Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2008. augusztus 22., péntek

Elengedések

Elengedem a veszteség érzését.
Elengedem a nélkülözés érzését.

Elengedem azt az érzést, hogy nem kaphatok meg mindent, amit akarok.
Elengedem a szegénység érzését.
Elengedem a bűntudat érzését.
Elengedem a szakítással járó fájdalom érzését.
Elengedem a harag és kudarc érzését.
Elengedem a becsapottság, és csalódás érzését.
Elengedem a bizonytalanság érzését.
Elengedem, hogy ne nézzek szembe az élettel és önmagammal.
Elengedem mások gondoskodásával és együttérzésével szembeni függőségemet.
Elengedem azt a félelmet, hogy elveszítem spirituális értékeimet.
Elengedem azt a meggyőződést, hogy manapság és az én koromban nem lehet jól fizető állást kapni.

Elengedem azt a viselkedés mintát, hogy önértékelési problémákat gyártok.
Elengedem a szegénység körül forgó gondolataimat.
Elengedem a kilátástalanságomat.
Elengedem a közlekedési dugó miatt érzett dühömet.
Elengedem mások viselkedése miatt érzett dühömet.
Elengedem az elutasítást.
Elengedem a súlyfeleslegemet.
Elengedem a betegségeimet.
Elengedem a többiekkel szemben érzett fenntartásaimat.
Elengedem a korlátaimat.
Elengedem a mindennapos stresszt.
Elengedem az aggodalmaimat és mérgelődéseimet.
Elengedem azt a hitet, hogy kudarcot vallottam.
Elengedem azokat a döntéseimet, amelyekkel saját magam büntetem.
Elengedem a visszautasítottság tapasztalatát.
Elengedem a tehetetlenség tapasztalatát.
Elengedem azt a meggyőződésemet, hogy nem érdemlem meg a bőséget és a harmóniát.
Elfogadom a belső vezetésemet.
Elfogadom az életemet és életerőmet.
Elengedem a bennem lévő valamennyi áldozat- és rabszolga programot.
Elengedem a megalázottság érzésének minden formáját.
Elengedem a korábbi időkből származó bűntudatomat.
Elengedem a korábbi időkből származó kisebbségi érzésemet.
Elengedem a félelmet, hogy nem vagyok elég jó.
Elengedem a tehetetlenség érzését.
Elengedem a félelmet, hogy nemet mondjak.
Elengedem a testi, lelki, szellemi büntetéssel szembeni félelmemet.
Elengedem a kiszolgáltatottságtól való félelmemet.
Elengedem azt a félelmem, hogy újra szolgálnom kell valakit.
Elengedem a korábbi időkből származó bűntudatomat, egy harmadik személlyel szemben, akivel rosszabbul bántak, mint velem.
Elengedem a azokat a negatív érzéseket és rosszindulatot, amelyet mások tanúsítottak vagy tanúsítanak velem szemben.
Elengedem azt a meggyőződést, hogy nem érdemlek meg jobb bánásmódot, mit azok az emberek, akiknek rosszul megy soruk.
Elengedem azt a mintát, hogy meg kell büntetnem saját magam.Elengedem azt a programot, hogy mindig magas teljesítményt nyújtsak.
Elengedem az önelutasítás minden mintáját.
Elengedem azt a kényszert, hogy szolgálnom kell másokat.
Elengedem az elnyomás minden formáját.
Elengedem azt a kényszert, hogy mindig mások rendelkezésére álljak.
Elengedek minden sokkot és a sokk hatásait.
Elengedek minden szomorúságot.
Elengedem azt a félelmet, hogy nincs rám szükség.
Elengedem azt az érzést, hogy haszontalan és értéktelen vagyok.
Elengedem azt a félelmet, hogy nem szeretnek feltétel nélkül.
Elengedem azt a félelmet, hogy hibát követek el.
Elengedem a partneremmel szembeni bűntudatomat.
Elengedem a saját erőmtől és hatalmamtól való félelmet.
Elengedem az önkínzás, az önlealacsonyítás, önpusztítás, az önvád, önkritika és az önsanyargatás minden formáját.
Elengedem a mintát, hogy mindig kételkedem saját magamban.
Elengedem azt a meggyőződést, hogy keményen kell dolgoznom, ha boldogulni akarok az életben.
Elengedem a mintát, hogy röviddel a cél előtt feladom.

Elengedem a mintát, hogy soha ne szegüljek szembe másokkal.
Elengedem a félelmet, hogy nem boldogulok az életben.
Elengedem a mintát, hogy túl szigorú vagyok saját magammal.
Elengedem a mintát, hogy folyamatosan ellenőriznem kell másokat, hogy semmi rossz ne történjen.
Elengedem a mintát, hogy nem szabad magam kibontakoztatnom és megvalósítanom.
Elengedem a szegénység program minden formáját.


Minden átok és rosszindulat alól felszabadulok.
Bízom magamban, a képességeimben, sikeremben és tehetségemben.
Szeretettel bánok saját magammal.
Felismerem a lehetőségeimet.
Akkor mondok nemet, amikor én szeretnék.

Visszanyerem az ősbizalmam.
Szeretetteljes kapcsolatban élek.
Felerősítem megérzéseimet.
Megnyílok az előtt a tapasztalat előtt, hogy megéljem a gazdagságot, harmóniát, bőséget, békét, biztonságot.