Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2007. november 9., péntek

2007.11. 11. 11:11

"November 11 – bolygószintű „váltóállítás" a teljes emberiség számára.
Az új energiás átalakulási folyamat egyik jelentős dátuma, „nagy pillanata" jön el hamarosan.
A Földön élő minden egyes ember számára lehetővé válik, hogy megtalálja, felismerje a legmagasabb elérhető fejlődési szintjéhez vezető „vágányt" és elinduljon ezen. Az átalakulás egyik legérthetőbb hátterű, ugyanakkor leghasznosabb ajándéka ez a lehetőség. Hihetetlen mennyiségű segítő lény vesz részt benne, hogy egy adott pillanatban (most november 11 körül) lerögzítse, és érthetően kivetítse egyénileg mindenki számára a különböző 'lehetséges jövő verziókat', és így azok összehasonlíthatóvá váljanak.

A legtöbbek számára álomállapotban, az előrehaladottabbak számára meditatív tudatállapotban, de esetleg akár a hétköznapi tudatosság szintjén is elérhetővé válik ez az információ.

Amikor pedig egyénenként mindenki számára világossá válik, hogy milyen utat kövessen, a segítőktől még kap egy erőteljes lökést, hogy elinduljon a legmagasabb fejlődési szintjére vezető úton.
Ekkortól tehát mindannyian a mostani inkarnációnk legmagasabb lehetőségei felé vezető vágányon haladhatunk. Vannak néhányan, akik esetleg olyan kényszerpályán vannak (pl. megromlott párkapcsolat, kellemetlen munkahely) melyből nem tudnak pillanatszerűen kilépni. Az ő számukra az első lehetséges „elágazástól" nyílik meg ez a lehetőség (amikortól kilépnek ebből a kényszerpályából).

Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy e dátumon túl a segítő lények (és energiák) felszabadulnak annak „felelőssége" alól, hogy a fejlődés lehetőségeire vonatkozó járulékos információkat adjanak. Ezután már kinek-kinek a saját felelőssége, hogy milyen úton halad tovább. Természetesen a nem személyre szóló, általános tendenciákkal foglalkozó tanítások továbbra is rendelkezésre állnak."

A 2007-es Nagy Felemelkedés – az emberangyalok ráébredése a teremtő folyamat örömére és fényére
Mihael arkangyal Celia Fenn-en keresztül

November folyamán megérzitek majd, ahogy a globális kollektív tudatosság erőteljes energiái egy új szintre emelkednek. Ebben az időszakban a Jupiter és a Plútó a Földről nézve együttállnak a galaktikus középponttal. A Nagy Központi Nappal való táncukkal megmutatják nektek, hogy lényeteken belül hogyan történik az égi középpontból kiáramló, az élet és teremtőerő csillogó, bőséget és szeretetet árasztó folyamaként a bolygóra áradó, sugárzó fényre való ráébredés folyamata.
Októberben megkezdtétek felemelkedéseteket az általunk Gyémántkapunak hívott átjárón keresztül a bolygótok új hajnalának fényébe. Idén november 11-én, a 11:11-es portál idején ez a gyémántsugárzás felerősödik, miközben ti előrehaladtok az időben a december eleji kritikus együttállás felé, amikor is a Jupiter és a Plútó egész pontosan a Nagy Központi Nappal áll majd fedésben. Ez lesz az az erő és az az energia, amely a bolygószintű tudatosságot átemeli a gyémántfény küszöbén, a 2008. január 1-jei 1:1:1 időpontban bekövetkező új kezdet felé.
Ez valóban fordulópont szeretett Földetek számára. Ez az, amiért dolgoztatok. Sokan vannak közületek, akik már beléptek a fény és öröm állapotába, és ez a magasabb tudatosság jele.

A Fényt választottátok, és azt, hogy fényeteket megosztjátok másokkal. Ti valóban a „világ fényessége” vagytok a mostani időkben.
Tudjuk, milyen keményen dolgoztatok és harcoltatok azért, hogy elengedjétek a régi energiákat, és hogy meggyógyítsátok életetek régi, eltorzult mintáit. Tudjuk, mennyi erőre, bátorságra, kitartásra és elhivatottságra volt szükségetek, hogy újra és újra a feltétlen szeretetet, békét és örömet válasszátok. Ám épp elegen voltatok, akik emellett döntöttetek, és így segítettetek a bolygószintű tudatosság frekvenciájának megemelésében, ezáltal lehetővé téve több ember számára itt a Földön, hogy meghozzák ugyanezt a választást.
Ahogyan ez az erőteljes sugárzás eléri a Földet, érzitek majd az intenzitását. Arra kérünk, úgy érezzétek ezt, mint magát a szenvedélyt, örömet és az életet, mivel ez valóban az. Ez a nagy szívben, vagyis a Nagy Központi Napban pulzáló isteni forrás teremtő lényege. Szívetekben egy együtt érző rezonanciát és szívverést teremt. Minél jobban megengeditek a szenvedély áramlását, annál több örömet és fényességet fogtok érezni.

