Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2011. január 4., kedd

Az anyag csak illúzió


"A fizikusok rájöttek, hogy a mindenség nem egyenlő az üres űrben lebegő anyaggal, hanem színtiszta energia.
A kvantumfizika nagy felfedezése, hogy az addig anyaginak vélt atomok valójában energiaörvények, amelyek folytonosan rezegnek és pörögnek, miközben energiát sugároznak ki magukból. Mivel minden atomnak megvan a csak rá jellemző energiajelzete (a fordulatszáma, azaz spinje), a belőlük felépülő molekulákat is kézenfekvően meghatározott energiaminta jellemzi. Eszerint tehát a mindenség valamennyi anyagi struktúrájához - önöket és engem is beleértve - sajátos, csak rá jellemző energialenyomat tartozik.
Az atom is végtelenül kicsiny energiaörvényekből, forgószelekből épül fel, amelyeket kvarkoknak és fotonoknak nevezünk. Távolról az atom elmosódott gömbnek látszana. Ahogy azonban ráközelítenénk, körvonalai egyre bizonytalanabbá válnának. Az atom felületére érve az egész részecske eltűnne. Egyszerűen semmit sem látnánk. Valójában az atom anyagi szerkezete után kutatva mindenütt csak a hiányba ütköznénk. Az atom ugyanis nem anyagból való, a király meztelen! Az atomok láthatatlan energiából és nem kézzel fogható anyagból épülnek fel!
Az anyag egyazon időpillanatban viselkedhet szilárd részecskeként és anyagtalan erőtérként, hullámként. Mikor a tudósok anyagi tulajdonságait - például a tömegét és súlyát - vizsgálják, csodák csodája, megfogható anyaggá válik. Mikor azonban ugyanezeket az atomokat elektromos feszültséggel és hullámhosszal jellemzik, hullámtermészetűek lesznek.
Sajnos azonban a kvantumfizikai felfedezések ellenére az orvosok és a biológusok továbbra is holmi mozgó robotként tekintenek az emberre."
(dr. Bruce Lipton sejtbiológus : A TUDAT a belső teremtőerő)