2008. november 29., szombat

Az őslakó

John Oldman történelemprofesszor váratlanul bejelenti, hogy otthagyja az egyetemet. A meglepett kollégák felkeresik az otthonában, hogy nyomást gyakoroljanak rá, adjon magyarázatot a történtekre. Mindenki megdöbben, amikor kiderül, hogy mi a visszavonulás valódi indoka. Oldman professzor ugyanis azt állítja, hogy valójában halhatatlan, és tíz évnél tovább nem tartózkodhat egy helyen anélkül, hogy kiderüljön a titka. A kollégák persze képtelenségnek tartják az egészet, ám sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudják a hallottakat. A barátságos összejövetel drámai fordulatot vesz.

Nagyon tetszett a film.Természetesen fikció, de a felmerült gondolatok és a tudósok reakciói igazán élvezetesek voltak. Aki szeret gondolkodni és összefüggésekben látni a dolgokat, ne hagyja ki a filmet!
Vetítik még:
CINEMAX:
december 3. Szerda, 6:00
december 6. Szombat, 9:15
december 11. Csütörtök, 14:40
CINEMAX 2:
november 30. Vasárnap, 9:25
december 4. Csütörtök, 6:00
december 7. Vasárnap, 9:15
december 12. Péntek, 14:40

2008. november 27., csütörtök

A környező világ mint tükörAz úgynevezett környező világ valójában tükör, amelyben mindenki csak saját látványában részesül.
Ha reggel belenézek a tükörbe, s egy barátságtalan pofa néz vissza rám, megtehetem, hogy ezért jól lehordom. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni, sőt, együtt fog velem szitkozódni. Nem nagy ügy, az ellentétek fokozódnak, míg végül behúzok ennek a konok pofának, s így a tükröt is ripityára töröm.
A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát, mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának.
Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel, gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal, főnökeink jogtalan húzásaival, a társadalommal és sok minden mással.
A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. Ezért is látunk mindenütt veszteseket, és sehol egyetlen győztest. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív, mind negatív értelemben érvényes.
Az egyik legjobb önismereti módszer az, hogy megfigyeljük saját környezetünket, s azokat az eseményeket, amelyekkel konfrontálódunk, mert minden, ami a külvilágból zavar bennünket, csak azt mutatja, hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága, az biztonsággal jelzi, hogy ő maga is fukar. Egyébként nem zavarná. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével, ha ő maga nagyvonalú. Elfogadná, mint olyan tényt, amely nem izgatja fel, és amitől nem hagyja zavartatni magát.
Ha józanul figyelünk meg egy dolgot, akkor az olyannak mutatkozik, amilyen. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is, de zöld, és ennek nyilván megvan a maga értelme. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát, mert ez nem érint emberi problémákat.
Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok, csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni, ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni, s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz, amelyek sikerhez vezetnek. Aki megváltoztatja affinitását, új programra lesz vevő, s így egészen más világot lát.
Ha megtanuljuk azt, hogy mindennek, ami velünk történik, rákérdezzünk az értelmére, nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni, de a változtatás lehetőségét is. Bármi történik velünk, azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem, éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez, nyilvánvaló, hogy nehéznek találjuk a válaszadást is.
Minél tudatosabb az ember, annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ, annál inkább a helyére tesz mindent. A legfontosabb követelmény önmagunkkal szemben, hogy minden létezővel harmóniában legyünk. Akinek ez nem sikerül, magában keresse az okot. Az ember mikrokozmosz, a makrokozmosz pontos mása. Mindazt, amit kívül érzékel, megtalálja önmagában is. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival, akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem, ezt felhívásként kell értékelnem, hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé.
Aki megváltozik, megváltoztatja a világot is. A világon nincs mit javítani, annál több javítanivaló van rajtunk. Az ezoterikus út az örök vándorlás, az ólomból arannyá nemesedés útja.
A bölcs a lét minden területével harmóniában él, ezért világa minden világok legjobbika. Látja a valóságot, és felismeri, hogy minden jó, ami van. Nem keresi a boldogságot többé, mert megtalálta – önmagában.
(T.D.)

Rezonancia törvénye

A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). Az a rádióvevő, amelyik középhullámra van beállítva, csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára, nem tartozik a „világképéhez”.
Ahhoz, hogy egy ember valamit érzékelhessen, bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel, ez hozza olyan helyzetbe, hogy „együtt tudjon rezegni” vele; az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé.
A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni, amelyre rezonáns.
Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére, hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. Semmi sem érzékelhető, ami kívül van rezonáló képességünk határain, ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. Ezért hiszi mindenki azt, hogy a valóság egészét ismeri, s hogy azon kívül, amit ismer, nincs semmi más.
Aki például olvas egy könyvet, azt hiszi, hogy teljesen megértette, holott az, hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni, mindenkori tudatállapotától függ. Erre akkor döbbenünk rá leginkább, amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. Miután az évek során tudatunk kitágult, „jobban értjük”, amit olvasunk.
Csak olyan eszmékkel, gondolatokkal, emberekkel, helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe, amelyekre rezonánsak vagyunk, vagy, ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk, amelyekkel affinitásunk van. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe, aki mégis, annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli, aki azt hiszi, hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. Ha nem lett volna megfelelő affinitása, nem is került volna bele. Ha valakit elgázolnak az utcán, legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vétkes, ez nem változtat azon a tényen, hogy az elütött érett volt erre az eseményre, különben nem tapasztalhatta volna meg. (pl. Apu balesete, nem tudott méregteleníteni, ezért a májának sérülnie kellett.)
(T.D.)

2008. november 26., szerda

Mit akarsz valójában?

