Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2008. július 22., kedd

Napfogyatkozás2008. augusztus 1-én, pénteken a délelőtti és déli órákban teljes napfogyatkozás tünékeny játéka söpör végig Észak-Kanada, Grönland, Szibéria, Mongólia és Kína szerencsés területeinek egy keskeny sávján.. Részleges fázisú fogyatkozást a Föld jóval nagyobb területein látni, így Magyarországról is. A mostani esemény 13-25% közötti, mégis nagyon várjuk, a nyári időre tekintettel felhőtlen égben reménykedve.
A totalitás útvonala: A teljes napfogyatkozást keskeny sávja Észak-Kanadából indul a Föld felét bejáró útjára, átvág Grönlandon és az Arktisz jégmezőin, hogy közép-Oroszországon és Szibérián átvágva Mongólia nyugati határvidéke mentén jusson Kína középső vidékeire, ott fejezve be föld felszíni száguldását. A Hold fél árnyéka a Föld felszínének jóval nagyobb területét lefedi, innen részleges fogyatkozás látható - így tőlünk is. A totalitás sávja Észak-Kanadában, Nunavut térségében indul útjára, ahol a Hold umbrája 09:21 UT-kor először érinti a Földet. A napkelte vonalában, a Queen Maud öble mentén a fogyatkozás hossza 1 perc 30 másodperc, az árnyék szélessége 206 km, és 0,6 km/s sebességgel száguld. Fürgén szökken észak felé, keresztezi a Victoria-sziget déli részét, a Prince of Wales szigeteket és a Somerset-sziget északi részét. Az árnyék északi széle lecsípi a Cornwallis-sziget délkeleti csücskét, és éppen csak elkerüli Resolute települését, melynek 200 lakója egy 0,997 magnitúdós részleges fogyatkozást szemlélhet 9:26 UT-kor, 7°-os horizont feletti magasságban.Az árnyék tovább halad északnyugati irányba, keresztezi a Devon-szigetet, átrobog az Ellesmere-sziget déli partjain, ahol beborítja Grise Fiord piciny falucskáját. Itt a totalitás 1 perc 38 másodpercig tart. A középvonal átvág Nares tengerszoroson, az árnyék így közrefogja Ellesmere szigetét és Grönlandot. Alert, Kanada eme távoli helyőrsége, mely a Föld legészakibb, állandóan lakott települése, 09:32 UT-kor 43 másodperces totalitást lát 16° magasan, mivel az árnyéksáv északi részéhez esik közel. Az árnyék északi fele az Arktisz nyílt térségét borítja el, míg a déli széle Észak-Grönland sok-sok fjordján seper végig. Miután elhagyta Grönlandot, az árnyék 09:38 UT-kor pályája legészakibb pontjára ér (83° 47´) a Jeges-tengeren. Lassan dél felé fordulva az árnyék elhúz a Ferenc József Föld és Svalbard (Spitzbergák) között, ahol az árnyék északi széle a György-földet, a déli széle pedig a Kvitoya Szigetet vágja ketté. Mire az árnyék Novaja Zemljára ér (10:00UT), a totalitás 2 perc 23 másodperc hosszú lesz, 31° horizont feletti nap magasságnál. Útvonala keresztezi a Kara-tengert majd a Jamal-félszigetnél Oroszország földjére lép 10:18 UT-kor.A fogyatkozás maximális pillanatára [1] 10:21:07 UT-kor kerül sor (északi szélesség 65° 39´, keleti hosszúság 72° 18´), amikor a Hold árnyékának tengelye a legközelebb van a Föld középpontjához (gamma [2] = +0.8307). A fogyatkozás hossza eléri a 2 perc 27 másodperces hosszúságot, az árnyék 237 km széles és 0,507 km/s sebességgel száguld. Az orosz Nadim városka (~46.000 lakos) közeli fekvése révén (mintegy 14 km-re a középvonaltól) ennél csak 1 másodperccel rövidebb totalitást lát.A következő órában az árnyék Közép-Ázsiát szeli át. Az árnyék mozgása jelentősen felgyorsul, pálya iránya délkeletiről keletire változik, mire eléri a terminátort. Oroszország középső része gyéren lakott, mindazonáltal néhány szerencsés város (pl. Megion, Nyizsnyevartovszk és Sztrezsevoj) a totalitás vonalában fekszik. Novoszibirszk, Oroszország harmadik legnépesebb városa (~1.4 millió lakos), csak 18 km-re terül el a középvonaltól. Itt a fogyatkozás 2 perc 18 másodperces, maximuma 10:45 Ut-kor van és a Nap 30° magasan látszik. Három és fél perccel később Barnaul (~600.000 lakos) 2 perc 16 másodperces teljességet élvez.Az árnyék négy ország találkozási pontjánál hagyja el az orosz földet: Oroszország, Kazahsztán, Kína és Mongólia. Miután keresztezte az Altáj-hegységet, a középvonal több száz kilométeren követi a kínai-mongol határvonalat, miközben a totalitás hossza a Nap horizont feletti magasságának csökkenésével szinkronban rövidül. Az árnyék, mialatt középvonala oda-vissza keresztezi a határvonalat, végül Kínában ér útja végére.Az Altáj kínai felén a teljes napfogyatkozás 10:59 UT-kor kezdődik, 1 perc 25 másodperces, a Nap 25°-os horizont feletti magasságban áll. A határ mongol felén az Altan-hegyek segítik az ég befelhősödését (a terület alig lakott, így ez nem nagy hátrány...) Tíz perccel később a kínai Hámi (mintegy 137.000 lakos) nagyfokú részleges fogyatkozást kap (0,998 mag.) 11:10 UT-kor. Hámitól 140 km-re keletre fekszik Dzsivu, melyet a középvonal csak 25 km-re kerül el. E kis városka lakói 1 perc 56 másodperces totalitást kapnak, 19°-os nap magasság mellett. Ezen terület időjárás szempontjából a legígéretesebb a fogyatkozás egész nyomvonalán. Ezt az országrészt keletről a Góbi-sivatag, nyugatról a Talikmakan-sivatag határolja, így védve van a Dél-Ázsiát nyáron sújtó monszun hatásaitól.Útjának maradék tíz perces szakaszán az árnyék átrohan Kína északi részén, a totalitás hossza tovább csökken, a Nap is egyre alább száll. Csiucsüan (~73,000 ember) az árnyék déli részén fekszik, ennek ellenére 1 perc 8 másodperc hosszú teljességet élvezhetnek lakói 11:15 UT-kor. Még keletebbre Hszian nagyvárosának lakói (~3,9 millió ember), mivel éppen kívül esnek az árnyéksávon, csak nagyfokú részlegességet láthat, 4°-os napmagasság mellett. A 106 kilométerre északra fekvő középvonalon még ekkor is 1 perc 35 másodperces a totalitás. Másodpercekkel később a Hold árnyéka finoman elválik a föld felszíntől, véget vetve a totalitásnak (11:21 UT). Két órás útja során a Hold árnyéka közel 10.200 kilométeres utat jár be és a föld felszín 0,4%-án ad csodás látványt.


Figyelem! UT időhöz +2 órát hozzá kell adnunk, mert mi ennyivel keletebbre vagyunk. Budapesten konkrétan 2 óra és 16 perc!!!!


Biztonságos szűrő használata nélkül TILOS a Napba tekinteni! Azonnali vakság lehet a következménye!


Mindezek után Budapesten 12:30-kor újhold van az Oroszlán 9. fokán!