Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2012. június 22., péntek

Egy nyugdíjas levele


Kaptam egy levelet, amit minden kommentár nélkül megosztok.
Tisztelt politizáló elit!
Ti kinek a pénzén szereztétek a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen vagy Jogi  Egyetemen a diplomátokat? Érvényesnek tekintitek-e egyáltalán? A most  megvetett, nyűgnek tekintett öregek etettek, ruháztak, taníttattak!
Vannak szüleitek, vagy ti más bolygóról kerültetek ide?
A havi milliós keresethez szükség van a nyugdíjasok filléreire is? Nem  ártana, ha a fiatalok is tisztába lennének vele, hogy nem kegyelemkenyeret  akarunk, de egy átdolgozott élet után a magyar nyugdíjas is megérdemelne  annyit, mint egy osztrák, német vagy szlovén nyugdíjas, és megérdemelné, hogy  embernek tekintsék, ne pedig egy szükséges szavazógépnek!

Nyugdíjas Barátaim!

Az 1930-as, 40-es, 50-es évek szülöttei! Mi megtapasztaltuk, láttuk, és éltük  a háborús eseményeket és azok következményeit. A lerombolt országot. Ez a  korosztály volt, aki eltakarította a háborús romokat. Építette gyermekei  számára az alapokat. Szépítette környezetét. A vidéki lakosságnak nem kis  terheket jelentett a 60-as,70-es, 80-as években:
 - Az úthálózat, járdaépítés,
 - villamoshálózat, a
 - vízvezeték- és csatornahálózat, a
 - telefon- és a
 - gázvezetékrendszer építéséhez a hozzájárulás.

Szabadnapjukon és munka után, társadalmi munkában a gyári munkások,  bányászok, parasztfiatalok gyermek- és munkásüdülőket, kulturális  létesítményeket, gyárakat, üzleteket, vasutat, parkokat stb. építettek. Kézzel mozgatható csigákkal vonszolták fel az emelvényre az anyagot,  talicskával egyengették a talajt, daruk és emelőgépek hiányában. Ők ma a  nyugdíjasok.  
Ez ma az a korosztály, aki minimál nyugdíjból él.
Ez a korosztály az, aki méltatlan helyzeteknek van kitéve.
Döntenek sorsuk felől azok, akiknek milliós összegű a havi jövedelmük.  A küzdelmes munkás években megfáradt emberek pedig, egyik napról a másikra tengődnek.  Ha kifizetik a havi számláikat, a 10 ezrekre rugó gyógyszereiket kiváltják,  néha egy szemüveg, műfogsor is nagy anyagi terhet jelent számukra. Még  boldogok is lehetnek, ha marad néhány garasuk, és a turkálóban tudnak  maguknak vásárolni.
.
 Valójában:
Tanulhattak ingyen annak idején, esti és levelező tagozaton. Most az újabb  megalázás! Felelős emberek kijelentik, hogy nyugodtan adhatnak a határon túli  magyaroknak szavazati jogot, hiszen a nyugdíjas sem fizet adót.

Ezt a hazugságot!

Hiszen 40-45 évig fizetett, amit soha nem fog vissza kapni, hiszen meg sem  éri. A sok munka elnyűtte - már azokat, akik akkor is nem a népből éltek és  ma is ezt teszik - a megélhetési gond felemészti a nyugdíjasok többségét.  Ennyire kell a húsos fazék megtartásához a határon túli magyarok szavazata,  hogy még a tisztességben megőszült nyugdíjast is le lehet hazudni a  térképről? Csak addig kellett, míg behúzta az ikszet? Most már saját  országában sokadrendű állampolgárnak minősül! Ezért kellett volna ésszel és  nem szívvel szavazni!
 .
 És be is villannak a tanultak:

 Katona József. Bánk Bán. Tiborc panasza.

 „Ők cifra márványos házakat építenek, ahova nekünk belépni nem szabad.  Ha egy beteg feleség, vagy egy szegény himlős gyerek, megkívánná. Lesújtunk  egy galamb fiat. Tüstént kikötnek. De aki száz, meg százezret rabol, bírája  lészen annak, akit a szükség garast rabolni kényszerít.”
 .
 Megjegyzés: Tévedés, hogy a nyugdíjas nem fizet adót. Egy nyugdíjas házaspár,  ha mondjuk mindketten 100-100 ezer Ft nyugdíjat kapnak, évente 2,4 millió  Ft-ot, akkor, ha ezt vásárlásra, energiára, más szolgáltatásra költik, akkor  27 % ÁFA-t mintegy 600 ezer forintot fizetnek be az államnak. Ha saját  lakásuk van, akkor mintegy 50 ezer Ft ingatlanadót vagy házadót fizetnek, ha  kocsijuk is van 20-30 ezer Ft gépjárműadót is fizetnek, ha banki betétjük van  kamatadót is fizetnek ... Soroljam még?
 .
Tisztelt nyugdíjas barátom!


Te nem eltartott vagy, hanem adófizető! A külföldiek és a kiskorúak nem  fizetnek adót. Tehát nem is indokolt ilyen alapon a szavazati jog.

Én még hozzátenném, hogy a nyugdíjunkat a nettó fizetésünk alapján állapították meg, tehát az adót már akkor leróttuk !!!!!!

Egy nyugdíjas

Keserű sorok, de ebben az országban mindent meg lehet tenni...