- Az a baj veled, Neale, hogy egyszerűen nem akarsz élni.
Amire persze rávágtam: - Szó sincs róla. Ez nem igaz. Természetesen élni akarok. Nem is értem, hogyan lehet ilyesmit mondani.
- Pedig bizony mondom, nem akarsz élni. Mert ha akarnál, akkor nem viselkednél úgy, ahogy teszed. Tudom, azt hiszed, hogy élni akarsz, valójában azonban szó sincs róla. Mert ha így lenne, akkor nem tennéd meg mindazt, amit igenis megteszel.
- Miért, most mire gondolsz? - kérdeztem hüledezve.
És Isten bebizonyította nekem, hogy mindazzal, amit teszek, azt jelzem az univerzumnak, hogy fikarcnyit sem érdekel, mi történik a testemmel. Mindjárt mondok is rá egy egyszerű példát, ami - attól tartok - az itt jelenlevők közül is érinthet egyeseket.
Annak idején dohányoztam. És Isten azt mondta nekem:
- Olyan nincs, hogy dohányzol, ugyanakkor azt mondod, minden erőddel és akaratoddal élni akarsz. Mert a dohányzás idő előtt sírba fog vinni.
Ezen nincs mit bizonygatni, több mint elegendő példát láthattunk rá.
Vagyis, aki azt állítja: "minden akaratommal hosszú, tevékeny életre törekszem", és miközben ezt mondja, még olyankor is buzgón pöfékel, az egyszerűen hátat fordít minden bizonyítéknak, amely arra utal, hogy sem hosszú, sem gyümölcsöző nem lesz az élete, legalábbis nem azon a legjobb módon, ahogy tudomásunk szerint élni kellene.

Némelyik döntésünk nem ennyire egyértelmű arról, hogyan éljük az életünket. És nem csak a túl sok alkohol vagy hallucinogén szerek fogyasztásáról van szó, ami nyilvánvalóan ártalmas, hanem egyfajta mentális étrendről, vagyis olyan eszmék és gondolatok fogyasztásáról, amelyek nem szolgálnak minket, és egészségünk megőrzésének útjába állnak.

Rádöbbentett, hogy a legparányibb, a legártatlanabbnak tűnő negatív gondolat, ha sűrűn ismételjük, végül a betegségnek nevezett hatást váltja ki az emberi testben. És visszatekintve egészen elhűltem, hogy az életem milyen nagy részét töltötték ki a legkevésbé sem pozitív elképzelések. Olyan futó gondolatok, mint: "á, én sose nyerek", vagy "velem olyasmi úgysem történhet", vagy éppenséggel nagyobb szabású és tartósabb negatív vélekedések. Így aztán elkezdtem megtanulni ellenőrizni a gondolataimat, hogy ne áraszthassanak el a negatív energiák.

Nehéz beismerni, de volt egy olyan részem, amelyik kifejezetten az egyes emberek iránt táplált haragomban vagy ellenszenvemben lelte örömét. És az a düh és az az ellenszenv - mint arra az utóbbi időben rájöttem - csupa ártalmas energiával táplálta ezt a bizonyos részemet. Gondoljátok csak el, mi történik az örökösen dúló-fúló emberekkel; nem, nem őrjöngésre gondolok, csak afféle szerény, de állandó kis haragocskára. Nos, egyszer csak szívrohamot kapnak, mindenféle gyomorbajuk támad, egyáltalán, kellemetlen fizikai állapotok sokaságát kénytelenek megtapasztalni.

Mindezen negatív energiák közül a haragnak, illetve neheztelésnek nevezett a legfontosabb. Olyan emberekről beszélek, akik neheztelnek másokra, azok valamilyen szerepe miatt, amelyet korábban játszottak az életükben. Így ebben a szent pillanatban is az elmúlt idők fájdalmát hordozzák, mintha itt és most történne mindaz, ami már elmúlt.

"Erről semmit nem tudsz, Neale. Hogyan is érthetnéd? Ha veled történt volna az, ami velem, akkor egész biztosan megértenéd. De nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem érted." Még csak nem is hagyják, hogy valaki megszabadítsa őket ettől a fájdalomtól. Ragaszkodnak hozzá. Mert ha eleresztenék, akkor elvesztenék az egész drámájukat, elvesztenék mindazt, ami igazolhatja, ahogy annyi éven át éreztek és éltek. Márpedig esetenként nyolc, tíz, tizenöt, húsz, harminc év is eltelhetett ama fájdalmas esemény óta.
Meg kell mondanom, semmi sem rongálja áthatóbban és gyorsabban az emberi gépezetet, szervezetet, ezt a biológiai házat, amelyben szállást lelünk, mint az efféle feloldatlan negatív gondolatok vagy indulatok, amelyeket a tegnap egy pillanatából cipelünk magunkkal, és amelyeknek édeskevés közük van ahhoz, akik és amik vagyunk, illetve akik és amik lenni akarunk.

Vesztegetett idő

Mit tesz az, hogy járni az utat? Mit tesz az, hogy teljes - és szent - életet élni? Nyílik-e lehetőség rá, hogy elfogadjuk a spirituális irodalom üzeneteit, és meg is éljük a mindennapokban?
Csupa olyan kérdés, amelyet minden kereső feltesz. És nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen és nagyon sok forrásból kapjuk meg a válaszokat. Mégsem élünk velük. Általában ügyet sem vetünk azoknak a szavaira, akik utat mutathatnának. El is tévedünk. Csakhogy nincs több időnk a tévelygésre. Az időnk elfogy.

Minden elmúlt nappal eggyel kevesebbet töltünk el itt, a testünkben, a Földön, és tesszük, aminek a megtételéért ide jöttünk. Tisztában vagytok azzal, mi volna az? (Pl. számmisztikai elemzés, tarot, asztrológia, stb.) És pontosan azt készültök megtenni? Vagy vesztegetitek az időt, és még mindig keresgéléssel és merengéssel töltitek? Ha igen, akkor hagyjatok fel vele. Itt vannak a válaszok. Megkaptuk, hiánytalanul. Minden hagyományos tanítás tartalmazza. És soha nem volt ilyen könnyű hozzájuk férni.
(N.D.W.)

