2015. augusztus 24., hétfő

Dalai Láma: Szekuláris etika 8. rész


A DALAI LÁMA SZTORI
EGY MEGINDÍTÓ ÉLET TÖRTÉNETE

2011. óta a Dali Láma csak vallási vezetője Tibetnek – politikusként már 4 éve nyugdíjas. Ezzel befejeződött egy 500 éves Dalai-Láma-Tradíció, és mindezt önként. Mikor volt az emberiség történetében ilyen önkéntes lemondás a hatalomról?
         30 találkozás alkalmával egyetlen egyszer sem hallottam őt panaszkodni, jóllehet a hazájában uralkodó nehéz körülmények gyakran kétségbeejtőek voltak. Sokkal inkább vidámnak láttam, és nevetve találkoztam vele. Minden szenvedés és igazságtalanság ellenére – kínai politikusok és újságírók hazugnak nevezik, és gyalázkodnak a Dalai-Láma-Klikk ellen – ő vidám és optimista marad. Mikor egyszer megkérdeztem, miért nem idegesíti fel magát ilyen nehéz szituációkban, ezt mondta: „Miért kellene felidegesítsem magam? Akkor le is kellene nyugtatnom magam. Az pedig túlságosan fárasztó lenne nekem.”         Egy svájci rádiós kolléganőm mesélte nekem, hogy interjút készített Indiában a Dalai Lámával. Otthon Zürichben lejátszotta a művet a kollégáinak. „Ezt nem lehet leadni”, volt a reakciójuk, „mindig nevet.” Tehát felhívta Indiát, és megkérdezte a Dalai Láma munkatársait, mikor jön újra Európába – az interjút újra fel kell venni, de kérem, nevetés nélkül. „Nem probléma” volt a válasz, „egy hét múlva a frankfurti repülőtéren átszáll, ott újra fel tudja venni a beszélgetést.”
         A kolléganő tehát Frankfurtba repült, és kérte: „Kérem, Őszentségét, nevetés nélkül!” Őszentsége egyetlen egyszer sem nevetett a beszélgetés alatt. De utána, amikor a magnetofont kikapcsolták, 10 percen keresztül nevetett megszakítás nélkül. „Bocsánatát kérem”, mondta az újságíró hölgynek, „de hátralékban vagyok, nevetés nélkül egyszerűen nem tudok élni!”
         „Miért és min kell nevetnie?” - kérdezett vissza. A felelet ez volt: „Mindig arra gondolok, hogy mi emberek mi mindent csinálunk itt a Földön. Azon gyakran kell nevetni!”


         Hat elv érvényes számára egészen alapvetően: Először – a legfontosabb az erőszakmentesség. Ez az ő vezetése alatt a tibeti békeharc szimbóluma lett. Alkalomadtán idézi Jézus Békeszeretetét a Hegyi-beszédből. Másodszor – ugyanolyan jelentős a számára a tolerancia. „Nem lehet világbéke vallási béke nélkül” - mondja pontosan úgy, mint Hans Küng a „Weltethos” (Globális Etika) könyvében.
         A harmadik Elv: Minden vallást egyedülállóságában elfogadni. Negyedszer: A Kérdésemre az utolsó TV adásban, hogy mi ma a vallás, a kelet pápája a következőt válaszolta: „Vallásos az, aki a teremtés megóvásán együtt munkálkodik.” Ezzel az egyre sürgősebbé váló vízkérdésre mutat rá az egész Himalájában: „Itt 2 milliárd ember túléléséről van szó.”
 Az ötödik elvével alkalmanként problémája van, meséli szemtelen kuncogással. Több türelmet kell tanulnia. Erre azonban gyakorlási lehetősége van a kínai politikusokkal való érintkezésben. Ismét nevet.
         Még a hatodik elvével kapcsolatban is - a halál és az újraszületés - tud viccelődni. Van sejtése arról, mi jön a halál után: „Ha a pokolba jutok, mindenesetre szabadságot fogok kérni, mert feltétlenül tudni akarom, hogy megy itt a Földön tovább.”
         A jelenlegi politikusok közül senki nem hisz úgy – szinte gyermeki naivsággal – a politikai csodában, mint a Dalai Láma: „Egy nap jól fogunk Kínával együttműködni.” Amikor hitetlenül néznek rá, utal a német-francia barátságra, vagy a német-lengyel kibékülésre. „látható, hogy másként is lehetséges!”
         Nagy reménye két népességi csoport Kínában: a fiatalok, és az időközben 400 millióra növekedett hívő, aki Kínában buddhistának vallja magát, és gyakorolják is azt. Kína kommunizmusában hatalmas szellemi vákuum uralkodik. „Mit jelent 65 év kommunizmus 1300 év tibeti buddhizmusával szemben?” - kérdezi a lhasai szerzetes.
         A világ tetején egy számunkra szinte elképzelhetetlen szellemi harc zajlik a világ legvallásosabb népe, és a jelenleg a planétán a legmaterialistább ideológia között. E birkózás kimenete az egész világ jövője számára döntő lesz. Egyesek gondolhatnák: Ez Dávid Góliát ellen. Bizonnyal, mondja a tibeti: „A dolog kimenete ismert.”
         Az erőszakmentesség nem jelenti a Dalai Láma számára az alattomosságot. Mint mindig, megkívánja a szellemi világosságot. Így a kínai megszállóknak felrója a kulturális népirtást, és az összehasonlíthatatlan kulturális barbárságot a világ tetején. Alexander Szolzsenyicin ehhez ezt mondja: „A holokauszt, mely Tibetre jött, leleplezte a kommunista Kínát, mint kegyetlen és embertelen hóhért – brutálisabb és embertelenebb, mint a világ bármely kommunista rezsimje.”
         Tibet régi határai között körülbelül 6 millió tibeti él. Pekingnek olyan tervei vannak, hogy oda 20 millió kínait telepítsen be. Egyre kérdezi a Dalai Láma, mennyire reménytelennek kell legyenek a honfitársai, ha az utóbbi 4 évben 135 tibeti égette el önmagát – a kínai megszálló politika ellen tiltakozásként.
         A kérdésre, hogy majd 80 évesen olyan fit, azt feleli – természetesen nevetve: „Egészen egyszerű dolog: 50 éve nincs vacsora!” Minden este fél hétkor lefekszik. Alszik 3 óra 30-ig. Meditál úgy 7-ig, reggelizik, és azután elkezdi a munkát.
         A Dalai Láma egyszerre több etikai és spirituális értéket testesít meg: ellenállás az erőszakos uralommal szemben, a kapitalizmus kritikája (hasonlóan a pápához), az állatok szeretete, elkötelezettség a környezet mellett és az atomfegyverek ellen. Ezt a listát olvasva úgy tűnik: ez egy nyugati baloldali program. Őt azonban nem lehet ideológiailag kisajátítani.
         Ő üldözött és Nobel békedíjas – és megvilágosodottnak tartják. A lelkekért folytatott harcban legyőzhetetlen. Különben: egy német értelmiségi egyszer azt kérdezte: „Őszentsége, hogy jutok a leggyorsabban a megvilágosodáshoz?” A felelete: „A legjobb, ha elmegy az orvoshoz, és adat magának egy injekciót.”
Ezt meg kell élni. 2014. nyarán Hamburgban, a kongresszusi központban négy nap egymás után 7.000 ember jött az előadásait meghallgatni. A Dalai Láma négy napig beszélt, naponta 5 órát is, minden jegyzet nélkül. Sokan nevettek, egyesek sírtak, és valamennyien koncentráltan hallgatták. Hogy csinálja? Sokat tud nekünk mondani.

Franz Alt


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése