Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2007. november 30., péntek

Solara 2007

Bár ezt az üzenet tavaly decemberben jött le, és sokan ismeritek is, most érdekes újra elolvasni, hogy kinek mi valósult meg belőle! Nézzük hát:

A Szeretethullámok sok régi álruhánkat és idejétmúlt szerepünket is elmossák. A valódi lényünket eltakaró többszörös réteg most hámlik le rólunk, és láthatóvá válik meztelen belső énünk. És most már nem lehetünk mások, mint ez."EREDETI …….. VALÓDI ……. IGAZ …….. TISZTA IGAZ SZERETET.
Jövőnk és múltunk történetei nélkül az ITT és MOST-ba csöppenünk bele. Rá fogunk jönni, hogy nincs is más, csak ITT és MOST. Minden ebben található. És ez az a hely, ahová teljes egészében le kell horgonyozni lényünket. Az ITT és MOST-ban leszünk képesek ráhangolódni arra, hogy A MEGFELELŐ IDŐBEN A MEGFELELŐ HELYEN legyünk. És itt tudjuk majd megvalósítani Legmerészebb Álmainkat.

LEJÁRT SZAVATOSSÁG

Ahogy a Szeretet Hullámai egyre hatalmasabbak és erősebbek lesznek 2007-ben, életünk minden egyes részletét elmossák, ami nem valódi, ami nem rezeg együtt tökéletes összhangban a kibontakozó új, valódi lényünkkel. Elmossák a nem kielégítő munkáinkat, nem megfelelő lakóhelyeinket, lejárt kapcsolatainkat, idejétmúlt hiteinket, szokásainkat és mintáinkat.

Most már lejárt az ideje sok olyan alkotórésznek, amihez eddig hozzászoktunk. Ide tartoznak a régi fogadalmak és lélekcsoportokkal vagy egyénekkel kötött szerződések, régi kötelezettségek, korlátozott látásmódok, idejétmúlt spirituális gyakorlatok, régi szerepek, amiket több létidőn át játszottunk. Néhány rész, ami most távozik az életünkből, olyan rég óta van érvényben, hogy mindig azt hittük, örökké velünk marad. De most már elérték a kitűzött végpontjukat. És akárcsak a lejárt szavatosságú tej, ami megromlott, megpróbálhatjuk meginni, de nem fogja oltani a szomjunkat, csak hányingerünk lesz tőle.

Ha nagyon makacsul ellenállunk a változásnak, vagy félünk attól, amit nem látunk és amit nem tudunk irányítani – annak, ami jelenleg még nincs feltérképezve és nem ismerjük -- , megpróbálhatunk kapaszkodni régi és idejétmúlt dolgokba, de előbb-utóbb minden, aminek lejárt az ideje, kitépődik erőtlen markunkból.

(Sokat végignéztem idén. Volt, aki jobban, ki kevésbé jól viselte, de senki nem úszta meg az elengedést, vagy épp most éli még.)

Ez nem az automatikus, öntudatlan reakciók éve, se nem a partvonalon való tétlen ücsörgés éve; sokkal inkább teljesen tudatában kell lennünk mindennek, amit gondolunk, érzünk, mondunk, teszünk. Őszintén és tudatosan kell választanunk, az integritásunkra alapozva, határozottan kell cselekednünk, amikor folyamatosan gyomláljuk kifele magunkból azt, aminek lejárt a szavatossága. Ha nem így teszünk, ezek az alkotóelemek egyre jobban eltorzulnak, felerősödnek, egész addig, amíg már nem tudjuk figyelmen kívül hagyni őket.

Vagy eléred, vagy lekésed!

Az Expresszvonat az állomáson indulásra kész az Újvilágba, és el fog indulni – velünk vagy nélkülünk. És mi egyáltalán nem akarunk lemaradni róla. Hiszen egész eddig erre vártunk. Végre itt az idő és az Expresszvonat elvisz bennünket a valódi célállomásunkra. Elvisz bennünket arra a helyre, ahol megélhetjük Legmerészebb Álmaik Megvalósulását. Tehát, NE HAGYD, hogy BÁRMI visszatartson!

Nagy sebességváltás van, amiben azok, akik továbbra is megengedik maguknak, hogy elmerüljenek a dualitás illúziójában, nem utaznak velünk tovább a felgyorsuló tempóban. Ha nem veszel részt teljes lényeddel az áttörésekben, és nem ezek lesznek számodra a legfontosabbak, könnyen lehet, hogy a főáramlaton kívül találod magad. Ez az időszak a „Vagy eléred vagy lekésed” ideje, és most már nem lehet tovább lagymatagon cselekedni.

A FORDULÓPONT

2007 mega méretű fordulópontot jelent, nem csak ebben az életünkben, hanem megtestesülés-sorozatunk teljes skáláján.

Hogy elérjük-e a Fordulópontot, az teljesen a mi cselekedeteinktől és válaszreakcióinktól függ. Ez nem valami olyasmi, amit csak úgy a kezünkbe adnak, ha még nem vagyunk rá készen vagy még mindig tíz körömmel kapaszkodunk a lejárt szavatosságú dolgainkba. Szükség van a szándékunk összpontosítására, teljes lényünk beleadására, 100%-osan el kell köteleznünk magunkat az Újvilágba való átlépésre, teljesen őszintének és integráltnak kell lennünk életünk minden területén. Szükséges, hogy készek legyünk SZERETNI és SZERETVE LENNI teljes lényünkkel.