2008. november 25., kedd

November 27

November 27-én végre az Uránusz is direktbe lép.
Június 26-a óta haladt retrográdban.
Most szilveszter estéig "viszonylagos béke van."
Akkor a Szaturnusz lép retrográdba májusig.
Azon a napon ÚJHOLD is lesz, Budapesten 18:12-kor.
Addig égesd el a listádat azokról a dolgokról, amiktől meg akarsz válni.
Én este 9-kor meditálni fogok, mert a Nap - Hold - Merkúr és Mars együtt állnak a Nyilasban.
(Tudatos Én - Érzeti Én - Logikus Gondolkodás - Saját Akarat összehangolása)

Megjöt a tél

Emberi kapcsolatok

Sohasem jelent megoldást az, ha másokat változásra kérsz, csak hogy te jól érezd magad.
A kívülről másokra erőszakolt szabályok és fenyegetések csupán a nem kívánt viselkedés leplezését - vagy még dacosabb megnyilvánulását - eredményezik, mert az emberek ösztönösen tudják, hogy nem azért élik az életüket, hogy másoknak megfeleljenek.
Ha hited szerint azon múlik a boldogságod, hogyan tudod irányítani mások viselkedését, sohasem lelsz rá a boldogságra - ugyanis nem uralkodhatsz másokon.
Ha megmutatod valakinek, hogyan kerülhet összhangba a Forrással - olyan körülmények között, amelyek nem igazán ösztönöznek erre - az a legnagyobb segítség, amit másnak adhatsz. (Ha egyáltalán kíváncsi rá, és hagyja.) Ez az egyetlen tanács, amelyet valaha is szándékodban állt bárkinek adni: a hatalmat saját életük irányítására.
Búskomorságodban nem lehetsz hasznára senkinek, mert elvágod magad a Jólét Áramától, amelyből segítséget nyújthatsz.
Ha azt gondolod, hogy másoknak kell valamit másképpen tenni, mint ahogy teszik, és csak akkor lehet jobb az életed, csakugyan tehetetlen vagy, mert nem határozhatod meg mások tetteit. Az ilyen gondolatok tehát mindig áramlattal szemben hatnak.
Ha azt figyeled meg, ami van, továbbra is fenntartod. Ha rossz érzésekkel cselekszel, csak fenntartod. Csak akkor javul a helyzet, ha eléred, hogy jobb érzésekkel viszonyulj hozzá.
Kezd tehát az alaphelyzetben, amiben vagy, és keress jobb érzést okozó, az áramlattal irányba mutató gondolatokat:
- Hatalmamban áll befolyásolni az életemet.
- Nem akarok harcolni.
- Mindannyian továbblépünk az életünkben.
- Nincs okunk folytatni a csatározást.
- Teljesen hidegen hagy a küzdelem gondolata.
- Igazából senkit nem lehet okolni a helyzetért.
- Jólesik a tudat, hogy hatalmamban áll uralni az érzelmeimet és gondolataimat.
- Mindenkinek jogában áll őszintén válaszolni a környezetükből érkező hatásokra.
- Örülök, hogy választhatok.
- Szeretek felelni a tetteimért.
- A javulás természetes.
- Jólétem elkerülhetetlen.
- A természetes Áramlás Jólétem irányába halad.
- Nagyobbik részem, Belső Lényem, már elnyerte az egészséget.
- Tovább fejlődöm és még többet kérek.
- A rezgések szintjén olyan egészséges vagyok, mint soha azelőtt.
- Nagyobbik részem, Belső Lényem jobban van, mint valaha.
- Semmi okom küzdeni az egésszel.
(Abraham)

Áramlás

Az a cél, hogy ne a valóságnak megfelelő kijelentéseket tegyél arról, ami van, hanem olyan dolgokat jelents ki, amelyek a megkönnyebbülés érzésével járnak.
Ha tartós megkönnyebbülésre lelsz a kérdésben, ENERGIÁD átvált, és a tehetetlenség érzését kellemes, cselekvésre indító elképzelések veszik át. Érzéseid javulása a Te és Belső Lényed Energiájának összehangolódását jelzi: ellenállás vagy elfogadás, áramlattal szemben, vagy áramlat irányában.
Tested új helyre juttatásának az a kulcsa, hogy másmilyennek lásd, mint amilyen. Fontos, hogy az eljövendő testre összpontosíts, és eltereld a figyelmedet jelenlegi tested kedvezőtlen jellemzőiről, mert amíg olyannak látod amilyen, ellenkezel a változás rezgéseivel. Nem teremthetsz új valóságot, amíg jelenlegi valóságodra figyelsz.
Nem az számít, hogy mit teszel, hanem az, hogyan érzel azzal kapcsolatban.
A megkönnyebbülés legenyhébb érzése is azt jelzi, hogy felhagytál valamennyire az ellenállással.
Bármi hat is legerősebben a rezgésedben, az továbbra is megjelenik tapasztalatodban.

2008. november 23., vasárnap

Ancsa Párizsban

Kérdeztem Ancsát, hogy érezte magát Párizsban?
Az 1-10-ig skálán 19, felelte.
Látszik is.

2008. november 21., péntek

Amiért érdemes....

Ma ilyen leveleket kaptam:

Szia Magdi!

Már megint működött a rendszer.
Tegnap hirtelen vezéreltetve elmentem színházba, már "csak" pótszék volt, de a végén nagyszerű helyen ültem----ajándék.

Kicsit furán alakultak az anyagi dolgok...... de azt kérem, hogy ami nem jön a fizetéssel és szükségem van rá , jöjjön máshonnan.
Újabb ajándékok jöttek. kedvezmény diszkont ár lehetőségek, kedves emberek.
Hála és köszönet és működik!!!!!!

Nagyon örültem Obama megválasztásának, szempontomból ez azt jelenti, hogy végre sikerült egy félvér embernek komoly pozícióba kerülni, odafordul a figyelem arra, hogy a világ tarka.... hiszem.

"Ma is csodás dolgok történnek velem."
Köszönöm!

Megkérdeztem, hogy kitehetem a levelét a blogra?
Nyugodtan tedd ki a blogra. Fontos, hogy tapasztalatot cserélhessünk. Én nagyon hálás vagyok neked és napjaimat a blog olvasása feldobja, egyszerűen, mert jó és oldja a parát.
Másik:

Szia Magdi!

Tegnap 93 %-osra sikeredett az egészségügyi köztes vizsgám. Egyre jobban úgy érzem, hogy természetgyógyász akarok lenni.

Puszi, M.

Én meg Nektek köszönöm ezeket a perceket!!!!! Erőt és lendületet ad tovább.... Szeretlek benneteket! Ez egy jó nap!

3. Elfogadás művészete

Az Elfogadás Törvényének megértéséből és alkalmazásából fakad személyes hatalmad egésze.
A hasonló lényegűek vonzzák egymást.
Ha elbizonytalanít anyagi helyzetem, akkor nem javulhatnak a dolgok ezen a téren. Az elbizonytalanodás dacára bekövetkező javulás ellentmondana a Vonzás Törvényének.
Amíg haragos vagyok, mert az emberek kihasználnak, hazudnak nekem, megszégyenítettek, és még a tulajdonomban is kárt tettek, addig nem tehetek semmit, ami véget vetne mindennek a kellemetlenségnek, mert ez ellentmondana a Vonzás törvényének.
A Vonzás Törvénye megszámlálhatatlanul sokféle módon tükrözi vissza ránk világosan és pontosan a belőlünk áradó rezgéseket.
Bármi történik is veled, az tökéletes Rezgésmása Lényeg jelenlegi rezgésének - jelen lévő érzelmeid pedig ezt a rezgés állapotot jelzik.
(Abraham)

2. Megfontolt Teremtés Törvénye

Ha figyelmedet és gondolataidat megfontoltan irányítod a kívánt végeredményre, bárki lehetsz, bármit megtehetsz, vagy bármire szert tehetsz, amit csak választasz.
Amiképpen a Forrásenergia alkalmazta ezt a Törvényt - és nagy hatású összpontosítással megteremtette ezt a környezetet, amelyet földi életnek neveztek - fizikai helyzetetekben ugyanúgy viszitek tovább a teremtés folyamatát.

1. Vonzás Törvénye

A Vonzás Törvénye nem olyan, amit gyakorolnod kellene, vagy amit egyáltalán képes volnál gyakorolni, mert ez a Törvény a Világegyetem minden egyes részecskéjében létezik - és egyszerűen van.
Mint ahogy a Föld minden anyagra állandóan és következetesen visszaható tömegvonzásának a törvényét sem kell gyakorolnod, a Vonzás Törvényének érvényesülése sem igényel gyakorlatot. Nincsenek "tömegvonzás-oktatóitok", akik megtanítják, hogyan ne essetek el, mert a felfelé esés nem szerepel a lehetőségek - vagy lehetséges gondok - között.
Ugyanígy azt sem kell gyakorolnotok, hogy a hatalmas Vonzás Törvénye következetesen visszahasson rátok... mert a rezgésetekhez illő dolgokat hozza el nektek, és akkor is így tesz, ha mit sem tudtok a törvényről.

Áramlat

Minden, amit megnyilvánult formában magad körül látsz, előbb gondolatrezgés, majd gondolatforma volt, végül az a megnyilvánulás lett, amilyennek most látod.

Fizikai alakotokban inkább cselekvés-központúak vagytok. Ha nem annyira a cselekvés, mint inkább a rezgések, és tér, idő és távolság helyett a gondolat felől közelítenétek meg a világokat, sokkal hatékonyabban hidalhatnátok át a jelenlegi és kívánt helyzetek között húzódó szakadékot.

Ha már nem evezel az áramlattal szemben - ha elengeded az evezőket, és ellazulsz természetes Jólétedben - a mindig bővülő éned és összes vágyad teljesülése felé haladó Áramlat elvisz vágyaid teljesüléséhez.

Az a meggyőződés, hogy le kell győznöd valamit, önmagától szembefordít az áramlattal. Ha megérted, hogy minden vágyad könnyűszerrel megvalósulhat, önmagában az áramlat irányába fordít.

(Abraham)

2008. november 20., csütörtök

Személyre szóló ajándék

Hamarosan közeledik a karácsony, vele az ajándékozással kapcsolatos kérdések. Ebben tudok segítséget nyújtani. Szerintem nincs annál személyesebb ajándék, mint ha elkészítjük valakinek a számmisztikai elemzését, amelyből sok mindent megtudhat önmagáról.
A legfontosabb, hogy miért született le, mit akart véghezvinni ebben az életében. Ha ezzel nem vagyunk tisztában, a végén sokszor csalódunk.
Megtudható továbbá, hogy mikor mivel érdemes foglalkozni, és mivel nem. Milyen energiákat vonz a nevünk, felismerhetjük az életünkben előforduló ciklikusságokat, és még sok mindent.
Az egyik lehetőség, hogy elkészítem az elemzést, de sokkal gazdaságosabb megtanulni a módszert és aztán sorozatban gyárthatjuk szeretteinknek az elemzéseket. (Sőt, később bevételi forrás is lehet mások számára is elkészíteni azt.)
Ráadásul, ha az egész család számmisztikájával tisztában vagyunk, kiderül, hogy milyen közös múltunk volt, illetve, hogy ebben az életben milyen közös feladataink vannak.
Még nem késő, még elsajátítható az anyag, és méltó ajándék lehet a fa alatt a kinyomtatott füzet.
Aki úgy gondolja, hogy érdekli az ajánlatom, jelentkezzen: 06-30-625-9328.

2008. november 17., hétfő

A legszebb email

Drága Zsófikám megírta első emailjét nekem:

szia mami NAAAAAAAAAAAAAAAGYON HÍÍÍÍÁNYZOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mikor megyünk fel hozzád?
Remélem jól vagy annyira SZERETLEK mindenki puszil.
Köszönöm a kamerát meg a fülhalgatót.
És még NAAAAAAAAAAAAAAAGYON SZERETLEK!

Ennél nem is kaphattam volna szebbet! Imádom! Tegnap este vittem haza őket, de már nagyon hiányoznak.

