Magamról

Saját fotó

Éber tudatossággal figyelem a jeleket. Írom a blogom és a naplóm évek óta és rengeteg fotót készítek.Hat unokám sok derűt hoz a mindennapokba. Hálás köszönet érte a lányaimnak és a vejeimnek is. Persze sok hála a betegeimnek és tanítványaimnak is a rendkívüli pillanatokért. 

2010. augusztus 24., kedd

Fény-háromszög

"2010. július 16. és szeptember 12. között egy rendkívül különleges Fény-háromszög fog létrejönni az égen. Olyan, amelyre talán sok száz éve nem volt példa, és amely belátható időn belül nem tér vissza. Négy lassú mozgású, és ezen belül két messianisztikus bolygó kerül racionalizáló (kvadrát) és inspiráló (oppozíciós) kapcsolatba egymással, akként, hogy az Uránusz- Jupiter együttállás miközben már tavasz óta szemben áll a Szaturnusszal, július közepétől mindhárman együtt (!) kvadrát (azaz teremtő erejű) fényszögbe kerülnek a Plútóval.

A lényeg: képzeljetek el egy nagy piramist magatok elé, amelynek egyik talpkövét a Szaturnusz, másik talpkövét az Uránusz-Jupiter együttállás jelenti, csúcsán pedig a Plútó áll. A piramis-hatás egyben a trigon tüzes, inspiratív fényszög erejét is elhozza.

Az általuk érintett csillagképek pedig a Halak (érzelmek), a Szűz (munka, rendezés) és a Nyilas (tudás, hit, isteni törvény, a Fény terjesztése). Mivel emellett az Uránusz maga levegős minőség, a Plútó pedig a tűz elemét képviseli, és a Tejúton van, ami a fa eleme, így szépen látszik, hogy a Fény-háromszögben mind az Öt Elem találkozik: azaz a tűz, a levegő, a víz, a föld és a fa egyesíti energiáit 2010. nyarán. Mit jelent ez? Azt, hogy Föld Anya valamennyi „energetikai minősége” beindul most egyszerre. Megtisztul a Föld! Erőteljesen.

Megtisztulnak a vizek, a levegő, a föld. Hogy milyen folyamatban konkrétan? Nem tudni. Ahogy majd az emberiség aktuális szellemi állapota megkívánja.

Négy bolygó, három csillagkép, három különféle fényszög energia és az Öt Elem együttes ereje adódik össze! Olyan sokrétű át-változási folyamatról van tehát szó, amely mindenki életében nyomot hagy és kompromisszumok nélkül kisöpri az értéktelen, tisztátalan, vagy rendezetlen viszonyokat és helyzeteket. Mindezt azonban a teljes újjászületés, és a minőségi felemelkedés érdekében teszi! Egy olyan új korszakért, amelynek bár feltétele a régi, értéktelen lerombolása, de amely egy jóval magasabb szintű korszakba repít.(Hiszen ahhoz, hogy valami ilyen mélyen megújuljon előtte valaminek végleg meg kell halnia.)

Az Öt Elem a kvintil varázserő fényszögét kelti nyáron életre, mellyel még a legnehezebb helyzet is átvarázsolható lesz! A Teremtő gondoskodó keze benne van ebben is. Hiszen miközben próbatételek és radikális változások sora elé állít minket júliustól, a varázserőt is a kezünkbe adja, hogy mindezt pozitívan átminősítsük.

Ráadásul a Plútó, mely a Fény-háromszög csúcsán áll a Tejúton jár. A radikális átalakulási folyamat a Tejút magas szintű isteni energiái által támogatott! A minőségi szintemelkedés és a teljes újjászületés tehát a mozgatórugó, ami a változásokat elindítja, és amelyben az isteni gondoskodás fokozottan megjelenik.

Szaturnusz Mester közben még mindig a Szűz csillagkép múltból elrugaszkodó lábánál halad. Így vagy úgy, de mindnyájunk életében megjelenik, hogy addig nem tudunk elindulni a jövő felé, amíg nem lépünk túl végérvényesen - tisztán és radikálisan - a múlton. Visszatérő élethelyzeteket kaphatunk, amiket ezúttal örökre rendeznünk kell.

A Halak csillagképnek köszönhetően a radikális tisztulási folyamatok, melyek júniustól beindulnak, főleg érzelmi, lelki téren hatnak. Ugyanígy a mindent elsöprő váratlan fordulatok is főleg érzelmi téren köszönthetnek be. Emellett a tisztulás és az ezt követő megújulás a spirituális világban is, valamint minden emberi kapcsolatunkban (család, munka, barátságok, üzleti élet) megmutatkozik. Attól függően kinek hol van rendeznivalója.

A hosszú évekig tartó folyamat több ciklusban fog lezajlani és valószínűsíthetően egy sokrétű, mindent átható globális változást készít elő. Természetesen, aki az első „fordulóban” megoldja a feladatait és megtisztul minden felesleges tehertől annak a következő átalakulási ciklus már más jellegű változásokat hoz: például másoknak segíteni a tisztulásban, az át-rendeződésben, az újjászületésben. Hiszen a halak minősége az önzetlen segítség üzenete is!

Aki elvégzi a munkáit és képes végleg tovább lépni a múlton (Szűz), aki felismeri a múlt Örök Értékeit és ezekből merítve el tud indulni előre, aki aláveti az egész életét a radikális megtisztulásnak, aki tud áldozatot hozni a fejlődés érdekében, az szinte napról, napra, hétről, hétre és hónapról, hónapra konkrétan érezni fogja a minőségi szintemelkedést és a csodálatos, felemelő pozitív változásokat.

(Ilyen hatások lehetnek például az idő minőség megváltozása, a fény-hatások változása, a harmadik szem további kinyílása, és a kvintil varázserő fényszög aktiválódása, melynek révén mind az ÖT érzékszervünk egyszerre lép működésbe.)