájuk az ételekben, az általa írt könyvek, videók, és nyilatkozatok, sokszor a "föld alatt". Magazinok, újságok, tv csatornák feketelistán tartják, ott nem engedik szerepelni, nyilatkozni.

Emberek tizmilliói fogyasztanak nátriumglutamátot, édesítõszereket, és senki nem mondja, hogy ezektõl a szerektõl mindenféle neurológia problémánk lesz, beleértve a halált is, mint mellékhatást.

Dr Blaylock beszámol arról is, több ezer betegét szabadította meg a gyógyszerek szedésétõl azzal, hogy megtiltotta nekik a nátriumglutamátot tartalmazó ételek fogyasztását, és magnézium kiegészítõket adott.

Pedig ezek a betegek mind különbözõ neurológiai betegségtõl szenvedtek, különbözõ epilepsziás jellegû rohamokkal. Arról nem beszélve, hogy a nagymennyiségû gyógyszerek szedése ellenére is rohamuk volt.

A legtöbb ideggyógyásznak, és azon orvosoknak, akik rohambetegségeket kezelnek fogalmuk sincsa nátriumglutamát káros élettani hatásáról. Persze hogy nincs fogalmuk. De ha lenne, akkor is minden este azon meditálnának, hogy a nátriumglutamát fogalma kimenjen a fejükbõl, hiszen gyógyítás nem üzlet-ág.

Minden idegtudománnyal foglalkozó újság glutamát receptorokról beszél. Ma nagyon felkapott dolog. Ellenben arról senki nem beszél és ír, hogy mit keres a glutamát az ételben koncentrált formában, és miért?


Csak arról beszélnek, hogy a glutamát egyfajta izgató méreg. De arról már nem, hogy a gyermekeknél is egyre több szívinfarktust okoz, és nem tudjuk mitõl történhetett, hiszen tegnap még semmi baja nem volt a gyermeknek, ma meg megállt a szíve. Esetleg ma éppen megvakult az egyik családtagunk és hasonló helyzet állt elõ.

Ha megkérdezi az élelmiszergyártó cégeket, hogy az "élesztõ-kivonat" (nátriumglutamát) mit keres a csomagoláson levõ összetevõk listáján, büszkén mondják, hogy a glutamát természetes formában fordul elõ a természetben. A paradicsom és tengeri hinár is tartalmazza.

Úgy gondolják, jogosan írják hatalmas betûkkel a csomagolásra, hogy "100%-ban természetes". Ez a HAZUGSÁG!

A természetben teljesen más kötésben vannak jelen ezek a glutamátok. Különbözõ aminosav- csoportokban vannak jelen, nem pedig elizolált-szabad-aminosavként.

Ha tényleg természetes formájában fogyasztja a glutamátot, mint komplex fehérjét, azt a gyomor képes rendesen megemészteni. Az emésztõrendszerben szinte nincs szabadkötésû aminosav a paradicsomból, és a tengeri hínárból, vagy bármilyen más természetes ételbõl.

Szabad kötésû aminosav nem létezik a gyomorban, hiszen ha természetes az étel, akkor az kombinált aminosavként szívódik fel, amit a máj lebont, így nagyon kicsi koncentrátumban fordul elõ. Ezért a szervezetnek nem okoz gondot.

Ha a gyártók hidrolizálják, vagy élesztõ kivonatként adják az ételhez, akkor az már nem természetes, és a címkézés is megtévesztõ. Miután az aminosavból szabadkötésû aminosavat állítanak elõ, ez a szervezet számára már méreg.

Ha az emésztõrendszeren keresztül az a glutamic sav a szervezetbe kerül, akkor a vér glutamic-sav szintje 20-szorosára emelkedik, de gyakori a 40-szeres koncentráció is. Az ugynevezett "blood brain barrier" nem képes ilyen mennyiségû glutamic-savat lebontani, mivel ez nem természetes neki. Tehát az állitás az étel csomagolásán, hogy " természetes", egy nagy hazugság.

Aki nátriumglutamáttal telepakolt ételt eszik, annak néhány fûszernövény, melyek blokkolják a glutamic savat, csillapítják a glutamát toxikus hatásait: a 


kurkuma,

silimarin, vagy

gingko biloba.

De a legjobb javaslat az, hogy messzirõl kerülje a csomagolt ételeket. Egyetlen csomagolt ételrõl sem lehet biztosan állítani, hogy ne lenne tele glutamáttal. Az összetevõk listáján kiderül, hogy a glutamát nem is egyszer, hanem 2-3 vagy többször is szerepel.

Az összetevõ listát úgy kell értelmezni, hogy a legelsõ helyen levõbõl van a legtöbb, a második helyen levõbõl a második legtöbb, és így tovább.

Néhány eldugott glutamát név, melyet érdemes figyelni: minden ami "hidrolizált", élesztõkivonatok, monosodium glutamate, monopotassium glutamate, glutamate, glutamic-sav, zöldség-fehérje kivonat, zselatin, minden ami "autolizalt" (autolyzed), sodium caseinate, búza-kivonat, mesterséges izesités, természetes izesítés, aroma-azonos ízesítés, kalcium caseinate, texturált-fehérje, tejsavó-izolátumok, ízfokozók.

Valószinüleg fut még más néven is.

Ha az összetevõk listája "fûszerek" megnevezést tartalmaz, akkor a legtöbb esetben az is tartalmaz glutamátot.

A törvény szerint, ha az ételhez már elõre összekevert állapotban adnak hozzá valamit, akkor nem kell feltüntetni az összetevõk listáján a glutamátot. Csak azt kell ráirni, hogy paprika-bors keverék, de közben tele van glutamáttal is. Ellenben a címkére csak annyi kerül: "fûszerek".

Ha az összetevõ listáján több glutamátnak megfelelõ nevet lát, az annyit jelent, hogy az étel nagy mennyiségben tartalmaz glutamátot.

Elgondolkodott már azon, hogy miért nem tudja letenni a chips-es zacskót, ha egyszer nekiállt az evésnek? Nézze meg az összetevõk listáját, a hidrogénezett olajokon kívül tele van glutamáttal. Az izgató toxinok túlizgatják az érzékelõbimbókat a nyelvén, és további habzsolásra késztetik.

A toxikus hatás nem fejezõdik be a nyelvnél, tovább izgatja az emésztõrendszer glutamát receptorait, aztán a glutamát bekerül a véráramlatba, onnan az agyába, és az agyban az agysejtjei a szó szoros értelmében szétdurrannak. mivel a glutamát túlizgatja õket.

Vigyázzon, ne ez legyen a legnagyobb izgalma!

Aztán a lelkiismeretének könnyítése miatt a chips-et leöblíti diétás kólával, és a kólában levõ aszpartám rátesz még 1-2 lapáttal. Kész a recept egy jó kis szivinfarktusra vagy agydaganatra, de lehet, hogy csak megvakul tõle. Bármelyik is az eredmény, mind csupa izgalom.

Egyetlen kérdés maradt: miért teszik a nátriumglutamátot az ételbe?

Azért, mert a feldolgozott ételeknek egyébként hányingert keltõ íze lenne, és nem enné meg senki. Továbbá késztet az evésre, hízlal, betegséget okoz. Vagyis üzletet hoz a házhoz.