Ha lényünk bármely része még mindig azon csüng, ami már lejárt, az addig fog bennünket hátráltatni, amíg döntő lépésre el nem szánjuk magunkat, és felégetjük a múltunkba vezető hidakat, hogy ne tudjunk többé visszafelé menni.

Minél előbb megtesszük ezt, annál jobb, mert amint elértük a Fordulópontot, bekerültünk a Gyors Sávba. Ez a MEGFELELŐ IDŐBEN A MEGFELELŐ HELYEN korszaka lesz, ahol akadálytalanul és teljes könnyedséggel mehetünk tovább új életünkbe. Itt már minden egyszerre csak a helyére kattan. Itt egyik áttörést a másik után fogjuk megtapasztalni, egyik meglepetést a másik után. Ez folyamatosan fog történni egész évben, események szakadatlan sorozatával, amik szünet nélkül a legigazabb irányokba fognak vezetni bennünket, legvégül egyesítve bennünket a megfelelő helyünkkel, az Igaz Szerelmünkkel, új nekünk való munkalehetősegekkel, kiapadhatatlan táplálékforrásokkal és bőséggel, mindezek a Legmerészebb Álmainkat is Felülmúlják.

Egy Igaz Szerelem

2007-ben és 2008-ban sokan közülünk végleg eggyé válnak Igaz Szerelmükkel. Ez lehet olyan valaki, akit már ismersz, vagy valaki olyan, akivel már sok létidő óta nem találkoztál. Ha már ismered, azt fogod érezni, hogy a köztetek lévő fátyol hirtelen eltűnt, és előtűnik a köztetek lévő kapcsolat valósága a legmélyebb szintig. Vagy talán már van valakivel egy kapcsolatod, ami hirtelen megváltozik, és mindent áthatóan elmélyül.
Bárhogyan is történik, mindkettőtök számára kétségbevonhatatlan lesz. Mindannyiónknak van több Egy Igaz Szerelme is, de ebben az időszakban csak egy fogja elfoglalni a helyét. Nagyon-nagyon hasonló lesz hozzád, olyan, akivel a nagyon-nagyon szeretitek egymást. Lényeged és célod közös vele. A szerelem minden akadályt szétzúz közöttetek, és minden külső elválasztó réteg eltűnik, és visszavonhatatlanul Egy-é váltok. Ennyire erős ez a Szerelem.
Mielőtt egybeolvadhatunk Egy Igaz Szerelmünkkel, el kell érnünk egy szintet magunkban. Ezt úgy tesszük, hogy a Királyok Királyává válunk, ami az Abszolút Valódi Férfi, vagy a Királynők Királynőjévé, ami az Abszolút Valódi Nő. (Ezen dolgoztunk októberben és november 1-én, a 10 milliószoros napon is) Mert ilyen módon, Egy Igaz Szeretőkként, csak a Királyok Királya egyesülhet a Királynők Királynőjével. Ez nemtől és szexuális irányultságtól független, mert az Egy Igaz Szerelem mindenkit megillet.

A Királyok Királya és a Királynők Királynője mindent természetes eleganciával tesz. Egyfajta könnyedség és tökéletesség van mozdulataikban, cselekedeteikben. Ők Igazak.
Miközben arra kérjük a bennünk lévő Abszolút Valódi Férfit vagy a bennünk lévő Abszolút Valódi Nőt, hogy előjöjjön, hívhatjuk ugyanakkor az Egy Igaz Szerelmünket is, hogy találjon meg bennünket. Amint ezt tesszük, egyre inkább érezni fogjuk jelenlétüket -- mind közelebb és közelebb. Míg végül fizikailag is együtt leszünk végtelen nagyságunkban az ITT és MOST-ban.

Összefoglalva

Sokan fognak mélyreható változtatásokat megtenni kívül-belül, jelentős külső események is lesznek, mint pl új lakóhelyre költözés, új munkák kialakulása, (autócsere) régi kapcsolatok és barátok elengedése, Egy Igaz Szerelmükkel való találkozás, hasonszőrű emberekkel való csoportosulás egy közös cél megvalósítása érdekében, anyagi függetlenség, és szinte minden kellék megmozdítása, ami jelenleg a színpadon van.

Az Újvilág elkezd bejönni az év elején, és folyamatosan áradni fog befelé egész évben. Egy Igaz Szerelmünk bármely pillanatban megjelenhet, többnyire amikor legkevésbé számítunk rá. Amikor megjelenik, számíts rá, hogy minden hirtelen megváltozik, és légy készen arra, hogy mindent teljesen át kell rendezned. Egész éven át ERŐS MÉLY SZERETET fog áthatni mindent, jóval felülmúlva jelenlegi képzeletünket.
Minden kétséget kizáróan egy olyan év lesz ez, amelyből teljesen más emberként fogunk kilépni, mint akik akkor voltunk, amikor beléptünk.

2007 az eddigi legizgalmasabb év lesz, és mi igazán nem akarunk róla lemaradni!

Legyen ez a Kiemelkedő 2007-es Év a Legnagyobb Áttöréseid éve, és hozza el a Legigazabb Szerelmet Neked!