2013. augusztus 27., kedd

Ideiglenes elérhetőségeim
Egy ideig a következő mobilszámon tudtok elérni:
 +36 - 30 - 996 - 55 - 15
vagy a vezetékesen, ha otthon vagyok:
276 - 8352

2013. augusztus 26., hétfő

Sokkoló táblázatok vitaminokról és nyomelemekrőlÉs már 2013-at írunk!!!!!!
 
Hány kiló zöldséget kéne naponta enni,
hogy ugyanaz a mennyiségű vitamin és
nyomelem bekerüljön a szervezetünkbe?
 
 
 
 
 

2013. augusztus 25., vasárnap

Jegenyék gyilkolása


A házunk park felőli oldalán állt 4 gyönyörű jegenye. Rengeteg madár lakott rajta. Emlékszem, Zsófi első nyara nagyon meleg volt, és kint aludtam vele éjszaka az erkélyen egy szivacson. Minden kora hajnalban a madarak énekére ébredtünk.
 
 
Pénteken nekiestek az egészséges, hatalmas fáknak. Kinek ártottak szerencsétlenek?
 

Vandál módon végeztek velük. Valakinek kellett s faanyag. Egész Csepelen ez van. Tenni kéne már valamit. A ház előtt illatos akácfák álltak, azokat is kivágták pár éve. Sőt, a gyorsforgalmi út mesés volt régen. Imádtam kocsival hazajönni a nagy fák között. Ráadásul tisztították a levegőt. Azokat is mind kivágták, és apró fákat ültettek helyettük. Hány év kell, mire azok megnőnek? És miért kell gyilkolni a fákat? És büntetlenül?
 

Siralmas a látvány.


Már évekkel ezelőtt is ész nélkül cselekedtek. Ahol a levágott ágakat látjátok, ott a fű sem maradt meg, télen a hó is elolvadt, mert ott megy a talajban a melegvíz. Ha ide tették volna a szemetes kukákat, nem ártottak volna a környezetnek.
De nem, a kis járda másik oldalára, a jegenyék tövébe tették. Lebetonozták a talajt egész a fák törzséig. Eszement népség! Aztán eső esetén a szemetresből kimosódó szennylé csurgott a gyökerekhez.
Tényleg ennyire nincs embereknek eszük? Ennyire nem érzik, mi játszódik le a környezetükben?
Miért nem vigyázunk a természetre? Nem leigázni kéne, hanem élni benne.
 

Fa gyilkolásra van pénz, bezzeg locsolni nincs.

 
Egész nyáron ilyen igénytelen a környezet. Sok éve hajnalban lementem locsolni a ház környékét, vagy este. Köszönet helyett leszúrtak, hogy ne pazaroljam a vizet a kerti csapból. Le is szerelték és betemették. Sok lakásban lopják a vizet, az nem baj. A locsolás igen.  
 
 
 
Ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés: miért élek ebben az országban? Vannak olyan helyek, ahol jobb érzéssel bírnak az emberek.  

Türelem
A türelem arra tanít,
ne rohanj, helyette várj,
s méltányold az élet játékát,
tudva,
hogy semmi nem marad ugyanolyan,
és egyszer minden megváltozik.

2013. augusztus 24., szombat

Luxus és szolgálat

 
Szeresd önmagadat. Szeresd a vásárlóidat, az ügyfeleidet. Szeresd a családodat. Szeress mindenkit, szeresd az egész világot. A szeretet a létező leghatalmasabb erő.
 
 
Váljon életmódoddá a luxus. A luxus a lét természetes állapota. Ha magadévá teszed ezt az életmódot, megteremted a bőség és a jólét kialakításához szükséges körülményeket.
 
 
Az általad megkeresett pénzzel szolgáld embertársaid javát, és segíts nekik abban, hogy gazdagabbá váljanak. Ha így teszel ha segítesz másoknak, hogy beteljesíthessék a vágyaikat, bíztosíthatod azt, hogy te magad is gazdagabbá válj, és könnyebben valóra váltsd az álmaidat.
A legjobban azáltal ösztönözheted embertársaidat arra, hogy segítsenek neked céljaid elérésében, ha te is megadsz nekik minden segítséget.
 
(Deepak Chopra: A bőség megteremtése)
 

Kudarc


Minden kudarc a siker lehetőségét rejti magában. A folyamat, amely során a nem anyagi természetű dolgokból anyagi dolgok válnak, a láthatatlan pedig láthatóvá nyilvánul, mindig magában foglalja a visszajelzések alapvető mechanizmusát.
Kudarcaink a teremtés műveletének lépcsőfokai, amelyek mindig közelebb juttatnak minket céljainkhoz.
Kudarcok valójában nem is léteznek: amit kudarcnak hívunk, az pusztán egyfajta mechanizmus, amely által megtanuljuk, hogy miként cselekedjünk helyesen.
 