Csend

Vajon hány évesnek kell lennie az embernek ahhoz, hogy már ne élvezze a saját gondolatait?
Tudom, hogy ez egyszer majd eljön, mert a felnőttek nem élvezik, hogy csendben lehetnek. Képtelenek hallgatni a gondolataikat, mindig csak fecsegnek, vagy tévét néznek, és ha beszállnak az autóba, akkor is az az első dolguk, hogy bekapcsolják a rádiót. Úgy tűnik, senki nem szeret egyedül lenni, csak társaságban érzik jól magukat. Találkozókra mennek, vagy moziba, vagy táncolni, vagy valamilyen labdajátékot játszani. Legjobb lenne letakarni mindent, hogy legalább egy kis időre halljam magam gondolkodni.
Lehetséges ébren lenni úgy, hogy ne legyen az ember állandóan Mások Zajos Gondolatainak kereszttüzében?
Élhetsz úgy, mint más, de nem kell senkihez se beszélned.
Bámészkodhatsz, amennyit csak akarsz, de nem kell elmondanod, hogy mit láttál.
Szeretned kell egyedül lenni, néha csak úgy, a gondolataidba merülve.
Derék dolog, ha segíteni akarsz másokon, de ezt nem kell túlzásba vinned, mert ez egy csapda, ami csak bajt hoz rád. Ha túlságosan segítőkész vagy, rád támadnak a gondolataikkal, és akkor csak nézhetsz, és máris nem marad egy perced se magadra.
Hajlandónak kell lenned arra, hogy csak meglapulj, és észrevétlenül figyelj másokat.

2008. november 16., vasárnap

csak csillag ő, csak látomás...


A holdban él, a vízben él, halak, füvek között.

s csillagszemmel nézdegél a fellegek mögött.

Lágy hangját hosszan hallani, s az erdõ megremeg,

Sas szárnyai, nád karjai befonják az eget.

Selyemhaját köd lengeti, és hogyha elmereng,

a szél fütyülve zengeti a lombos végtelent.

Csak csillag õ, csak látomás csak fény a tengeren,

sugárarcát nem látja más, de fellobog nekem.

És minden este rám ragyog, kék jácint mosolya.

Egyetlen tükre én vagyok, nagy ég, milyen csoda

Hogy holdban élt,
hogy vízben élt gyöngy és göröngy között,

mégis eljött a kedvemért szívembe költözött.

És rajzolgatni álmaim, most mindig ott lakik

Kibontja éjem tájain szelíd virágait.

Családi vasárnap

Beni, Fanni, Lóri és Zsófi Vikivel.

Jó nézni ezt a sok nevető arcot. :-D

2008. november 15., szombat

Zsófi

Pénteken Ancsát kivittük a reptérre, aztán ha már arra jártunk, bementünk a Müllerbe.

Tündéri volt Zsófi, ahogy ismerkedett a női kozmetikumokkal, festékekkel. Cseperedik a lány!
Ma meg már a kvantumfizika, az "amint fent, úgy lent" tövénye, rezonancia volt a téma a reggelinél. Imádom, hogy vevő ezekre az ismeretekre is. Mesés napokat töltünk együtt...

ICE

A mentősök, tűzoltók stb. arra jöttek rá, hogy baleseteknél és más szerencsétlenségeknél, a szerencsétlenül járt személyeknél fellelhető a mobil telefon. A mentőakciónál azonban ők nem tudják, hogy a számtalan név közül kit értesítsenek hozzátartozóként a balesetről.
Ezért olyan ajánlást tettek, hogy mindenki tegye be a mobiljába a szükség esetén értesítendő személy(-ek) nevét és számát.
Ilyen esetekre jött létre az ICE (In Case of Emergency) nemzetközi pszeudonim.
E név alatt bejegyezhetnénk azoknak a személyeknek a nevét és telefonszámát, akiket az ilyen esetekben értesíthetnek a mentők,tűzoltók, ill. a rendőrség.
Amennyiben több személyt kívánnánk megadni, akkor ICE1, ICE2, ICE3 stb. pszeudonim alatt lehetne őket feltüntetni. Ez a megoldás egyszerű, nem kerül semmibe, és hatékony lehet.

2008. november 14., péntek

A NŐ

Anya és Apa Tv-t néznek mikor Anyu mondja : későre jár fáradt vagyok megyek, lefekszem.

Bement a konyhába megcsinálta a szendvicseket másnapra, elöblítette a popcornos tálat, húst vett ki a fagyasztóból a másnapi ebédhez, leellenőrizte a müzlis dobozokat, feltöltötte a cukortartót, tányért, kanalat tett az asztalra, bekészítette a kávéskannát másnap reggelre.

Néhány nedves ruhát betett a szárítóba egy adag ruhát tett a mosógépbe,kivasalt egy pólót. Felvarrta a lelógó gombot. Felvett néhány ottfelejtett játékdarabot az asztalról, visszatette a telefont a töltőre, a telefonkönyvet pedig a fiókba. Megöntözte a növényeket, kiürítette a szemetest és felakasztotta a törülközőt száradni.

Ásítozva és nyújtózva egyenesen bement a hálóba. Megállt az asztalnál írt néhány sort a tanárnak, kiszámolt egy kis pénzt a túrára előhúzta a szék alá rejtett munkafüzetet.. Aláírta, megcímezte és felbélyegezte barátainak a születésnapi képeslapot és írt egy rövid listát a fűszeresnek. Mindkettőt a táskája mellé tette. Aztán Anyu megmosta az arcát 3:1 lemosóval majd éjszakai krémet tett rá, megmosta a fogát, lereszelte a körmeit.

Apa kikiált: Azt hittem, hogy lefekszel!
Már megyek- feleli.

Vizet öntött a kutya táljába kiengedte a macskát, majd meggyőződött róla hogy az ajtók zárva vannak és az udvari lámpa ég. Mindegyik gyerekénél lekapcsolta az ágy melletti éjjeli lámpát és a Tv-t, felakasztott egy inget, bedobott néhány koszos zoknit a szennyestartóba majd volt egy rövid beszélgetése a még fönt lévővel,
aki még mindig a háziját csinálta. A szobájában beállította az ébresztőt, kitette a másnapi ruháit, sámfát tett a cipőjébe. Még 3 dolgot adott a 6 legfontosabb megteendő dolog listájához. Elmondta az imáját és elképzelte a befejezését a jövőbeli terveinek.

Ezalatt az idő alatt Apa lekapcsolta a Tv-t kihirdette hogy nincs semmi különös tennivaló. Megyek aludni. És ment.. minden egyéb gondolat nélkül. Van itt bármi különleges? Tudod már a nők miért élnek tovább..?

