Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2011. december 22., csütörtök

Petíció

Ma kaptam egy levelet, alá is írtam, mert támogatom a petíciót. Ha gondolod, Te is megteheted.  IGAZSÁGOT GERÉB ÁGNESNEK!
Alulírottak, felháborodásunknak adunk hangot amiatt, hogy dr. Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász orvos, bába és pszichológus ellen előítéletes, prekoncepciózus és igazságtalan jogi és szakmai hadjárat folyik.
dr. Geréb Ágnest, a nemzetközileg elismert bábát, a hazai otthonszülések elindítóját a Fővárosi Bíróság 2011 március végén, első fokon két év letöltendő fogházbüntetésre ítélte és öt évre eltiltotta a szülész-nőgyógyászi és a szülésznői tevékenység gyakorlásától, egy rendbeli, halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége, valamint egy rendbeli, maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt. Három további komplikációs eset miatt 2011 novemberében a rendőrség vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást. Tavaly októberben őrizetbe vették, majd két és fél hónap előzetes letartóztatás után 2010. december 21. óta házi őrizetben van.
Elvárjuk a magyar igazságszolgáltatási szervektől, hogy igazságos és egyenlő bánásmódot biztosítsanak Geréb számára. Nem azt kérjük, hogy állapítsák meg Geréb Ágnes ártatlanságát, hanem azt, hogy tegyék lehetővé számára a valódi védekezés jogát. Úgy véljük, hogy egy jogi köntösbe bújtatott lejárató kampány tanúi vagyunk, melynek célja az otthonszülés ellehetetlenítése, eszköze pedig a doktornő felelősségre vonása. Kettős mércét alkalmaz az igazságszolgáltatás Geréb és a többi orvos megítélésénél, hisz ma Magyarországon rajta kívül egyetlen orvos sem áll kényszerintézkedés hatálya alatt, egyetlen orvost sem ítéltek műhiba miatti végrehajtandó szabadságvesztésre és nincs más olyan orvos, akinek szakmai tevékenységét rögtön büntetőeljárás keretében vizsgálnák. Az otthonszülés körében előforduló komplikációs eseteket foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállás alatt peresítik, igazságügyi szakértőként pedig kizárólag kórházi tapasztalattal rendelkező, az otthonszüléssel szemben leplezetlen ellenszenvvel viseltető orvosok járnak el kizárólag kórházi szülésvezetési protokollok alapján. Ahelyett, hogy intézeten kívüli szüléskísérésben jártas hazai szülésznők vagy nemzetközi szaktekintélyek bevonásával kerülne sor az igazság kiderítésére. Az eljáró orvos szakértők elfogultságán túl szakmai hozzáértésük is kérdéses, hisz az általuk számon kért eljárások legtöbbjét a WHO a megszüntetendő, vagy a kérdéses eljárások közé sorolja. Tovább erősíti a Geréb elleni támadássorozat koncepciós jellegét a számtalan eljárási hiba, melyek legkirívóbbja az immáron egy éve tartó házi őrizet fenntartása. A kényszerintézkedést az ügyészség, illetve a bíróság a bűnismétlés veszélyével magyarázza, mely gondatlan bűncselekmény esetén fogalmilag kizárt. Geréb helyzete az otthonszülés jogi szabályozása terén tapasztalt több évtizedes állami mulasztás következménye, s sérti az ő, valamint a többi, intézeten kívüli szüléseknél közreműködő egészségügyi szakember tevékenységének szakszerű és pártatlan megítéléséhez fűződő jogát.
A jelenlegi kormány volt az, mely hosszú évek után végre rendezte a joghézagot és rendeletet alkotott. E jogszabály alapján azonban mind a mai napig egyetlen szakember sem tudott engedélyt kiváltani, melynek következtében az otthonszülés megszűnt választható alternatíva lenni. Ha e rendelet folyamatban lévő módosítása folytán az intézeten kívüli szüléskísérés mégis megindulna, a komplikációk esetén a szaksegítség felelősségre vonása várhatóan ugyanúgy alakulna, mint Geréb Ágnesnél, a bábák számonkérése az eljáró orvosszakértők jóindulatától függne.
Mindezek miatt mi, hazai és külföldi magánszemélyek, emberi jogi jogvédő, valamint szakmai szervezetek életre hívjuk az Igazságot Geréb Ágnesnek Mozgalmat.
A fenti nyilvánvaló visszásságok orvoslására pedig az alábbi ajánlásokat tesszük:
  1. Kérjük Geréb Ágnes haladéktalan szabadlábra helyezését.
  2. Javasoljuk a folyamatban lévő büntetőeljárások felfüggesztését a bábák szakmai felelősségre vonási szabályainak megalkotása, jogi, személyi feltételeinek kialakítása időpontjáig. Véleményünk szerint az a kérdés, hogy az otthonszülésnél segédkező bábák esetén mely foglalkozás szabályait, és kik kérik rajtuk számon, olyan előkérdéseknek minősülnek, melyek kimerítik az eljárás felfüggesztésének törvényileg szabályozott kritériumát.
  3. Javasoljuk az intézeten kívüli szülés kísérés, mint különálló foglalkozás jogi elismerését, szakmai felügyeleti testületének haladéktalan felállítását, saját működési protokoll elfogadását, önálló érdekképviseleti testület létrehozását, igazságügyi szülésznő szakértők alkalmazását.
  4. Célszerűnek tartanánk, ha valamennyi, az intézeten kívüli szülésre vonatkozó jogalkotási munkába érdemi szinten bevonnák dr. Geréb Ágnest és a Napvilág Születésház munkatársait, akik e téren több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, nemzetközileg elismert szaktekintélyek.
Hiszünk abban, hogy a kormány, mely kiáll az igazságosság mellett, megálljt parancsol végre a Geréb Ágnest érő sorozatos jogsértéseknek, és lehetővé teszi, hogy igazságos és egyenlő bánásmódban részesüljön.Itt írhatod alá, ha úgy érzed: