2007. november 30., péntek

Solara 2007

Bár ezt az üzenet tavaly decemberben jött le, és sokan ismeritek is, most érdekes újra elolvasni, hogy kinek mi valósult meg belőle! Nézzük hát:

A Szeretethullámok sok régi álruhánkat és idejétmúlt szerepünket is elmossák. A valódi lényünket eltakaró többszörös réteg most hámlik le rólunk, és láthatóvá válik meztelen belső énünk. És most már nem lehetünk mások, mint ez."EREDETI …….. VALÓDI ……. IGAZ …….. TISZTA IGAZ SZERETET.
Jövőnk és múltunk történetei nélkül az ITT és MOST-ba csöppenünk bele. Rá fogunk jönni, hogy nincs is más, csak ITT és MOST. Minden ebben található. És ez az a hely, ahová teljes egészében le kell horgonyozni lényünket. Az ITT és MOST-ban leszünk képesek ráhangolódni arra, hogy A MEGFELELŐ IDŐBEN A MEGFELELŐ HELYEN legyünk. És itt tudjuk majd megvalósítani Legmerészebb Álmainkat.

LEJÁRT SZAVATOSSÁG

Ahogy a Szeretet Hullámai egyre hatalmasabbak és erősebbek lesznek 2007-ben, életünk minden egyes részletét elmossák, ami nem valódi, ami nem rezeg együtt tökéletes összhangban a kibontakozó új, valódi lényünkkel. Elmossák a nem kielégítő munkáinkat, nem megfelelő lakóhelyeinket, lejárt kapcsolatainkat, idejétmúlt hiteinket, szokásainkat és mintáinkat.

Most már lejárt az ideje sok olyan alkotórésznek, amihez eddig hozzászoktunk. Ide tartoznak a régi fogadalmak és lélekcsoportokkal vagy egyénekkel kötött szerződések, régi kötelezettségek, korlátozott látásmódok, idejétmúlt spirituális gyakorlatok, régi szerepek, amiket több létidőn át játszottunk. Néhány rész, ami most távozik az életünkből, olyan rég óta van érvényben, hogy mindig azt hittük, örökké velünk marad. De most már elérték a kitűzött végpontjukat. És akárcsak a lejárt szavatosságú tej, ami megromlott, megpróbálhatjuk meginni, de nem fogja oltani a szomjunkat, csak hányingerünk lesz tőle.

Ha nagyon makacsul ellenállunk a változásnak, vagy félünk attól, amit nem látunk és amit nem tudunk irányítani – annak, ami jelenleg még nincs feltérképezve és nem ismerjük -- , megpróbálhatunk kapaszkodni régi és idejétmúlt dolgokba, de előbb-utóbb minden, aminek lejárt az ideje, kitépődik erőtlen markunkból.

(Sokat végignéztem idén. Volt, aki jobban, ki kevésbé jól viselte, de senki nem úszta meg az elengedést, vagy épp most éli még.)

Ez nem az automatikus, öntudatlan reakciók éve, se nem a partvonalon való tétlen ücsörgés éve; sokkal inkább teljesen tudatában kell lennünk mindennek, amit gondolunk, érzünk, mondunk, teszünk. Őszintén és tudatosan kell választanunk, az integritásunkra alapozva, határozottan kell cselekednünk, amikor folyamatosan gyomláljuk kifele magunkból azt, aminek lejárt a szavatossága. Ha nem így teszünk, ezek az alkotóelemek egyre jobban eltorzulnak, felerősödnek, egész addig, amíg már nem tudjuk figyelmen kívül hagyni őket.

Vagy eléred, vagy lekésed!

Az Expresszvonat az állomáson indulásra kész az Újvilágba, és el fog indulni – velünk vagy nélkülünk. És mi egyáltalán nem akarunk lemaradni róla. Hiszen egész eddig erre vártunk. Végre itt az idő és az Expresszvonat elvisz bennünket a valódi célállomásunkra. Elvisz bennünket arra a helyre, ahol megélhetjük Legmerészebb Álmaik Megvalósulását. Tehát, NE HAGYD, hogy BÁRMI visszatartson!

Nagy sebességváltás van, amiben azok, akik továbbra is megengedik maguknak, hogy elmerüljenek a dualitás illúziójában, nem utaznak velünk tovább a felgyorsuló tempóban. Ha nem veszel részt teljes lényeddel az áttörésekben, és nem ezek lesznek számodra a legfontosabbak, könnyen lehet, hogy a főáramlaton kívül találod magad. Ez az időszak a „Vagy eléred vagy lekésed” ideje, és most már nem lehet tovább lagymatagon cselekedni.

A FORDULÓPONT

2007 mega méretű fordulópontot jelent, nem csak ebben az életünkben, hanem megtestesülés-sorozatunk teljes skáláján.

Hogy elérjük-e a Fordulópontot, az teljesen a mi cselekedeteinktől és válaszreakcióinktól függ. Ez nem valami olyasmi, amit csak úgy a kezünkbe adnak, ha még nem vagyunk rá készen vagy még mindig tíz körömmel kapaszkodunk a lejárt szavatosságú dolgainkba. Szükség van a szándékunk összpontosítására, teljes lényünk beleadására, 100%-osan el kell köteleznünk magunkat az Újvilágba való átlépésre, teljesen őszintének és integráltnak kell lennünk életünk minden területén. Szükséges, hogy készek legyünk SZERETNI és SZERETVE LENNI teljes lényünkkel.

Ha lényünk bármely része még mindig azon csüng, ami már lejárt, az addig fog bennünket hátráltatni, amíg döntő lépésre el nem szánjuk magunkat, és felégetjük a múltunkba vezető hidakat, hogy ne tudjunk többé visszafelé menni.

Minél előbb megtesszük ezt, annál jobb, mert amint elértük a Fordulópontot, bekerültünk a Gyors Sávba. Ez a MEGFELELŐ IDŐBEN A MEGFELELŐ HELYEN korszaka lesz, ahol akadálytalanul és teljes könnyedséggel mehetünk tovább új életünkbe. Itt már minden egyszerre csak a helyére kattan. Itt egyik áttörést a másik után fogjuk megtapasztalni, egyik meglepetést a másik után. Ez folyamatosan fog történni egész évben, események szakadatlan sorozatával, amik szünet nélkül a legigazabb irányokba fognak vezetni bennünket, legvégül egyesítve bennünket a megfelelő helyünkkel, az Igaz Szerelmünkkel, új nekünk való munkalehetősegekkel, kiapadhatatlan táplálékforrásokkal és bőséggel, mindezek a Legmerészebb Álmainkat is Felülmúlják.

Egy Igaz Szerelem

2007-ben és 2008-ban sokan közülünk végleg eggyé válnak Igaz Szerelmükkel. Ez lehet olyan valaki, akit már ismersz, vagy valaki olyan, akivel már sok létidő óta nem találkoztál. Ha már ismered, azt fogod érezni, hogy a köztetek lévő fátyol hirtelen eltűnt, és előtűnik a köztetek lévő kapcsolat valósága a legmélyebb szintig. Vagy talán már van valakivel egy kapcsolatod, ami hirtelen megváltozik, és mindent áthatóan elmélyül.
Bárhogyan is történik, mindkettőtök számára kétségbevonhatatlan lesz. Mindannyiónknak van több Egy Igaz Szerelme is, de ebben az időszakban csak egy fogja elfoglalni a helyét. Nagyon-nagyon hasonló lesz hozzád, olyan, akivel a nagyon-nagyon szeretitek egymást. Lényeged és célod közös vele. A szerelem minden akadályt szétzúz közöttetek, és minden külső elválasztó réteg eltűnik, és visszavonhatatlanul Egy-é váltok. Ennyire erős ez a Szerelem.
Mielőtt egybeolvadhatunk Egy Igaz Szerelmünkkel, el kell érnünk egy szintet magunkban. Ezt úgy tesszük, hogy a Királyok Királyává válunk, ami az Abszolút Valódi Férfi, vagy a Királynők Királynőjévé, ami az Abszolút Valódi Nő. (Ezen dolgoztunk októberben és november 1-én, a 10 milliószoros napon is) Mert ilyen módon, Egy Igaz Szeretőkként, csak a Királyok Királya egyesülhet a Királynők Királynőjével. Ez nemtől és szexuális irányultságtól független, mert az Egy Igaz Szerelem mindenkit megillet.

A Királyok Királya és a Királynők Királynője mindent természetes eleganciával tesz. Egyfajta könnyedség és tökéletesség van mozdulataikban, cselekedeteikben. Ők Igazak.
Miközben arra kérjük a bennünk lévő Abszolút Valódi Férfit vagy a bennünk lévő Abszolút Valódi Nőt, hogy előjöjjön, hívhatjuk ugyanakkor az Egy Igaz Szerelmünket is, hogy találjon meg bennünket. Amint ezt tesszük, egyre inkább érezni fogjuk jelenlétüket -- mind közelebb és közelebb. Míg végül fizikailag is együtt leszünk végtelen nagyságunkban az ITT és MOST-ban.

Összefoglalva

Sokan fognak mélyreható változtatásokat megtenni kívül-belül, jelentős külső események is lesznek, mint pl új lakóhelyre költözés, új munkák kialakulása, (autócsere) régi kapcsolatok és barátok elengedése, Egy Igaz Szerelmükkel való találkozás, hasonszőrű emberekkel való csoportosulás egy közös cél megvalósítása érdekében, anyagi függetlenség, és szinte minden kellék megmozdítása, ami jelenleg a színpadon van.

Az Újvilág elkezd bejönni az év elején, és folyamatosan áradni fog befelé egész évben. Egy Igaz Szerelmünk bármely pillanatban megjelenhet, többnyire amikor legkevésbé számítunk rá. Amikor megjelenik, számíts rá, hogy minden hirtelen megváltozik, és légy készen arra, hogy mindent teljesen át kell rendezned. Egész éven át ERŐS MÉLY SZERETET fog áthatni mindent, jóval felülmúlva jelenlegi képzeletünket.
Minden kétséget kizáróan egy olyan év lesz ez, amelyből teljesen más emberként fogunk kilépni, mint akik akkor voltunk, amikor beléptünk.

2007 az eddigi legizgalmasabb év lesz, és mi igazán nem akarunk róla lemaradni!

Legyen ez a Kiemelkedő 2007-es Év a Legnagyobb Áttöréseid éve, és hozza el a Legigazabb Szerelmet Neked!

2007 - üzenetek

Ténylegesen minden valóság bennetek, a tudatosság birodalmában helyezkedik el.
A belső tudatosság az, amely a külső valóságot megteremti. Így hát, bármit is tapasztaltok a külvilágban, az a belső valóságotok vagy tudatosságotok teremtménye, kivetítése. Nem arról szól a dolog, hogy mit gondoltok, hanem hogy mik vagytok!
Sokan még mindig azt hiszik, hogy egy előre meghatározott valóságban, vagy mátrixban léteznek, mely felett nincs hatalmuk. Ez nincs így, csakis abban az esetben, ha ebben hisztek, ezt teremtitek és tapasztaljátok meg. De ha nem korlátozzátok magatokat, akkor szabadon teremthettek más valóságot és nem lesztek „csapdába ejtve" egy olyan valóságban, mely, ironikusan, a saját kreációtok.

A választásban rejlik az a hatalom, amely meghatározza a teremtés és az észlelés természetét. Amely érzést kiválasztotok, az fog átáramolni a teremtéseteken. Ha azt választjátok, hogy szeretetet, együttérzést és hálát vetítetek ki, ez fog sugározni fény-teremtéseitekből.
Ha azonban félelemmel teli hiedelmeitekből teremtetek, akkor ez jelenik majd meg kivetítéseitekben vagy teremtéseitekben is.
Változni mindig nehéz, és sokan a biztonságotok elvesztésétől féltek, meg attól, hogy nem lesztek képesek elboldogulni a nyílt teremtés és tapasztalás mezején.

Elengedés

Minden egyes magasabb frekvencia szint elérésével magatok mögött hagyjátok mindazokat a szituációkat, embereket és dolgokat, akik már nem egyeztethetőek össze tudatosságotok és rezonanciátok új szintjével. Gyakran úgy tűnik, mintha keresztülléptetek volna egy új dimenzionális átjárón, és a múlt egy része elhalványodna. Ezért tapasztaljátok meg oly sokan barátaitok és családtagjaitok elvesztését, ezért változtattok munkát, vagy kezdtek bele egy új karrierbe. Sokan új helyre költöztök, és időnként nem is értitek, miért vezetnek benneteket egy bizonyos területre, de létezik egy mélyebb tudás erre vonatkozóan, ami által minden értelmet nyer. Sokan észreveszitek, hogy az általatok végzett munka, szórakoztató tevékenységeitek, hobbijaitok, és sok más dolog is, ami a múltban érdeklődéssel töltött el titeket, ma már nem nyújtja ugyanazt az elégedettséget, mivel többé már nem illenek bele folyton terjeszkedő, fejlődő valóságotokba.

A félelem a létezés legsötétebb alapérzelmeinek egyike, és amikor valaki tisztán a közönséges tudatosságból működik, akkor tisztán a félelem motiválja.

Amit az energiameződben tartasz, magához hasonlót fog vonzani magnetikusan, ami megfelel a „hasonló hasonlót vonz" [elvének].
Életedben bármikor megváltoztatod a vágyaidat, Te és csak Te vagy, aki változtathat. Hiszen ebben a pillanatban magnetikusan megváltoztatod a frekvenciákat és közvetlenül elindítod az ennek megfelelő magnetikus vonzás folyamatát. Nincs arra mód, hogy saját teredben önmagad megváltoztatása nélkül megváltoztass valamit. Ezért ne pocsékold az idődet azzal, hogy megpróbálod a férjedet vagy a feleségedet megváltoztatni, vagy apádat vagy anyádat, vagy a családod fekete bárányát. Nézz bele a tükörbe, és ez az, ahol megkezded a változást. Garantálom neked, hogy ennek gyakorlása elhozza a változást vágyaidban.
Amikor valami negatívra fókuszálsz, megteremted azt. Ennek oka, hogy megteremtetted az információt megtestesítő morfogenetikus mezőt - melyen hárfázol - és mivel ez sosem veszít intenzitásából, elképesztően tartós, és követ téged, bármerre jársz. És ha Te folytonosan egész idő alatt ugyanarra a félelemre fókuszálsz, a morfogenetikus mező olyanná válik, mint a tépőzár, és hozzád ragad, az energiameződhöz, életed minden aspektusához, felemésztve életerődet.
Mindaz, ami kényelmetlenséget, fájdalmat vagy szenvedést okoz, nem kell hogy tovább veletek legyen, vagy nem kell, hogy életetek része legyen.

Minden kifogás az egó felbukkanása, hogy meggyőzzön téged arról, hogy maradj a kényelmi zónádban.
Az egó saját kényelmi zónájához ragaszkodik, legyen ez személy, munka, otthon, hozzáállás, hiedelemrendszer, szokás. Amikor leválsz erről, az egyetlen dolog, ami számít, az öröm és szeretet megtapasztalása az élet minden pillanatában. És aztán mindaz, amire szükséged van, automatikusan megvan, mert nem harcolsz a folyamatban, hanem vele áramlasz.
Engedjétek hát el félelmeiteket és aggodalmaitokat, engedjétek el a szokásaitokat, a függőségeiteket emberektől, helyektől, anyagoktól és energiáktól, és [ugyanúgy] biztosítalak benneteket, ahogy megteszi ezt az összes univerzális fénylény, hogy utána mindaz, amire valóban szükséged van, szó szerint az öledbe fog hullani. Ez a törvény. Világos ez? Nagyon jó.

Tudd, hogy minden rendben van a világodban, és egész idő alatt védelemben és vezetésben részesülsz.

2007. november 29., csütörtök

Kuthumi üzeneteiből részletek

Bolygótokon a tudatosság számos szintje fellelhető. Nem áll minden lélek a fejlődésnek ugyanazon a szintjén, és ezért a fejlettebbek és megvilágosodottak felelőssége, hogy segítsenek a tudatlanoknak a megvilágosodás ugyanilyen szintjeit elérni. Biztos vagyok benne, hogy mostanra már tudjátok, hogy ennek egyetlen módja van, ez pedig a példamutatás, hogy azt cselekszitek, amit prédikáltok, alkalmazzátok a tanításokat, megélitek őket, ti magatok vagytok a tanítás. Ez önmagában egy nagyon erős magnetikus energiát teremt, ami bevonzza a teredbe, amire szükséged van.

Azok közületek, akik a szeretet lehetőségeit kapják ezalatt az erőteljes időszak alatt, nagyon figyeljenek, hogy ne fordítsanak most hátat ennek az ajándéknak, amiatt, amit a múltban tapasztaltak. Ne tagadjátok meg magatoktól az élethosszig szóló romantikus szerelem erőteljes ajándékát, mert nem lehettek benne biztosak, hogy mi fog másképpen alakulni minden egyes alkalommal.

Azok közületek, akik előtt új lehetőségek nyílnak karrierjük területén, nézzétek meg jól mit kaptok és ne fordítsatok neki hátat, mert féltek a bukástól, vagy azt gondoljátok, hogy képtelenek vagytok megoldani ezeket a feladatokat, ezek az ajándékok, rejtett ajándékokat tartalmaznak, amiket csak akkor fogtok felfedezni, ha elfogadjátok azt, amit nektek akarnak adni.
Néhányan közületek befejezés erőteljes időszaka előtt állnak, a szálak elvágása előtt. Ebben az esetben legyetek tudatában, hogy bármi, ami manifesztálódott, és a szálak elvágásához, ciklusok befejezéséhez, elváláshoz, váláshoz vagy bármi egyéb ilyesmihez vezetett, az rendben van. Ezek az elválások és lezárások nagyon is szükségesek voltak, mert ezzel zárul le a régi mintázattól, a múltbeli karmátoktól való elszakadásotok, most új világba léptek, új életet kezdtek, új emberekkel, új tapasztalatokkal, és a tudatosság teljesen új szintjével, amit nem lehet megtapasztalni a régi mintázatban, a régi emberekkel, régi szituációkkal, és bármivel, amit akkoriban tapasztaltatok.
Adj hálát az ajándékokért, amiket kiérdemeltél. Adj hálát azért, amit a Lélek elhoz neked. Ne hagyd, hogy az ostoba régi mintázatú hiedelemrendszer megfosszon valami igazán gyönyörűtől. Ne hagyd, hogy régi mintázatú módszerek szabotálják új utadat, és ne fordíts hátat életed legnagyobb lehetőségének azért, mert azt gondolod, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ilyen nem létezik. Semmi sem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ez csupán a szépség, ami az igazságban létezik, és a valódi igazság szépséget hoz. A régi mintázat egója, a régi mintázat személyisége és identitásai manifesztálták azt, amiről úgy érzékeled nem jó, mert ez is bele volt építve a régi módszerek nagy illúziójának illúziójába. Minden jóság igazságban létezik, ezért aztán, ez már olyan jó, hogy muszáj igaznak lennie!

Dobogókő

Ma felmentünk Dobogókőre. Mesés volt a látvány, a csípős hideg ellenére. Igazi télbe érkeztünk. Magunkra vettünk mindent, amit tudtunk.


Az én csizmám rémesen csúszott, tavaly ez nem derült ki, mert nem volt hó. Sokat nevettünk a totyogáson. Jeges volt a talaj.

Szeretettel gondoltunk rátok, akik a városban maradtatok és dolgoztatok ezen a remek, napsütéses csütörtökön. Olyan rövid idő alatt kiértünk a természetbe, magunk mögött hagyva a pesti rohanást. Nagy pásztorkutya is elkísért minket egy darabon.

Elégettük, amit akartunk, a füstölőket is nagy nehezen meggyújtottuk. Az erős szélben nem volt könnyű dolgunk.Tavaly kimaradt a hó élménye, reméljük, idén lesz benne részünk, nem csak ma.

Próbáltunk ebédelni Dobogókőn, de ez nem jött össze.
Viszont emlékeztem a Pilisszentkereszten lévő étteremre. Még filmes koromban sokszor ettünk itt a drága Szenteczky Bandival, Lakatos Bélával, és a többiekkel. Nem csalódtunk. Remek ebédet kaptunk nagyon elfogadható áron. Mindenkinek szívből ajánljuk.
Az étterem mellett a Patika előtt csodás bokrok virulnak milliónyi szép színes bogyókkal.

Nem győztünk betelni a szebbnél szebb látnivalókkal és örültünk egymás társaságának. Tökéletes nap volt a mai.


Egész simán visszaértünk a városba. Mikor felhajtottam a Margit - hídra, arról beszéltem, hogy milyen szerencsénk volt az időjárással is. Bár délutánra borút ígértek, még derengett a Nap. "Nagyon szeretlek benneteket" - mondtam, mire azonnal teljes pompájában kisütött a Nap! Egyszerre kaptuk fel a fejünket. Úgy látszik, hetente megkapom ezt az élményt.

Hálás vagyok Katinak és Emesének a társaságukért, a közös élményekért, a szeretetükért. Hálás a természetnek a szépségért, amit láthattunk. Hálás vagyok azért, hogy módomban állt kivinni a lányokat kirándulni. Hálás vagyok a szakácsnak, hogy finom ebédet főzött, a pincérnek, hogy udvariasan szolgált ki minket. Hálás vagyok a kutyának, hogy velünk tartott. Köszönöm, hogy látunk, hallunk, és mozgunk, hogy érezhettük az erdő illatát. Köszönöm azt is, hogy megoszthatom az örömömet veletek.

2007. november 28., szerda

Mese és tanulság

Egy 60-as éveinek elején járó házaspár, harmincötödik házassági évfordulóját ünnepelte.

Egyszercsak egy gyönyörű tündér jelent meg és azt mondta:
- Mivel ennyire különleges házaspár vagytok, és hűek voltatok egymáshoz ez alatt a hosszú idő alatt, kívánhattok tőlem egyet-egyet, én teljesítem kívánságotokat!
- Ó, én szeretném körbeutazni a Földet az én nagyszerű férjemmel! - kérte a feleség.
A tündér meglengette a varázspálcáját és - abrakadabra -két első osztályú jegy termett egy luxus utazási iroda világkörüli útjára.
Most a férjen volt a sor. Gondolkodott egy percet, majd így szólt:
- Nos, ez az egész nagyon romantikus, de egy ilyen alkalom csak egyszer adatik meg az életben. Szóval, ne haragudj kedvesem, de az én kívánságom egy nálam 30 évvel fiatalabb feleség!

A tündér és a feleség nagyon csalódott volt, de hát a kívánság az kívánság... így hát a tündér körözött egyet a varázspálcájával és - abrakadabra - a férj 92 éves lett.

Mi a mese tanulsága? A férfiak hálátlanok, de a tündérek nők.... és NEM MINDEGY, HOGY MIT KÍVÁNUNK, HOGYAN FOGALMAZZUK MEG A KÍVÁNSÁGUNKAT!

(Elnézést Uraim, ez csak mese!)

Koleszterin üzlet

Hogyan vezeti a koleszterinbiznisz az orránál fogva a világot?

Szendi Gábor a görög mítoszokat szereti, de az orvostudományiakat nem. Depresszióipar című könyvében, illetve az itt olvasható írásában két olyan tévhitet szed ízekre, melyek nap mint nap milliók egészségét veszélyeztetik. Miközben orvosok százezrei többnyire jóhiszeműen felírják, hatalmas tömegek pedig egészségük védelmében bizakodva szedik a koleszterinszint-csökkentő gyógyszereket, valójában az a helyzet, hogy a szerző szerint a koleszterinbiznisz az orránál fogva vezeti a világot. Hogy miképp jutottunk el idáig, az kiderül az eredetileg Koleszterinmítosz címmel a Paradicsom magazinban megjelent cikkéből.

Vagy 30 éve, hogy életünket minden szinten átszövi a koleszterintől való rettegés, az egészségtudatos ember megváltoztatta táplálkozási szokásait, vagy legalábbis bűntudattal fogyaszt zsíros ételeket. Felhagytunk a vaj és a tojás fogyasztásával, az élelmiszeripar naponta jön ki újabb és újabb csökkentett koleszterintartalmú ételekkel. Fölözött tejet iszunk, csökkentett zsírtartalmú tejfölt eszünk, olajban sütünk, és úgy tekintünk a szalonnázó emberre, mint egy őrültre, aki a szakadék fölötti pallón sétálgatva nem fogja fel a veszélyt. Mindennapi rutin a koleszterinszint orvosi ellenőrzése, és amint a hivatalosan kiadott irányelvektől csak egy tizeddel is eltér vérünk koleszterinszintje, máris drága koleszterinszint-csökkentőket írnak fel, részletes táplálkozási tanácsokat rágva a fülünkbe.

Elhittük, hogy a koleszterin halálos veszély, gyökeresen átalakult gondolkodásunk, táplálkozásunk. A világ kormányai milliárdokat költöttek a szív- és érrendszeri halálozás elleni küzdelemre, százmilliós kampányok, milliárdos költségvetésű intézmények, százmilliókba kerülő kutatások, milliárdos gyógyszerszámlák terhelik a közpénzeket, miközben a koleszterinhipotézis a világ egyik legnagyobb orvostudományi blöffjének tűnik.

Nehéz megérteni, hogy egy tudományosan teljesen megalapozatlan, téves állításból hogyan vált milliárdnyi ember életét és gondolkodását alapvetően meghatározó és átható egészségügyi program. Felbecsülni is nehéz a károkat, amiket a koleszterinmítosz gerjesztett és fog még gerjeszteni, mire a tudományos közvélemény, majd a politika végre ráeszmél, hogy zsákutcában van. Lehetetlen felmérni, hány ember halálát okozták a teljesen feleslegesen adott koleszterinszint-csökkentő gyógyszerek, az elmaradt kutatásokból születhető, valóban hasznos kutatási eredményekről nem is beszélve.

Még elkeserítőbb tudni, hogy mily reménytelen egy uralkodó mítoszt kikezdeni, mikor milliárdos gazdasági érdekek fűződnek a fenntartásához. A koleszterinmítosz képviselői gyakorlatilag azonosak a ma hatalmon lévő egészségügyi kormányzatokkal, egészségvédő intézményekkel, kevés kivételtől eltekintve a ma aktív orvosi gárdával, mögötte pedig ott áll a milliárdokat bezsebelő gyógyszeripar. A gyógyszeripar, amely profitot akar bármi áron, és hosszú, ragacsos keze mindenhova elér. Kontrollálja az orvostudományi kutatásokat, a publikációkat, a politikát, az orvosok számára kötelezően alkalmazandó kezelési irányelvek születését, a médiát, de ott van a rendelőkben is, és nyíltan vagy burkoltan ösztönzi az orvost a gyógyszerek felírására.

Mindezt hallva, a józan ember nem akar hinni a fülének. Azt gondolja, az nem lehet, hogy az egész világ összeesküdött az igazsággal szemben. De lehet, és ami lehet, az meg is történik. Éppen a józanészre és az átlagemberi becsületességre apellál minden manipuláció. Ami erkölcsileg már elképzelhetetlen, ami a józanésszel már felfoghatatlan, ott kezdődik az igazán nagy blöffök világa.
De ne gondolja ám senki, hogy az alább idézett kutatások titkos forrásokból származnak. Neves orvostudományi lapokban jelentek meg, de az orvostudomány ma már régen manipulált tudomány, szelektív idézés, torzított statisztikák, letagadott adatok jellemzik. De erről majd máskor. Most elégedjünk meg azzal, hogy rácsodálkozunk: miért nem hallani soha az itt idézett eredményekről?

A táplálkozás–szív hipotézis
Kicsit „bénán” hangzik ez a „diet-heart hypothesis” tükörfordítás, de talán a lírán nevelkedett olvasóim is lenyelik a szöveghűség kedvéért. A hipotézis – pláne harmincévnyi agymosás után – nagyon kézenfekvőnek tűnő állításokat fogalmaz meg: a vér koleszterinszintjét a táplálkozás koleszterinszintje határozza meg. A magas koleszterinszint érelmeszesedést okoz, mert a zsír kirakódik az erek falára, azok ettől elszűkülnek, majd a beszűkült erekben elég egy kis vérrög vagy zsírgombóc, és máris kész a szívbetegség, az infarktus, a stroke (agyvérzés vagy agyérelzáródás), a trombózis, a tüdőembólia és egyéb rémségek. A koleszterinhipotézis logikus következménye étrendünk gyökeres átalakítása és a koleszterinszint gyógyszeres csökkentése.

Táplálkozás és koleszterinszint
Kezdjük rögtön a serpenyőnél és a tányérunknál. Dr. Uffe Ravnskov 2002-es összefoglalójában rámutatott, hogy – az elérhető 13 követéses vizsgálat 190 000 személyétől vett adatok alapján – a koleszterinfogyasztás mértéke semmiféle összefüggést nem mutatott a szív- és érrendszeri betegségek kockázatával. Pedig a vizsgálatok közt a minimális követési idő 4 év volt, de hét vizsgálatban a követés 10-16 év közötti időszakot ölelt fel. Ha lenne hatása a koleszterinfogyasztásnak a szívbetegségek kialakulására, ennyi idő alatt ennyi emberen ki kellett volna derülnie. Dr. Ravnskov idéz még kilenc vizsgálatot, melyekben az úgynevezett egyszeresen telítetlen zsírok védőhatását próbálták igazolni, de mindegyik vizsgálat kudarccal végződött, mi több, két vizsgálatban az derült ki, hogy a szívbetegek ettek több „védőzsírt”.

Katja L. Esrey és munkatársai 1996-ban közölték a Lipid Kutatási Klinikák követéses vizsgálatának elemzését, melyben 4546 férfitől és nőtől gyűjtöttek adatokat 12 éven át. A táplálékkal bevitt koleszterin és a szívbetegségek közt semmiféle kapcsolatot nem találtak.

Alberto Ascherio és munkatársai. 43 757 férfit követtek, akik 1986-ban 40-75 év között voltak. A kb. 8-10 éves követés során nem találtak kapcsolatot a bevitt koleszterin és a szívbetegség vagy halálos szívinfarktus között.

Frank B. Hu és munkatársai 14 éven át követtek 80 082 nőt, akik 1980-ban 34-59 év közöttiek voltak. Grandiózus vizsgálatuk eredménye: az elfogyasztott koleszterin és a szív- és kardiovaszkuláris megbetegedések közt nincs kapcsolat.

Akik pedig netán a stroke-tól félnek inkább, azoknak idézem Ka He és munkatársai vizsgálatát, amelyben 43 732, 40 és 75 év között férfit követtek 14 éven át, és nem találtak semmiféle kapcsolatot az elfogyasztott koleszterin és a stroke kockázata között. Félni persze továbbra is lehet, de ezután muszáj lesz erre valami más okot találni.

Donald J. McNamara 2000-es nagy elemzésében rámutat: az első hiedelmek úgy keletkeztek, hogy 1913-ban két kutató nyulakat etetett koleszterinnel, és a nyuszikban érelmeszesedés alakult ki. Épeszű nyúl azonban soha nem eszik koleszterint, csak ha a laborban beletömik, mivel szervezete nem igényli, és nem is tud vele mit kezdeni. Ha akkor a két kutató netán kutyákkal vagy patkányokkal kezdi, ma talán nem itt tartanánk. A kutyák és patkányok ugyanis annyi koleszterint ehetnek, amennyit akarnak, mégsem változik vérük koleszterinszintje. Mint McNamara írja, egy harminc éve igazolatlan hipotézis a köztudatban bizonyossággá vált, és megszámlálhatatlan szervezet és a közegészségügyi politika szajkózza 30 éve, hogy csökkenteni kell a táplálkozással bevitt koleszterin szintjét: ez azonban teljesen indokolatlan, sőt mint majd látjuk, veszélyes korlátozás.

Az egyik nagy érv szokott lenni az úgynevezett „Hét ország vizsgálat”, melyben 5, 10, majd 25 éven át követték a koleszterinfogyasztást és a szívbetegség kialakulásának kockázatát, és kapcsolatot véltek találni a közöttük. A vizsgálat statisztikai módszere azonban olyan primitív volt, hogy amikor mások összetettebb elemzést végeztek az adatokon, az összefüggés köddé vált. Ráadásul a szerzők 16 másik ország adatait kihagyták, mert azok nem igazolták azt, amire a vizsgálatot megrendelték. Megint más kutatók belekukkantottak a hét ország adataiba és döbbenten tapasztalták, hogy az egész vizsgálat egyfajta csalás. Országonként azonos diéta mellett például Olaszországban, Crevalcoréban kétszer akkora volt a szívhalálozás, mint Montegiorgióban. A finnországi Kareliában pedig ötször gyakoribb volt a szívhalálozás, mint Nyugat-Finnországban. Korfun 6-7-szer magasabb volt, mint Krétán. A vizsgálat görcsösen igazolni akart egy hipotézist, miközben annak cáfolatát adta. Ha ugyanis ugyanazon táplálkozás mellett ekkora különbségek adódhatnak egy országon belül, teljesen nyilvánvaló, hogy nem a koleszterinbevitel, hanem az életstílus lehet felelős a szívhalálozásért. Ezt rengeteg vizsgálat bizonyítja. Dr. Ravnskov 1998-as tanulmányában idéz is néhányat.

Életstílus, koleszterin és szívbetegség
1967-ben egymillió-százötvenezer indiai vasúti munkást vizsgáltak meg. A dél-indiai munkások körében hétszer gyakoribb volt a szívhalál, mint Punjab tartományban. A dél-indiai munkások körében átlagosan 44 éves korban következett be a szívhalál, míg a punjabiak közt 52 év volt az infarktusban meghaltak átlagéletkora. A különbséget nem magyarázta a dohányzás, a fizikai aktivitásbeli különbség és egyéb rizikófaktorok. A punjabi munkások viszont 19-szer több állati eredetű zsírt fogyasztottak, ami egyszerűen nevetségessé teszi a koleszterinhipotézist.

Angliában élő indiai bevándorlók közt másfélszeres a szívhalál kockázata, miközben 20%-kal kevesebb koleszterint fogyasztanak. A Szingapúrban élő indiaiak 8%-kal kevesebb koleszterint fogyasztanak, mint az ott élő kínaiak, miközben az indiaiak közt négyszer gyakoribb a szívhalál.

Kedvenc példa szokott lenni a japán és amerikai táplálkozás közti különbség hatása a szívhalálozásra. Az amerikaiak ugyanis lényegesen több zsírt fogyasztanak. Honolului és San Franciscó-i bevándorolt japánokat hasonlítottak össze amerikaiakkal és Japánban élő japánokkal. A San Franciscó-i adatok látszólag igazolták a feltevést, az itt élő japánok gyakrabban haltak meg szívbetegségben, mint a Japánban élő emberek. A honolului adatok azonban cáfolóak, mert – bár itt négyszer több zsírt fogyasztanak a japánok – szívhalálozási arányuk nem különbözik a Japánban tapasztalt aránytól.

A magyarázatot egy másik elemzés adta meg igazán: azok, akik az amerikai életstílusban nevelkedtek fel, de a japán tradíciók szerint táplálkoztak, kétszer gyakrabban haltak szívhalált, mint azok, akik amerikai módon táplálkoztak, de japán tradíciók szerint éltek. Afrikai törzseket is vizsgáltak, melyek némelyikénél a hús és a zsíros tej fogyasztása folytán sokkal nagyobb a zsírbevitel, mint a civilizált világban, mégis sokkal alacsonyabb a koleszterinszintjük. Jól hangzó kifogás volna, hogy „biztos hozzászoktak évmilliók során a zsíros ételekhez”. Csakhogy amikor a vidéken élő, illetve Nairobiba beköltöző maszájokat hasonlították össze, kiderült, hogy a városlakó maszájok, dacára annak, hogy kevesebb zsírt fogyasztottak, mégis 25%-kal magasabb koleszterinszintet mutattak. Magyarán, nem az számít, mit eszel, hanem az, hogyan élsz! Miért megy el emellett az orvostudomány? Mert túl sok ember kötelezte már el magát egy tévedés mellett, túl sok pénzt költve egy téves hipotézis igazolására, és ma már nem az a kérdés, mi az igazság, hanem az, hogyan lehet továbbra is aládúcolni egy roskadozó elméletet és eladni minél több embernek a koleszterinszint-csökkentőket. A hatalom és az üzlet oly szorosan összenőtt egy tévedéssel, mint két, fejénél összenőtt sziámi iker.

A koleszterin paradoxonok
Az egyik különös dolog, hogy Angliában 1910 óta lényegében nem változik a zsírfogyasztás, 1930 és 1970 közt mégis tízszeresére nőtt a szívrohamok száma. Amerikában 1930 és 1960 között folyamatosan csökkent a zsírfogyasztás, 30 év alatt mégis tízszeresére emelkedett az infarktusok száma. Svájcban a II. világháború után csökkenni kezdett az infarktusok száma, miközben 20%-kal nőtt a zsírfogyasztás. Elég paradox?

Jól ismert az úgynevezett francia paradoxon is: Angliában és Franciaországban ugyanannyi koleszterint fogyasztanak, Angliában mégis ötször magasabb a szív eredetű halálozás. Ráadásul Franciaországban ott a legalacsonyabb a szívhalálozás, ahol a legtöbb zsírt fogyasztják. A vörösbortól a fokhagymafogyasztásig mindenféle elmélet született, de ezek csődöt mondtak. Persze paradoxonnak csak akkor nevezhetjük a jelenséget, ha nem fér a fejünkbe, hogy nem működik itt (se) a koleszterinhipotézis. Aki nem a koleszterinhipotézisből lett professzor és tekintélyes tudós, nem írt már 50 tanulmányt a hipotézis igazolására vagy nem gazdagodott meg belőle gyógyszergyári részvényesként, annak persze könnyű elvetni egy hipotézist. De aki karrierjét, megélhetését, boldogságát köszönheti az „ügynek”, az utolsó csepp véréig utóvédharcokat fog folytatni. Hogy ez a mi életünk rovására megy? Na és, az kit zavar?

Közben kiderült, hogy van nekünk spanyol paradoxonunk is. 1966 és 1990 közt a kenyér-, rizs- és paradicsomfogyasztás kb. a felére csökkent, míg a marhahúsfogyasztás 96%-kal, a sertéshúsfogyasztás 382%-kal, a szárnyasok fogyasztása 312%-kal, a teljes tej fogyasztása 73%-kal nőtt. Öngyilkos akar lenni ez a nép? Sajnos megint csalódást kell okoznunk a koleszterinhívőknek, ugyanis 1966 és 1990 közt a szív eredetű halálozás férfiak közt 25%-kal, nők közt 34%-kal csökkent. A koleszterinhipotézis nem tud mit kezdeni a franciák lezserségével vagy a spanyolok Franco alóli felszabadulásával. És mit jósolna a koleszterinhipotézis Jeruzsálem lakosságának? Mivel itt a szívbetegség szempontjából védőfaktornak tekintett mediterrán étrendet követnek, és vallási okokból is rendkívül alacsony a zsírfogyasztás, az várható, hogy itt aztán igen alacsony lesz a szívbetegség és a szívhalálozás aránya. Mit jósolhatnánk az életstílus-hipotézis alapján egy olyan városban, ahol az ember nem tudhatja, túléli-e az utazást a következő buszmegállóig? Természetesen az ellenkezőjét. Na és vajon melyik jóslat jön be? A második. Mint Jeremy D. Kark és munkatársai 2005-ös vizsgálatából megtudhatjuk, 22 ország szívbetegség statisztikájában Jeruzsálem a harmadik helyen áll, csak az angolok és a zsírt zsírral fogyasztó finnek előzik meg őket. Hol lenne Jeruzsálem helye a táplálkozás alapján? A 19. helyen, ahol Olaszország is áll. Ez a Jeruzsálem paradoxon. De ha már a paradoxonoknál tartunk, én tudok egy ennél sokkal nagyobb paradoxont: hogyan tartható még mindig a koleszterinhipotézis ennyi ellentmondó adat után?

Tojás és szívbetegség
Thomas R. Dawber és munkatársai 1982-ben közölték le a Framingham vizsgálat 1949 és 1957 között mért tojásfogyasztásának kapcsolatát a szívbetegségek alakulásával. Semmi különbséget nem találtak azok közt, akik heti egy, vagy heti tíz tojást fogyasztottak, sem vérük koleszterinszintje, sem szívbetegség kockázatuk között.
Frank B. Hu és munkatársai idézett vizsgálatában összehasonlították azokat, akik egyáltalán nem ettek tojást, azokkal, akik heti 7-14 tojást ettek. Kiderült, hogy a sok tojást evők szív és érrendszeri kockázata nem hogy nőtt volna, hanem még 25%-al csökkent is a tojásutálókhoz képest.
Won O. Song és Jean M. Kerver 2000-ben közölt vizsgálatukban hat éven át követték 27 378 férfi és nő tojásevési szokásait, és akik heti legalább négy tojást ettek, azoknak alacsonyabb volt a koleszterinszintje, mint akik egy tojást ettek hetente.
McNamara idézett tanulmányában azt írja, hogy 24 iparilag fejlett ország adatait tojásfogyasztás szempontjából elemezve az derül ki, hogy a tojásfogyasztás védőfaktor a szív és érrendszeri betegségekkel szemben.

Koleszterin és érelmeszesedés
Na jó, rendben, mondhatja egy koleszterinhívő, ezek szerint a táplálkozás nem befolyásolja számottevően a vér koleszterinszintjét (lásd. előző rész). Bár ez a „diet-heart” hipotézis lényege, úgyhogy innentől mondhatni, nincs miről beszélni, de azért udvariasságból nézzük, mi a helyzet a szervezetünkben termelődő kb. napi 1000 mg koleszterinnel. Vajon miért oly veszélyes ránk, ha már egyszer a természet így alkotott meg minket? Vegyük tehát szemügyre a "diet-heart" hipotézis kiherélt változatát, s nézzük meg a magas koleszterinszint okoz-e érelmeszesedést, szívbetegséget, infarktust, miegyebet. Ez ugye jó kérdés, fontos kérdés. Ez egy egymilliárdos kérdés egy gyógyszergyári főrészvényesnek. Mert ha igen, akkor lehet nyomatni a koleszterinszint csökkentőket, amik mostanság az antidepresszánsok mellett a gyógyszeripar slágerei. Na és ha nem? Akkor viszont intézkedni kell. És intézkedtek is, az eredmény a 30 éve tartó butítás. Mert az orvoslásnak és a gyógyszercégeknek nem az az üzlet, ha mi elkezdünk diétázni.
Két kutató 1936-ban azt a meglepő felfedezést tette erőszakos halált halt személyek vizsgálatával, hogy az érelmeszesedés mértéke semmilyen kapcsolatban nem állt vérük koleszterinszintjével. Egy kutatócsoport 1963-ban ugyanezt közölte 800 háborús veterán 10 éves követése alapján. Az érelmeszesedés mértéke semmilyen kapcsolatban nem állt a vér koleszterinszintjével. Az alacsony koleszterinszintűek közt ugyanolyan gyakori volt az elmeszesedett, beszűkült artéria, mint a magas koleszterinszintűek közt. Az eredményt különböző országok kutatói rendre megismételték.
Összehasonlító vizsgálatokban a japán és amerikai emberek erei ugyanannyira voltak elmeszesedve, pedig a japánok jóval kevesebb koleszterint fogyasztanak.
2003-ban jelent meg Harvey S.Hecht és Harman S. Mitchell sokakat megdöbbentő vizsgálata arról, hogy a drasztikusan lecsökkentett „rossz” koleszterinszint (LDL) ellenére a vizsgálati személyek erei ugyanolyan mértékben meszesedtek tovább, mint a koleszterincsökkentő sztatint nem kapó csoportban. A szerzők végkövetkeztetése: „rossz” koleszterin szint csökkentése nem befolyásolja az ereken képződő lerakódások mértékét.
A híres Framingham vizsgálatban, ami a koleszterinhívők bibliájában az egyik csoda, az elhunytak koleszterinszintje mindössze 6%-ban magyarázta az érelmeszesedés mértékét. Hát engem speciel jobban érdekelne, mi lehet az a többi 94% tényező? Valószínűleg inkább abba halunk bele, nem a 6%-ba. Nem tűnik balga dolognak milliárdokat költeni erre a 6% tényezőre, és ismeretlenségben hagyni a maradék 94%-ot?

Koleszterin és szívhalál
Kezdjük ott, hogy mint Lawrence Broxneyer 2004-es tanulmányában idézi, az Amerikában regisztrált infarktusok felében a koleszterinszint normális. Vagyis alacsony koleszterinszinttel pontosan ugyanannyi az infarktus veszélye, mint magas koleszterinszinttel. Már ez azt sugallja, hogy szívhalálozás szempontjából teljesen mindegy a koleszterinszint. John P. DiMarco és David E. Haines 1990-es tanulmányában rámutattak, hogy koszorúér elzáródást a szívhalálban elhunytak harmadánál lehetett csak kimutatni. Ez azt jelenti, hogy a hirtelen szívhalálban meghaltak jó részénél nem a beszűkült koronáriaerek, hanem a stressz okozta ritmuszavar a halál oka. Szegény koleszterin, mint látjuk, főszereplőből lassan epizódszereplővé vedlik át. Persze nem ő tehet róla, ezt a szerepet ráerőltették.
Az említett „Hét ország” vizsgálatban mérték ám a koleszterinszintet is. Kelet és Nyugat Finnországban a koleszterinszint lényegében azonos volt, Kelet-Finnországban mégis két és félszer több volt szívbetegség. Krétán és Korfun szintén azonos volt a koleszterinszint, Korfun mégis 16-szor gyakoribb volt a szívbetegség.
A Framingham vizsgálatban 47 év fölött a vér koleszterinszintje már nem bizonyult kockázati faktornak a szívhalálozás szempontjából, ami azért meglepő, mert éppen ez az a kor, amikortól az emberek tartani kezdenek a szívhaláltól. Mi több, az egész vizsgálati mintát egybevéve pontosan az ellenkező jött ki annak, amit vártak: az alacsonyabb koleszterinszint fokozottabb kockázatot jelentett a szíveredetű és a bármilyen egyéb halálozás szempontjából. Az emberben felmerül az a hagymázas gondolat, hogy a koleszterin netán védőfaktor lenne?
Dmitri B. Shestov és munkatársai 1993-as tanulmányukban 6431 orosz férfi 12 éves követésének eredményeit elemezték, és arra következtettek, hogy az alacsony koleszterinszint fokozott kockázatot jelent a szívhalál szempontjából. Gondolhatnánk, na persze Szibériában talán fordítva tartották a műszert, azért jött ki ez a furcsa eredmény.
Csakhogy Ravnskov 2002-es összefoglalója szerint majd minden nagy vizsgálatban az jött ki, hogy a szívinfarktus szempontjából a legkritikusabb idősebb életkorban a magas koleszterinszint nemhogy fokozná a szívhalál kockázatát, hanem ellenkezőleg, védőfaktornak bizonyult. Magasabb koleszterinszint – hosszabb élet? Az amerikai Geriátriai Társaság lapjában Nicole Schupf és munkatársai 2005-ben tanulmányt közöltek, miszerint az alacsony koleszterinszintű idősek kétszer valószínűbben halnak meg valamilyen betegségben, mint a magas koleszterinszintűek. Az "eldugult lefolyócső" hipotézis tehát csődöt mondott, ezt minden háziasszony beláthatja, aki már viaskodott a fellázadt mosogatószifonjával. Ha tényleg a koleszterin dugítaná el az ereket, akkor ez az életkorral egyre rosszabbá válna.
Nők esetében pedig még gyászosabban leszerepelt a koleszterin hipotézis, mert nők esetén semmilyen életkorban nem mutatnak a vizsgálatok fokozott kockázatot.
Ezeket a tényeket kissé nehézkes az amúgy is ezerszer toldozott-foldozott koleszterin hipotézisbe beépíteni.
A koleszterin hipotézisre a végső csapást azonban az örökletesen magas koleszterinben tobzódok, a familiáris hiperkoleszterolémiások mérték. Ők ugye a hipotézis szerint már születésükkor halálra vannak ítélve. Kezdetben így is tűnt, ugyanis a kutatók „látóterébe” értelemszerűen azok kerültek, akiknek hiperkoleszterolémiája volt és a családjukban hullottak az emberek a szívbetegségtől, mint a legyek. 2001-es tanulmányuk szerint Eric Sijbrands és munkatársai azonban találtak három olyan személyt, akiknél bizonyítható volt a genetikai terheltség, és a dán anyakönyvi nyilvántartásnak köszönhetően évszázadokra visszamenően fel tudtak kutatni 412 rokont. Az elemzésből az a megdöbbentő következtetést vonták le, hogy a 19 században és a 20. század elején élt rokonok teljesen normális élethosszat éltek meg, sőt a 19. században az átlagosnál hosszabb életet éltek. 1915 után azonban a halálozási arány rohamosan nőni kezdett, s a csúcsát 1935 és 1964 közt érte el. Különös párhuzam, hogy Angliában és az USA-ban szintén ez idő alatt ugrott meg tízszeresére a szívhalálozás. Tanulság: nem a magas koleszterin öl, hanem valami más. Ez a valami más legvalószínűbben az életstílus, a stressz, a hajszoltság.