MERT MI HOSSZABB HASZNÁLATRA LETTÜNK TERVEZVE..... és az egyetlen ok, amiért nem halunk meg hamarabb az az, hogy túl sok tennivalónk van!!!

Küld el ezt 5 fenomenális nőnek, imádni fogja!

Aztán.... " IRÁNY ALUDNI!!!"

2008. november 13., csütörtök

Természetünk

Mindenkinek saját természetét kell követnie:


Egy szent ember úszik a folyóban. Egy ember tétlenül üldögél a parton és nézi őt. A szent ember észrevesz maga előtt egy skorpiót. Sajnálatot érez a szegény teremtmény iránt, megfogja és gyengéden kiteszi a partra. Közben azonban a skorpió erőteljesen megcsípi. Az ember a fájdalomtól könnyezik.
Szent ember: Meg akartalak menteni téged, s most ez a hála érte? Nem számít, én megtettem a kötelességem.
Néhány perc múlva a skorpió ismét beleesik a folyóba. A parton ülő ember továbbra is figyel. Szent ember: Ó te szegény teremtés, már megint szenvedsz. Igazán sajnállak.
Ismét felemeli a skorpiót és kiteszi a partra. A skorpió újra megmarja, de most még erősebben. A szent ember felkiált a szörnyű fájdalomtól.
Szemlélő: Bolond vagy! Miért tetted? Először hibáztál, aztán másodszor is elkövetted ugyanazt a baklövést.
Szent ember: Barátom, mit tehetnék? Az én természetem azt diktálja, hogy szeressek, hogy védelmezzek. A skorpió természeténél fogva mar. Nekem is saját természetemet kell követnem, s a skorpiónak is a maga természete szerint kell élnie. Ha ismét beleesik a folyóba, nem számít hányszor, újra ki fogom emelni belőle. Meg fog szúrni, és sírni, jajgatni fogok, de nem fogom megtagadni természetem, hogy szeressek, védelmezzek és oltalmazzak másokat.
A szemlélődő azonnal beleugrik a folyóba, hogy megérinthesse a szent lábát.
Szemlélő: Te vagy a Tanítóm, te vagy a Gurum. Már régóta Gurut kerestem, Guru után vágyakoztam. Ma benned megtaláltam igaz Gurumat. Mivel a tanítványod vagyok, mostantól fogva, ha a skorpió beleesik a folyóba, én fogom visszahelyezni a szárazföldre.
Kisegíti a szent embert a folyóból. A Guru leül a partra, s figyeli mi történik. Néhány perc múlva a skorpió újból beleesik a folyóba. A tanítvány megragadja, s kiteszi a szárazföldre, de őt a skorpió nem marja meg.
Tanítvány: Hogy lehetséges ez Mester, hogy engem egyáltalán nem csípett meg a skorpió? Arra számítottam, hogy engem is meg fog marni. Téged kétszer is könyörtelenül megszúrt. Nem értem.
Mester: Nem érted gyermekem? Elmondjam miért? Hinni fogsz nekem?
Tanítvány: Kérlek, kérlek mondd el. Hinni fogok neked, Mester.
Mester: A skorpiónak is van lelke, és az jelezte neki, hogy ha megcsíp téged, akkor te nem fogod kitenni a partra, hanem nyomban megölöd. A skorpió tudta, hogy nem fogadnád el, hogy nem néznéd el hálátlanságát. A te esetedben semmi garanciát nem látott arra, hogy biztonságban lenne. A skorpió azért nem csípett, mert érezte ezt. Az én esetemben a skorpió lelke jól tudta, hogy én soha sem ölném meg, akárhányszor marjon is meg; biztonsága érdekében mindig partra helyezem.
A hétköznapi életben is csak akkor harcolnak, veszekednek, fenyegetőznek az emberek másokkal, ha látják, hogy ellenfelük vagy gyenge, vagy nem hajlandó harcolni. Ha úgy látják, hogy a másik erősebb náluk, csendben maradnak.
Tanítvány: Mester, vannak tanítványaid?
Mester: Sok-sok tanítványom van.
Tanítvány: És mit teszel velük?
Mester: Adok és kapok, kapok és adok. Minden nap megkapom mérgüket és nektárt adok nekik. Megkapom törekvésüket és ők megvalósítást kapnak tőlem. Elveszem tőlük amijük van, a tudatlanságot, s nekik adom, amim nekem van: a bölcsességet. Ők megadják nekem isteni kinyilvánításom ígéretét, ők pedig megkapják tőlem megvalósulásuk biztosítékát. Szükségünk van egymásra.
Szükséged van rám, hogy magadat - tisztátalanságod, tökéletlenséged, bizonytalanságod, tudatlanságod - belém üríthesd.
És nekem is szükségem van rád, hogy felölthesselek mindenemmel, mindazzal amit magamban hordozok. Így teljesítjük be kölcsönösen egymást. A te természeted, hogy odaadd nekem, amid van: a tisztátalanságot, a bizonytalanságot, a tökéletlenséget, a korlátozottságot, a kötöttséget és a halált.
Az én természetem, hogy azt adjam neked, amim nekem van: tisztaságot, szeretetet, örömet, fényt, áldást és tökéletességet. Amikor a te természeted belép az én természetembe, és az én természetem belép a tiédbe, akkor mindkettőnk kinyilvánulása és beteljesülése teljes. Így teljesíti be a kereső és a tanító az Örök Vezetőt.

2008. november 12., szerda

Érdekességek

- A honfoglalás idején Európában csak a görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és amikor mi megérkezünk a Kárpát - medence területére, már kiforrott, kész, mintegy 1700 éves írásbeliséget hoztunk magunkkal.
- Az Ómagyar Mária - siralom szövegét mi még a mai napig értjük, hiszen szókincsét, mind a mai napig használjuk? Shakespeare drámáit, a művelt; angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit változott nyelvük az elmúlt 440 év során.
- A Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a 200 000-ik magyar népdalt, amelyből 100 000 már megjelent nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban összesen 6000 (!) népdalt tudtak összegyűjteni.
- A magyar mesevilág páratlan az egész világon. Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá.
- Európa nem ismerte a magyarok bejövetele előtt a hús megfőzésének módját. Nem ismerték a villát és a kanalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst. Behoztuk a sajátos fűszerezési technikánkat, a darabolást, a fűszerekkel való összefőzést. Az édes, sós, savanyú, keserű ízek mellé mi hoztuk az erős ízt ételeinkben.