(Deepak Chopra) 

Minden bőség forrása


Ha behatóan ismerjük a valóság természetét, és azt is tudjuk, hogy ez a valóság a mi alaptermészetünk is, felismerjük, hogy bármit megteremthetünk, mivel minden anyagi teremtés egyazon forrásból ered.
A természet ugyanahhoz a forráshoz nyúl, ha egy csillaghalmazt, egy galaxist, egy esőerdőt vagy egy emberi testet akar megteremteni: mindennek a gondolat képezi az alapját.
 
Minden anyagi teremtés, az 5 érzékszervvel megismerhető minden egyes dolog ugyanabból az anyagból áll, és ugyanabból a forrásból származik.


A kvantumelmélet szakértői szerint minden anyagi természetű dolgot - legyen szó akár gépkocsikról, emberi testekről vagy bankjegyekről - atomok alkotnak, ezek az atomok pedig úgynevezett szubatomi részecskékből állnak, amelyek valójában nem mások, mint különböző energia- és információhullámok egy hatalmas energia- és információs térben.
 
 
Az anyagi világ alapanyaga nem anyagi természetű: az univerzum alapvető anyaga nem anyag.
Egész technológiánk ezen a tényen alapul, és ez a tény dönti meg véglegesen napjaink materialista babonáinak uralmát.
 
A fax, a számítógép, a rádió, a televízió technológiájának létezését az teszi lehetővé, hogy a tudósok már nem hisznek abban, hogy az atom, az anyag alapvető egysége valamiféle szilárd entitás.
Az atomok egyáltalán nem szilárd létezők: az atomok valójában a minden lehetséges információ- és energiaállapot terében létező információs és energiabeli hierarchiák rendszeréből állnak.
 
 
Az egyes anyagi természetű dolgok - például adott mennyiségű ólom és arany - közti különbség nem az anyagi szinten található. Az arany és az ólom atomjait alkotó szubatomi részecskék - a protonok, az elektronok, a kvarkok és a bozonok - teljes mértékben ugyanazok.
Ráadásul, bár részecskéknek nevezzük őket, egyáltalán nem anyagi természetűek, hanem energia- és információimpulzusok.
Az aranyat az ólomtól pusztán ezen energia- és információimpulzusok elrendezése és mennyisége különbözteti meg egymástól.
 
A teljes anyagi teremtés információból és energiából épül fel.
 
Alapvetően minden egyes kvantumesemény energia- és információfluktuáció, és minden létező anyag ezen nem anyagi természetű impulzusokból áll.
Ebből pedig nem pusztán az válik nyilvánvalóvá, hogy az univerzum alapvető anyaga nem anyag, hanem az is, hogy gondolkodó nem-anyag. Hiszen mi is a gondolat, ha nem energia- és információimpulzus?
 

Azt hisszük, a gondolatok csakis a fejünkben léteznek, ám ez csak azért van így, mert az anyanyelvünkön "megszólaló" bizonyos nyelvi rendszerbe szerveződő gondolatként tapasztaljuk meg őket.
Ám pontosan ugyanezek - az általunk gondolatokként energia- és információimpulzusok - képezik az univerzum alapanyagát, igen, pontosan ugyanezek az impulzusok.
 
A "fejünkön belüli" és azon kívüli gondolatok között mindösszesen annyi a különbség, hogy az előbbieket egyfajta nyelvi rendszerben tapasztaljuk meg. Azonban mielőtt egy adott gondolat verbálissá válna, és a nyelvi eszközök segítségével kerülne kifejeződésre, pusztán egyfajta szándékként, azaz energia- és információimpulzusként létezik.
 
Másként fogalmazva: preverbális szinten a természet minden egyes része ugyanazt a nyelvet beszéli.
Mindannyian gondolkodó testek vagyunk egy gondolkodó univerzumban.
 
És ahogy a gondolatok testünk molekuláiként vetítik ki önmagukat, úgy vetítik ki magukat ugyanezen energia- és információimpulzusok a környezetünkben lezajló tér-idő eseményekként.
 
A világegyetem látható öltözéke, a molekulák délibábja, a fizikai valóság májája, illúziója mögött ott rejlik a semmi természetétől fogva láthatatlan, egyetlen öltés nélkül megalkotott szövedéke.
E láthatatlan semmi csendes munkálkodása szervezi rendszerbe a világegyetemet, ez a nem-anyag vezényli, irányítja és kormányozza azt, és ez készteti arra az univerzumot, hogy végtelen kreativitással, korlátlan bőséggel és magabiztos precizitással nyilvánítsa ki magát a minták és formák milliárdjai által.
 