A koleszterinszint csökkentőkről
Gondolom nem kelt riadalmat ezek után az az tény, hogy a koleszterinszint csökkentő gyógyszerek hiába csökkentik a koleszterinszintet, ez nincs sok hatással a szív és agyi eredetű halálozásra. A legújabb és talán a legveszélyesebb koleszterinszint csökkentő "család" a sztatinok; ennek egyik változatát a Baycolt, több tucat haláleset után kivonták a forgalomból.
A sztatinok előtti, de manapság is forgalomban lévő koleszterinszint-csökkentők összesen 110 000 embert felölelő 40 vizsgálatának elemzése azt mutatja, hogy semmilyen mértékben nem javította a szív és érrendszeri halálozást, bár a koleszterinszintet csökkentették. Végülis ez a dolguk. A sztatinokkal kicsit más a helyzet. Bár az idős férfiak és a nők bármely életkort nézve is, fikarcnyit sem profitáltak a kezelésből, a középkorú férfiaknál némi csökkenés mutatkozott a szívhalálozás tekintetében. Ennek oka nem világos, de az eddigiek alapján is biztosan nem a koleszterinszint csökkenésből fakad a csekély védőhatás. De mekkora is ez a védőhatás? Az ALLHAT vizsgálatban 10 000 emberen nyolc év alatt semmi védőhatást nem találtak. A CARE vizsgálatban 5 év alatt a sztatin csoportban 5.7% halt meg infarktusban, míg a placebocsoportban 4.6%. A különbség 1.1%. Ezért a különbségért 2081 ember 5 éven át szedte a sztatint. A WOSCOP vizsgálatban a két csoport közti különbség 0.6%, ezért 3302 ember szedett sztatint 5 éven át. Egy ember kezelése egy éven át 40 000 és 200 000 dollár közt mozog. A WOSCOP vizsgálatnak csak a gyógyszerköltsége 3.3 milliárd dollárba került. Amerikában legalább 10-20 millió ember szedi a sztatinokat élete végéig! Ki meri valaki számolni, mekkora piac ez évente? Az AstraZeneca gyógyszercég a Crestor forgalomba hozatalára 1 milliárd dolláros kampányt indított, biztos meg fogja érni neki. Na persze az emberi élet felbecsülhetetlen. Éppen ezért kell vastag betűkkel írnunk, hogy míg a szívhalálozás a sztatinvizsgálatokban igen csekély mértékben, de csökkent, ugyanakkor az összhalálozás a sztatincsoportban nem változott, vagyis a gyógyszer mellékhatásai miatt legalább ugyanannyian haltak meg ("ráadásként" pl. rákban), mint ahányat megmentett a gyógyszer. Ráadásul az öt éves vizsgálatok alatt nem tud kiderülni a 10-20 éves szedés kockázata.

Kérdezzük meg talán orvosunkat, gyógyszerészünket?
Fölösleges. Ők csak ugyanazt ismételgetik, amit nekik is mondanak. Ők csak eszközök, visszamondják a reklámszlogeneket.
Nehéz persze szembeszállni a betegségiparral, amely mindentudó nagyhatalommá nőtte ki magát, és maga mögött tudhatja az orvostársadalmat és a minden lében kanál médiát. A koleszterin-mítosz elterjesztésében nagy szerepe volt a szabad amerikai sajtónak, amely címoldalon hozta a gyilkos koleszterinről a híreket, nem tudván, hogy épp most áll be a gyógyszeripar szekértolójának. A tudóstársadalom felelősségét majd egy későbbi kor tudománytörténete fogja igen súlyosan megítélni. A koleszterin-mítosz cáfolata ugyanis minden kutató számára elérhető, csak éppen a negatív, cáfoló eredményeket senki nem idézi. A világhírű orvosi lapban, a Journal of American Medical Association-ben jelent meg 1985-ben Miettinen és munkatársai vizsgálata, amely cáfolta a "diet-heart" hipotézist. Egy évvel korábban jelent meg a Lipid Kutatási Klinikák első eredménye, amely némi bűvészkedéssel a "diet-heart" hipotézis mellett felvonultatható volt. Miettinen-ék tanulmányát a megjelenést követő négy év alatt 15-en idézték, a Lipid Kutatási Klinikák vizsgálatot 612-en! Csak mert mindenki a jobban fizető koleszterin-üzlethez csatlakozott. A tudományban nincs "jó" és "rossz" eredmény, csak a gyógyszeripar és a koleszterin-kampányból hasznot húzók számára van ilyen különbség. A tudományban egy cáfolat többet mond, mint száz igazolás. Pláne, ha emberéletekről van szó.
2004-ben Amerikában óriási patália volt, mert a nemzeti koleszterinszint program irányelveit meghatározó bizottság leszállította az addig érvényben lévő "normális" koleszterinszintet, ezzel további 7 millió amerikait ítélve arra, hogy sztatinokat kell szednie, ha élni akar. Hamarosan kiderült azonban, hogy a bizottság 9 szakértőjéből nyolc anyagilag olyan gyógyszergyáraknak van elkötelezve, akik sztatinokat gyártanak. Miközben már a gyerekeknél is fontolóra veszik - jobb megelőzni a bajt alapon - a koleszterinszint akár gyógyszeres csökkentését is, senki nem tudja, hogy bárki által hozzáférhető adatok igazolják, a csecsemő és gyermekhalandóság annál nagyobb, minél alacsonyabb a gyerekek koleszterinszintje. Azt se kötik senki orrára, hogy időskorban nem rizikó, hanem védőfaktor a koleszterin, és aki időskorban csökkenti a koleszterinszintjét, kétszer valószínűbben hal meg a magasabb koleszterinszintűekhez képest. És arról vajon ki hallott, hogy a sztatinokat szedő nők körében a súlyos születési rendellenességek aránya 50%-os? És arról hallott valaki is, hogy a sztatinok fokozzák a rák, az izomdegeneráció, vagy a májdegeneráció kockázatát? Hogy izomsejtszétesést okozhatnak, ami halálos betegség? Hogy gátolják a Q10 termelődését, ami szívizom gyengeséghez és szívleálláshoz vezethet. Hogy csökkentik az immunrendszer működését?
Na de hagyjuk a sipákolást. Épp elég az, hogy sok százmillió ember fosztja meg magát naponta a normális táplálkozástól egy téves eszme nevében, és sok tízmillió ember teszi kockára egészségét a koleszterinszint-csökkentők szedésével. A veszteségek mind anyagilag, mind egészségben, horribilisek. És akkor még nem beszéltünk az én húsz éven át kidobott tojássárgáimról! De ennek vége!

Szendi Gábor
klinikai szakpszichológus, tudományos munkatárs

2007. november 25., vasárnap

"Ha ellene vagy, mellette vagy"

Az első lépés: Kérd azt, amit szeretnél.
Ülj le és írd le egy papírra. Írd le jelen időben. Kezdheted így: "Annyira boldog és hálás vagyok, mert..." És fejtsd ki, hogy milyennek akarod az életedet, annak minden területét.

A második lépés: A válasz.
A válasz arra, amit kértél. És ez nem a te dolgod, fizikailag. Az Univerzum végzi el ezt a lépést. Az Univerzum összes ereje reagál az általad küldött gondolatra. "A kívánságod számomra parancs." És az Univerzum elkezdi újrarendezni magát, hogy bekövetkezzenek az események.
Legtöbbünk soha nem engedi meg magának, hogy azt akarja, amire valójában vágyik, mert nem látja, hogy miként válhat az valóra. Nem kell tudnod a hogyant, az majd kialakul. Nem kell tudnod a hogyant, az Univerzum átrendezi magát. De te nem tudod, hogyan. Megnyilvánul majd neked, magadhoz vonzod a módját.

A harmadik lépés: Az elfogadás lépése, ami azt jelenti, hogy összhangba helyezed magad azzal, amit kívántál.
Amikor összhangba kerülsz azzal, amit kívántál, csodálatosan érzed magad. Itt van a lelkesedés, itt van az öröm, itt van a hála, itt van a szenvedély. De ha kiábrándultságot, félelmet, dühöt érzel, ez jelzi, hogy nem állsz irányba, nem vagy összhangban azzal, amit kértél. És ekkor észre veszed: minden attól függ, hogy miként érzed magad. Gondolataidat, érzéseid szerint kezded irányítani, és apránként megtalálod a gondolat érzését, összeolvadsz vele, és ezután valósággá válik az életedben....
Amikor a fantáziát ténnyé változtatod, akkor abban a helyzetben vagy, hogy nagyobb, jobb álmokat építhess, és ez, barátom, az alkotás folyamata.
Tehát a Vonzás Törvénye, a törvény tanulmányozása és alkalmazása annyi, hogy kitaláljuk: hogyan hozzuk létre az érzést, hogy a jelenben birtokoljuk a kívánságainkat?
Vegyél részt teszt-vezetésen. Vevőként menj el a házba, amit meg akarsz venni. Tegyél meg bármit, hogy létrehozd az érzést, hogy már mindez megtörtént. Emlékezz az érzésre. Bármit megtehetsz, az segíteni fog abban, hogy szó szerint magához vonzza azt. Lehet, hogy egyszer mikor felébredsz, egyszerűen ott lesz. Valósággá válik.
Vagy eszedbe jut egy ötlet, hogy mit tehetnél a célért. De nem mondhatod "jó, megteszem ezt vagy azt, de Istenem, eléggé utálni fogom". Mert ebben az esetben nem jó úton jársz.
Néha cselekedni kell, és ha az valóban összhangban van azzal, amit az Univerzum megpróbál leszállítani, akkor az a cselekvés élvezettel teli lesz. Élettel teli leszel, az idő megáll, akár egész nap azt csinálhatod....
Az Univerzum szereti a sebességet. Ne késlekedj, ne hezitálj, ne kételkedj. Ha ott a lehetőség, ha ott a késztetés, amikor belül megjelenik az intuitív késztetés - cselekedj. Ez a dolgod....
Ennyit kell csak tenned. Magadhoz vonzol mindent, amit kívánsz. Ha pénzre van szükséged, magadhoz vonzod. Ha egy személyre van szükséged, magadhoz vonzod. Ha egy bizonyos könyv kell, magadhoz vonzod.
Figyelned kell, hogy mit vonzol, magadhoz. Mert, amikor magadban tartod azokat a képeket, amiket szeretnél, akkor azok a dolgok vonzani kezdenek téged, és te is vonzani kezded őket.