- Behoztuk magunkkal a nadrágot, a zakót (kazak), a hosszú kabátot (kaftán). Amíg Európa saruba, csizmába, bocskorba járt addig mi behoztuk a háromnegyedes sarkos cipőt. Sőt még az alsó fehérnemű is általunk kerül a világnak erre a részére. Gondoljuk csak meg, ma Skóciában, ha valaki igazán korhűen akar a skót népviseletbe felöltözni, akkor nem vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá.
- A hollandok 400 éve termesztik a tulipánt, mi 3000 éve. Mégis őket hívják a tulipán hazájának. Az egyetlen európai tulipán fajtának, a Tulipa Hungaricának géncentruma, a Kárpát-medencében van.
- A világ második alkotmánya a miénk. Az első az izlandi 720-ból, a második pedig: Szent István király intelmei Imre herceghez.
- A reneszánszt, mint művészeti stílust Ausztria és Németország tőlünk vette át.
- Az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a világnak ezen a részén.

Siker

Ma volt az ETI-s csoportom második köztes vizsgája. Mindenkinek sikerült jól teljesíteni. Nagyon büszke vagyok rájuk! A végső vizsga is így fog menni!!!

2008. november 11., kedd

Bravúr

Sikeresen landolt a repülés közben megvakult pilóta
Példátlan manőverrel, szó szerint vakleszállást hajtott végre a brit királyi légierő segítségével egy magánrepülőgép pilótája, aki repülés közben - vélhetőleg agyvérzés miatt - egy pillanat alatt elveszítette látását.
Jim O'Neill éppen 4650 méter magasságban repült Cessnájával, amikor hirtelen eltűnt előle a külvilág. A 65 éves pilóta, akinek 18 évi repülési gyakorlata van, először azt hitte, hogy a napsugárzás vakította el, de aztán rájött, hogy teljesen megvakult.
O'Neill SOS-jelzést küldött a légiirányítóknak, akik először egy York környéki kis repülőtérre próbálták elnavigálni a vak pilótát, ám ez nem sikerült.

Ekkor szállt fel a légierő egyik gépe a Linton-on-Ouse-i támaszpontról, rövid idő alatt utolérte a Cessnát, és mellette repülve, folyamatos utasításokkal elvezette a katonai repülőtérre. A leszállás így is csak a negyedik kísérletre sikerült, és a kisgép lesodródott a kifutópályáról a fűre, de pilótája sértetlen maradt.
Az első orvosi szakvélemény szerint O'Neillt a levegőben agyvérzés érhette, ami épp az agy látóközpontját károsíthatta. A Mirror beszámolója szerint az orvosok bíznak abban, hogy a csodával határos vakleszállás végrehajtója legalább részlegesen visszanyeri látását.
(a fotó csak illusztráció)

Bocsánat

Szeretnék minden kedves Hozzászólótól elnézést kérni. Ma reggel másképp léptem be a blogomra, és akkor láttam, hogy szeptember óta több megjegyzést is kaptam. Ezeket moderálnom kell, és úgy jelenik meg. Most megtettem, és ne haragudjatok, hogy eddig erre nem került sor. Mostantól figyelek erre is.
Itt válaszolok az egyikre: A jövő évi tibeti naptár kb. február vége felé lesz elérhető, akkor tudom én is közzétenni a 10 milliószoros napokat. Amint lehet, megteszem. Kívánok boldog életet Nektek!
Hálásan köszönöm a kedves sorokat Mindenkinek! Nagyon szép reggelt szereztetek nekem. :-D

2008. november 10., hétfő

Vigyázat!

Dr. Zacher Gábor toxikológus orvos a Duna TV-ben mondta: Van egy GHB nevű szer (Gammahydroxybutyrát) színtelen, szagtalan, íztelen, festéklemosó szer, 3000 Ft-ba kerül egy üveg, bárki szabadon megvásárolhatja boltban és rendelheti a neten.

Pár csepp italba csöppentve kb. 10 perc leforgása alatt teljes tudatkiesést okoz, néhány mp. szédülés után ájulás.

Hét végi diszkókban a pohárba cseppentik, amikor nem figyel oda, összeesik, aztán a "segítőkész" közelben levők kiviszik és elrabolják. Vagy véglegesen vagy csak a nemi erőszak idejére, ami nem erőszak, hiszen magatehetetlen az ember.
Gyorsan kiürül a szervezetből, pillanat alatt teljes éberséggel tér magához, legfeljebb nem érti, hogy hogyan került az adott helyszínre.

Alkohollal együtt használva rendkívül veszélyes lehet a legtöbb haláleset GHB és alkohol együttes fogyasztása miatt történik.

Embert lopnak a szer segítségével!
Ma már előre preparáltan is használják, tehát az originál, vagy annak tűnő üvegbe előre beteszik. PL. Póker barlangokban, a nyertest a "csinoslányok" meghívják egy üveg italra, aztán a toxikológián ébred ruházat, pénz, nyeremény, mobiltelefon nélkül. Védekezni nem lehet ellene, csak megelőzni: senki ne hagyja a poharát felügyelet nélkül! Ha üvegből iszik, a hüvelykujja legyen az üvegen! A társasággal érkezők, a társaságban levők nem hagyják magukra soha egyik társukat se!

Cranio sacral terápia

A terápia rendkívül lágy, finom, de ugyanakkor meglepően hatékony. Eddig, akin csak alkalmaztam, mind újra és újra kéri. Szerintem pillanatok alatt meghódítja majd a betegeket. Bár többen találkoztak olyan véleménnyel, hogy csalás az egész, a terapeuta nem is csinál semmit, csak alszik a beteg felett. Hát valóban talán így néz ki, mert nagy belső figyelemre és rendkívül finom, alig látható mozdulatokra van szükség. De épp ezért talán nehezebb a hagyományos módszereknél. Nagyon kevés esetet kivéve, szinte minden fizikai vagy lelki, szellemi probléma esetén hatásos lehet. Jelenleg tizenketten vagyunk az országban, akik hivatalosan tanultuk ezt a módszert Richard Roystertől.