Ha elutasítjátok, hogy a kozmikus szívverésre hangolódjatok, és helyette inkább a régi mintákhoz ragaszkodtok, kimerültnek, szétszórtnak érzitek majd magatokat, mint aki nincs szinkronban saját magával.

Annyival könnyebb úgy dönteni, hogy a fény és szeretet lüktetéséhez igazodtok, és hagyjátok, hogy melege és támogatása magához öleljen titeket!
Megismételjük, hogy a „titok”: megnyitni szíveteket a feltétlen szeretetnek és örömnek. Engedjétek meg, hogy ez az energia átáramoljon rajtatok, hogy kifejeződjön rajtatok keresztül, mivel ez a Teremtés energiája. Ez az Igazság, és, ahogy mondottuk, minden más illúzió. Mikor hagyjátok, hogy ez a fény belépjen kitárt szívetekbe, ti magatok is fénnyé váltok és meglátjátok a fényt. Magatok körül szeretetet, együttérzést, támogatást és bőséges áldást fogtok látni, s ti magatok is ezen áldások forrásává váltok a köröttetek lévők számára.Tudjátok meg azonban, hogy csak akkor lesztek képesek megtartani ezt a fényt, ha szívetek teljesen nyitott, és ti magatok is nyitottan fogadjátok a Forrás áldásait életetekben. Ha minden teremtett dologban észreveszitek a fényt, akkor fog a bennetek égő láng világítani.
Amikor a jövő évben elkezditek bolygó-átalakító munkátokat, szükségetek lesz erre a fényre, erre a sugárzásra, erre a teremtőerőre. Mivel valóban úgy látjuk, hogy sokan érzitek majd a hívást, hogy saját közösségeitekben változtatásokat hajtsatok végre – hiszen ez a hely az, ahol rátok a legnagyobb szükség van.
Már beszéltünk nektek a Fény Közösségeiről, és valóban, fogunk is még erről szólni. Sokan vélitek úgy, hogy ezek a közösségek csak a lélekcsaládotokkal és szeretteitekkel való kapcsolatot jelentik. És kezdetben ez igaz is volt. Most, azt mondjuk nektek, itt az idő, hogy bárhol, ahol vagytok, fényközösségeket alkossatok. Itt az ideje, hogy fényeteket minden embernek átadjátok. Itt az ideje meghozni azokat a választásokat, amelyek felfedik a fényt, amely ti vagytok, itt ezen a Földön.
Azt teremtitek meg, amire energiátokat összpontosítjátok. Képtelenség elmesélni az angyali birodalmak örömét, valahányszor egyikőtök teremtő szívének középpontjában ráébred a fényre és az erőre, illetve azt a támogatást és szeretetet, ami felétek árad, amit megoszthattok egymással. El sem tudjuk mondani, mennyire örvendezünk, mikor látjuk, hogy csoportjaitok miként nyitják meg szívüket a könyörületnek, és hogyan osztják meg egymással fényüket. Csak annyit mondhatunk, hogy ez a bolygón a pozitív teremtés hatalmas ereje. Minél többször összegyűltök hogy örömet és teremtőerőt osszatok meg, annál többet segédkeztek az Új Föld megszületésében. Így tehát most novemberben arra kérünk benneteket, hogy ezt a fényt szívetek közepében őrizzétek, hogy legyetek erősek, és fogadjátok el önnön erőtöket annak érdekében, hogy a bolygón a pozitív átalakulás erejévé váljatok, hiszen ez az, amiért itt vagytok. Kérünk benneteket, folytassátok az újbóli és újbóli megbocsátást. Engedjétek el azokat, akik támadnak benneteket, hiszen mindannyian ezzel az intenzív új energiával küszködnek. Inkább fogadjátok szívetek szeretetébe az embereket, váljatok számukra pihenőhellyé, és ne féljetek, hogy szeretettel elmondjátok saját igazságotokat. Hiszen az igazság elmondására való bátorság, és a szeretet energiájának őrzése egy másik jele a feltétlen szeretet magasabb frekvenciáinak. Ha kifejezitek igazságotokat, tiszták maradtok, és nem halmozódik fel bennetek a düh. Ha mindezt szeretettel teszitek, nem vonzotok magatokhoz haragot, csupán szeretetet.
Végül arra kérünk benneteket, hogy legyetek teljességgel, szívetekből „jelen” egymás számára. Beszéljetek a szívetekből, mondjátok el, mit éreztek a Most pillanatában. Nézzetek beszélgetőtársatok szemébe, érezzétek szívének és lelkének energiáját. Inkább szívetekkel, mint elmétekkel fogjátok fel egymást, s fogadjátok el azt a szeretetet, mely mindig bőséggel van jelen. Hiszen ez ennek a Földnek nevezett bolygón való anyagi létezésnek a célja.