Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2009. május 24., vasárnap

A felkészülés lezárása

"Ez az időszak az év elejétől folyamatosan érkező Fényerők hatására bekövetkezett energetikai változások és ennek okán történő lelki fejlődési szakasz lezárása. Ez abban mutatkozik, hogy érezhetően megnyugszunk, érezzük magunkban az Új Energiát és annak felemelő hatását, elfogadunk eddig zavaró dolgokat, mert tisztábban látjuk az összefüggéseket és fizikai környezetünkben is rendeződnek régóta húzódó függőben lévő ügyeink. Ez a nyugalom az elfogadás és a tudás bizonyossága bennünk. Szívünkben érezzük és tudjuk, hogy minden, mi történik velünk és körülöttünk, tudásunk és képességeink kiteljesedéséért történik.
Ez az időszakasz azért fontos, mert a most tudatosodó és megkötődő tanítások és energetikai változások lesznek iránymutatói a lélek további fejlődési szakaszának. Sokan döbbennek rá ebben az időszakban olyan isteni igazságokra, melyeket legbelül már sejtettek, csak nem engedték őket felszínre törni. Az év eleje óta folyamatosan felszínre jövő feladatok (melyek főleg a karmikus adósságok törlesztését és vállalásunk teljesítését szolgálják) megtisztítják a lelket, és segítik a Föld karmikus hálójának feloszlását is. Ez azért sűrűsödött az év első 4 hónapjába, hogy a lélek letehesse azokat a terheket, melyek a májusban kezdődő munkában hátráltatták volna. A május hónap az Új kezdet energiáira támaszkodva lelkünket szellemi erőnkkel átitatva állítja ,,csatasorba". Ez érthetőbb megfogalmazásban annyit tesz, hogy tudatosodik bennünk az, hogy mi magunk vagyunk felelősek Felemelkedésünk folyamatáért és létezésünk további sorsáért. Meg kell értenünk, hogy nekünk kell mindezért tennünk. Minden szinten. Döntöttünk sorunkról, ezért vagyunk itt. De teszünk is érte, hogy mindazt miért ide jöttünk megvalósítsuk, és lelki vágyainknak eleget tegyünk? Itt az idő, hogy elinduljunk a megvalósítás útján. Minden segítséget megkaptunk, és kapunk továbbra is, de ha mi nem mozdulunk, nincs ki vigyen:). Minden Utunk felé mutat. Merjünk rálépni és vállalt feladatainkat elvégezni. Nincs több halogatás, mert a felkínált lehetőség: maga a Tudatos Létezés, az Új Energiákba való belépés.

A hónap első 9 napja alkalmas arra, hogy mindezeken elgondolkodjunk és meditáljunk. Minden kérdésre választ kapunk, ha szívvel és nem ésszel figyelünk. A válasz bármilyen formában megjelenhet előttünk, nekünk csak észre kell vennünk. Utunk és lelki fejlődésünk iránya itt van mibennünk. Senki más nem tudja jobban, mire van szükségünk, mint saját lelkünk, mert az Örök Szellemi Létezés része. Tudatosítsuk hát magunkban erőnket és tudjuk, mindannyian hatalmas szellemek vagyunk, kik lelki részükkel a Földön megnyilvánulva gazdagítjuk az Univerzum csodáját. A kulcsszó most a pozitivitás. Pozitív gondolatok, melyek pozitív érzéseket keltenek és ezekből pozitív szavak és tettek születnek. Energiaszintünk megtartásához elengedhetetlen ez az erő. Mindenben meg lehet látni és találni a pozitív oldalt. Aki ezt nem hiszi, az nem veszi a ,,fáradtságot", hogy ezen egy kicsit dolgozzon, és szemléletét a pozitív energiákra hangolja. Ez elhatározás és akarat kérdése. Május 9-én telihold van. Ekkor két kapu is nyílik. A Holdkapu, melyen át elengedhetjük ragaszkodásainkat és mindazt a zavaró dolgot, mit felismertünk magunkban és képesek vagyunk szembenézni velük, ezáltal letenni (felajánlani) őket, hogy ne hátráltassanak többé. Nem kell mást tennünk csak tudatosan fel- és elismerni őket, nem bántani magunkat emiatt (megbocsátást gyakorolni önmagunk irányában) és kijelenteni, hogy elengedjük őket, és a Holdkapun keresztül felküldeni mindet a Fénybe. Angyalok érkeznek ebbéli szándékunk segítségére és mindegy ,,csomagot" elveszik tőlünk tudatosan felajánlott dolgainkat, hogy átvigyék a Kapun.
Ha e napon furcsán kóválygunk, mintha álmosak lennénk, akkor biztosak lehetünk az energiaállításban. Legyünk tehát minél tudatosabb előremozdítói fejlődésünknek, és fogadjunk minden értünk történő változást hittel, szeretettel és hálával. Próbáljunk mindent tudatosan a Létezés tisztaságából szemlélni, és tisztánlátásunk erejét behívva cselekedni. A tisztánlátás ereje megvilágítja gondolatainkat, így azok pozitív rezgéssel átitatva tudják felszínre hozni lelki érzéseinket, bennünket a harmónia rezgéseibe emelve...
Kellemes meditálást és tudatos szemlélődést Utatokon."