A semmi e varrat nélküli mátrixában, a test és a környezet kontinuumában élettpasztalataink jelentik számunkra a folytonosságot. E tapasztalások az öröm és a bánat, a siker és a kudarc, a jólét és a szegénység tapasztalatai.
Ezen események látszólag egyszerűen csak megtörténnek velünk, ám egy bizonyos őseredeti, lényegi szinten valójában mi magunk teremtjük meg őket.
 
(Deepak Chopra)

Bőség teremtése


Egyszer réges-régen, egy távoli vidéken élt egy fiatalember, aki egy nap felkereste az erdő mélyén lakó, spirituális mestert, és így szólt hozzá:
- Korlátlan jólétre és bőségre szeretnék szert tenni, hogy ezzel a határtalan gazdagsággal embertársaimat szolgálhassam, és jobbá tehessem a világot. Kérlek, áruld el, hogyan teremthetem meg ezt az életemben?
A mester pedig így felelt:
- Minden emberi lény szívében két istennő lakozik, és mindenki határtalanul szereti ezt a két felsőbbrendű lényt. Van azonban még egy fontos titok, amelyet megosztok veled.
Bár az ember mindkét istennőbe szerelmes, egyikükre mégis nagyobb figyelmet kell fordítania.
 

Ő Szaraszvati, a tudás istennője. Keresd őt, szeresd őt, és szenteld neki minden figyelmedet.

 
 

 A másik istennő Laksmi, a bőség istennője. Ha Szaraszvatinak szenteled a figyelmedet, Laksmi roppant féltékeny lesz, és így egyre több figyelmet fordít majd rád. Minél többet foglalkozol a tudás istennőjével, annál inkább igyekszik majd a bőség istennője a kegyedben járni. Követni fog, bárhová mégy is, soha nem hagy el téged, és így elnyered a vágyott jólétet.
 
A tudásban, a vágyban és a szellemben erő rejlik, s e benned rejlő erő által teremthetsz jólétet és bőséget az életedben.

2013. augusztus 19., hétfő

Két lehetőség van

 
Kétféleképpen lehet élni. Az egyik lehetőség az, ahogy az ökör él, vízszintesen, egy síkban.
A másik lehetőség az, ahogy egy buddha él: függőlegesen, magasságokban és mélységekben. Ebben az esetben minden pillanat örökkévaló.
Ha nem tanulod meg annak a művészetét, hogy hogyan kell minden pillanatot örökkévalóvá változtatni, akkor lemaradsz a lényegről.
 

Táncolj úgy, hogy a táncoló eltűnjön, és csak a tánc maradjon.


Egészen mostanáig öntudatlanul csináltál mindent - itt az ideje, hogy benőjön a fejed lágya, s elkezdj tudatosan cselekedni. Ébredj: elég volt az öntudatlanságból, ne légy tovább holdkóros.


A hála az egyetlen igazi, autentikus ima: minden más ima csalás, hamis, mesterkélt. Ez a hála épp úgy emelkedik ki belőled, mint rózsából az illat.
 
 
A lehetőség mindig adott, hogy megtapasztald az örökkévalóságodat, a teljességedet, a léttel való egységedet. Csak egy élmény kell, ami teljesen áthat.
 
(Osho)
 
 

2013. augusztus 17., szombat

Emberség


Jó előre beharangozták, hogy a Mester a "világ elpusztításáról" fog beszédet mondani, így aztán hatalmas tömeg gyűlt össze a kolostor udvarán.
 
A beszéd egy percnél is rövidebb ideig tartott. A Mester csuupán ezt mondta:
 
- A következő dolgok semmisítik meg az emberiséget: az elv nélküli politika, az együttérzés nélküli fejlődés, a munka nélküli jólét, a csend nélküli tanulás, a félelemmel teli vallás és a tudatosság nélküli istenimádás.  

Gyógyulás


A gyógyulást kereső elkeseredett embertől azt kérdezte a Mester:
- Valóban meg akarsz gyógyulni?
- Ha nem akarnék, gondolod, hogy idejöttem volna?
- Persze. A legtöbb ember ezt teszi.
- Ugyan miért?
- Nem gyógyulásért jön, mert az fájdalmas. Enyhülésért.
 
A tanítványának pedig azt mondta a Mester:
 
- Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes, hasonlók azokhoz, akik szorgalmazzák a fejlődést, de csak akkor, ha az nem jár változással.
 