Aki közelebb akar kerülni ehhez a tudáshoz, 2008. november 22-én, 10 órától megteheti. Minden érdeklődő jelentkezését szeretettel várom.

Budapesti Nemzetközi Ásványbörze


2008. november. 22-23.
Cim: Budapesti Corvinus Egyetem ( volt KEK )
1118. Budapest, Villányi út 29-43.

2008. november 9., vasárnap

Angyali dallam…


Az angyalok, kik bennünk élnek,
Küldöttei ők a fénynek.
Ők, ki bennünk mindent látnak,
Szeretettel, bennünk szállnak.

Velünk vannak, hogyha fázunk,
Akkor is, ha bőrig ázunk.
Ha szívünk fáj, ők velünk vannak,
Erőt akkor, mindig adnak.

Refr:
Angyaloknak vidám tánca,
Csillagoknak szép románca…
Angyaloknak vidám tánca,
Vígan mozdul szoknyád ránca.

Az angyalok, kik bennünk élnek,
Testvéreik, ők a szélnek,
Örömzene szól felőlük,
Erőt meríthetsz belőlük.

Elméd csendjében meghallod,
Akkor is, ha be nem vallod,
Lágy hangjukat viszi a szél,
Minden lénynek, aki csak él…

Refr:
Angyaloknak vidám tánca,
Csillagoknak szép románca…
Angyaloknak vidám tánca,
Vígan mozdul szoknyád ránca.

Az angyalok, kik bennünk élnek,
Küldöttei ők a fénynek.
Ők, ki bennünk mindent látnak,
Rossz napunkon is szolgálnak…

Refr:
Angyaloknak vidám tánca,
Csillagoknak szép románca…
Angyaloknak vidám tánca,
Vígan mozdul szoknyád ránca.

Metog

Újabb siker

Szombaton a Philip Morris Családi és Sportnapján vettem részt. Ismét JÓSDA volt kiírva, tarot kártyával dolgoztam. Reggel 9-től délután 6-ig szünet nélkül. Se ebéd, se uzsonna. 18 embernek sikerült valami hasznosat nyújtanom. Elképesztő érdeklődés volt, hárman se lettünk volna elegen.
Olyan jó érzés, hogy ennyi embernek sikerül felnyitni valamire a szemét egy nap alatt! Bárcsak még több rendezvényre hívnának!
Azt is jó volt hallani, hogy az ott dolgozók szeretik a céget. Csak jó véleményt hallottam tőlük. Ritka manapság az ilyen.

Éjjel a parton

Ismét egy Richard Gere film, amit nem lehet elfelejteni. Diane Lane is remekül játszik.

Végre egy mozi, amin lehet gondolkodni, megérint, felemel. Más emberként jössz ki a teremből.


Adrienne (Diane Lane) nyugalomra vágyik. A házassága elromlott, a lánya kamaszodik - ő egyre kevésbé találja helyét -, és úgy érzi, rövid időre muszáj távol kerülnie a hétköznapjaitól. Ezért fogadja el egy barátja meghívását, akinek van egy kis motelje Észak-Karolinában a tenger partján. Átmenetileg vállalja a csodás tengerparti szálló irányítását, de nincs is nehéz dolga: a fogadó egyetlen vendége egy orvos (Richard Gere), aki élete legnagyobb problémájára keresi a választ. Csupán egy éjszakát töltene itt, de a tenger felől vihar közeledik. Az orkán összezárja a hétvégére a férfit és a nőt. Belső nyugtalanságuk és a külső vihar között két csodálatos napot töltenek együtt. Hogy azután minden folytatódjon tovább ugyanúgy, vagy megváltozzon örökre.

2008. november 7., péntek

Büszkeség

Megható levelet kaptam, el is "dicsekszem" vele.
Drága Magdi!
Azért írok neked, hogy értesítselek, a tegnapi napon sikerrel vizsgát tettem alternatív mozgás és masszázsterápiából. (Ő volt a legjobb tanuló a csoportban. Nagy büszkeségem. A jogi pályának mond búcsút, hogy gyógyíthasson. Sok sikert hozzá!)
Szeretnék neked köszönetet mondani ismét mindenért, amit kaptam Tőled, mert nélküled nem lennék az, ami most vagyok:-)))
KÖSZÖNÖM!!
Én is. Ilyen lelkekkel élvezet a tanítás!

2008. november 4., kedd

Reneszánsz a fáraók Egyiptomában

A kiállításon bemutatott műtárgyak közül kiemelkedik a British Múzeumból kölcsönzött II. Ramszeszt ábrázoló csaknem életnagyságú szobor. (ezt látjátok a képen) a római Sinopoli gyűjtemény 18. dinasztia kori és a British Museum 30. dinasztia vagy kora Ptolemaiosz-kori fáraó portréja, a bécsi Kunsthistorisches Museum és a Louvre házaspár szobrai, és az ugyancsak a párizsi gyűjteményből érkezett, királynőt vagy istennőt ábrázoló szobrász minta.

A firenzei gyűjtemény egyik legizgalmasabb lelet együttese egy 25. dinasztia kori előkelő hölgy (a fáraó lányának szoptatós dajkája) koporsóit és kozmetikai kellékeit mutatja be. (Ez összesen egy kézitükör és egy apró festékes edényke. Őszintén szólva ismét csalódtam a kiállításban. 2.200.- forint a belépő, de nagyon gyenge az egész. Nagy reklám, kevés tartalom. Ráadásul volt egy tárlatvezető fiatalember, aki erősen borzolta az idegeimet. A végén késztetést éreztem, hogy mutassak neki valamit a régi tudásból, de aztán sikerült középen maradnom és csendben eljöttem, keserű csalódással.)

A tárlat fontos darabja továbbá a Szépművészeti Múzeum 26. dinasztia kori bronz Imhotep - szobra.