Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2015. augusztus 23., vasárnap

Dalai Láma: Szekuláris etika 1. rész


A Dalai Láma
 világnak szóló felhívása
Az etika fontosabb, mint a vallás
Franz Alt

Előszó
„Nem ismerek ellenséget”

„Nem ismerek ellenséget. Csak olyan emberek vannak, akiket még nem ismertem meg”, mondta nekem a Dalai Láma már 20 évvel ezelőtt. „Az ellenségeitől tud az ember a legtöbbet tanulni. Bizonyos értelemben ők a legjobb tanítómestereink.” Ilyen bölcsen és ugyanakkor realistán beszél a világ valószínűleg legprominensebb és ezzel egyidőben egyik legidősebb Menekültje, 56 éves indiai számkivetés után. Jóllehet 1959 óta a Kína által megszállt hazájától távol kell éljen, nincs benne semmi gyűlölet a kínaiakkal és a kínai vezetőkkel szemben. Ellenkezőleg. „Természetesen a kommunista vezetőkért Pekingben is imádkozom”, mondja, aki magát néha „kommunista buddhistának”, vagy „buddhista kommunistának” nevezi, és nevetve fűzi hozzá: „Európában a Zöldeket választanám, mert a környezetvédelmi problematika a túlélésünk kérdése.”
         33 év alatt több mint 30-szor találkoztunk, 15 TV interjút készítettünk egymással. Ritkán volt ilyen empatikus és humorral teli beszélgetőpartnerem. Senki nem nevetett többet, mint ő. Nem véletlen, hogy a közvélemény-kutatások szerint a világon a legszimpatikusabb ember. A vallási vezető számára egyre fontosabb egy valláson túlterjedő etika. Ma pedig egy vallás vezető részéről egyedülálló dolgot mond: „Az etika fontosabb, mint a vallás. Nem egy bizonyos vallás tagjaként jövünk a világra. De az etika velünk született.” Egyre gyakrabban beszél világszerte előadásaiban egy „szekuláris (világi, nem vallásos) etikáról, minden valláson túl.” Albert Schweitzer ugyanezt az ügyet a „minden élet előtti tiszteletnek” nevezte.
         A Dalai Láma e világi (szekuláris) etikája szétrobbantja a nemzeti, vallási és kulturális határokat, és olyan értékeket mutat fel, melyek minden emberrel veleszületett, és általánosan kötelező. Ezek nem külső, anyagi értékek, hanem olyan belső értékek, mint figyelmesség, együttérzés, szellemi iskolázottság, valamint a boldogságra való törekvés. „Amennyiben mi magunk boldogok akarunk lenni, együttérzést kell gyakorolnunk, és ha azt akarjuk, hogy mások boldogok legyenek, ugyancsak együttérzést kell gyakorolni. Mi valamennyien szívesebben látunk nevető, mint zord arcokat”, mondja a Dalai Láma.

         A Dalai Láma egyik központi meggyőződése: A boldogság után való törekvésünkben, és abban a kívánságban, hogy elkerüljük a szenvedést, minden ember azonos. Ebből erednek az emberiség legnagyobb eredményei. Ezért kellene, hogy egy olyan identitás alapján kezdjünk el gondolkozni és cselekedni, mely a „mi emberek” szavakban gyökerezik.
         Háborúk a közel-keleten és Ukrajnában, Szomáliában és Észak-Afrikában, 20 millió menekült világszerte, polgárháború Nigériában és Afganisztánban, a klímaváltozás és a környezetvédelem krízise, a globális pénzügyi válság és a világ éhezése: a Dalai Láma véleménye, hogy egy világi (szekuláris) etika nélkül mindezeket a problémákat nem tudjuk megoldani. A következő beszélgetésben közzéteszi és kibontakoztatja forradalmi téziseit. Amit a Dalai Láma javasol, az az empátia és az együttérzés forradalma – minden eddigi vallás forradalma. Empátia és együttérzés nélkül a Fejlődés (az Evolúció) egyáltalán nem történt volna meg.
         A párizsi szatíra újság „Charli Habdo” szerkesztősége és a zsidó szupermarket elleni iszlámista terrortámadástól megrendülve a Dalai Láma 2015. januárjában a következőket mondta: „Vannak olyan napok, amikor azt gondolom, jobb lenne, ha többé semmilyen vallásunk nem lenne. Minden vallás és minden szent irat erőszak-potenciát rejt magában. Ezért van szükség egy vallásokon túli szekuláris etikára. Az iskolákban fontosabb az etikaoktatás, mint a vallásoktatás. Miért? Mert az emberiség túlélése érdekében a közösség öntudata fontosabb, mint az elválasztó dolgok állandó kiemelése.” Ez a felismerés indító gyújtás volt a következő interjúhoz.
         Itt van az új üzenete, mely a világot meg tudja változtatni.
         2015. július 6-án lesz a Nobel Békedíjas 80 éves. Ebből az alkalomból jelenik meg ez a kis könyv minden világnyelven egyszerre.
                                                                                     Franz Alt

Baden-Baden, 2015. március

Eördögh Kristófnak köszönhetően ezt az anyagot megosztom veletek folyamatosan. (KVM)