Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2008. február 6., szerda

Arcturus üzenete

Részletek:
Ezt az üzenetet az egész emberiségnek szánjuk: engedjétek el, adjátok meg magatokat, ne álljatok ellen a változásnak, mert ez az egyik legfontosabb tényező, amely életeteket befolyásolja ebben az időszakban! Nem hangsúlyozhatjuk eléggé ennek fontosságát, mert létfontosságú megválni mindazon elavult módszerektől, amelyek nem szolgálják többé a legfőbb jót. Fontos továbbá, hogy sokan összejöjjenek ebben az időszakban. Ez az együttműködés időszaka, az energiák nagyban támogatják az összekovácsolódást. Sok lélekcsoport egyre nagyobb projekteken kezd dolgozni. Bőségesen kapnak támogatást minden erőfeszítésükhöz.
Sokan nagy változást tapasztalnak a kapcsolataikban is. Azok, akik még mindig a régi paradigmával küszködnek, egyre nehezebben tudják fenntartani munka- és párkapcsolataikat. Küszködni fognak ezzel, ráadásul azok az energiák, amelyek a Nagy Központi Napból érkeznek, felerősödnek, és még nagyobb káoszt teremtenek a kapcsolatokban. Abban a pillanatban, hogy megváltoztatják a gondolataikat, megemelik a tudatukat és belépnek a gondolkodás új paradigmájába, amely a legfőbb jót szolgálja, észre fogják venni, hogy mintha egy új létezés áramlásába kerültek volna. Bár néhány kapcsolat talán véget ér, az általános trend az lesz, hogy javul a kommunikáció, és több szeretet jelenik meg a kapcsolatokban. Az energiák elősegítik a váltást a mélyebb megértés, együttműködés és a legfőbb jó felé való együttmunkálkodás irányában. Azok, akik már most az ötödik dimenziós energiákkal dolgoznak, egyre nagyobb és nagyobb csoportokhoz vonzódnak, amelyek együtt dolgoznak és támogatják egymást. Belekerülnek abba az energiába, amelynek segítségével lélekcsoportjukban tudnak dolgozni, amelyre összetartás, együttműködés és harmónia jellemző, és amelyben a bőség és öröm a korábbinál is hangsúlyosabbá válik. Erőfeszítéseik exponenciálisan megnőnek. E csoportokon belül az együttműködés nagyon nagy méreteket ölt, és igen komoly szintű szolgálatot tesz az emberiségnek a szeretet energiájából kiindulva. A bolygókból és a Holdból érkező galaktikus energiák tovább segítik a helyzetet, és számos grandiózus terv gyümölcsöt hoz, amelyen a Fénymunkások már ma elkezdtek dolgozni.
Arra kérünk benneteket, hogy álljatok szilárdan, egyenesen, mert sokakat közületek megpróbál ez a folyamat! Legyen hitetek, higgyetek magatokban! Értsétek meg, hogy ezek a próbák azért érnek benneteket, hogy felerősítsenek bizonyos tapasztalatokat, és hogy könnyedén át tudjatok lépni az új energiába. Arra kérünk benneteket, hogy jöjjetek össze csoportokban, és meditációban lássátok magatok előtt a legtökéletesebb, legörömtelibb, legszebb Földet, amelyet csak elképzelni tudtok!
A bőség forrásai hatalmasak, és mivel tisztelitek a Földanyát és forrásait, ő majd bőségesen megjutalmaz benneteket. Az univerzum törvényei együtt rezegnek majd veletek és grandiózus tervetekkel. Tudjátok mélyen a szívetekben, hogy jobban szeretnek benneteket, mint hinnétek, hogy természetetek mérhetetlenül isteni, hogy terveitek végtelenek, hogy erősek vagytok, hogy teremteni tudtok a gondolataitokkal! Tudjátok ezt, kedves emberek, és szabaduljatok meg egyszer és mindenkorra a korlátoltság, az elválasztottság érzetétől! Tudjátok, hogy egyek vagytok!