Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2009. június 3., szerda

2009. Június

A "megigazulás" energiái

2009. hatodik hava a megigazulásról szól. Ez a megigazulás megtisztítja lelkünket azoktól a negatív viselkedésmintáktól, melyeket régóta hordozunk magunkban és nem akartunk eddig tudomást szerezni róla. Június imigyen a szembenézés hónapja is. Nincs több tagadás, vagy ha van is, értelmetlenné válik. Minden, mi utunkat hátráltatná felszínre bukkan. Az év első fele ezzel a hónappal zárul le, így a következő szakaszba igaz szándékkal és érzésekkel léphetünk be. A május felkészített bennünket a munkára és lélekcsaládjainkkal való együttműködésre. Tiszta érzések és gondolatok kellenek azonban a tiszta szándék megvalósításához.

Képesek vagyunk-e szembenézni önmagunk gyengeségeivel? Felismerjük-e magunkban változásra való igényünket, és hajlandóak vagyunk-e tenni mindezért?

A válasz rajtunk áll… de ennyi nem elegendő. A választást cselekedet kell kövesse. A cselekvés pedig a megtisztulással, az igazság elfogadásával kezdődik. Az igazság az, ha megértjük magunkban a végtelen pillanat lehetőségét, azaz felismerjük azokat a gondolatainkat, melyek túlzottan a múlthoz, illetve a jövőhöz láncolnak minket, ezáltal vonva el energiáinkat lélektestünkből.

Ebben a hónapban érkező energiák segítenek, hogy átértékeljük viszonyulásunkat fizikai környezetünkhöz és az időhöz is. Ne féljünk visszanézni és felismerni egy-egy döntésünk következményét, de ne süllyedjünk bele az emlékbe rosszallással, vagy önigazolást keresve. Amennyiben felismerjük az akkori történés lezártságát és megértjük - itt a mostban már nincs hozzá közünk, képesek leszünk elengedni az azzal összekötő energetikai kötelet. Nem kell minősítés, magyarázkodás, csak szeretetteljes elfogadás. Most ez vagyok, az akkori mostban az voltam. Hogyan is gondolnám ugyanazt, ha nem így történik… ez az igazság.

Te mindig te vagy, ahogy mindenki az, ami: Létező. Ez a létezés az, ami számít, és ez a létezés idő nélküli és igaz. Ha kilépsz a magadra kényszerített vagy elvárt szerepből, először csak gondolatban és érzésben, megértheted. Nincs jövő, ahogy múlt sincs MOST nélkül!
Az vagy, amit önmagadról gondolsz, aminek önmagadat tartod. Ki tudja rólad igazságot? Mindenki a sajátját látja bele a másikba, de ha nem hazudsz tovább önmagadnak, te megláthatod magadban: ki is vagy te valójában.

Ebben segítenek a megigazulás energiái! Hogy meglásd, feltárd magadban az isteni igazságot, mely a gyökered. Hogy képes legyél mindezt felismerni, és ne rögtön letagadni, de esélyt adni magadnak, hogy megvizsgáld a lehetőséget: mennyiben vonatkozik ez rám? Akármilyen emlék, érzés vagy gondolat is ötlik fel benned a hónap során, nem véletlenül történik. Azért tárja eléd lelked a létezésed mélységeit, hogy megértsd önvalód. Hogy az igazság fényében pillantsd meg magad és ne mások rád vetülő árnyjátékának higgy! Nincs miért szégyenkezned vagy szomorkodnod. Minden felismerés közelebb visz a tiszta isteni igazsághoz: Fény vagy! Az árnyékot csak te teremted magad köré, éppen ezért csak te szüntetheted meg.
Hogyan? Szembenézéssel, felismeréssel, elfogadással és elengedéssel. Így emelkedhetsz felül és tisztulsz meg a Szeretet erejében.

Engedd hát, hogy felismerj és engedd magadba a megigazulás tisztító, feltáró energiáit. Szeretettel fordulj önmagad felé, hogy szeretettel fogadhass el mindent, mi rólad szól. Az Isteni igazság örök és változatlan.


Ez a hónap a testi megtisztulásban is segít. Érdemes odafigyelnünk étkezésünkre és a mozgásra is. Érdemes egy kis böjtöt is tartanunk, természetesen figyeljünk a fokozatosságra, ne vigyük túlzásba. Töltsünk elegendő időt a szabadban és szívjuk magunkba a természet megújító erejét. A fák készségesen segítenek ebben: álljunk szorosan egy számunkra tetszetős fa elé, üdvözöljük, hajtsuk homlokunkat a fa törzsére úgy, hogy homlokcsakránk érintkezzen vele. Tenyerünket kétoldalt helyezzük a fára. Most küldjünk szeretetet magunkon át (csakránkon keresztül – szívünkből), és érezzük a Létezésbeli összetartozást. A fa életenergiája fog bennünk áramolni, ezáltal a természet szerves részeként élhetjük át magunkat. Tégy így ameddig és ahányszor jól esik. A természet nem fukarkodik az energiával, csak részévé kell válnod, hogy befogadhasd. Ez a kis gyakorlat nagymértékben tisztító hatású, mind a testre, mind a lelki energetikai rendszerekre. Segít abban is, hogy felismerd a Létezés igazságát.

Keresd meg magadban ezt az Igazságot, hogy tisztán láthass!A hónap fontos napjai:

Június 7 – Telihold és tízmilliószoros nap. Tökéletes együttállás a felismert és megértett, nem kívánatos tulajdonságok és érzések elengedésére. Angyalok egy nagyobb csoportja érkezik a földi szférába. Feladatuk a negatív erők átsugárzása. Azaz minden elengedett félelem és negatív energia Fénybe való át-transzformálása. Kérjük segítségüket saját negatív energiáink Fénybeolvasztásáért. Sugározzuk át magunkat angyali energiákkal, és mintegy röntgenképen lássuk meg, hol kell tisztogatnunk. Ezt úgy tehetjük, ha megkérjük az angyalokat meditációban, hogy energiaképünket állítsák elénk és világítsák át. Ahol sötét foltot látunk az átsugárzás során, ott negatív energiablokk van. Ismerjük fel, milyen terület az, és küldjünk szeretetet oda. Minden területnek megvan a maga jellegzetes üzenete, de erről számos anyag hozzáférhető.

Június 21 – A hónap legintenzívebb napja. Az energiák kicsúcsosodása. Sok olyan helyzet kerül utunkba, melyekben tovább nem tagadhatunk. Előfordulhat, hogy lehullnak a leplek: feltáró beszélgetések, vallomások, helyzetek szereplői lehetünk. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk van takargatnivalónk, csak azt, hogy egy-egy ilyen helyzet, vagy az abban való akár passzív részvétel, közelebb visz önmagunk megértéséhez. Létezésünk megértése és indítékaink felismerésének ideje ez, akár egy korábban hasonló helyzetben való részvételünk tanulságaként. Legyünk megfigyelők és próbáljuk megérteni, miképpen és mennyiben vonatkozik a velünk történő helyzet ránk. Mit tanít, mit tár fel, milyen irányt mutat…?

Engedjük be a megigazulás energiáit magunkba, hogy megtisztulva és önmagunkba vetett hittel telve léphessünk tovább utunkon, átadva magunkat az újabb, júliusban érkező tanító energiáknak.