Ez szó szerint a fizikai világba kerül veled és általad a törvénynek köszönhetően....

A titok megértéséhez és alkalmazásához vezető folyamat nem egyik pillanatról a másikra változtatja meg az életedet. Csak úgy, mint minden mással, ezzel is foglalkoznod kell, méghozzá naponta. Szokásoddá kell tenni bizonyos feladatokat ahhoz, hogy előbb-utóbb ösztönösen összhangba hozd az érzéseidet a gondolataiddal. Az eredmény azonban egyedülállóan varázslatos. Többet között ezért születtél erre a Földre. Ha képes vagy hinni ebben, meg fogod látni... :)
Találni kell egy módszert, ami azt a valamit egy másik nézőpontból közelíti meg. Legtöbben pillanatnyi kötődéseikre tekintenek, és azt mondják "ez vagyok én". Pedig nem ez vagy. Ez voltál! Tudod, ha a jelenlegi kötődéseidre gondolsz, mondjuk pl. arra, hogy nincs elég pénzed a bankszámládon, vagy nincs olyan kapcsolatod, amit szeretnél, vagy egészséged, vagy fizikai kondíciód, ezek mind nem te vagy. Ezek a gondolataid és cselekvéseid lecsapódott termékei. Ha úgy tetszik, mi mindannyian a múltban elkövetett gondolatok és cselekvések lecsapódásában élünk. Ha a jelen kötődésedre nézel és ezek alapján határozod meg magad, akkor arra kárhoztatod magad, hogy a jövőben se legyél ennél több.
"Nem vagyunk mások, csupán gondolataink eredménye."

Te vagy az egyetlen, aki létrehozza a világodat. Senki nem gondolkodhat helyetted. Senki nem teszi meg ezt. Csak te. Minden porcikádban.

"Ha ellene vagy, mellette vagy" mondás igaz, mert ha valaminek ellenállsz, azt mondod, hogy "Nem, ezt nem akarom, mert úgy érzem magam tőle, ahogy most érzem magam." Ezzel pedig egy erős érzelmet engedsz útjára, "Hú, tényleg utálom ezt az érzést.", és ez az érzés ezért újra és újra feléd fordul.
Teréz Anya zseniális volt. Azt mondta, "Soha nem vettem részt háború ellenes tüntetésen, ha lesz majd béke-tüntetés, hívjál meg." Ő tudta és ismerte a titkot. Nézd meg, hogy mit hozott létre a világban....

Néhányan azt gondolhatják, "Jó, ez mind nagyon szép, de én nem vagyok erre képes.", vagy "A feleségem ezt nem engedi.", vagy "A férjem soha nem megy ebbe bele.", vagy "Nincs elég pénzem, hogy ezt megtehessem.", vagy " Nem vagyok ehhez elég erős.", vagy "Nem vagyok elég gazdag.", vagy "nem vagyok..." Nem vagyok... nem vagyok... nem vagyok...
Minden egyes "nem vagyok" egy teremtés.

Titok


A titok: a Vonzás Törvénye. Mindent, ami az életedben történik, te vonzottad az életedbe. És mindent az a kép vonzott magadhoz, amit a fejedben őrzöl. Amire gondolsz. Hiszen, bármi járjon is a fejedben, azt magadhoz vonzod. A bölcs emberek mindig is tudták ezt. Visszanyúlhatunk egészen a babiloniakhoz, akik ismerték a titkot. Emberek kis csoportjáról van szó, akik azóta is titokban irányítják a világ menetét.
Számomra a legegyszerűbb módja annak, hogy megértsem a Vonzás Törvényét, ha magamat egy mágnesként képzelem el. És tudom, hogy a mágnes magához vonzza a dolgokat. Egyszerűen fogalmazva, a Vonzás Törvénye kimondja, a hasonlók vonzzák egymást.
Most valójában a gondolatok szintjéről beszélünk.

Emberként az a dolgunk, hogy azokhoz a gondolatokhoz ragaszkodjunk, amiket valójában szeretnénk, hogy tökéletesen tisztában legyünk azzal, mit is akarunk valójában, és ekkor felélesztjük az Univerzum egyik legerősebb törvényét: a Vonzás Törvényét.
Azzá válunk, amire a legtöbbet gondolunk, és azt vonzzuk magunkhoz, amire a legtöbbet gondolunk. Ha a fejedben látod, akkor a kezedben kapod meg. És ezt az alapelvet három egyszerű szóban lehet összegezni: A gondolatok dolgokká lesznek.
Amit a legtöbben nem értenek meg az az, hogy a gondolatoknak frekvenciája van. Minden gondolatnak frekvenciája van. A gondolatokat meg lehet mérni. Ha azt a gondolatot újra és újra gondolod, vagy ha elképzeled, hogy egy új autód van, annyi pénzed, amennyit akarsz, egy új céged lelki társad; ha elképzeled, hogy mindez hogyan néz ki, akkor ezt a frekvenciát bocsátod ki magadból. A gondolatok pedig kibocsátják azt a mágneses jelzést, ami a párhuzamost visszavonzza hozzád. Ha tehetős emberként tekintesz magadra, akkor azt vonzod magadhoz. Mindig működik. Minden alkalommal. Mindenkivel.
A probléma lényege a következő: A legtöbb ember arra gondol, amit nem szeretne, aztán azon tűnődik, hogy miért bukkan fel az, újra és újra. A Vonzás Törvényét nem érdekli, hogy mit értékelünk jónak vagy rossznak, hogy mit akarunk és mit nem. Csak a gondolatainkra válaszol. Ezért, ha egy hegynyi adósság tetején ülünk, és borzalmasan érezzük magunkat, akkor ezt a jelzést küldjük ki az Univerzum felé.
"Jaj, roppant rosszul érzem magam, a sok adósságom miatt." Ezzel éppen most erősítettük meg azt, hogy lényünk minden szintjén ez az érzés érvényesüljön, és így egyre többet kapunk vissza belőle.
... Tehát, ha azt nézed, amit akarsz, akkor igent mondasz rá, aktiválsz egy gondolatot, a Vonzás Törvénye válaszol erre a gondolatra, és olyan dolgokat kelt életre, amik illeszkednek hozzá.
Ha arra tekintesz, amit nem akarsz és NEM!-et kiáltasz rá, akkor tulajdonképpen nem tolod el azt magadtól. Sőt, éppen azt a gondolatot aktiválod, amit nem akarsz és a Vonzás Törvénye szépen felhalmozza neked ezeket a dolgokat....
Ez egy vonzásokra épülő Univerzum. Minden a vonzásról szól. A Vonzás Törvénye mindig működik. Ha hiszel benne és érted, ha nem. Mindig működik. Gondolhatsz a múltra, a jelenre, vagy a jövőre. Ha emlékszel valamire, megfigyelsz, vagy elképzelsz valamit, akkor a folyamat során egy gondolatot keltesz éltre és a Vonzás Törvénye, ami az Univerzum legerősebb törvénye, válaszolni fog a gondolatodra. ...
A Teremtés mindig megtörténik. Minden egyes alkalommal, ha valaki gondol valamire, vagy hosszú ideig folyamatosan gondol valamire, akkor alkotási folyamatban van. Valami létrejön majd a gondolatokból. A Vonzás Törvénye kimondja: "Mindent megadunk, legyen bármi is az, amit mondasz, vagy amire koncentrálsz." Így, ha arra panaszkodsz, hogy milyen rossz neked, akkor létrehozzon még többet abból, ami olyan rossz neked....
Ha gondosan szemléljük a dolgokat, a titokkal kapcsolatban rájövünk, hogy agyunk ereje a figyelmünk hatalma, hétköznapi életünkben is mindenhol ott van. Csak ki kell nyitnunk a szemünket, és észrevenni azt. Látni majd, hogy a Vonzás Törvénye a társadalomban is működik. Ha észreveszed, hogy az, aki többnyire betegségekről beszél az beteg lesz. Látod, hogy az, aki többnyire gyarapodásról beszél, az gyarapszik. A Vonzás Törvénye nyilvánvaló, és mindenhol ott van, ha megérted, hogy miről is van szó. Olyan mintha egy mágnes lennél, ami gondolatokat, embereket, eseményeket, életstílust vonz magához. Sőt, minden, ami tapasztalatunk részét képezi a Vonzás Törvénye miatt van....
Ilyenkor nem vágyálmokról, őrült képzelgésekről beszélek. Egy mélyebb megértés szemszögéből beszélek. A kvantum fizika csak most kezdi felfedezni a dolgokat. Azt állítja, hogy nem létezik Univerzum az értelem közreműködése nélkül. Az értelem tulajdonképpen megformálja azt, amit érzékelünk. Ha ezt nem érted, az mégnem jelenti azt, hogy el is kell vetned. Nem érted megfelelően az elektromosságot sem. Tulajdonképpen nem sok ember tudja, mi is az az elektromosság. Mégis élvezzük az előnyeit és kihasználjuk a lehetőségeit. Tudod, hogyan működik? Én nem tudom. De azt biztosan tudom, hogy az elektromossággal meg lehet főzni az ember ebédjét és magát az embert is. :)
...Amikor az emberek elkezdik megérteni a nagy titkot, megijednek attól, ami a fejükben van. Két dologra kell ügyelni. Egy: bebizonyított tény már tudományosan is, hogy a megerősítő gondolatok százszor erősebbek, mint a negatív gondolatok. Ez azonnal csökkenti kissé az aggodalmunkat. Olyan valóságban élünk, ahol némi időkésleltetés figyelhető meg. És ez nagy szolgálatot tesz számunkra. Nem igazán szeretnénk egy olyan világban élni, ahol a gondolataink azonnal megvalósulnak. Most gondold el, hogy eszedbe jut egy elefánt és azonnal megjelenik a szobádban... A bizonyíték távol van és közeledik, és ez igencsak jó dolog. Tehát arra van szükség, hogy tudatában legyünk a gondolatainknak. Körültekintően kell megválogatni gondolatainkat, és ki kell élvezni a folyamatot, mert te vagy saját életed mesterműve. Te vagy saját életed Michelangelo-ja. A Dávid, amit faragsz, te magad vagy. És ezt a saját gondolataiddal teszed.
A vonzás törvényét a történelem legnagyobb alakjai mindig is ismerték és használták. S bár a jelen világ gazdaságának irányítói - láthatóan - elsősorban a pénz által jutnak hatalomra, rejtett és eltitkolt tudásuknak gerincét alkotja a Titok ismerete és alkalmazása. Soha nem veszítik el a fókuszt arról, amit igazán akarnak. Ezt kell tenned neked is, hogy ne tudjanak megvezetni és beteljesítsd az álmaidat.
A múlt nagy vezetői, akik birtokában voltak a titoknak, meg akarták tartani a hatalmat magunknak, és nem akarták megosztani azt senkivel. Ezért az emberek elől elzárták a titkot. Az emberek dolgoztak, elvégezték a munkájukat, aztán hazamentek. Nem volt hatalmuk, mert a titkot megvonták tőlük....
Olyan Univerzumban élünk, ahol törvények vannak. Ez éppen olyan, mint a Gravitáció. Ha leesel egy háztetőről, nem számít, hogy jó vagy rossz ember vagy, akkor is a földre zuhansz....
Minden, ami körbevesz most az életedben, beleértve azokat a dolgokat, amikre most panaszkodsz, te vonzottad magadhoz. Tudom, hogy ez első hallásra olyan dolog, amit legszívesebben meg sem hallanál. Azonnal azt mondod: "Nem én vonzottam magamhoz az autóbalesetet, nem én vonzottam magamhoz azt a bizonyos ügyfelet, nem én vonzottam magamhoz, az adósságot. Nem én vonzottam...azt a bármit, ami miatt panaszkodom." Én pedig azért vagyok most itt, hogy némileg felbosszantsalak és elmondjam "De igen, Te vonzottad magadhoz"!
És ez a legkeményebb tény, amit el kell fogadnod. De ha elfogadtad, az életed megváltozik. Ez a nagy, általános titok része. Legtöbbünk tudatosság nélkül vonzza a dolgokat. Azt hisszük, hogy nincs hatásunk rá, gondolataink, érzéseink automata üzemmódban vannak, és így minden esemény a tudatosság szintjén ér el minket. Ha most hallod ezeket először, úgy érezheted: "Jujujj, akkor most ellenőriznem kell a gondolataimat?... Ez elég nagy erőfeszítésbe kerülhet!" Eleinte valóban így fest a dolog, de a kaland csak itt kezdődik.
Jó napok, rossz napok, a gazdag gazdagszik, a szegény szegényedik. Mindez attól függ, hogy az ember a legtöbbet mire gondol, s a legtöbbször mit érez. Most, azonnal elkezdheted egészségesnek és eredményesnek érezni magad. Érezheted a szeretetet, ami körbevesz; még akkor is, ha valójában nincs is ott. És ekkor az történik, hogy az Univerzum igazodik az általad énekelt dal természetéhez. Az Univerzum igazodni fog a belső érzésed természetéhez és megnyilvánul, mert úgy érzel, ahogy....
Szóval, alapjában véve, amire a gondolataiddal és érzelmeiddel koncentrálsz, azt vonzod az életedbe, ha akarod, ha nem. Amire gondolsz, amit érzel, és ami megvalósul, mindig megfelelnek egymásnak. Minden pillanatban. Nincs kivétel.
Nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat. Mert ez a "jól érzem magam" sugárzik ki jelként az Univerzumba, és kezd még többet vonzani magához. Tehát minél inkább jól érzed magad, annál többet vonzod magadhoz azokat a dolgokat, amik miatt jól érzed magad, és ezek magasabbra és magasabbra emelnek.
Ha rosszkedvűnek érzed magad, most már tudod, hogy megváltoztathatod az érzést. Tegyél be egy szép zenét. Kezdj énekelni. Ez megváltoztatja az érzéseidet. Vagy gondolj valami szép dologra. Gondolj egy kisbabára esetleg olyanra, akit szeretsz, és idézd fel a képét. Ezt a gondolatot tartsd meg a fejedben, minden mást üríts ki, kivéve ezt a gondolatot. Garantálom, hogy jól fogod magad érezni....
Hogyan használhatod a Titkot? Mit kell ahhoz tenned, hogy a Te életedben is egyre több általad előidézett "véletlen" történjen? Nos, a recept viszonylag egyszerű. A gondolataidat összhangba kell hoznod az érzéseiddel. De ne feledd: ezt csak úgy teheted meg, ha önmagaddal mindig őszinte maradsz...

Ébredő isteniséged tizenkét jele

1. A test sajgásai és fájdalmai, különösen a nyakban, a vállakban és hátban. Ez az intenzív DNS változások következménye. Hamar el fog múlni. (Hála az Égnek, nálam nem igaz, de sokaknak igen, látom, kezelem őket)

2. Minden látható ok nélküli mély benső szomorúság. Elbocsátjátok a múltatokat (a mostani életét és a többiét is) és ez az oka a szomorúságnak. Ez ahhoz hasonló, mint amikor elköltöztök egy régi házból - ahol évek hosszú során keresztül éltetek - és egy teljesen újba költöztek be. Amint beköltöztök az új házba, fellép egy szomorúság, mivel a régiben maradnak az emlékek, energia és a tapasztalások. Ez is hamar el fog múlni. (Volt egy rövid ideig, de már szárnyalok. Igyekszem másokat is felrepíteni)

3. Sírás minden látható ok nélkül. Hasonlóan a fenti második szimptómához. Nagyon jó és egészséges hagyni, hogy a könnyek szabadon folyjanak. Segíti a régi energia távozását. Ez is hamar el fog múlni. (Látom, sokan teszik)

4. Hirtelen megváltozó állás vagy karrier. Nagyon általános szimptóma. Amint változol, a dolgok éppen úgy változnak körülötted. Ne rágódj azon, hogy mindjárt megtaláld magadnak a ``tökéletes'' állást vagy karriert. Ez szintén hamar el fog múlni. Átalakulóban vagy és még jó pár állás és munka végzése van előtted, amíg megtalálod valóban a szenvedélyednek megfelelő munkahelyet, karriert. (Nagyon stresszeli az embereket. Nyugalom, kivárás)

5. Kivonulás a családi kapcsolatokból. A biológiai családodhoz a régi karmád alapján kapcsolódtál. Amikor kiugrasz a karmikus ciklusból, a régi kapcsolatok béklyói eloldozódnak.
Ez olybá tűnik, hogy elsodródsz a családodtól és a barátoktól. Ez is hamar el fog múlni.
Majd, egy bizonyos idő után, amennyiben ez megfelelő a számodra egy teljesen új viszonyt alakíthatsz ki velük. Habár, ezek a kapcsolatok már az új energián alapszanak, és már nem terhelik karmikus terhek. (Látom, hogy meg kéne tenniük sokaknak, de félnek lépni. Én ezt már sokkal korábban megtettem)

6. Fura alvási szokások. Mondjuk, minden éjjel felébredsz hajnali kettő és négy óra között. Nagyon nagy munka folyik ilyenkor rajtad és emiatt gyakran felriadsz egy kicsit „szusszanni". Nem kell emiatt aggódni. Ha nem tudnál újból elaludni, inkább kelj fel és csinálj valamit, mint sem álmatlanul feküdj az ágyadban és emberi dolgok miatt aggódj. Ez is hamar el fog múlni. (Pontosan 3-kor, menetrendszerűen. Nincs vele bajom, visszaalszom, de ha már felébredtem, általában dolgozom valakin vagy valamin.)

7. Intenzív álmok. Szó szerint kiszabadítjátok magatokból a régi energiát és a múlt ezen energiái gyakran mint háborúk, rohanó menekülések és rémek gyanánt szimbolizálódnak az álmaitokban. Ez is hamar el fog múlni. (Korábbi inkarnációs képek, szerencsére szépek, sőt túlságosan is. Kapcsolatosan azokkal a személyekkel, akikkel most dolgom van. Bár a jelen is lenne ilyen szép!)

8. Fizikális tájékozódási zavarok. Bizonyos pillanatokban igen talajt vesztettnek érezheted magad. Ott fogsz állni egy „térbeli kihívásban" azzal az érzéssel, hogy képtelen vagy szilárdan megvetni a lábad a talajon, vagy úgy, mint ha egyszerre két világban élnél. Amint tudatosságod átvált az új energiába, a tested néha lemarad ettől. Tölts több időt a természetben, hogy az elősegítse az energia megalapozódását benned. Ez is hamar el fog múlni. (Én élvezem a repülést, a három dimenzióban való mozgást. Nem okoz gondot, de a természet csábít. Mentünk Tarra is, megyünk csütörtökön Emesével és Katival szertartást tartani valahol a zöldben.)

9. Fokozódó „belső beszéd". Úgy fogod találni, hogy egyre többet beszélgetsz az Éneddel. Hirtelen arra leszel figyelmes, hogy már harminc perce elmélyült beszélgetésbe bonyolódtál saját magaddal. Egy teljesen új szintű kommunikáció nyer teret a lényedben, kezded megtapasztalni magadban a saját magaddal való beszélgetés jéghegyének a csúcsát. A beszélgetés egyre csak fokozódik, egyre folyékonyabbá fog válni, egyre összefüggőbbé, egyre bensőségesebbé. Nem őrültél meg, csak belépőben vagy az új energiába. (Ez mióta élek így van, nincs benne semmi új.)

10. A magányosság érzése, még ha társaságban is vagy. Egyedül érezheted magad és eltávolodhatsz másoktól. Érezhetsz vágyat arra, hogy „messzire repülj" csoportoktól és tömegektől. Mint Saumbra, egy szent és magányos ösvényen jársz. Amint a magányosság érzése növeli a szorongásod, egyre nehezebbé válik a többiekhez való viszonyod. Ez is hamar el fog múlni. Az űr benned ki fog töltődni a tudatosságod szeretetével és energiájával. (Magammal vagyok és már jó társaságnak érzem önmagam. Ráadásul tudom, hogy nem vagyok egyedül. Vannak a környezetemben hasonlóan gondolkodók és a Nem Testben Élők jelenlétét is folyamatosan érzékelem.)

11. A szenvedély teljes hiánya. Érezheted magad teljesen érdektelennek, csak egy kevés vagy semmilyen vággyal sem az iránt, hogy bármit is tegyél. Ez teljesen rendben is így, ez csak része a folyamatnak. Töltsd el ezt az időt azzal, hogy nem csinálsz „semmit". Ne küzdj magaddal emiatt, mivel ez is hamar el fog múlni. Ez hasonlít ahhoz, mint amikor újraindítanak egy komputert. Mielőtt egy jóval kifinomultabb szoftvert töltenének fel rá - jelen esetben az új mag energiáját -, előbb le kell állítani a régi rendszert. (Ez november elején átfordult egy intenzív pörgésbe, szárnyalásba. )

12. Nagyon mély vágy az iránt, hogy Haza térj. Valószínűleg ez a legnehezebb és a legnagyobb kihívást jelentő dolog a számodra az összes többi közül. Érezhetsz egy nagyon mély, mindent elsöprő vágyat arra, hogy elhagyd a bolygót és visszatérj az Otthonba. Ez nem egy „öngyilkosságra hajlamos" érzés. Nem haraghoz vagy kudarchoz kapcsolódik. Nem akarsz emiatt nagy felhajtást csapni, vagy jókora drámát kreálni magadnak vagy másoknak emiatt. Van benned egy csendes rész, ami egyszerűen csak Haza akar menni. Ennek az indítéka nagyon egyszerű. Befejezted a karmikus ciklusodat. Teljesítetted az erre az életre kötött szerződéseidet. Készen állsz egy teljesen új létidőre, miközben ugyanabban a testben maradtál. Ez alatt az átmeneti folyamat alatt, egy belső emlékezés ébred benned az iránt, hogy milyen is a túlsó oldalon a lét. Készen állsz-e egy újabb embert próbáló kalandra itt a Földön? Készen állsz-e arra, hogy szembe nézz annak a kihívásával, hogy belépsz az új energiába? Igen, valóban Haza térhetsz most. De ha már ilyen messze eljöttél, és ennyi, de ennyi élet után bűn lenne itt hagyni a befejezése előtt ezt a mozit. Mellesleg, a Szellemnek szüksége van rád itt, hogy segíts másoknak is átkelni az új energiába. Szükségük van egy humán kalauzra, pont olyanra, mint Te, aki már megtette az utazását a régi energiából át az újba. Az ösvény, amin jársz, lehetővé teszi azt, hogy az Új Istenember Tanítójává válhass. Amikor magányos és sötét az utad néha, emlékezz arra, hogy soha sem vagy egyedül. (Sokan vannak így, látom, de személy szerint élvezem a létezést itt. Én akartam itt lenni, miért mennék el pont most? )

Magdi

2007. november 24., szombat

Telihold


Tegnap este szertartást végeztem Kati, Emese én magam miatt. Atlantisz óta dolgozunk együtt, voltak hibák a múltban, és most csütörtökön végre pontot tettünk az utolsó nézeteltérésekre is.

Ragyogó trió vagyunk mi hárman. Felemelő érzés volt ez a szertartás. Ismerős, bensőséges élmény. Majd csütörtökön megtetézzük egy kirándulással, valahol a természetben is tartunk egy rituálét. Dolgozunk mindenkiért is.

Ma Budapesten 15:47-kor lesz telihold a Bikában.