(Ezt mondom mindig: gondolati vagy érzelmi változás nélkül nincs gyógyulás. Nincs semmi tabletta, csodaszer, ami használna, ha nem változik az ember. Csak együtt működik a kettő. :-) )

Világosság


- Ne keressétek Istent - mondta a Mester - csak nézzetek, és minden világossá válik számotokra.
- De hogyan nézzünk?
- Minden egyes alkalommal, ha néztek valamit, csak azt lássátok, ami valóban ott is van.
 
Mivel a tanítványok nem értették, a Mester megmagyarázta.
 
- Például ha a Holdat nézed, csak a Holdat lásd, és semmi mást.
- Hogy a csudába tudna valaki mást látni, mint a Holdat, ha azt nézi?
- Egy éhes ember sajtnak nézi. A szerelmes pedig kedvese arcát láthatná benne.

Felnőttkor


Az állandóan imádkozó tanítványhoz így szólt a Mester:
- Meddig fogsz még Istenre támaszkodni ahelyett, hogy a saját lábadra állnál?
A tanítvány megdöbbent.
- De hiszen te tanítasz bennünket arra, hogy Istenre, mint Atyára tekintsünk.
- S mikor fogod megtanulni, hogy egy apa nem azért van, hogy rátámaszkodjunk, hanem azért, hogy önállóságra neveljen?

Figyelem

 
A tanítványoknak, akik azt akarták tudni a Mestertől, hogy miféle meditációt végez reggelenként a kertben, így válaszolt:
- Amikor figyelmesen nézem a rózsabokrot, akkor teljes virágzásban látom.
- Miért kell valakinek figyelmesen néznie, hogy lássa a rózsabokrot? - kérdezték.
- Mert máskülönben nem a rózsabokrot látja az ember, hanem a saját előregyártott gondolatát a bokorról.

2013. augusztus 13., kedd

2013. augusztus 12., hétfő

Szívből ajánlom mindenkinek


Úgy alakult, hogy megkeresett Zsuzsi, és kimentem Óbudára.
Szentendrei út 143.
Épp az Aquincum megállóval szemben van az Egészség sziget.
 
 
Belépve ez a látvány fogad.
A lelógó levelek: nem szokványos megoldás.
De ami a lényeg: ebben a hőségben kellemes hűvös vár.
Úgy éreztem, ki se megyek innen napokig. :-)
 
 
Jobbra Erna várja a vendégeket csodás italokkal.
 
 
Van itt minden:
egyedi ízvilágú teakeverékek,
házi készítésű szörpök,
friss limonádék,
jeges kávék...
 
 
Rózsaolajos limonádé, gyömbérsör,
pitypang - bojtorján sör,
almás lapacho tea jéghidegen vagy melegen,
ganodermás kávé...
 
 
Ideális találkozóhely ebben a hőségben.
De arra is kiváló,
holgy egyedül beüljön az ember dolgozni,
mert van szabad WIFI.
Leülhetünk a laptoppal kellemes hüvösben,
valami finomat iszogatva.
 

Erzsébet utalványt is elfogadnak!
 

Gyönyörű mandalák a falon,
amik persze megvásárolhatóak.
 

 
Minden nagyon rendezett és tiszta.
 

A mosdó is, bár ott nem készítettem fotót.
 

Zsuzsi gazdája a bioboltnak.
 

Igényesen válogatta össze a termékeket.
 
 
Hatalmas a választék a viszonylag kis helyen.
 


Nehéz eldönteni, mit is vegyen az ember.
 

Füstölők és tartók..
 
 
Sajnálattal tapasztaltam, hogy csekély a forgalom.
Szerintem a környékbeliek nem is tudnak erről a csodás helyről.
 
 


Kár, mert Zsuzsi
még a Bach virégterápia szakértőjeként is tud segíteni a betérőknek.
 
 
Az emeleten kezelőhelységekben is dolgoznak.
Arról nem tudok mit írni, nincs személyes ismeretem róluk,
de masszázs, kineziológia is folyik fent.
 
 Gondoltam, egy kis reklámmal segítem őket,
igazán megérdemlik.
Felmerült,
hogy talán én is kijárnék időnként valamit csinálni ott.
Zsuzsi és Erna személye, a környezet, a légkör megtetszett.
Örömmel tennék én is valamit hozzá ehhez a kis szigethez.
 
Nézzétek meg személyesen is!
Izgalommal várom a megjegyzéseiteket a helyről.

Elérhetőségeik:
06-1-240-2793   és    06-20-283-3642

www.nherbalmix.hu
1035.Bp. Szentendrei út 143.