Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2009. október 19., hétfő

Az ego kialakulása

Az újszülött teljesen tehetetlen. Mások segítsége nélkül képtelen a túlélésre. A gyermek ugyan tehetetlen, és másoktól függ, ám elméje úgy értelmezi ezt a függőséget, mintha ő volna az egész világ középpontja. A gyerek azt gondolja magában: "Valahányszor elsírom magam, anyám azonnal rohan, amikor éhes vagyok, csak jeleznem kell, és már kapom is a mellét. Amikor pedig átnedvesedik a pelenkám, elég egy halk nyikkanás, és máris jön valaki és kicseréli."
A gyermek úgy él, mint egy császár. Valójában azonban teljesen tehetetlen és gyámoltalan, az apja és az anyja, a családja és a gondviselői mind segítségére vannak a túlélésben. Nem ők függnek a gyermektől, hanem a gyermek függ tőlük. Ám a gyermek elméje ezt úgy értelmezi, mintha körülötte forogna, mintha egyes - egyedül érte létezne az egész világ.
Mihelyt kiléptél a családi körből, problémák merülnek fel az életedben - hiszen senki sem törődik veled olyan gondosan, ahogyan édesanyád tette, és senki sem aggódik érted úgy, ahogyan valaha az apád. Helyette mindenütt csak közönyre lelsz, és az egód sérüléseket szenved.
Ám mostanra ez a viselkedésminta rögzült.
Amikor a többi gyerekkel játszik, megpróbál uralkodni felettük, amikor iskolába megy, igyekszik hatalmat szerezni, első eminenssé, a legfontosabb diákká akar válni az osztályában. Felsőbbrendűnek hiszi magát, ám rá kell döbbennie, hogy az összes többi gyerek is ugyanúgy meg van győződve a saját felsőbbrendűségéről. És megkezdődik a viszálykodás, az egók küzdelme és összecsapása.
Az ego pusztán egy védelmező burok - melyre a gyermeknek szüksége van a tehetetlensége miatt.
A gyermek önzővé válik, az egója kialakulásával felmerülnek az életében a problémák, amelyekkel szembe kell néznie.
Az egód nem engedni, hogy beleszeress valakibe. Az egód azt szeretné, hogy mindenki behódoljon neked; ám nem hagyja, hogy te bárkinek is behódolj - márpedig a szerelem csak akkor köszönt be, amikor te átadod önmagad. Ha kényszerítesz valakit a behódolásra, az utálatos és romboló dolog, melynek semmi köze a szeretethez.
(Osho: Szerelmesen)