Figyeljetek, mert ma százszoros nap van! Ilyenkor érzékenyebbek vagyunk mindenre, ezért az ártalmas, negatív dolgok is "százszorosan" hatnak, de persze a segítő erők is.

Tegyetek magatokért és a környezetetekért is valami hasznosat. Éber tudatosság szükséges!

A következő egészségűgyi területeket érinti: torok, gége, mandula, hangszalagok, nyak, tarkó, agyalap, hipofízis, pajzsmirigy, fül, középfül, állkapocs, fog, vérkeringés. Minden, amit ezekért tesztek, most sokkal jobban hatnak, kivéve a műtéteket. Már másfél évtizede figyelem ezt és mindig bejön!

Hippokratész: " Ne operáljatok a testnek azon a részén, amelyet az a jegy ural, amit a Hold éppen átszel. "
Minden, amit az ember annak a testtájnak a jólétéért tesz, amelyet az a jegy irányít, amit a
Hold éppen átszel, hatékonyabb, mint más napokon, kivéve a sebészeti eljárásokat.
Viszont amit ellene teszünk: sokkal károsabb, mivel sérülékenyebb is.

újhold : Aki ilyenkor 1 napig böjtöl, sok betegséget megelőz, mert a test méregtelenítési készsége ilyenkor a legmagasabb. Ha rossz szokásainktól akarunk megszabadulni, ez a nap a legalkalmasabb.

növő Hold : Minden, amit be kell juttatni a szervezetbe, ami épít és erősít, két hétig intenzívebben hat. Minél inkább nő a Hold, annál kedvezőtlenebbül alakulhat a sérülések vagy műtét utáni gyógyulás menete.

telihold : A sebek jobban véreznek, mint máskor, több gyermek születik, nő a balesetek és az erőszakos cselekedetek száma.

fogyó Hold : A műtétek jobban sikerülnek, mint máskor. Ilyenkor sikeres a méregtelenítés és a szerv tehermentesítésére irányuló tevékenység.

A szóba jöhető módszerek: Reiki, tibeti nyolcas, cranio sacral terápia, neurostrukturális terápia, talpmasszázs, inhalálás, meditáció, fülgyertyázás, gyógytea fogyasztás, vitaminspray, Schüssler só, kineziológia, stb.

2007. november 21., szerda

Az égen szállva


A magasság csak annak szédítő
‘ ki nem szokta meg az égi szárnyalást.

A királyság csak annak szép idő,
kinek vállán nem volt még palást.
Ki megpróbált már az égre szállni,
annak szemében égi kék a fény.

Az égen szállva új valóra válik,
repülni újra, könnyed költemény.

Magától nő a szárny, övé az ég,
magától indul minden mozdulat.
Az égen szállni, fenn repülni még,
az égre száll a könnyű gondolat.

(Kisfaludy György)

Intelem


Kicsiny a Kezed, de vigyázz :
apró Kezeiddel magad elől

a Napot is eltakarhatod.

Örök


Jöhet fagy,
lehet tél,

Ami örök,
visszatér...

Ítélkezés

Egy napon Ábrahám meghívott a sátrába egy koldust étkezésre. Miközben az áldást mondták, a koldus elkezdte káromolni Istent, kijelentvén, hogy még a nevét sem bírja hallani.

Ábrahám dühében elkergette az embert.

Aznap este imájában Isten így szólt hozzá :

- Ez az ember mát ötven éve átkoz és gyaláz, én mégis adtam neki enni minden nap.
Nem bírtad volna elviselni legalább egy étkezésnél ?

Igazság 2

Hangosan kopogtak a kereső szívén.
- Ki az ? - kérdezte ijedten.
- Én, az igazság. - jött a válasz.
- Ne nevettesd ki magad ! - mondta a kereső. -
Az igazság csenddel beszél.
És aztán hatékonyan megszüntette a kopogtatást, a kereső nagy megkönnyebbülésére.
Azt azonban sosem tudta meg, hogy a kopogtatást szívének félelmetes dobogása okozta.

Az igazság, amely szabaddá tesz bennünket, majdnem mindig az az igazság, amelyet legszívesebben meg sem hallanánk.
Tehát amikor azt mondjuk, hogy valami nem igaz, többnyire azt értjük rajta : " Ez nekem nem tetszik. "

Csapás


- A szerencsétlenség növekedést és megvilágosodást eredményezhet - mondta a Mester. Ekképp magyarázta :

- Egy madár az óriási pusztaság közepén álló elszáradt fa ágai között húzódott meg minden éjjel. Egyszer aztán egy forgószél tövestől kifordította a fát, s a szegény madárnak száz mérföldet kellett repülnie, hogy új lakhelyet keres magának. Végül is egy erdőbe ért ahol a fák roskadoztak a gyümölcsöktől.

A Mester levonta a következtetést :
- Ha az elszáradt fa a helyén marad, semmi sem késztette volna a madarat arra, hogy feladja a biztonságát és elrepüljön.

4 egyezség

1. Tedd tökéletessé szavaidat!

2. Semmit ne végy személyeskedésnek!

3. Ne feltételezz semmit!

4. Mindig tedd meg, ami tőled telik!

Lehetőségek

"Mondjuk, az élet az olyan, hogy én itt állok, és millió labda jön felém. Vannak kék labdák, piros labdák, fehér labdák, fekete labdák, mindenféle színű labdák repülnek felém,
Ha van egy ideálom, akkor az olyan, mintha azt mondanám, hogy nekem fekete labdák kellenek. S akkor hiába jön felém mindenféle labda, egyik sem kell, várom a fekete labdákat, és káromkodom, hogy olyan kevés fekete labda van, sohasem jön fekete labda, De már egy piros elment, amit elkaphattam volna, vagy tizenöt sárga, meg rózsaszín, meg mindenféle, nekem azonban nem kellenek, mert én olyan ember vagyok, aki feketére vágyik.
Tehát, ha az embernek van egy ideálja, akkor rengeteg dolog történhet meg, de ő elsétál mellettük. Észre sem veszi az ilyen kegyeket, mert van egy ötlete, van egy elképzelése arról, hogy neki mi kell, s ki ő, s közben elveszíti azt, amije éppen van, mert valami másért küszködik. Szerintem ez rettenetes dolog. Mikor pedig végre kap egy feketét, akkor rájön egy év múlva, hogy a fekete nem is jó."
(Feldmár András: A Tudatállapotok Szivárványa)

A képen azonos színű labdák vannak, de épp erről szól a példa, hogy számtalan labda van, de mi mindig csak egyre fókuszálunk. Aki csak tudja, nézze meg a "Mi a csudát tudunk a világról?" című filmet. Kvantumfizikusok, tudósok mesélnek a legfrissebb ismeretekről. Nagyon látványos, közérthető példákkal.

2007. november 20., kedd

Varázslatos pillanatok

Ma rendkívüli élményben volt ismét részem. Egyre gyakrabban fordul elő.

Ancsa lányom remek ebéddel várt. Jó volt látni őt, furcsa, hogy nem én főztem neki, hanem ő nekem. Szerep csere. Felnőtt. Nagyon jókedvűen jöttem el tőle.

Indultam haza, szürkeségben, dugóban, de boldogan.
A napokban rengeteg remek zenét kaptam, és örömmel fedeztem fel közöttük azt az indián spirituális zene anyagot, ami régen kazettán megvolt, de valaki elvitte és nem hozta vissza. Évek óta nyoma veszett. Most kiírtam CD-re és a kocsiban ezt hallgattam.

Folytatódott a jó hangulatom a Hungária körúti forgalomban álldogálás ellenére. Eszembe jutott, akitől kaptam a zenéket és arra gondoltam, elvégzem a csakra / aura tisztítását. A torok csakrájánál tartottam, mikor felhívott telefonon. Meglepett a hívása és abban a pillanatban - mint mikor a műteremben bekapcsolják a Jupiterlámpát - a Nap felragyogott az égen és az arcomba sütött. A tarot 19-es Nap lapja a közös karma lapunk ebben az inkarnációban.
Áll az ember a dugóban, a szürkeségben és a legváratlanabb módon megélheti az univerzum egységét. Alig bírtam beszélni, egy hatalmas pulzáló, örvénylő energiának éreztem magam, és azonnal le kellett földelnem a testem, mert nem célszerű autó vezetés közben kilépni a testünkből.
Ez az élmény is örökké kísérni fog.

Indián törzsfőnök:

Nem érdekel, miből élsz.
Azt akarom tudni, mire vágysz, és hogy szembe mersz-e nézni vágyaiddal.

Nem érdekel, hány éves vagy,
Azt akarom tudni, megkockáztatod-e, hogy őrültnek tűnj szerelmeidért, álmaidért, és azért a kalandért, hogy életben vagy.

Nem érdekel milyen bolygók köröznek holdad körül.
Azt akarom tudni, elérted-e már fájdalmad középpontját, hogy megnyitottak-e már az élet csalódásai, hogy összezsugorodtál-e már a félelemtől, hogy érhet-e még fájdalom.

Azt akarom tudni, hogy elfogadod-e a fájdalmamat és fájdalmadat anélkül,hogy elrejtenéd, vagy mindenképpen megváltoztatni akarnád.

Azt akarom tudni, hogy mersz-e másnak csalódást okozni, hogy hű maradhass önmagadhoz.
Hogy elviseled-e a csalás vádját anélkül, hogy megcsalnád saját lelkedet.

Azt akarom tudni, hogy látod-e a szépséget akkor is, ha nem mindennap pompázik, és hogy tudod-e Isten jelenlétéből meríteni életed.

Azt akarom tudni, hogy tudsz-e kudarcaimmal és kudarcaiddal együtt élni, és a tóparton állva mégis az ezüst Hold felé kiáltani: Igen!

Nem érdekel hol élsz, és mennyi pénzed van.
Nem érdekel, ki vagy, és hogy kerültél ide.
Azt akarom tudni, mi ad neked erőt belülről, amikor kint már minden másnak vége van.

Azt akarom tudni, hogy tudsz-e egyedül lenni önmagaddal, és hogy igazán szereted-e azt a társaságot, melyet üres óráidra magad mellé választottál.

Jeszenszky zeneszertartások

2007. november 21. 18.00 Istenes Emília kiállításának megnyitója, festménykoncert
19.00-kor Zenemeditáció
BUDAPEST, MOM Művelődési Központ, Körterem
2007.december 2. 13.30 Természetgyógyász Magazin Ezoterikus Karácsonyi FesztiváljaBUDAPEST, Vállalkozási Főiskola, Villányi út 11-13.
2007. december 9. 19.00 Ünnepi koncert
BUDAPEST, Kiscelli Múzeum (Bp. Kiscelli u. 108.)
2007. december 16. 17.30 Maitréja-ünnep és karácsonyi koncert
BUDAPEST, Buddhista Főiskola (IX. Börzsönyi u. 11.)

Magok

A napokban számtalan esetben találkoztam azzal, hogy az emberek elültetnek különböző magokat a saját tudatukban, sőt másokéban is,
Egy jelentéktelennek tűnő kérdés jeges félelmet generálhat a másikban. Saját bőrömön tapasztaltam, egy teljes napba telt, hogy ne engedjem szárba szökni. Remélem sikerült, de csak az idő mutatja meg, hogy tökéletesen sikerült-e a gyomírtás.

A képen látható hatalmas fa is egy apró magból kezdte életét.

Figyeljetek arra, legyetek éberek és tudatosak, mely magokat vetítek el, mert majd sok gondot okoz később!
A félelem, kishítűség, irígység, betegség csíráira gondolok. Sokkal szebb kertet varázsolhattok a szeretet, türelem, megértés, tisztelet, tolarencia, bizalom, remény magocskáiból.

Akkor kell rendet tartani, amikor még nincs felfordulás.
Ami nyugalomban van, azt könnyű megtartani.
A még törékenyt könnyű eltörni.
A még parányit könnyű megsemmisíteni.
A húszméteres faóriás is egy pici sarjból fejlődött ki.
Az ezer mérföldes utazás is egy lépéssel kezdődik.